Kreve (to demand) conjugation

Norwegian
33 examples
This verb can also mean the following: require, claim

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
krever
I demand
Bokmål past tense
krevde
I demanded
Bokmål future tense
vil kreve
I will demand
Bokmål conditional tense
ville kreve
I would demand
Jeg
Bokmål imperative tense
krev
I demand
Bokmål present perfect tense
har krevd
I have demanded
Bokmål past perfect tense
hadde krevd
I had demanded
Bokmål future perfect tense
vil ha krevd
I will have demanded
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha krevd
I would have demanded

Examples of kreve

Example in NorwegianTranslation in English
Kapteinen har tenkt å kreve at du tillater kveldens forestilling, og jeg vil at du skal gjøre det. - Hva?The captain intends to demand that you allow tonight's hornpipe display ashore and I want you to give way to him.
Du må fortelle at jeg akter å kreve godtgjørelse.You must tell them I intend to demand satisfaction.
Siste gang vi møttes... påførte De meg krenkelse og vanære... på en slik måte, og med et slikt omfang, som ingen herre kan finne seg i... uten å kreve oppreisning... uansett hvor lang tid det måtte ta.The last occasion on which we met you wantonly caused me injury and dishonour. In such a manner, and to such an extent no gentleman can willingly suffer without demanding satisfaction however much time intervenes.
lfølge ordenens regler har fangen rett til å kreve å bli forsvart i kamp.Under the rules of the Order, the prisoner has the right to demand a champion to defend her in trial by combat.
Er det normal prosedyre for japanere å kreve en sikkerhetstjeneste-offiser?Is it normal procedure now for the Japanese to demand a liaison officer?
Kapteinen har tenkt å kreve at du tillater kveldens forestilling, og jeg vil at du skal gjøre det. - Hva?The captain intends to demand that you allow tonight's hornpipe display ashore and I want you to give way to him.
- Vi kan kreve hva vi vil.- Now we can make any kind of demand.
Parlamentet bør kreve kontroll over militsen.I move that this House demand the control of the militia.
Parlamentet bør kreve, at overkommandoen tar avskjed fordi den ikke lenger er kompetent, til å kommandere dette parlamentets hær.I move that this House demands the immediate resignation of the high command on the grounds that they be no longer competent to command the armed forces of this Parliament.
Må kreve fullstendig innføring i overstyringen. Det går inn i en kritisk fase.Must demand complete insertion in the override.
Svaret. 50000 telegrammer som krever at han gir fra seg ordet.Telegrams. 50,000 of them demanding that he yield this floor.
Jeg krever å få vite det.- Tell us. - Come, come. I demand to know.
Palmyrias lov krever dødsstraff for alle inntrengere.The law of Palmyria demands the penalty of death for all intruders.
Snakker pent når jobben krever det.I can still speak English, when my business demands it.
Loven er loven, og jeg krever at den overholdes.The law's the law, and I demand that you soldier boys enforce it.
Til min regissør, som alltid krevde litt mer enn mitt talent kunne gi, men som lærte meg opp tålmodig og godt,To my director, who demanded always a little more than my talent could provide, but who taught me patiently and well,
Allmennheten krevde et svar og man gjorde alt for å finne det.An aroused public demanded an answer, and the federal government dedicated the strength of all of its branches to the task of finding one.
Og etter den gatekrangelen, krevde han at en FBl mann kom for å se ham.And after that street brawl he demanded that an FBI man come down to see him.
Det var derfor han krevde deg da han hørte at du levde.That's why he demanded you when he knew that you were still alive.
Så vidt jeg forstår, var det du som krevde våpen for å hevne din fars død.As I understand it, Karnas, it was you who demanded the weapons to avenge your father's death.
Uret er synkronisert, god Stemning og en tom blære blir du fanget, krev en advokat og du sier aldri mitt navn.Okay. Watches synchronized, sharp mind and empty bladder. You get caught, demand an attorney and don't ever say my name.
Dra tilbake til hotellet, få tak i Kim og sikkerhetssjefen der, og krev at de bevokter rommene deres.Go back to the hotel. Get Kim. Get the head of hotel security... and demand that he cordon off your room.
Ikke plag noen for hans gudstro. Ha respekt for andre og krev at de respekterer deg.Trouble no one about his religion respects others and their views and demand that they respect yours
Hardt, krevende arbeid.Good, hard, demanding work.
Fysisk er det ikke noe krevende arbeid.Physically, it's not a very demanding job.
Det vi gjør er å opprettholde en vanskelig og krevende timeplan.What we are doing here is working a difficult and demanding timetable.
Roxane er krevende, kokett.Roxane is precieuse, demanding charming.
For månedene, har du vært krevende at l ta ned disse minene og nå som det endelig skjer du kan ikke engang se det.For months, you've been demanding that l take down those mines and now that it's finally happening you can't even see it.
Har han allerede krevd godtgjørelse?Has he already demanded satisfaction?
Kona hans har krevd å få veranda. Ellers stikker hun.The wife demanded a porch, or she'd leave him.
Eller krevd løsepenger?Or demanded a ransom?
Deres politisjef René Bousquet har krevd mer enn Himmler.Your Police Minister, René Bousquet, has demanded something Himmler never dared ask your troops.
Uansett hva jeg har gjort, har jeg krevd at jeg ble respektert.No matter what I've done, I've demanded respect.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

gjeve
do
kalve
calve
knive
knive
krage
collar
krevja
demand
krevje
do
krige
do
krone
crown
krype
crawl
kurve
curve
sveve
float

Similar but longer

krevje
do

Random

isolere
isolate
klassifisere
classify
kna
knead
kombinere
combine
konstatere
ascertain
kontrastere
contrast
krabbe
crab
kreere
create
krengja
heel
krevja
demand

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'demand':

None found.
Learning languages?