Udvikle (to develop) conjugation

Danish
22 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Present tense
udvikler
I develop
Past tense
udviklede
I developed
Future tense
vil udvikle
I will develop
Present perfect tense
har udviklet
I have developed
Jeg
Past perfect tense
havde udviklet
I had developed
Future perfect tense
vil have udviklet
I will have developed
Conditional perfect tense
ville have udviklet
I would have developed
Du
Imperative mood
udvikl
develop!

Examples of udvikle

Example in DanishTranslation in English
Hvor vover de at udvikle sådan noget?How dare they develop such a thing on their own?
Et sted til at udvikle alle de lægemidler, han har arbejdet på.A place to develop all those drugs and things he's been workin' on.
Jeg er allerede ved at udvikle evnen til at se millioner af kilometer.I'm already developing my faculty for seeing millions of miles.
En simpel misforståelse, men det kan jo hurtigt udvikle sig.It's just a misunderstanding, but it could develop into real trouble.
- Det er aldrig for sent at udvikle karakter.It's never too late to develop character
Det udvikler sig.It's developing into something else.
Tænk at forsøge at tyde dette komplicerede, hemmelige sprog, som to elskende udvikler og taler uhindret for at skærme deres allerhemmeligste og fineste fornemmelser.Imagine trying to decipher the complicated secret language that two lovers develop and speak, unhindered, to conceal theirmost secret andfragiIe emotions.
Nar man tilbringer det meste af sit liv inden for et erhverv, udvikler man, hvad man kunne kalde et fagligt synspunkt.I suppose when you spend most of your life in one profession you develop what could be called an occupational point of view
Kom, vi udvikler den her historie senere.Come on, we'll develop this later.
Vi udvikler KOR for Flåden.We're developing RIMCOP for the Navy.
Jeg udviklede en slags mental kontrol over alkoholens effekt.I've developed what you might call a mental control of liquor's effects.
Det har taget Dem århundreder blot at fatte, hvad vi udviklede for æoner siden.It has taken you centuries to even grasp what we developed eons of your years ago.
Hvis vi virkelig udviklede denne solaronit-bombe, ville vi jo bare blive en endnu stærkere nation.So what if we do developed this solaronite bomb ? We'd be even a stronger nation than now.
Du ved lige såvel som jeg, at deres hjerner ikke er udviklede for så vidt angår tale og abstrakt tænkning.You know as well as I do their brain system is not developed in either the vocal or abstract-thinking area.
Det var der, jeg udviklede min dyre smag.That's where I developed my expensive tastes.
De siger repetition er godt for en udviklende hjerne.They say repetition is good for a developing brain.
Hvordan vi får overtalt EU til at godtage vores plan om humanitær hjælp ... og medicinal teknologi til udviklende lande.How to persuade the EU to adopt our plan to give humanitarian aid and medical technology to developing nations.
Er det ikke utroligt, at i denne hætte ligger en kunstigt udviklet menneskehjerne?Isn't it amazing, Henry, that lying here within this cowl is an artificially developed human brain?
En højt udviklet form for atomkraft, kan jeg forstille mig.A highly developed form of atomic power, I should imagine.
Alberts rekvirerede oversætteren, universitetet har udviklet.Professor Alberts requisitioned the electronic translator which his university had developed, and the results, to say the least, have been startling.
Fronten blev stabiliseret og kort efter... udviklet til en kontinuerlig række af svært bevæbnede skyttegrave... zigzaggende deres vej 500 mil... fra Den Engelske Kanal til den schweiziske grænse.The front was stabilised, then shortly afterwards developed into a continuous line of heavily fortified trenches, zigzagging their way 500 miles from the English Channel to the Swiss frontier.
Vi har udviklet en sprogcomputer, siden deres første forsøg på kontakt.Well since they first uh tried contact with us by radio, we've developed a language computer.

More Danish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

to
wash
torturere
torture
tro
believe
udrydde
exterminate
udtrykke
express
udånde
take the last breath
vare
last
vippe
seesaw
vrage
reject
vrikke
wriggle

Other Danish verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?