Desenvolupar (to develop) conjugation

Catalan
28 examples

Conjugation of eiti

Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Present tense
desenvolupo
I develop
desenvolupes
you develop
desenvolupa
he/she develops
desenvolupem
we develop
desenvolupeu
you all develop
desenvolupen
they develop
Present perfect tense
he desenvolupat
I have developed
has desenvolupat
you have developed
ha desenvolupat
he/she has developed
hem desenvolupat
we have developed
heu desenvolupat
you all have developed
han desenvolupat
they have developed
Future tense
desenvoluparé
I will develop
desenvoluparàs
you will develop
desenvoluparà
he/she will develop
desenvoluparem
we will develop
desenvolupareu
you all will develop
desenvoluparan
they will develop
Conditional mood
desenvoluparia
I would develop
desenvoluparies
you would develop
desenvoluparia
he/she would develop
desenvoluparíem
we would develop
desenvoluparíeu
you all would develop
desenvoluparien
they would develop
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Past perfect tense
havia desenvolupat
I had developed
havies desenvolupat
you had developed
havia desenvolupat
he/she had developed
havíem desenvolupat
we had developed
havíeu desenvolupat
you all had developed
havien desenvolupat
they had developed
Past impf. tense
desenvolupava
I was developing
desenvolupaves
you were developing
desenvolupava
he/she was developing
desenvolupàvem
we were developing
desenvolupàveu
you all were developing
desenvolupaven
they were developing
Imperative mood
-
desenvolupa
develop!
desenvolupi
let him/her develop!
desenvolupem
let's develop!
desenvolupeu
develop!
desenvolupin
let them develop!
Imperative negative mood
-
no desenvolupis
don't develop!
no desenvolupi
don't let him/her develop!
no desenvolupem
let's not develop!
no desenvolupeu
don't develop!
no desenvolupin
don't let them develop!
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Conditional perfect tense
hauria desenvolupat
I would have developed
hauries desenvolupat
you would have developed
hauria desenvolupat
he/she would have developed
hauríem desenvolupat
we would have developed
hauríeu desenvolupat
you all would have developed
haurien desenvolupat
they would have developed
Future perfect tense
hauré desenvolupat
I will have developed
hauràs desenvolupat
you will have developed
haurà desenvolupat
he/she will have developed
haurem desenvolupat
we will have developed
haureu desenvolupat
you all will have developed
hauren desenvolupat
they will have developed
Preterite past tense
desenvolupí
I developed
desenvolupares
you developed
desenvolupà
he/she developed
desenvolupàrem
we developed
desenvolupàreu
you all developed
desenvoluparen
they developed
Past anterior tense
haguí desenvolupat
I had developed
hagueres desenvolupat
you had developed
hagué desenvolupat
he/she had developed
haguérem desenvolupat
we had developed
haguéreu desenvolupat
you all had developed
haguéren desenvolupat
they had developed
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Subjunctive of present tense
desenvolupi
(so that I) develop
desenvolupis
(so that you) develop
desenvolupi
(so that he/she) develops
desenvolupem
(so that we) develop
desenvolupeu
(so that you all) develop
desenvolupin
(so that they) develop
Subjunctive of imperfect tense
desenvolupés
(so that I) was developing
desenvolupessis
(so that you) were developing
desenvolupés
(so that he/she) was developing
desenvolupéssim
(so that we) were developing
desenvolupéssiu
(so that you all) were developing
desenvolupessin
(so that they) were developing
Subjunctive of present perfect tense
hagi desenvolupat
(so that I) have developed
hagis desenvolupat
(so that you) have developed
hagi desenvolupat
(so that he/she) has developed
hàgim desenvolupat
(so that we) have developed
hàgiu desenvolupat
(so that you all) have developed
hagin desenvolupat
(so that they) have developed
Subjunctive of past perfect tense
hagués desenvolupat
(so that I) had developed
haguessis desenvolupat
(so that you) had developed
hagués desenvolupat
(so that he/she) had developed
haguéssim desenvolupat
(so that we) had developed
haguéssiu desenvolupat
(so that you all) had developed
haguessin desenvolupat
(so that they) had developed
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Subjunctive of periphastic past perfect tense
vagi desenvolupar
(so that I) developed
vagis desenvolupar
(so that you) developed
vagi desenvolupar
(so that he/she) developed
vàgim desenvolupar
(so that we) developed
vàgiu desenvolupar
(so that you all) developed
vagin desenvolupar
(so that they) developed
Periphastic past tense
vaig desenvolupar
I developed
vas desenvolupar
you developed
va desenvolupar
he/she developed
vam desenvolupar
we developed
vau desenvolupar
you all developed
van desenvolupar
they developed
Periphastic past anterior tense
vaig haver desenvolupat
I had developed
vas haver desenvolupat
you had developed
va haver desenvolupat
he/she had developed
vam haver desenvolupat
we had developed
vau haver desenvolupat
you all had developed
van haver desenvolupat
they had developed

Examples of desenvolupar

Example in CatalanTranslation in English
A més llarg termini, aquests experts seran decisius per garantir que Europa ocupi la primera posició en la línia de sortida per desenvolupar un reactor de fusió de prova.In the longer term, this know-how will be decisive in ensuring that Europe is first off the starting blocks in the race to develop a demonstration fusion reactor.
Per satisfer les necessitats del futur caldrà una combinació equilibrada d’energies: una part pot provindre de les tecnologies renovables - com l’energia eòlica- però també caldrà desenvolupar noves fonts d’energia continuada, a gran escala, a llarg termini i que no deteriorin el medi ambient.A balanced mix of energies, including renewable technologies such as wind power, will be necessary to satisfy future needs, but we need to develop new energy sources that can deliver continuous, large-scale power for the long term without harming the environment.
Dins l’àmbit de la cooperació policial,l’Oficina Europea de Policia, l’Europol,posa a l’abast una estructura per desenvolupar la cooperació policial entre els Estats membres en els àmbits de la prevenció i la lluita contra les formes greusde delinqüència internacional organitzada. La Constitució preveu sotmetre Europol al control del Parlament Europeu i dels parlaments estatals.In the area of police cooperation, the European Police Office, Europol, offers Police cooperationa structure for developing police cooperation between Member States in theprevention and combating of all serious forms of organised international crime.Under the Constitution, Europol will be subject to the scrutiny of the European Parliament and of the national parliaments.
Noves possibilitats per actuar La Constitució introdueix noves bases jurídiquesque permetran a la Unióen determinats àmbits d’intervenir en cas de necessitat en els àmbits següents: la salutpública, perafrontar els reptes comuns que afectin la seguretat dels ciutadans (perexemple, la SARS o pneumònia atípica, el bioterrorisme); l’energia, perafavorir l’accés als serveis públics en aquest àmbit, la seva continuïtat, laseguretat dels abastiments, el desenvolupament de les energies renovables il’estalvi energètic; la protecció civil,per ajudar els Estats membres a fer fronta les catàstrofes d’origen natural o humà; i l’esport, per desenvolupar-ne ladimensió educativa i coordinar els esforços en la lluita contra el dopatge.New scope for The Constitution introduces new legal baseswhich will allow the Union to takeaction in certain areas action if need be in the areas of: public health, in response to common concernsaffecting the security of the general public (e.g. SARS, bio-terrorism); energy, in order to promote access to public service, its continuity, security of supply, the development of renewable sources of energy and energy saving; civilprotection, to assist Member States to deal with natural or man-made disasters;and sport, to develop its educational dimension and coordinate efforts to prevent doping.
A banda d’això, la Comissió està treballant amb donants de l’OCDE per desenvolupar indicadors de governança.The Commission is also working with OECD donors to develop indicators in the area of governance.
Si mai desenvolupo ego et dono la feina.If I ever develop an ego, you've got the job.
La Comunitat s’amplia a nou Estats membres i desenvolupa polítiques comunesThe Community expands to nine member states and develops its common policies
La campanya de Zahra es desenvolupa setmanalment en pàgines il·lustrades al lloc web Vote4Zahra.org .Her campaign develops in weekly illustrated panels on the website Vote4Zahra.org.
Tots els mamífers d'aquest planeta... ...Instintivament, desenvolupa un equilibri amb el seu entorn.Every mammal on this planet... ...instinctively develops an equilibrium with the surrounding environment.
Tots els mamífers d'aquest planeta Instintivament, desenvolupa un equilibri amb el seu entorn.Every mammal on this planet instinctively develops an equilibrium with the surrounding environment.
"quant massa sang s'ha vessat a la mateixa terra,... ..la terra desenvolupa sed per a ella"."Once too much blood has been spilled on the same ground, ground develops a thirst for it".
Les relacions entre totes dues institucions es desenvolupen sobre una base pragmàtica.Relations between the two institutions have developed on a pragmatic basis.
Els nostres programes exteriors d’ajuda es desenvolupen des de fa gairebé cinquanta anys.The EC’s external assistance programmes have developed over nearly fifty years.
A Bèlgica la Fundació del rei Balduí, amb el programa Suport mutu per als nouvinguts(Mutual support for newcomers) ofereix assistència a projectes que els grups oassociacions de nouvinguts desenvolupen en benefici propi o en benefici d’altres grupsafins.In Belgium the King Baudouin Foundation, with its ‘Mutual support for Newcomers’ grant,supports projects that groups or associations of new migrants develop for their ownbenefit or for the benefit of other new migrants.
Nosaltres, la població indígena, no estem en contra de l'energia per ella mateixa, estem en contra del projecte i de la manera en què es desenvolupen aquestes hidroelèctriques, perjudicant l'entorn i els autòctons.We, the indigenous population, aren't against the energy itself, we are against the project and the way that these hydroelectrics are being developed, damaging the environment and local people.
En la seua presentació, Nwach i Aparna havien posat en relleu com n'és de difícil construir relats a partir del que agita els mitjans socials o ciutadans quan els esdeveniments es desenvolupen a una velocitat vertiginosa.In their presentation Nwach and Aparna had raised the issue of how difficult it was to construct stories around citizen or social media buzz when events were developing at dizzying speeds.
Ben aviat, sobre l'any 2000, els productors francesos van entendre el potencial de la regió i des d'ençà han intentat fer que el mercat es desenvolupi.French media producers realized the potential as early as the 2000s and have tried to develop the market.
L’objectiu és reduir l’excés de capacitat de les flotes pesqueres i protegir els recursos marins, al mateix temps que proporcionar ajuda financera perquè les comunitats pesqueres desenvolupin altres activitats econòmiques.The aim here is to reduce the overcapacity in fishing fleets, to preserve fish stocks and to provide financial assistance to allow fishing communities to develop other economic activities.
Ara més que mai podem dir que som un actor a escala mundial, capaç de fer front als reptes i les responsabilitats internacionals desenvolupant més i més les nostres eines de política exterior, de la qual l’ajuda exterior és un component clau.We moved closer to becoming a true global player, capable of effectively dealing with international challenges and responsibilities, by further developing our foreign policy tools – of which external assistance is a key component
La Comissió ha treballat estretament amb altres donants principals, com ara el Banc Mundial, en el marc d’una iniciativa sobre despesa pública i responsabilitat financera (Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA), desenvolupant fórmules per millorar la transparència i l’eficiència en la gestió financera pública dels països beneficiaris, i el 2004 va participar en una avaluació dels indicadors de resultats.The Commission has been working closely with other leading donors, in particular the World Bank, in the framework of the initiative on Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), developing ways to improve transparency and efficiency in the public fi nancial management of beneficiary countries, and participated in 2004 in an assessment of the testing of performance indicators.
La Unió Europea està desenvolupant una política d'asil i d'immigració méscoordinada per tal que els sol·licitants d'asil rebin un tracte just i els immigrants legals que necessita la UE s'integrin en les societats europees.The European Union is developing a more coordinated asylum and immigrationpolicy so that asylum applicants are treated fairly in the same way and the legalimmigrants the EU needs are integrated into European societies.
Ara bé, els Estats membres de la UE estan desenvolupant la cooperació militar per a missions de manteniment de la pau.However, the EU member states are developing military cooperation for peacekeeping missions.
Amb l'atenció creixent dels mitjans convencionals sobre els aspectes geoestratègics i militars, més que no pas sobre la dinàmica interna que s'està desenvolupant sobre el terreny, creiem que hi ha molts aspectes de la lluita siriana que no han sortit a la llum, moltes històries que ens agradaria que no s'oblidessin.With mainstream media focusing increasingly on geostrategic and military aspects and less on internal dynamics developing on the ground, we believe there are many aspects of the Syrian struggle that remain uncovered, many stories that we would not like to see forgotten.
La Unió ha desenvolupat, doncs, un “segon pilar”, en què predomina l’acord intergovernamental, i la Comissió i el Parlament només hi tenenTo carry out these tasks, the EU has developed its “second pillar”, the policy domain in which action is decided by intergovernmental agreement and in which the Commission
Aquest manual ha estat encarregat per la Comissió Europea a un consultor externindependent, el Migration Policy Group, i s’ha desenvolupat en estreta col·laboracióamb els Punts de Contacte Nacionals sobre integració.This handbook has been prepared for the European Commission by an independentconsultant, the Migration Policy Group, and has been developed in close cooperationwith the National Contact Points on Integration.
Al Regne Unit, l’empresa de col·locació Fusion Personnel, que treballa en el sector del’horticultura, ha desenvolupat un pla de formació per als seus treballadors, la majoriadels quals són immigrants acabats d’arribar.In the UK, the company Fusion Personnel, which supplies casual labour to horticulturalbusinesses, has developed a training scheme for its employees who are mostly recentlyarrived immigrants.
A Suècia, el Consell d’Integració ha desenvolupat una sèrie “d’objectius nacionals” peral programa d’orientació. Cada municipi i cada autoritat formula les seves fites segonsuns objectius amplis i duu a terme el procés d’avaluació pertinent.In Sweden, the Integration Board has developed a set of ‘national goals’ for the orientation programme.Each municipality and authority formulates its objectives based on these comprehensivegoals and carries out its own follow-up and evaluation procedures.
El terme satyagraha (insistència en la veritat), desenvolupat per Mahatma Gandhi és un filosofia i una pràctica particular, que també es coneix com a resistència no violenta o resistència civil.The term Satyagraha (insistence on truth) developed by Mahatma Gandhi is a particular philosophy and practice, which is also known as nonviolent resistance or civil resistance.

More Catalan verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

contravenir
contravene
dar
give
delir
relish
deprimir
depress
desautoritzar
deauthorize
descendir
descend
desembocar
culminate
desencadenar
unleash
desenterrar
disinter
desfer
separate

Other Catalan verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?