Dezvolta (to develop) conjugation

Romanian
44 examples
This verb can also have the following meanings: evolve, to evolve

Conjugation of eiti

Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Present tense
dezvolt
I develop
dezvolți
you develop
dezvoltă
he/she/it develops
dezvoltăm
we develop
dezvoltați
you all develop
dezvoltă
they develop
Present perfect tense
am dezvoltat
I have developed
ai dezvoltat
you have developed
a dezvoltat
he/she/it has developed
am dezvoltat
we have developed
ați dezvoltat
you all have developed
au dezvoltat
they have developed
Past preterite tense
dezvoltai
I developed
dezvoltași
you developed
dezvoltă
he/she/it developed
dezvoltarăm
we developed
dezvoltarăți
you all developed
dezvoltară
they developed
Future tense
voi dezvolta
I will develop
vei dezvolta
you will develop
va dezvolta
he/she/it will develop
vom dezvolta
we will develop
veți dezvolta
you all will develop
vor dezvolta
they will develop
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Conditional mood
aș dezvolta
I would develop
ai dezvolta
you would develop
ar dezvolta
he/she/it would develop
am dezvolta
we would develop
ați dezvolta
you all would develop
ar dezvolta
they would develop
Subjunctive present tense
să dezvolt
(so that/if) I develop
să dezvolți
(so that/if) you develop
să dezvolte
(so that/if) he/she/it develop
să dezvoltăm
(so that/if) we develop
să dezvoltați
(so that/if) you all develop
să dezvolte
(so that/if) they develop
Subjunctive past tense
să fi dezvoltat
(so that/if) I have developed
să fi dezvoltat
(so that/if) you have developed
să fi dezvoltat
(so that/if) he/she/it have developed
să fi dezvoltat
(so that/if) we have developed
să fi dezvoltat
(so that/if) you all have developed
să fi dezvoltat
(so that/if) they have developed
Past impf. tense
dezvoltam
I was developing
dezvoltai
you were developing
dezvolta
he/she/it was developing
dezvoltam
we were developing
dezvoltați
you all were developing
dezvoltau
they were developing
Tu
Voi
Imperative mood
dezvoltă
develop!
dezvoltați
develop!
Imperative negative mood
nu dezvolta
do not develop!
nu dezvoltați
do not develop!
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Past pluperfect tense
dezvoltasem
I had developed
dezvoltaseși
you had developed
dezvoltase
he/she/it had developed
dezvoltaserăm
we had developed
dezvoltaserăți
you all had developed
dezvoltaseră
they had developed
Future alternative 1 tense
am să dezvolt
I am going to develop
ai să dezvolți
you are going to develop
are să dezvolte
he/she/it is going to develop
avem să dezvoltăm
we are going to develop
aveți să dezvoltați
you all are going to develop
au să dezvolte
they are going to develop
Future alternative 2 tense
o să dezvolt
I am going to develop
o să dezvolți
you are going to develop
o să dezvolte
he/she/it is going to develop
o să dezvoltăm
we are going to develop
o să dezvoltați
you all are going to develop
o să dezvolte
they are going to develop
Future perfect tense
voi fi dezvoltat
I will have developed
vei fi dezvoltat
you will have developed
va fi dezvoltat
he/she/it will have developed
vom fi dezvoltat
we will have developed
veți fi dezvoltat
you all will have developed
vor fi dezvoltat
they will have developed
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Future in the past tense
aveam să dezvolt
I was going to develop
aveai să dezvolți
you were going to develop
avea să dezvolte
he/she/it was going to develop
aveam să dezvoltăm
we were going to develop
aveați să dezvoltați
you all were going to develop
aveau să dezvolte
they were going to develop
Conditional past tense
aș fi dezvoltat
I would have developed
ai fi dezvoltat
you would have developed
ar fi dezvoltat
he/she/it would have developed
am fi dezvoltat
we would have developed
ați fi dezvoltat
you all would have developed
ar fi dezvoltat
they would have developed
Presumptive tense
oi dezvolta
I might develop
oi dezvolta
you might develop
o dezvolta
he/she/it might develop
om dezvolta
we might develop
oți dezvolta
you all might develop
or dezvolta
they might develop
Presumptive continuous tense
oi fi dezvoltând
I might be developing
oi fi dezvoltând
you might be developing
o fi dezvoltând
he/she/it might be developing
om fi dezvoltând
we might be developing
oți fi dezvoltând
you all might be developing
or fi dezvoltând
they might be developing
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Presumptive past tense
oi fi dezvoltat
I might have developed
oi fi dezvoltat
you might have developed
o fi dezvoltat
he/she/it might have developed
om fi dezvoltat
we might have developed
oți fi dezvoltat
you all might have developed
or fi dezvoltat
they might have developed

Examples of dezvolta

Example in RomanianTranslation in English
" Atunci când sunt expuse, o persoană va dezvolta simptome asemănătoare gripei, Și în toate cazurile raportate, moartea survine in cateva ore ""When exposed, a person will develop flu-like symptoms, and in all reported cases, death occurs within hours."
"Te-am trimis atât de multe scrisori A si mesaje de dragoste, în speranța de slab ... care s-ar putea dezvolta, eventual, un interes în mine. ""I've sent you so many  letters and love messages in the faint hope... that you might possibly develop an interest in me."
"Tipul ăsta ar putea dezvolta arme de distrugere în masă şi să le dea lui Osama bin Laden pentru a ne ataca".'This guy... could develop weapons of mass destruction and give them to Osama bin Laden to attack us.'
"Vom dezvolta şi îmbunătăţi societatea în care trăim.Were going to develop and improve the society we live in.
"au avut în mod egal şansa de a-şi dezvolta talentele..." "Nu putem spune aceasta celor 10% care nu au acest drept..."We cannot say to 10% of the population that you can't have that right, that your children can't have the chance to develop whatever talent...
"cu mult înainte să dezvolt tehnologia holobandului".Well before I developed the holoband technology."
- Abia aştept să o dezvolt.- I can't wait to develop. - Hm.
- Mă dezvolt mai greu.-l'm a late developer!
. Recent ovulul fertilizat se dezvolt? într-un embrion ... ?The newly fertilized egg develops into an embryo... and then it's implanted inside a surrogate mother.
Acum amintiţi-vă că înainte era să aibă grijă de toţi ceilalţi, să faci lucrurile care trebuie, să te încadrezi, și acum dintr-odată este cum mă dezvolt ca fiinţă umană?Now remember that before he was to take care of all others to do the right thing, to fit, and now suddenly is As I develop as human beings?
"Love story dezvoltă cu pilot şi profesor.'Love story develops with pilot and schoolteacher.
Aceasta se numeşte Marea Pată Albă, o furtună gigantică ce se dezvoltă la fiecare 30 de ani pe suprafaţa lui Saturn ca până la urmă să acopere întregul ecuator.It's called the Great White Spot... a gigantic storm that develops every thirty years on Saturn's surface... eventually covering the entire equator.
Acesta este momentul în care indiferent ce căutăm în lumea în care civilizaţia se dezvoltă asta se întâmplă şi permite şi existanţa a ceea ce urmează după.We say OK, this is the point that wherever we look in the world where civilisation develops this happens and this allows for everything else.
Apariţia braţelor şi a semnelor care-i împart corpul în două sugerează că se dezvoltă ca un fetus în exteriorul pântecelui.Emergence of arms and the closing seam that bisects her body suggests that she develops like a fetus outside the womb.
Atunci când un organism este bolnav, se dezvoltă anticorpi pentru a combate boala.When an organism is ill, it develops antibodies to combat the illness.
- O să ne ajute să dezvoltăm o strategie economică.He's going to help us develop an economic strategy. - What a great idea.
- Încă nu ştim de ce ne aflăm aici, sau cum să ne dezvoltăm potenţialul.We still don't have a clue why we're here or how we're supposed to develop our potential.
... o să dezvoltăm o arendă....we're going to develop a lease.
Abordarea mea în departamentele de afaceri e ca mai întâi să investim în tehnologii noi si să dezvoltăm prototipuri pentru a întelege potentialul tehnologiei, deoarece în ciuda succesului recent al echipei de securitate cibernetică, compania noastră încă areMy approach within our business units is to first invest in new technologies and develop prototypes in order to understand the technology potential, because despite the recent success of our cyber security team, our company currently still has
Acest poate fi motivul pentru care extratereştrii au vrut ca noi să dezvoltăm cunoştinţe matematiceThis may be the reason that extraterrestrials wanted us to develop mathematical knowledge ourselves
Mușchii din mâna dreaptă sunt mai dezvoltați.Muscles in that arm are much more developed.
Din cauza unui comparator video de spectru pe care-l dezvoltam.Because of a video spectral comparator I was developing.
imi dezvoltam una din ideile mele.I was developing one of my ideas.
Și ceea ce numele sugera era că eu dezvoltam un sistem de operare asemănător sistemului de operare Unix, dar care nu era sistemul de operare Unix.And what the name means is I was developing a system that was like the Unix operating system, but was not the Unix operating system.
Conform celor spuse de om, dezvoltau o armă biologică.According to the human, they were developing a bio-weapon.
Când erai mică, dinţii tăi se dezvoltau în mandibulă, acumulau izotopi specifici mediului în care trăiai.When you were an infant, your permanent teeth were developing deep in your jaw bone, accumulating specific isotopes from the environment where you lived.
De-a lungul anilor 1980, pe măsură ce Richard Stallman construia proiectul GNU, oamenii de știință din domeniul calculatoarelor de la Universita- tea din California de la Berkeley își dezvoltau propriul lor sistem de operare liber.Throughout the 1980s, as Richard Stallman was building the GNU project, computer scientists from the University of California at Berkeley were developing their own free operating system.
Deoarece inventatorii dezvoltau un mod nou de a folosi electricitatea.Because inventors were developing a new way of using electricity.
Ei dezvoltau o tehnologie de cartografiere a creierului pentru un nou proiect de joc video.They were developing brain-mapping technology for a new video-game project.
Îmi dezvoltasem o nouă capacitate.I had developed a new ability.
Samuel Morse dezvoltase primul sistem de mesagerie, bazat pe cat timp e pornit sau oprit un circuit electric.Samuel Morse had developed a messaging system, based on how long an electrical circuit was switched on or off.
În toţi aceşti ani, sub conducerea lui Von Braun şi a asistenţilor săi Alphaville cunoscuse o dezvoltare unică Era îndrumate de creierul electronic, care se dezvoltase, creând în acelaşi timp probleme de nedesluşit pentru imaginaţia umană.During these years, under the direction of Vonbraun and his assistants Alphaville had developed by leaps and bounds guided by electronic brains that developed themselves by conceiving problems that the human imagination couldn't grasp.
Încă de la începutul dezvoltării copilului, oamenii de ştiinţă responsabili cu reproducerea au descoperit că creierul său se dezvoltase în mod diferit comparativ cu alţii.Early in the boy's maturation, the scientists in charge of reproduction realized that his brain had developed differently from other offspring.
Unii cred că naziştii dezvoltaseră o tehnologie avansată, la care savanţii de azi încă lucrează, tehnologia antigravitaţională pe bază de mercur.Some believe what the Nazis had developed was an advanced mechanism that scientists are still working on today-- mercury-powered anti-gravity technology.
! S-a dezvoltat.Mmm, they've developed...
" Curând un artizanat de fabricare a creioanelor s-a dezvoltat," " culminând cu formarea primei fabrici de creioane din Regatul Unit în 1832."A cottage industry of pencil-making soon developed, culminating in the formation of the UK's first pencil factory in 1832.
"Deci, un sistem de noapte-viziune a fost dezvoltat ", Care le-ar permite să opriți farurile lor."'So a night-vision system was developed 'that would allow them to switch off their headlights.'
"Sase subiecţi au dezvoltat comportament agresiv major.""Six subjects developed serious aggressive behaviour."
"Senzorii sunt bunuri pe care le-am dezvoltat împreună""the sensors are materials that you co-developed with me"
Adică, am petrecut atâta timp dezvoltând incredibila, adânca conexiune fără ca vreodată să împărtăşim acelaşi spaţiu fizic, şi feromonii noştri nu s-au sincronizat încă.I mean, we spent so much time developing this incredibly deep connection without ever really sharing the same physical space, and our pheromones just haven't synced up yet.
Ai mers să munceşti pentru campania lui Garcetti, imediat după înfrângere, dezvoltând o relaţie destul de strânsă cu preşedintele, apoi tot reprezentându-l pe Garcetti.You went to work for the Garcetti campaign immediately after your loss, developing quite a rapport with the president, then still Candidate Garcetti.
Aţi muncit din greu, dezvoltând abilităţi academice şi abilităţi de ucidere.You've all worked very hard, developing academic skills and general killing skills.
Cred că te pot ajuta. Am petrecut 10 ani din viaţă, dezvoltând o metodă... de transplant a unui ochi.I've spent the last ten years of my life developing a method to transplant an entire eye.
Da, îmi amintesc, cel care vroia să facem afaceri cu eI, dezvoltând materiaIuI acela.Yeah, the one who wanted us to go into business with him developing that plastic.

More Romanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

decide
decide
descrie
describe
dezgropa
dig up
dezmânta
cause to change one's mind
dezuni
disunite
dezvăța
unlearn
dicta
dictate
dispune
arrange
durea
hurt
estima
estimate

Other Romanian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?