Csomagol (to pack) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
csomagolok
I pack
csomagolsz
you pack
csomagol
he/she to pack
csomagolunk
we pack
csomagoltok
you all pack
csomagolnak
they pack
Present definite tense
csomagolom
I pack
csomagolod
you pack
csomagolja
he/she packs
csomagoljuk
we pack
csomagoljátok
you all pack
csomagolják
they pack
Past indefinite tense
csomagoltam
I packed
csomagoltál
you packed
csomagolt
he/she packed
csomagoltunk
we packed
csomagoltatok
you all packed
csomagoltak
they packed
Past definite tense
csomagoltam
I packed
csomagoltad
you packed
csomagolta
he/she packed
csomagoltuk
we packed
csomagoltátok
you all packed
csomagolták
they packed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
csomagolnék
I would pack
csomagolnál
you would pack
csomagolna
he/she would pack
csomagolnánk
we would pack
csomagolnátok
you all would pack
csomagolnának
they would pack
Conditional present definite tense
csomagolnám
I would pack
csomagolnád
you would pack
csomagolná
he/she would pack
csomagolnánk
we would pack
csomagolnátok
you all would pack
csomagolnák
they would pack
Conditional past indefinite tense
csomagoltam volna
I would have packed
csomagoltál volna
you would have packed
csomagolt volna
he/she would have packed
csomagoltunk volna
we would have packed
csomagoltatok volna
you all would have packed
csomagoltak volna
they would have packed
Conditional past definite tense
csomagoltam volna
I would have packed
csomagoltad volna
you would have packed
csomagolta volna
he/she would have packed
csomagoltuk volna
we would have packed
csomagoltátok volna
you all would have packed
csomagolták volna
they would have packed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok csomagolni
I will pack
fogsz csomagolni
you will pack
fog csomagolni
he/she will pack
fogunk csomagolni
we will pack
fogtok csomagolni
you all will pack
fognak csomagolni
they will pack
Future definite tense
fogom csomagolni
I will pack
fogod csomagolni
you will pack
fogja csomagolni
he/she will pack
fogjuk csomagolni
we will pack
fogjátok csomagolni
you all will pack
fogják csomagolni
they will pack
Subjunctive present definite tense
csomagoljam
(if/so that) I pack
csomagold
(if/so that) you pack
csomagolja
(if/so that) he/she pack
csomagoljuk
(if/so that) we pack
csomagoljátok
(if/so that) you all pack
csomagolják
(if/so that) they pack
Subjunctive present indefinite tense
csomagoljak
(if/so that) I pack
csomagolj
(if/so that) you pack
csomagoljon
(if/so that) he/she pack
csomagoljunk
(if/so that) we pack
csomagoljatok
(if/so that) you all pack
csomagoljanak
(if/so that) they pack
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
csomagolnom
I to pack
csomagolnod
you to pack
csomagolnia
he/she to pack
csomagolnunk
we to pack
csomagolnotok
you all to pack
csomagolniuk
they to pack

Examples of csomagol

Example in HungarianTranslation in English
- 15 perced van csomagolni.- You have 15 minutes to pack.
- Az emeletre csomagolni.Upstairs to pack.
- Bizony. Be akarsz csomagolni két hétre, vagy mire vársz?- Well... was you in need of a week to pack or what?
- Ideje csomagolni, öregem!-Time to pack, old chap.
- Most kezdtem csomagolni.-I just started to pack when you came.
- Két napja csomagolok.- We've been packed for two days.
- Majd én csomagolok- I'll do the packing
- Mondom, csomagolok neked ebédet!- - That I make a packed lunch!
- Máris csomagolok.- I'll start packing.
- Neked csomagolok csak. - Én rólad is beszélek!- l've packed for you l'm talking about you.
- "Ezért jobb, ha te is csomagolsz..." - Tessék?'So, you'd best pack your bags...' What?
- Hova csomagolsz?Why are you packing?
- Jobb, ha csomagolsz.- Better go and get packed.
- Mikorra csomagolsz be?- When can you pack?
Hacsak... valaki össze nem csomagol és nem settenkedik el az éj leple alatt.Well, some people have been known to pack up... and sneak out of town in the middle of the night.
Lassan már csomagol.She's starting to pack.
- Akkor nem csomagolunk ki.Don't unpack.
Andersésén csomagolunk.AndersandIare packing.
Azonnal csomagolunk és elmegyunk!We will pack and leave now.
Aztán csomagolunk és megyünk.Then we'll pack and leave.
Drágám, két hétre csomagolunk, nem két hónapra.Babe, we're packing for two weeks, not two months. I don't know.
- Srácok jobb ha csomagoltok.- You guys better pack.
Miért csomagoltok?Why are you all packing up?
- Látom, csomagolnak. - Visszamegyünk az Avondale College-be.- I see you're packing up. - We're moving back to Avondale College.
25 gyereket hívtál meg, a boltban viszont mindent 24-esével csomagolnak.You invited 25 kids to the party, But everything comes in packs of 24.
A férfiak ugyanolyan jól csomagolnak, mint a nők.Men can pack just as well as women, if you're anything to go by.
A lányok csomagolnak valami ebédet...The girls put together a packed lunch for you...
Akkor talán több mindent csomagolnak be, mint a müzli szeleteket.So they might be packing more than just granola bars?
Csak csomagolom pár dobozomat.Uh, just packing a few of my boxes back here.
Csak egy szót szólj, és csomagolom a holmidat.Say the word and I'll pack your stuff too.
Nézd, csak már belefáradtam abba, hogy hetente háromszor csomagolom be a pizsamámat, azért hogy két mérföldnyire eljöjjek.Look, I'm just tired of packing an overnight bag three nights a week to sleep here... 2 miles down the road.
Én csak a húst csomagolom.I'm in the packing end of the game.
Miért csomagolod össze a poggyászomat, tudod, hogy nem szeretem, ha bárki hozzányúl a holmimhoz.Why do you pack my luggage, you know I don't like anybody to touch my things.
Miért nem csomagolod ki a dobozokat?Why did you unpack the boxes?
Nem a cuccaimat csomagolod el, ugye?You're not packing up my stuff, are you?
Tekered és csomagolod a cigit, aztán felsöprögetsz.You roll smokes for everyone to sell, package them, sweep up behind.
A... postásod személyesen viszi el és csomagolja be a csomagjaidat?Your... postal carrier personally picks up and packs your packages?
Lemerném fogadni, a mamikája csomagolja az ebédjét.I bet his mummy packs his lunch.
- Mindenesetre sok ennivalót kell csomagoljuk neked.We'll have to pack you lots of food, anyway.
- Szóval csomagoljuk újra az VTJA-t.-That's repackaging the EITC.
A babákat a filmekhez csomagoljuk, elmentek pár helyre reklámozni, hatalmas dohány!You package videos with the dolls. You tie in personal appearances. Huge dough.
Azt mondtam, csomagoljuk ki a bőröndöket... takarítsuk ki... a szobát.I said let's unpack the bags... Mm-hmm. And clean... the room.
Azt akarom, hogy csomagoljátok át a teljes szállítmányt.I want this entire shipment repacked.
Azt mondom, töltsétek meg a fegyvereket és csomagoljátok a kekszet, srácok.I say load up the guns, and pack the biscuits, boys.
Hordjátok vissza a rizsevő hátsótokat és csomagoljátok újra a lőport!Get your rice-eating asses back down there and repack that powder!
Kérlek, csomagoljátok össze a cuccaitokat, és készüljetek a főiskola elhagyására.Please pack your stuff and get ready to leave the academy.
- Így csomagolják oket.Standard packaging, innit?
A helyi termelők csomagolják nekem eladásra.I use an outside vendor. Local farmers package them for me to sell.
A rizspelyhet fóliába csomagolják. Ezt nem lehet megjegyezni?They make rice crispy treats in foil packs now.
Add ki a parancsot, hogy a legénység kezdje lecsupaszítani a Galacticát, csomagolják össze az összes fegyvert és felszerelést.Put out the orders that I want the crew to start stripping down Galactica, packing all the weapons and gear.
Az apám tudatos ember volt, talán kiderítette, hol csomagolják és hová szállítják az árut, hogy ő maga lovasíthassa meg.Now, had my daddy been a more calculating man, he might have used his knowledge of where and how those loads were packaged and transferred to, uh, get in the hijacking business himself.
- Be se csomagoltam.I haven't packed.
- Dehogy. Már össze is csomagoltam.I'm already, you know, all packed up.
- Egy Twinkie-t csomagoltam.- I packed a Twinkie.
- Magam csomagoltam ki.- I unpacked them myself.
- Még nem csomagoltam be.-I still haven't packed.
- Be is csomagoltál?- You packed a bag?
- Jen, csomagoltál?Jen, you packed?
-Még be sem csomagoltál.- You haven't packed yet.
"Gyakran odacsalogatja őket a rosszul csomagolt élelmiszer,"They're often attracted to improperly packed food,
- Ki csomagolt?- Who packed the bag?
A pilóta bizonyára csomagolt magának egy kis nasit.The pilot must have packed himself a little snack.
A szekerei tömve vannak arany - és ezüstneművel, festményekkel, érmékkel, szobrokkal, gobelinnel, faragvánnyal, meg egy egész, fűrészporba csomagolt borpincével.Your convoy is loaded with gold and silver plate, paintings, coins, statues, tapestries, carvings, and a wine cellar packed in sawdust.
Akkor miért csomagolt össze, mintha el akarna menni?Then who packed his bags and why was he leaving?
Az út egyébként is megszervezve, össze is csomagoltunk.The trip's planned, we're already packed.
Egyszer régen tésztát csomagoltunk együtt.Back in my days we manually packed the dough inside the boxes.
Jaj nekünk! Még össze sem csomagoltunk!Holy smoke, we're not even packed yet.
Meglepetést csomagoltunk.We packed a surprise.
Ennyit csomagoltatok be reggel óta?Is this all that's packed since I left here this morning?
A családoknak nincs erre ideje, különösen azoknak nem, akik még alig csomagoltak ki.Families don't have time for this, especially folks who've barely unpacked.
Addig Lily és Marshall csomagoltak a "valami újhoz":Lily and Marshall packed for their something new:
Bőröndöt nem csomagoltak össze.No suitcase packed.
Sok kis testet csomagoltak össze szorosan.A lot of small bodies packed in tight.
csomagoltak útravalót és mentek.packed provisions and left.
De anya futószerkóját csomagoltad be.But you packed Mommy's running stuff.
- Ki csomagolta be?well, who packed it?
- Ki csomagolta össze a holmiját?Who packed his bags?
- Nyilvánvaló, hogy ezt egy nő csomagolta, vagy újracsomagolta.I think that case was packed, or re-packed, by a woman.
Aha, ki csomagolta az ejtőernyőmet? Én. Miért?So, uh... who packed my chute?
Aki csomagolta, az eszi meg.Whoever packed it, snacked it.
Már be is csomagoltuk.We even packed it to go for you.
ugyanúgy, ahogy korábban csináltuk a cipőknél, külön csomagoltuk a bal kesztyűket, és a jobb kesztyűket.Just like the shoes, we packed the left hands.. And the right hands separately.
A maradványokat tartalmazó dobozokat az Amerikai Anyagvizsgáló Társaság előírásai szerint csomagolták, és ők a szállítmányozás etalonja.Um, the boxes containing the remains were packed to the specifications of the American Society for Testing and Materials, and they're the gold standard in shipping.
Akkor itt van egy gumikesztyű levágott ujja, amibe eredetileg csomagolták.And there's the tip of the latex glove it was originally packed in.
Hát, Brazíliában csomagolták, így nem vagyok biztos, hogy mennyire segít ez nekünk.That was packed in Brazil, so I'm not sure how a print's going to help us.
Rosszul csomagolták és rossz volt az út.They were badly packed and the roads were bad...
Hadd csomagoljam be.Let me pack this up for you.
May I pack it separately? [Külön csomagoljam őket? ]May I pack it separately?
Menjek fel, és csomagoljam is össze a cuccait vagy ráér reggel is?Yes, Miss Maggie. Shall l go up and pack his things now or would in the morning be soon enough?
Ray azt mondta nekem, hogy csomagoljam össze a cuccainkat.He... told me to pack my bags.
Szóval csomagoljam össze a dolgaimat?So should I be packing my things?
- Sakhi, csomagold össze a cuccait.- Sakhi, pack his bags.
Akkor csomagold ki!Let's unpack.
Andy, csomagold be a banánokat!Andy, pack up our bananas!
Az én világomban, fogd, ami a tied, csomagold össze és lépj tovább.In my world, you take whatever you got, you put it in your pack, and you move on.
Azonnal csomagold össze a családod!Okay, I want you to pack up your family.
- Nézze, csomagoljak vagy mi lesz?- Should I pack or what?
Akarod, hogy csomagoljak neked ebédet, vagy veszel valamit a suliban?You want me to pack you a lunch today, or are you gonna buy something at school?
Akkor ne csomagoljak sokat?- To not pack too much. - I know, love.
- Akkor csomagolj!- Then pack up! - Fine!
- Cataleya, csomagolj!Cataleya, go pack.
- Csak csomagolj össze, és gyere velem.-Just pack up and come with me.
- Fordulj meg, menj haza, csomagolj!- Turn around, go home, pack your bags.
"Mindig csomagoljon be egy vastag pulóvert és elegendö meleg alsónemüt""Always pack a bulky sweater... "and some heavy underwear.
"Így arra kérem, hogy azonnal csomagoljon és menjen."So you will please, at once, pack and leave."
- Oké. Rendben, mindenki csomagoljon!All right, everybody, pack it up.
- Tudod, meg kéne mondanod a nagynénédnek, hogy jobb ebédet csomagoljon neked.- You know, you should tell your aunt to pack you a better lunch.
- És csomagoljon pulóvert is.- And pack a sweater for the plane?
- Először csomagoljunk ki.- Can't we look around? - Let's unpack first.
- Gyorsan csomagoljunk össze.- I want us to pack up- fast.
- Mit csomagoljunk el?- What do we pack for?
...csomagoljunk be ételt......pack ourselves some vittles...
Akkor csomagoljunk, hajrá.Let's pack then.
- Oké, szívem, csomagoljatok ki,Honey, why don't you unpack?
- Tasha, Eva, menjetek, csomagoljatok.Tasha, eva, go and pack a bag each.
Addig csomagoljatok ki.Better go unpack until then. Come.
Benne van, hogy mit csomagoljatok be, hol kell megjelenni holnap reggel, pontban 8-kor, és egy leírás arról, hogy miket fogunk csinálni. Ez a kirándulás tök béna lenne, ha nem lenne tök zsír!It says what to pack, where to be at 8 a.m. sharp tomorrow morning, a summary of all our activities, this trip would be completely lame if it wasn't going to be totally awesome.
- Kérem, csomagoljanak és menjenek el.- Please pack up everything and leave.
- Menj vissza és szólj nekik, hogy csomagoljanak össze.- Go back and tell them to pack up
Azok, akiknek mennie kell, csomagoljanak, és menjenek.Quickly pack your bags and get out if you're going to leave.
Azt mondta nekik, csomagoljanak, és mennek a szárazföldre.He told them to pack up in order to move to the mainland.
De azt ajánlom, először csomagoljanak össze.But I'd suggest you pack first.
- Még csomagolnom kell!- I have to pack, though.
- Össze kell csomagolnom Franciaországba.- I have to pack my things for France.
9-kor indul a gépem és még be is kell csomagolnom.My flight's at 9 and I've still got to pack.
Be kell csomagolnom.I'll need to pack a bag.
- Össze kell csomagolnod. - Valóban?You're gonna want to pack a bag.
A különleges vendégeink tiszteletére egész héten brazil ételek vannak, így érdemes lenne ebédet csomagolnod.All this week, we're serving ishes from Brazil in honor of our special guests, so you might want to pack a lunch.
Azt mondod, hogy nem tudsz válaszolni életem legfontosabb kérdésére, mert csomagolnod kell?You're telling me that you can't answer the most important question I'll ever ask in my entire life because you have to pack?
Be kell csomagolnod.- (laughs) - You got to pack.
Még be kell csomagolnod.You have to pack.
A nagynénédnek csomagolnia kell.Your aunt here needs to pack.
Anyunak és apunak csomagolnia kell, mert egy hotelbe megyünk.[claps] Mommy and Daddy have to pack because we are going to a hotel.
Hua kisasszony. Neki tényleg mennie kell, önnek pedig csomagolnia.Miss Hua really has to go, and you need to pack
Roynak össze kell csomagolnia és el kell tűnnie... végleg.Roy's got to pack his bags and go away... permanently.
- Nem, csomagolnunk kell!- No, we need to pack.
Be kell csomagolnunk a táskáinkat.We need to pack up our bags.
Ez most nem érdekes, azonnal csomagolnunk kell.Look, never mind that, now. We have to pack up.
Keltsd fel az ikreket, csomagolnunk kell.Wake the twins, We have to pack.
Lloyd, csomagolnunk kell.Lloyd we've got to pack up.
Be kell csomagolnotok Emmával, és el kell menekülnötök. De Alcide ölte meg Marcust.You and Emma need to pack your things and run.
Be kell csomagolnotok a saját dolgaitokat!You need to pack up your own things, you know!
Igen, úgy hallottuk, hogy elég sietve kellett csomagolniuk.Yeah, from what we hear, you had to pack in a hurry.
- Egy hús csomagoló üzem?A meat packing plant?
- Mindent eltűntettek a fertőtlenítővel, csakúgy, mint Hanna galériának minden egyes csomagoló helységében.It was wiped clean with bleach like the rest of the packing and shipping area in Hanna's gallery.
-Csak a csomagoló levelek.Except for the packing leaves, it was empty. Empty?
A csomagoló részlegben dolgozott.He worked at the packing plant.
A gyilkos valahogy hozzájutott... rózsaszín csomagoló bogyókhoz és bubis csomagolópapírhoz... melyek ésszerűen az esküvői ajándékokhoz tartoznak... amiket valószínűleg közvetlenül az új pár otthonába szállítottak.The killer needed access to pink packing peanuts and bubble wrap... which are consistent with wedding gifts, most likely delivered directly to the new couple's home.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bont
demolish
borsoz
pepper down
bújik
hide
csillapul
become calm
csókol
kiss
csonkol
amputate
dalol
sing
didereg
shiver
díjaz
pay
diktál
dictate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'pack':

None found.
Learning languages?