Ontwikkelen (to develop) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
ontwikkel
I develop
ontwikkelt
you develop
ontwikkelt
he/she/it develops
ontwikkelen
we develop
ontwikkelen
you all develop
ontwikkelen
they develop
Present perfect tense
heb ontwikkeld
I have developed
hebt ontwikkeld
you have developed
heeft ontwikkeld
he/she/it has developed
hebben ontwikkeld
we have developed
hebben ontwikkeld
you all have developed
hebben ontwikkeld
they have developed
Past tense
ontwikkelde
I developed
ontwikkelde
you developed
ontwikkelde
he/she/it developed
ontwikkelden
we developed
ontwikkelden
you all developed
ontwikkelden
they developed
Future tense
zal ontwikkelen
I will develop
zult ontwikkelen
you will develop
zal ontwikkelen
he/she/it will develop
zullen ontwikkelen
we will develop
zullen ontwikkelen
you all will develop
zullen ontwikkelen
they will develop
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou ontwikkelen
I would develop
zou ontwikkelen
you would develop
zou ontwikkelen
he/she/it would develop
zouden ontwikkelen
we would develop
zouden ontwikkelen
you all would develop
zouden ontwikkelen
they would develop
Subjunctive mood
ontwikkele
I develop
ontwikkele
you develop
ontwikkele
he/she/it develop
ontwikkele
we develop
ontwikkele
you all develop
ontwikkele
they develop
Past perfect tense
had ontwikkeld
I had developed
had ontwikkeld
you had developed
had ontwikkeld
he/she/it had developed
hadden ontwikkeld
we had developed
hadden ontwikkeld
you all had developed
hadden ontwikkeld
they had developed
Future perf.
zal ontwikkeld hebben
I will have developed
zal ontwikkeld hebben
you will have developed
zal ontwikkeld hebben
he/she/it will have developed
zullen ontwikkeld hebben
we will have developed
zullen ontwikkeld hebben
you all will have developed
zullen ontwikkeld hebben
they will have developed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ontwikkeld hebben
I would have developed
zou ontwikkeld hebben
you would have developed
zou ontwikkeld hebben
he/she/it would have developed
zouden ontwikkeld hebben
we would have developed
zouden ontwikkeld hebben
you all would have developed
zouden ontwikkeld hebben
they would have developed
Du
Ihr
Imperative mood
ontwikkel
develop
ontwikkelt
develop

Examples of ontwikkelen

Example in DutchTranslation in English
"Dr. Iulian Cornel... "heeft een subsidie om het therapeutisch middel b-thalassemia te ontwikkelen."Dr. Iulian Cornel, grant to develop novel therapeutic agents b-thalassemia.
"Ik moet mijn sterke punten en mijn team ontwikkelen."I have to develop my strengths and my team.
"Kinderen ontwikkelen," weet je, "vriendschap, lezen,""Kids develop," you know, "friendship, reading,"
"om kost wat kost zijn spel te kunnen ontwikkelen."to make progress in developing at any price.
'Het is illegaal om chemische wapens te ontwikkelen, produceren, 'anderszins te verkrijgen, direct of indirect over te dragen 'ontvangen, verzamelen, bewaren, bezitten of gebruiken 'of dreigen te gebruiken."It is illegal to develop, produce, "otherwise acquire, transfer directly or indirectly, "receive, stockpile, retain, own, possess, or use
- I... ik.. ontwikkel games.- M m min? the development? s games on ?
- Ik koop en ontwikkel onroerend goed.I buy and develop property.
- Ik ontwikkel het zelf.I develop my own.
- Ja. Het is grappig maar als je lang met iemand bevriend bent ontwikkel je een soort codetaal, een vertrouwelijke band.So that's funny, because when you're friendly with somebody for a long time, what happens is, you develop a, you know, like, a shorthand or something, a close communication.
- Waarom zeg je dat? Na acht levens ontwikkel je bepaalde intuïties.Because when you've lived eight lifetimes you develop certain instincts.
"origineel was ontwikkelt door een andere zender.""was originally developed by a rival network."
'Hoe krijg ik die foto's ontwikkelt? 'How am I gonna get these photos developed?"
- Dat ontwikkelt niet erg snel.- Takes a while to develop.
- De Vanguards zijn uitgerust met... de laatste stealthtechnologie, het beste beschermingssysteem ooit ontwikkelt.The Vanguards are equipped with the latest in stealth technology, the most advanced protective system ever developed.
- De baby ontwikkelt zich normaal.She said that the baby was developing normally.
"Monsanto" heeft deze technologie alleen ontwikkeld met maar 1 doel."Monsanto" has developed this technology that has one purpose alone.
"Nog niet voltooid of volledig ontwikkeld.""Not yet completed or fully developed, rudimentary."
"heb ik een ontsteking ontwikkeld van de zinsstructuur..."I've developed inflammation of the sentence structure...
"zachtzinniger" sterven, overtuig u dan dat hun gevoelsorganen hoog ontwikkeld zijn, hun zenwustelsels complex zijn, hun zenuwcellen vergelijkbaar zijn met de onze, en hun antwoorden op zekere stimuli direct en krachtig zijn."gentler" deaths, consider that their sensory organs are highly developed, their nervous systems complex, their nerve cells very similar to our own, and their responses to certain stimuli immediate and vigorous.
'Bovendien heb ik eetproblemen ontwikkeld...'Also, I've developed some issues with food"-
'Enorm ontwikkelde kaakspieren,..."Enormously developed jaw muscles,
- Maar ik heb goed ontwikkelde instincten.Yeah, but my instincts are highly developed.
- Maar je ontwikkelde gevoelens voor haar.But you developed feelings For her.
- Oliver en ik hadden een gesprek, dankzij de over ontwikkelde beschermende gevoelens van iemand, en ik besloot een wandeling te maken.Oliver and I were having a talk, thanks to someone's overdeveloped protective instincts, and I decided to go for a walk.
- Ze ontwikkelde haat voor de kikkererwt.She's developed a hatred of the chickpea.
'Mensen die gebeten zijn, hebben last van koppijn en misselijkheid 'en ontwikkelden symptomen... ''People receiving bites have experienced headaches and nausea 'and developed symptoms... '
- Ze ontwikkelden nieuwe LCD-technologie.They've developed cutting-edge LCD technology.
-We ontwikkelden een RFlD-chip... die onderhuids geïmplanteerd moet worden.The R.F.I.D. Chip was developed for a subcutaneous implantation in the arm.
50 of 60 jaar geleden ontwikkelden Franse artsen de transfusietechniek.50 or 60 years ago, two French physicians developed a technique known as transfusion.
7 van de 10 ontwikkelden enorme hersentumors.massive brain tumors have developed in 7/10 of them.
Lerend, ontwikkelend... snel, zoals een kind dat doet.Learning, developing. Rapidly, like a child.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?