Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Edilmek (to be) conjugation

Turkish
33 examples

Conjugation of edilmek

Ben
Sen
O
Present tense
edilirim
I am
edilirsin
you are
edilir
he/she/it is
Past tense
edildim
I was
-
-
Future tense
edileceğim
I will be
-
-
Present continuous tense
ediliyorum
I am being
-
-

Examples of edilmek

Example in TurkishTranslation in English
"...çarmıhta ve ecelde merhametini lütfet, şeytana teslim edilmek üzere olana.""In thy crucifixion and death, show mercy to those who are... ..about to be delivered unto the devil."
"Bay" Luthor kapalı kapıların ardında ve rahatsız edilmek istemiyor.Mr. Luthor is behind closed doors and doesn't want to be disturbed.
"Bayan Peabody yurtdışında acil bir durum olmadıkça rahatsız edilmek istemiyor." diyen."Mrs. Peabody is abroad and doesn't want to be reached unless it's a total emergency".
"Bütün bölümler bu şekilde tercüme edilmek zorunda."And every chapter must be so translated.
"Eğer bir YÖS mağdurunun salıverilme şartlarını bozduğundan şüphelenilirse... Yarı Ölü İlişkileri Departmanı'na rapor edilmek zorundadır. Kural tanımaz hasta kendi ve diğerlerinin güvenliği için alıkoyulacaktır.""If a PDS sufferer is suspected of breaching their terms of release, they must be reported to the Department of Partially Deceased Affairs, whereupon the non-compliant patient will be detained for their own safety and the safety of others."
Ama o tarafa geçsem de hemen fark edilirim, değil mi?But I'd stick out though, wouldn't I, if I came through?
Bir tür otorite olarak kabul edilirim.I am considered something of an authority.
Eğer Wolverhampton's geri dönersem, linç edilirim.I will be lynched if I ever go back to Wolverhampton.
Eğer asi ajanlar tarafından bulunursam, hunharca işkence edilip, keçilere yem edilirim.If l am found by rebel agents, l will be brutally tortured and fed to goats.
Konuşursam mahkûm edilirim.If I speak, I am condemned
- o zaman sen, Jenny, bu suretle tahsis edilirsin.- then you, Jenny, are thusly appointed.
Bir gün bir şölene davet edilirsin ve gittiğinde bir bakarsın ki yemek listesinde adın yazılı.One day you are invited to a feast but when you get there you see your name on the menu.
Bizim tarafımızda olursan da ABD'yi sinirlendirir ve medya tarafından kaçakçılara yem edilirsin.Speak out against, you anger the US... and are criticized by our media as a shill of the narcos.
Bu sayede dikkat edilirsin.So that you can be taken care of.
Hayvanı bir bulursam tohliye edilirsin.If I find pet, you are ewicted.
"...veya köyü tarafından, yetişkin bir erkek olarak kabul edilir.""as a man amongst the members of his tribe or village."
"Ağır kombine immün yetmezliği" olan hastalara hastane gibi enfeksiyon kapma riski olan yerlerden uzak durmaları tavsiye edilir.Right, but patients with severe combined immunodeficiency syndrome are generally advised to steer clear of high-risk infection areas like a hospital.
"Bir kere öpülen dudaklar daha fazla arzu edilir""Lips once kissed long for more".
"Brooklyn'e Son Çıkış" savaş sonrası Amerikan yazıları arasında bir klasik olarak kabul edilir.Last Exit to Brooklyn is a classic of post-war American writing.
"Bu şeytanlar yok edilir edilmez, mutsuzluğunuz da yok olacak.""Once these devils will be destroyed, your misery will be destroyed. "
"Jason Manhattan'da" filmini yaptıktan kısa bir süre sonra "The Arsenio Hall Show"a davet edildim.Shortly after we did "Jason Takes Manhattan," I was asked to do "The Arsenio Hall Show"
'Bir kaç gün takip edildim ama bu beni rahatsız etmedi.''I was followed for the next couple of days, but it didn't bother me.
- Ama davet edildim.- But I was invited.
- Az önce fark edildim.- I can't... I was just discovered.
- Ben edildim.I was invited.
- Günah keçisi ilan edileceğim!I will be the scapegoat!
Aforoz edileceğim.I will be an outcast.
Ama fark ettim ki bana ihtiyacınız kalmadığı anda bir terörist gibi yok edileceğim.And I realize that the minute I'm no longer deemed necessary, I will be unceremoniously eliminated.
Ama şifreni öğrenince kahraman Buf ilan edileceğim.But I will be a hero Boov for getting your password.
Avrupa harap olacak ve sorumlusu ben ilan edileceğim.Europe will be desolate and I shall be held responsible.
Ben w-wuh, ben takip ediliyorum .I w-wuh, I was being chased.
Koşuyordum çünkü takip ediliyorum sandım.I am running because I felt like I was being chased.
İdare ediliyorum sandım.And that maybe I was being led on.

More Turkish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

edinmek
obtain
ekilmek
plant
emilmek
do
eşilmek
do
ezilmek
do
içilmek
do
inilmek
do

Similar but longer

edebilmek
can
edinilmek
obtain
gedilmek
do
yedilmek
do

Other Turkish verbs with the meaning similar to 'be':

None found.