Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Klausyti (to listen) conjugation

Lithuanian
46 examples
This verb takes on the case: ko?

Conjugation of klausyti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
klausau
I listen
klausai
you listen
klauso
he/she listens
klausome
we listen
klausote
you all listen
klauso
they listen
Past tense
klausiau
I listened
klausei
you listened
klausė
he/she listened
klausėme
we listened
klausėte
you all listened
klausė
they listened
Future tense
klausysiu
I will listen
klausysi
you will listen
klausys
he/she will listen
klausysime
we will listen
klausysite
you all will listen
klausys
they will listen
Conditional mood
klausyčiau
I would listen
klausytum
you would listen
klausytų
he/she would listen
klausytume
we would listen
klausytute
you all would listen
klausytų
they would listen
Tu
Jūs
Imperative mood
klausyk
you listen
klausykite
you all listen
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
klausydavau
I used to listen
klausydavai
you listen
klausydavo
he/she used to listen
klausydavome
we used to listen
klausydavote
you all used to listen
klausydavo
they used to listen

Examples of klausyti

Example in LithuanianTranslation in English
Šiame sprendime „nešiojamasis muzikos grotuvas“ – nešiojamasis įtaisas, kurio nereglamentuoja Direktyva 1999/5/EB arba Direktyva 2006/95/EB, su ausinėmis, uždedamomis ant galvos arba įkišamomis į ausį, naudojamas klausyti įrašyto, skleidžiamo ar transliuojamo garso.For the purpose of this Decision, a ‘personal music player’ means a portable device, that is not covered by Directive 1999/5/EC or Directive 2006/95/EC, with headphones or earphones, used to listen to recorded, generated or broadcasted sound.
Ir tai klausyti buvo žiauru.And pretty shocking it was to listen to.
Tavo diskus čia irgi galima klausyti?Is it possible to listen to your CDs here as well?
Dabar turėsi manęs klausyti, gerai? Kitaip mums abiems galas.You have to listen to me now, or else both of us are dead.
Aš neprivalau klausyti tavęs, Lari.I don't have to listen to you, Larry.
Klausau, mama, klausau.You should listen to me. I do listen to you.
Ne, klausau dabar.No. I will listen now. After your father's murder, you were orphaned.
Ir kodėl aš tavęs klausau?Why do l listen to you?
Aš klausau.I'm listening.
Aš visada tavęs klausau.I will listen to you in all things.
Tu klausai manęs ar žiūri į moterį raudonu paltu?Were you listening to me or looking at the woman in the red dress?
Tu klausai jos žmonių muzikos.You're listening to her people's music.
Ar tu klausai manęs?Are you listening to me?
Elizabet, ar tu manęs klausai?Elizabeth , are you even listening to me?
- Nuo kada tu klausai boso?- Since when did you ever listen to the boss?
Kasryt klausome ką apie tave kalba Maskvos radijas.Every evening we listen to them talk about you on Radio Moscow.
Mes klausome to naujo įrašo, Mess Around Atlantic įrašų kompanijos dainininko Rėjaus Čarlzo.We're listening to that new recording, Mess Around by Atlantic recording artist, Ray Charles.
Žmogau, klausome tavo muzikinio disko.Bro, we're listening to your CD.
Kodėl vis dar klausome jo?Why listen to him?
Mes klausome.We're all listening.
17-os ar 18-os... klausiau šios dainos.I used to listen to this song like...
Prisimenu... kaip klausiau jo širdies dūžių.I remember... listening to his heart beat.
Jis buvo vienintelis žmogus, kurio klausei.He was the only guy you ever listened to.
Tu iš tikrųjų klausei!You were listening.
- Ar klausei manęs?- Are you listening to me
Tikrai tau sakiau, bet ar klausei?I did tell you... but did you listen?
Mokytojų klausei? Na...You listened to your teacher?
Tai jo kaltė. Mėginau sustabdyti juos. Bet ar manęs kas klausė?I tried to stop them, but would they listen to me?
Kodėl visi automatiškai klausė to Maiko?Walterl Walterl And why did everyone just automatically listen to that Mike person?
Sintija buvo vienintelė, kurios ji klausė.Cynthia was the one that she really listened to.
Lordo Arono patarimai visada buvo protingi ir įžvalgūs, apdairūs, bet jo aukštybė ne visada jų klausė.Lord Arryn gave wise and prudent advice, but I fear his Grace - doesn't always listen.
Kiek sykių maldavau liautis kariavus ir ieškoti taikių būdų, bet ar kas manęs klausė?I pleaded so many times to stop the fighting, to find another answer, but did any of you listen?
Tu manęs klausysi.You will listen to me.
Jis manęs klausys.- He will listen to me.
Pasakyk visiems, kas tavęs klausys, kad sukūriau Moriarty saviems tikslams.In fact, tell anyone who will listen to you... that I created Moriarty for my own purposes.
Pirmyn. Kas klausys tavęs?Go ahead, who will listen to you?
Kas klausys tavęs?Who will listen to you?
Protingų žmonių, kurie klausys instrukcijų ir apsvarstys įrodymus.Intelligent people who will listen to instructions and follow the evidence.
Puiku! Jei tik kas nors manęs klausytų!It's just going great, if somebody would listen to me!
Tuomet klausyk.Well, now you listen to me.
Tomai, klausyk.Tom, listen.
Vende, klausyk.Wendy, listen.
Gerai, klausyk.Okay, listen.
- Tylėk ir klausyk.- Just be quiet and listen.
Aš klausydavau tavo radijo šou Los Andžele 50 dešimtmetyje.I used to listen to your radio show in L.A. In the '50s.
- Aš klausydavau blogiausiųjų top 40.- I used to listen to the worst top 40.

More Lithuanian verbs

Related

išklausyti
listen
paklausyti
listen
pasiklausyti
listen
perklausyti
listen again
priklausyti
belong

Similar

klausytis
listen

Similar but longer

išklausyti
listen
paklausyti
listen

Random

apkloti
blanket
isšikeroti
spread out
išpešti
pick out
nuskristi
fly away
pagraužti
gnaw
pailsinti
rest
skambinti
call (on the phone)
susitikti
meet up
sustoti
stop
sušerti
feed

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'listen':

None found.