Beslissen (to decide) conjugation

Dutch
26 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beslis
I decide
beslist
you decide
beslist
he/she/it decides
beslissen
we decide
beslissen
you all decide
beslissen
they decide
Present perfect tense
heb beslist
I have decided
hebt beslist
you have decided
heeft beslist
he/she/it has decided
hebben beslist
we have decided
hebben beslist
you all have decided
hebben beslist
they have decided
Past tense
besliste
I decided
besliste
you decided
besliste
he/she/it decided
beslisten
we decided
beslisten
you all decided
beslisten
they decided
Future tense
zal beslissen
I will decide
zult beslissen
you will decide
zal beslissen
he/she/it will decide
zullen beslissen
we will decide
zullen beslissen
you all will decide
zullen beslissen
they will decide
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou beslissen
I would decide
zou beslissen
you would decide
zou beslissen
he/she/it would decide
zouden beslissen
we would decide
zouden beslissen
you all would decide
zouden beslissen
they would decide
Subjunctive mood
beslisse
I decide
beslisse
you decide
beslisse
he/she/it decide
beslisse
we decide
beslisse
you all decide
beslisse
they decide
Past perfect tense
had beslist
I had decided
had beslist
you had decided
had beslist
he/she/it had decided
hadden beslist
we had decided
hadden beslist
you all had decided
hadden beslist
they had decided
Future perf.
zal beslist hebben
I will have decided
zal beslist hebben
you will have decided
zal beslist hebben
he/she/it will have decided
zullen beslist hebben
we will have decided
zullen beslist hebben
you all will have decided
zullen beslist hebben
they will have decided
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou beslist hebben
I would have decided
zou beslist hebben
you would have decided
zou beslist hebben
he/she/it would have decided
zouden beslist hebben
we would have decided
zouden beslist hebben
you all would have decided
zouden beslist hebben
they would have decided
Du
Ihr
Imperative mood
beslis
decide
beslist
decide

Examples of beslissen

Example in DutchTranslation in English
"Bij iedere stap moet-ie beslissen welke Nixon hij op dat moment zal zijn "Wat erg vermoeiend moet zijn," Jack Kennedy !A teach stop he has to decide which Nixon he's going to be at the moment, which must be very exhausting. " Jack Kennedy.
"Dit"betekent wat we ook beslissen."This" meaning whatever we decide.
"Jullie moeten nu beslissen... of jullie Julio Quintana zouden kiezen, als jullie zouden deel uitmaken van onze human resources."Now decide what you would do with Julio Quintana's application if you were part of this company's Personnel Department.
"Maar nu sta ik op een kruising en moet ik beslissen wat ik denk wat waar is."But now I find myself at a crossroads, "and I must decide what I believe to be true.
"Zij waren hierheen gekomen vanuit Arizona en New Mexico." "Samen met Cochise zouden ze beslissen of er vrede zou komen."They had come from Arizona and New Mexico they would decide with Cochise whether there would be peace.
'Ik beslis wie er blijft leven en wie sterft.'"I decide who lives and who dies.
- Daar beslis ik niet over.- I don't decide that for our armed forces.
- Daar beslis jij niet over.That's not for you to decide.
- Daarover beslis ik.I'll decide what's necessary.
- Dan beslis ik of je het moet zien.I will decide if you should see it.
"Business As Usual," ik heb nog niet beslist welke titel."Business As Usual," I haven't decided yet on the title.
"Doe alles zelf" ding, en... ik heb beslist om de therapie voort te zetten, hoewel ik het niet moet."Do everything by myself" thing, and... I've decided I want to continue therapy, even though I don't have to.
'Oorlog in het Oosten beslist'Campaign in the East decided
- Da's nog niet beslist.- It is not decided yet.
- Dat heb ik nog niet beslist.- I haven't decided yet.
'Na slechts...' ' een week huwelijk, besliste Barney het op te geven.'"After only one week of marriage, Barney decided to call it quits."
- ( telefoon rinkelt ) - recent besliste om opnieuw uit te gaan.- ( phone rings ) - recently decided to start dating again.
- Heb je gespeeld in films? Alleen een kleine tv show dat luistert naar de naam "Bones" waar ik de vervangingsleerkracht speel van een getuige die besliste om niet te getuigen.Only a little movie called A TV Show Called Bones where I played the substitute teacher of a potential witness who decided not to testify.
- Het spijt me, Edelachtbare, maar Mr Santos besliste pas een uur geleden de waarheid te vertellen.I apologize, Your Honor, but Mr. Santos only decided to come forward and tell the truth an hour ago.
- Maar de jury besliste anders.- But the jury decided different.
- Ik dacht dat wij beslisten Dat dit jouw all-star zou zijn, all-state jaar.- I thought we decided this was going to be your all-star, all-state year.
Als 400 slimmere kinderen beslisten om niet te gaan... maar indien je niet naar Syracuse ging had je mij niet leren kennen.If 400 smarter kids decided not to, but if you didn't go to Syracuse, you wouldn't have met me.
Als we beslisten om een kind te adopteren...If we decided we wanted to adopt a child...
Big en ik beslisten om te trouwen.Well, Big and I decided to get married.
Breena kocht die kauwgom sigaren toen we beslisten om te adopteren.Breena bought those bubble gum cigars when we decided to adopt.
Jouw stem is beslissend.Yours is the deciding vote, Delenn.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'decide':

None found.
Learning languages?