Inbeelden (to imagine) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beeld in
I imagine
beeldt in
you imagine
beeldt in
he/she/it imagines
beelden in
we imagine
beelden in
you all imagine
beelden in
they imagine
Present perfect tense
heb ingebeeld
I have imagined
hebt ingebeeld
you have imagined
heeft ingebeeld
he/she/it has imagined
hebben ingebeeld
we have imagined
hebben ingebeeld
you all have imagined
hebben ingebeeld
they have imagined
Past tense
beeldde in
I imagined
beeldde in
you imagined
beeldde in
he/she/it imagined
beeldden in
we imagined
beeldden in
you all imagined
beeldden in
they imagined
Future tense
zal inbeelden
I will imagine
zult inbeelden
you will imagine
zal inbeelden
he/she/it will imagine
zullen inbeelden
we will imagine
zullen inbeelden
you all will imagine
zullen inbeelden
they will imagine
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou inbeelden
I would imagine
zou inbeelden
you would imagine
zou inbeelden
he/she/it would imagine
zouden inbeelden
we would imagine
zouden inbeelden
you all would imagine
zouden inbeelden
they would imagine
Subjunctive mood
beelde in
I imagine
beelde in
you imagine
beelde in
he/she/it imagine
beelde in
we imagine
beelde in
you all imagine
beelde in
they imagine
Past perfect tense
had ingebeeld
I had imagined
had ingebeeld
you had imagined
had ingebeeld
he/she/it had imagined
hadden ingebeeld
we had imagined
hadden ingebeeld
you all had imagined
hadden ingebeeld
they had imagined
Future perf.
zal ingebeeld hebben
I will have imagined
zal ingebeeld hebben
you will have imagined
zal ingebeeld hebben
he/she/it will have imagined
zullen ingebeeld hebben
we will have imagined
zullen ingebeeld hebben
you all will have imagined
zullen ingebeeld hebben
they will have imagined
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ingebeeld hebben
I would have imagined
zou ingebeeld hebben
you would have imagined
zou ingebeeld hebben
he/she/it would have imagined
zouden ingebeeld hebben
we would have imagined
zouden ingebeeld hebben
you all would have imagined
zouden ingebeeld hebben
they would have imagined
Present bijzin tense
inbeeld
I imagine
inbeeldt
you imagine
inbeeldt
he/she/it imagines
inbeelden
we imagine
inbeelden
you all imagine
inbeelden
they imagine
Past bijzin tense
inbeeldde
I imagined
inbeeldde
you imagined
inbeeldde
he/she/it imagined
inbeeldden
we imagined
inbeeldden
you all imagined
inbeeldden
they imagined
Future bijzin tense
zal inbeelden
I will imagine
zult inbeelden
you will imagine
zal inbeelden
he/she/it will imagine
zullen inbeelden
we will imagine
zullen inbeelden
you all will imagine
zullen inbeelden
they will imagine
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou inbeelden
I would imagine
zou inbeelden
you would imagine
zou inbeelden
he/she/it would imagine
zouden inbeelden
we would imagine
zouden inbeelden
you all would imagine
zouden inbeelden
they would imagine
Subjunctive bijzin mood
inbeelde
I imagine
inbeelde
you imagine
inbeelde
he/she/it imagine
inbeelde
we imagine
inbeelde
you all imagine
inbeelde
they imagine
Du
Ihr
Imperative mood
beeldin
imagine
beeldt in
imagine

Examples of inbeelden

Example in DutchTranslation in English
"Hoe kan je je 'n stad inbeelden zonder duiven, zonder bomen of tuinen, waar er niet geslagen wordt met vleugels of er geen geritsel is van bladeren? Een neutrale plek."Can you imagine, for example, a town without pigeons no trees or gardens, where you never hear the thrashing of wings or the crunch of leaves, a nothing to tell us everything? "
"Hoe kan je je 'n stad inbeelden zonder duiven, zonder bomen of tuinen...""Can you imagine, for example, a town without pigeons no trees or gardens...?" It can't be.
"w" staat voor "waanzinnig veel beter" dan wat ik me ooit kon inbeelden.d I like that outfit d d the zipper's pinching d d but if you want it d "w" stands for "way better" than I even imagined.
- Dat kan ik me inbeelden.- I can imagine.
AI die jaren dat m'n moeder ziek was, al of niet ingebeeld... zorgde ik toen niet voor twee zusjes en een broertje?During the years of my mother's illnesses, be they real or imagined... did I not take care of my two sisters and a brother?
Achteraf wist ik niet of ik de angst in haar ogen echt had gezien, of had ingebeeld.I don't know if I saw fear in her eyes as I left, or if I imagined it afterwards.
Al heel mijn leven heb ik me honderden manieren ingebeeld hoe dit scenario zich zou afspelen.My whole life, I've imagined the hundreds of ways this scenario would play out.
Alleen nooit ingebeeld dat hij naar 't eiland zou komen.Just never imagined he'd come to the island.
Als Mirte gedrogeerd was, ze kon zich de hele zaak ingebeeld hebben.If Myrtle was drugged, she could have imagined the whole thing.
Ik beeldde in dat hij diegene was die het overleefd had.I imagined that he was the one that had survived.
"Wat ik me inbeeld is veel erger voor me.""The imagined holds far greater terror for me."
Als ik me die spelers inbeeld, gaat het ineens een stuk sneller.somehow i imagine those players on the field and it's over a lot faster.
Als ik me erbij inbeeld, dat hij een pistool op me richt? Ja, Tony.If I imagine him pointing a gun in my face.
Als ik me inbeeld...If I imagine...
Als je je iets inbeeld, als je gefantaseerd hebt hoe het zal zijn, blijkt het nooit zo te zijn, hè?You know, when you picture something,... and you've imagined how something's going to be... Well, it never turns out like that, does it?
- Niet zoals u zich dat inbeeldt.- Not in the way you imagine.
Als je je een mentale reis inbeeldt van Rome naar het oosten dan voel je hoe je je verwijdert van schuld en pijn en naar vreugde en licht trekt.If you imagine a... a mental journey from Rome eastward, you feel how you move away from guilt and pain towards joy and light.
Als je je inbeeldt dat iemand dat zegt, hoop je dat zij het is.When you imagine someone saying that to you, you always hope it's her.
Ik hoop dat u alles wat u zich inbeeldt voor uzelf houdt.And I hope you'll keep whatever you imagine to yourself.
Ik steun je volledig daarheen te gaan, want ik weet zeker dat de fantasie erover... niet zo bevredigend zal zijn als je je inbeeldt.I totally support you going to this place, because I'm sure that the fantasy will not be as fulfilling as you imagine. I don't think you know where I'm going.
De kers op de klote taart is dat Daniel Pierce, die ik iedere keer als hij een of andere gekke theorie had geloofde, die ik bij meer vage ideeën dan ik kan tellen heb gevolgd, denkt dat ik me de hele zaak inbeeldde.The icing on the freaking cake is that Daniel Pierce, who I have believed every time he had some crazy theory, who I have followed out onto more limbs than I can even count, thinks that I imagined the whole thing.
Echt. Je had iets onbewust opgepikt en herhaalde het voor jezelf in je droom om erop te focussen. En omdat jij je inbeeldde dat je op zoek was naar een kleine man zag je iets in het onderzoek naar Dr. Mackenzie's moord wat bijna ieder ander had gemist.You noted something subconsciously, you repeated it to yourself in your dream to focus on it, and because you imagined that you were looking for this little guy, you shaped the investigation of Dr. Mackenzie's murder in a way that almost anyone else might have missed.
Het is niet omdat ik het me inbeeldde, dat het minder waar is.You kept it a secret! Well, just because I imagined it, doesn't make it any less true.
Het is onwaarschijnlijk dat Frances zich de hele zaak inbeeldde.It's unlikely Frances imagined the whole thing.
Ik dacht dat ik het me inbeeldde, maar... dat deed ik niet.I thought that I had imagined it, but... I didn't.
- Weet je het zeker, dat je het niet inbeelde?- Sure you didn't imagine it?
Als het niet echt is, beeldde ik het mij in en als ik het mij inbeelde, ben ik...If it isn't real, I imagined it, and if I imagined it, I'm... You're not psychotic.
Het was eenvoudiger toen ik jme jou inbeelde.It was easier when I just imagined you.
Hij werd vermoord hoe je zelf inbeelde een vrouw te vermoorden enige dagen daarvoor.He was murdered how you imagined yourself murdering a woman only days before.
Ik weet het niet, Cleveland, ik moet toegeven, wanneer ik me inbeelde een zwarte vriend te hebben, zag ik een meer Isaac Hayes type.I don't know, Cleveland, I have to admit, when I imagined having a black friend in my mind, I was picturing more of an Isaac Hayes type.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afbeelden
do
inspelden
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'imagine':

None found.
Learning languages?