Vystyti (to develop) conjugation

Lithuanian
7 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vystau
I develop
vystai
you develop
vysto
he/she develops
vystome
we develop
vystote
you all develop
vysto
they develop
Past tense
vysčiau
I developed
vystei
you developed
vystė
he/she developed
vystėme
we developed
vystėte
you all developed
vystė
they developed
Past freq. tense
vystydavau
I used to develop
vystydavai
you develop
vystydavo
he/she used to develop
vystydavome
we used to develop
vystydavote
you all used to develop
vystydavo
they used to develop
Future tense
vystysiu
I will develop
vystysi
you will develop
vystys
he/she will develop
vystysime
we will develop
vystysite
you all will develop
vystys
they will develop
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vystyčiau
I would develop
vystytum
you would develop
vystytų
he/she would develop
vystytume
we would develop
vystytute
you all would develop
vystytų
they would develop
Imperative mood
-
vystyk
you develop
-
-
vystykite
you all develop
-

Examples of vystyti

Example in LithuanianTranslation in English
Pirmaisiais įstojimo metais Sąjunga Bulgarijai ir Rumunijai teikia laikiną finansinę pagalbą (toliau – Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė), skirtą vystyti ir stiprinti jų administracinius ir teisminius gebėjimus įgyvendinti Sąjungos teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą bei skatinti keitimąsi geriausia patirtimi.For the first year of accession, the Union shall provide temporary financial assistance, hereinafter referred to as the ‘Transition Facility’, to Bulgaria and Romania to develop and strengthen their administrative and judicial capacity to implement and enforce Union law and to foster exchange of best practice among peers.
Pirmaisiais įstojimo metais Sąjunga Bulgarijai ir Rumunijai teikia laikiną finansinę pagalbą (toliau – Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė), skirtą vystyti ir stiprinti jų administracinius ir teisminius gebėjimus įgyvendinti Bendrijos teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą bei skatinti keitimąsi geriausia patirtimi.For the first year of accession, the Union shall provide temporary financial assistance, hereinafter referred to as the ‘Transition Facility’, to Bulgaria and Romania to develop and strengthen their administrative and judicial capacity to implement and enforce Community legislation and to foster exchange of best practice among peers.
atsižvelgdamas į tai, kad pagal Susitarimą siekdamos palengvinti prekybą Sąjunga ir Japonija turi vystyti muitinių bendradarbiavimą ir kad muitinės taikomas saugumą ir saugą užtikrinančias priemones ir tarptautinės prekybos tiekimo grandinės paprastinimą galima gerokai sustiprinti taikant abipusį AEO programų pripažinimą, beiConsidering that, in accordance with the CCMAAA, the Union and Japan are to develop customs cooperation to facilitate trade and that customs security and safety, and facilitation of the international trade supply chain, can be significantly enhanced by mutual recognition of their AEO programmes, and
siekia vystyti ir stiprinti MVĮ ir skatinti MVĮ bendradarbiavimą;aim to develop and strengthen SMSs and to promote the cooperation among SMEs;
Kompetentinga institucija, gavusi prašymą, pakeičia ūkio subjekto registraciją arba patvirtinimą, kai šis įrodo sugebėjimą vystyti veiklą, kuri yra papildoma pirminės jo registruotos arba patvirtintos veiklos atžvilgiu arba ją pakeičia.Upon request, the competent authority shall amend the registration or approval of an establishment, where it has demonstrated its capacity to develop activities which are additional to those for which it was first registered or approved, or which replace them.
Ji vis dėlto neigia, kad CELF nuo 1996 m. galėjo kištis į „sritį, kurioje jos įsikišimas nebuvo pradžioje numatytas“ [28] ir mano, kad savo veiklą vystė dėka gautų kompensuojamųjų subsidijų, kurios SNIEL atrodo per didelės.It does object, however, to the fact that CELF, from 1996, was able to operate in ‘areas where it was not originally planned that it should operate’ [28], and considers that it developed these activities as a result of the compensatory grants received, which it regards as too high.
Sąjungos pramonė daug investavo ir padidino ne tik gamybos pajėgumus, bet ir vystė mokslinius tyrimus ir technologijas, susijusius su metalurgijos procesu didelio grynumo siliciui, skirtam naudoti saulės energijos pramonėje, gaminti.The Union industry made substantial investments in increasing not only its production capacity but also in developing research and technology in the metallurgical process for the production of high purity silicon for the solar energy industries.

More Lithuanian verbs

Related

išsivystyti
develop
išvystyti
develop (something)

Similar

dėstyti
teach
mąstyti
think
pustyti
whet
uostyti
sniff
vartyti
flip
vartytis
roll
vykdyti
perform
vystytis
develop

Similar but longer

išvystyti
develop (something)

Random

atspindėti
reflect
derinti
arrange
išrengti
undress
įvynioti
wrap
keistis
change
nusigrimuoti
make up
prisimiegoti
sleep
svaigti
feel dizzy
šildytis
bask
vežioti
drive (somebody) (often)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In