Słuchać (to listen) conjugation

Polish
92 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
słucham
I listen
słuchasz
you listen
słucha
he/she/it listens
słuchamy
we listen
słuchacie
you all listen
słuchają
they listen
Imperfective future tense
będę słuchać
I will listen
będziesz słuchać
you will listen
będzie słuchać
he/she/it will listen
będziemy słuchać
we will listen
będziecie słuchać
you all will listen
będą słuchać
they will listen
Imperative
-
słuchaj
you listen!
niech słucha
let him/her/it listen
słuchajmy
let's listen
słuchajcie
you all listen
niech słuchają
let them listen
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
słuchałam
I listened
słuchałaś
you listened
słuchała
she listened
słuchałyśmy
we listened
słuchałyście
you all listened
słuchały
they listened
Future feminine tense
będę słuchała
I will listen
będziesz słuchała
you will listen
będzie słuchała
she will listen
będziemy słuchały
we will listen
będziecie słuchały
you all will listen
będą słuchały
they will listen
Conditional feminine tense
słuchałabym
I would listen
słuchałabyś
you would listen
słuchałaby
she would listen
słuchałybyśmy
we would listen
słuchałybyście
you all would listen
słuchałyby
they would listen
Conditional perfective feminine tense
słuchałabym była
I would have listened
słuchałabyś była
you would have listened
słuchałaby była
she would have listened
słuchałybyśmy były
we would have listened
słuchałybyście były
you all would have listened
słuchałyby były
they would have listened
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
słuchałem
I listened
słuchałeś
you listened
słuchał
he listened
słuchaliśmy
we listened
słuchaliście
you all listened
słuchali
they listened
Future masculine tense
będę słuchał
I will listen
będziesz słuchał
you will listen
będzie słuchał
he will listen
będziemy słuchali
we will listen
będziecie słuchali
you all will listen
będą słuchali
they will listen
Conditional masculine tense
słuchałbym
I would listen
słuchałbyś
you would listen
słuchałby
he would listen
słuchalibyśmy
we would listen
słuchalibyście
you all would listen
słuchaliby
they would listen
Conditional perfective masculine tense
słuchałbym był
I would have listened
słuchałbyś był
you would have listened
słuchałby był
he would have listened
słuchalibyśmy byli
we would have listened
słuchalibyście byli
you all would have listened
słuchaliby byli
they would have listened
Impersonal
słuchano by
there would be listened
słuchano by
there would be listened

Examples of słuchać

Example in PolishTranslation in English
""i nikt nie będzie chciał nas słuchać""."and no one's gonna want to listen to us."
"Dlaczego więc do diabła sądzisz że mam ochotę cię słuchać marudo?""So what the hell makes you think that I want to listen to you grumble?"
! Dlaczego ja cię słucham?Why do I listen to you?
"On nie jest dobrym człowiekiem" ale ja tego nie słucham"This is not a good man", but I didn't listen.
"Siedzę sobie i słucham."I just sit around all day listening.
"ale ja nie słucham, och nie, nie ja""but do I listen, oh no, not l"
"ja słucham".- I listen.
! - Nie słuchasz.- You're not listening.
! Ty dalej mnie nie słuchasz!You're still not listening!
"... który kopiesz, który słuchasz, który mkniesz.""...digger, listener, runner.
"A ty słuchasz mowy ptaków?"§ And you listen to the birds §
"Albo może jesteś w domu, słuchasz tego"Or maybe you are home and listening to this, all snug and smug.
"Ona słucha innych"She listens to others
"nic nie rośnie na zewnątrz więcej, "więc ludzie błagają by ich wpuszczono, ale nikt nie słucha." To coś w tym stylu.Nothing grows on the outside anymore, so the people beg to be let in, but nobody listens."
, Myślisz, że mnie słucha"?"You think he listens to me? You think he listens to me?"
- Ale ten sękacz nigdy nie słucha.Trevis, you're on fire. l told him not to touch it, but this blockhead never listens.
"Dlaczego słuchamy wykładów? ""Why will we keep listening to your lectures?"
*Nie słuchamy nikogo.*"We don't listen to anyone." "They know that we don't care."
- 1442, słuchamy.- The 1442nd I listen.
- Czego my słuchamy?What are we listening?
- Czego słuchamy? - Chopin.- What are we listening to?
"Witam, tu Lips z Anvil, i słuchacie Rock Station Kiel,"Hello, this is Lips from the band Anvil, and you're listening to Rock Station Kiel,
'Mówi Tracy, słuchacie radia Sunrise.''This is Tracy and you're listening to Sunrise radio.'
- Ale wy kobiety nie słuchacie!- But you girls don't listen!
- Bo nie słuchacie.- 'Cause you don't listen.
- Chłopaki, słuchacie meczu?- You guys listening to the game?
! Wszyscy słuchają moich rozkazów.You've got to listen to the commander.
"Nie słuchają?" Chcę tylko pomóc mojej pacjentce..."Don't listen?" I'm just looking out for my patient...
"Uszy wrogów słuchają".Yeah. "Enemy ears are listening."
"słuchają ciebie."they'd listen to my new verses.
'I kobiety naprawdę mnie słuchają'.'And the women really listen to me.'
! - Tatku, słuchaj...- Pop, listen-
"Aa, więc słuchaj, Ray...Uh... So listen.
"Horacy, słuchaj."Horace, listen.
"Jeśli serce masz otwarte, czekaj i słuchaj, a usłyszysz pieśń wiatru."[Madame Ruth] If your heart is decisive and your heart can be pleased, wait and listen. You will hear a song from the breeze.
"Nie słuchaj go, mamo.Don't listen to him, Mom.
! - Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie!- Listen,listen,listen,listen,listen!
"Ignorujcie ją i słuchajcie się tylko mnie - Peter.""Lgnore her and only listen to me
"Ludzie, słuchajcie," "powinniście coś wiedzieć."People, listen up,there's something that you ought to know
"Nie słuchajcie ich."Do not listen.
"Nie słuchajcie jego obietnic ani gróźb."Don't listen to his promises or threats.
"Nie ale słuchałam, Twojej muzyki na fan stronce.""No, but I listened to some music on your fan page."
- ...słuchałam wszystkich jej problemów przez cały czas. - Alexis...-I listened to all of her problems all the time.
- A ja słuchałam.And I listened.
- Nie słuchałam ich od wieków, a ty?I haven't listened to them for ages. Have you? - Oh, yeah.
- Ona mówiła, a ja słuchałam.She talked. I listened.
- Siedziałaś i słuchałaś o trzepaniu.You sat there and you listened to me talk about how many times I beat off.
/ - Szkoda, że nie słuchałaś.(Root) I wish you'd listened.
- Administracja słuchała?- Admin actually listened?
- Gdybyś mnie wtedy słuchała, nie trafiłybyśmy na Okręt Umarłych.If you had listened to me when you were younger, we wouldn't be on the Barge of the Dead.
- Gdybyś się mnie słuchała...If you'd listened to me...
- No więc ona głównie słuchała, kiedy to sobie wyperswadowałem.Well, mainly she listened while I talked myself out of it, sir.
- Policja i tak nigdy mnie nie słuchała.- The police had never listened to me.
Kiedy zrobiłam prawko, stale słuchałyśmy "Hold On".We listened to Hold On probably 10,000 times when I got my driver's license.
-Nigdy go nie słuchały.- They never listened to him.
Ale dzieci go słuchały.But these children, they listened to him.
Jeśli istoty pozaziemskie słuchały tego, pomyślą, że jesteśmy bardziej spoko niż w rzeczywistości.If extraterrestrials have actually listened to it, they're gonna think we're a lot cooler than we really are.
Po raz pierwszy uwidocznił się podział na muzykę, której słuchali rodzice i na tę, której słuchały ich dzieci.For the first time ever, there was a division in music... that what theparent listened to, the kid didn't necessarily listen to.
Powiedziała Dureen Marcus, podczas gdy członkinie stowarzyszenia słuchały."as the other knitting society members listened,
Moja dziewczynka słuchałaby mnie i mówiła mi prawdę.My baby girl who would listen to me and tell me the truth.
- Ale słuchałem ich, słyszałem.But I listened to them, I heard them.
- I tak za długo Ciebie słuchałem.- I listened to you too much already.
- Nie mówiłem wiele. Tylko słuchałem.I didn't say much, just listened.
- Nie słuchałem twoich marzeń!Well, I've never even listened to your dreams!
- Nie, myślałem... Jakie to dziwne że siedzimy przy tym tyle dni a właściwie pierwszy raz słuchałem tego co mówimy.How odd it is that we've been doing this for days and it's the first time I've actually listened to what's being said.
- Ale Go słuchałeś.- But you listened.
- Czy ty w ogóle mnie nie słuchałeś?Wait, have you not listened to anything I have ever said?
- I słuchałeś?And you listened?
"Nadstawił uszy i słuchał stukotu kopytek kucyka.""He pricked his ears and listened to the trit-trot of a pony.
- /Oskarżony /słuchał, jak przedstawiciele rządu /wymieniali finansowe nieprawidłowości.- The defendant listened as government auditors detailed financial irregularities at Comley Trucking.
- A drugi, który słuchał?- And the other guy who listened?
"Brick House" i reszty tych funkowych rzeczy, do nich właśnie jeździliśmy, no wiesz, takie rzeczy, a skoro nie było tam żadnych zasad i żadnych uniformów, zaczęliśmy grać funka i takie tam, bo właśnie tego słuchaliśmy."Brick House" and just all this kind of funk stuff is what we're skating to, you know, kind of thing, and since there were no rules or no uniform, we started playing funk and stuff 'cause that's what we listened to.
# Pistol-packin' mama, lay that pistol down Inna piosenka, której słuchaliśmy to była Carmen Mirinda.# Pistol-packin' mama, lay that pistol down Another song we listened to was by Carmen Miranda.
- Nie, tylko słuchaliśmy.- No, just listened.
- W kółko jej słuchaliśmy.We listened to it, like, nine times in a row.
- Według mojego ojca. - Jeśli słuchaliśmy radia - grzeszyliśmy.Well... with my father, if we listened to the radio, we sinned.
- Nie słuchaliście mnie.- I said it twice and nobody listened to me.
Ale kierowanie was, to jak mi zaufaliście, to jak patrzeliście na mnie i słuchaliście co mówię, sprawiło że po raz pierwszy w życiu poczułem się jak dorosły.But directing you ys, the way you trusted me, the way you looked at me and listened to me, it was the first time in my life that I ever... felt like a grown man.
Czy tego słuchaliście kiedy byliście razem?Is it what you two listened to when you were together?
Czy wy w ogóle słuchaliście jej nowego albumu?Have you guys even listened to her new album?
Jeśli słuchaliście i zapamiętaliście cokolwiek z tego, co powiedziałem, wasz stan fizjologiczny uległ zmianie.In fact if you've listened... and have remembered anything that I've said... your physiology is different than it was before that.
- I za jedynych ludzi którzy naprawdę słuchali jak śpiewam.- And, um, to the only people here who actually listened to me sing.
/Ci, którzy słuchali nas rano, /wiedzą, jakie obawy ma Danny Baker... /odnośnie spotkania Millwall z Chelsea tu, /w Londynie.Now, anyone who's listened to the Breakfast Show will have heard Danny Baker going on about his great excitement about the prospects of Millwall and Chelsea here in London. Our reporter, as always, is Pete Stevens. That's right, Danny.
A słuchali wszystkiego. To był: hard rock, hair metal, glam, RB, soul, disco, blues, połączone ze sobą w majestatyczną mieszankę wspaniałego, melodycznego hard rocka.And they listened to everything, hard rock, hair metal, glam, RB, soul, disco, blues, all of it cuisinarted together into this majestic mix of great, melodic, hard rock.
Ale słuchali muzyki ? Pozostawali pod wpływem The Shaggs, Velvet UndergroundStudents were outcasts even from the world Punk-rock of but listened strange stuff and were influenced from 'The Shaggs' and the 'Velvet Underground' and the 'Garage Rock'.
Ale zawsze mnie słuchali, wierzyli we mnie i zawsze traktowałem ich po swojemu.But they always listened to me, believed in me and I always treated them my way.
Ciebie słuchałbym, nawet gdybyś czytała książkę telefoniczną.- You I would listen to - if you were reading a phone book.
Na pewno słuchałbym tego.That's a DJ. - If you were on it, I would listen to it.
"Który słuchałby takich wariatów jak wy"."That would listen to a crackpot like you."
"który słuchałby takich wariatów jak wy.""Who would listen to a crackpot like you."
Nie ma Boga, który słuchałby takich wariatów jak wy.There is no God that would listen to a crackpot like you.
Cold Fact był zaledwie jednym z albumów w naszych kolekcjach, i przez 10, 20 lat, to była płyta której się słuchało.(Segerman) Cold Fact was just one of the albums we had in our collections, and for 10, 20 years, it was just a record we listened to and enjoyed.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'listen':

None found.
Learning languages?