Pakuoti (to pack) conjugation

Lithuanian
8 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pakuoju
I pack
pakuoji
you pack
pakuoja
he/she packs
pakuojame
we pack
pakuojate
you all pack
pakuoja
they pack
Past tense
pakavau
I packed
pakavai
you packed
pakavo
he/she packed
pakavome
we packed
pakavote
you all packed
pakavo
they packed
Past freq. tense
pakuodavau
I used to pack
pakuodavai
you pack
pakuodavo
he/she used to pack
pakuodavome
we used to pack
pakuodavote
you all used to pack
pakuodavo
they used to pack
Future tense
pakuosiu
I will pack
pakuosi
you will pack
pakuos
he/she will pack
pakuosime
we will pack
pakuosite
you all will pack
pakuos
they will pack
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pakuočiau
I would pack
pakuotum
you would pack
pakuotų
he/she would pack
pakuotume
we would pack
pakuotute
you all would pack
pakuotų
they would pack
Imperative mood
-
pakuok
you pack
-
-
pakuokite
you all pack
-

Examples of pakuoti

Example in LithuanianTranslation in English
2007 m. gruodžio mėn. Komisija buvo informuota maisto ir dangčių gamintojų, kad 2008 m. liepos mėn. rinkoje nebus pakankamai dangčių, patikrintų dėl atitikties Direktyvai 2002/72/EB, maisto gamintojams pakuoti svarbiausius maisto produktus, pavyzdžiui, maisto produktus aliejuje, pesto ir riebiuose padažuose.In December 2007 the Commission was informed by the food and lid industry that by July 2008 not enough lids tested for compliance with Directive 2002/72/EC will be available on the market for the food industry to package critical foods such as food in oil, pestos and fatty sauces.
Atsižvelgiant į tai, kad riebių maisto produktų, supakuotų naudojant šiuos dangčius, gamyba yra sezoninė, o tiems maisto gamintojams reikia laiko išbandyti ir pasirinkti tinkamus jų produktams tirpalus, būtina numatyti tolesnį pereinamąjį laikotarpį, kai dangčiai, atitinkantys Reglamentą (EB) Nr. 372/2007, gali būti naudojami pakuoti maisto produktams nukrypstant nuo Direktyvos 2007/19/EB 3 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b punkto.Taking into account that fatty food products packaged with those lids are subject to seasonal production and that food producers need some time to test and choose the suitable solution for their products, it is necessary to provide for a further transitional period during which lids compliant with Regulation (EC) No 372/2007 may be used to package food by way of derogation from point (b) of the third subparagraph of Article 3(1) of Directive 2007/19/EC.
Pramoniniai maišai naudojami įvairioms prekėms, dažniausiai pramoninėms, pakuoti. Be to, į juos pakuojamos vartotojams skirtos prekės, pvz., žaliavos, trąšos, žemės ūkio produktai, gyvūnų pašarai ir statybinės medžiagos.Industrial plastic bags are used to pack various products, mainly of an industrial nature, but also products destined for consumers, such as raw materials, fertiliser, agricultural products, animal feed and building materials.
Mėgstame savo produktus pakuoti meniška prasme.We like to package our product artistically.
Aš pakuoju išgyvenimui reikalingus daiktus, o ji stveria nuotraukų albumus...Here I am, packing survival gear, she's grabbing photo albums....
Aš pakavau tokias dėžes Pendletone.I've packed cases like this back at Pendleton.
Be to, nustatyta, kad Nian Hong šias prekes tik nuožulniai pjaustė, ženklino savo logotipu ir pakavo, o tai sudarė mažiau kaip 10 % visų gamybos sąnaudų.Moreover, it was found that Nian Hong’s input to these goods was limited to bevelling, marking the company’s logo and packing, which represented less than 10 % of the total COP.
Bet prisimenu, kad jas pakavome.I don't know, babe. I know we packed them.

More Lithuanian verbs

Related

įpakuoti
pack
išpakuoti
unpack
supakuoti
pack

Similar

paduoti
pass (something)
pagroti
play
pakakti
suffice
pakarti
hang
pakelti
raise
pakęsti
stand (somebody)
pakilti
take off
pakisti
change
pakloti
lay
pakuotis
pack
paploti
applaud
pastoti
get pregnant
pasuoti
pass
pozuoti
pose
rokuotis
converse

Similar but longer

įpakuoti
pack
išpakuoti
unpack
panikuoti
panic
supakuoti
pack

Random

atpalaiduoti
relax
auksuoti
gild
gudrauti
contrive
ištrinti
delete
kopijuoti
copy
pavirsti
turn into
plukdyti
transport by water
rangytis
coil
ruoštis
prepare
užsipulti
attack

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'pack':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In