Pasitarti (to consult) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasitariu
I consult
pasitari
you consult
pasitaria
he/she consults
pasitariame
we consult
pasitariate
you all consult
pasitaria
they consult
Past tense
pasitariau
I consulted
pasitarei
you consulted
pasitarė
he/she consulted
pasitarėme
we consulted
pasitarėte
you all consulted
pasitarė
they consulted
Past freq. tense
pasitardavau
I used to consult
pasitardavai
you consult
pasitardavo
he/she used to consult
pasitardavome
we used to consult
pasitardavote
you all used to consult
pasitardavo
they used to consult
Future tense
pasitarsiu
I will consult
pasitarsi
you will consult
pasitars
he/she will consult
pasitarsime
we will consult
pasitarsite
you all will consult
pasitars
they will consult
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasitarčiau
I would consult
pasitartum
you would consult
pasitartų
he/she would consult
pasitartume
we would consult
pasitartute
you all would consult
pasitartų
they would consult
Imperative mood
-
pasitark
you consult
-
-
pasitarkite
you all consult
-

Examples of pasitarti

Example in LithuanianTranslation in English
Prieš priimdama bet kokį pakeitimą, Komisija įsipareigoja pasitarti su susijusiais subjektais ir valstybėmis narėmis.Prior to the adoption of any modification, the Commission will undertake to consult stakeholders and Member States.
Svarstydamas, ar renginį įtraukti į sąrašą, ministras turi pasitarti su transliavimo reguliavimo institucijomis ir aptariamų teisių turėtojais.In considering whether to list an event, the Secretary of State is required to consult the broadcasting regulators and the holders of the rights in question.
speciali rekomendacija pasitarti atitinkamai su gydytoju arba vaistininku išsiaiškinant, kaip naudoti preparatą;a specific recommendation to consult the doctor or the pharmacist, as appropriate, for any clarification on the use of the product;
Visų pirma Komisija reguliariai kviečia registrų administratorių darbo grupę pasitarti dėl klausimų ir procedūrų, susijusių su registrų administravimu ir šio reglamento įgyvendinimu.In particular, the Commission shall regularly convene the registry adminstrators' working group to consult them on issues and procedures related to the operation of registries and the implementation of this Regulation.
1998 m. pradžioje ES valstybės narės sutiko įšaldyti įmonių mokesčių taisykles ir prieš įgyvendinant naujus įmonių mokesčių teisės aktus pasitarti su Komisija.EU Member States agreed to freeze corporate tax rules at the beginning of 1998 and to consult with the Commission before implementing new corporate tax legislation.
Mes pasitariame. - Tik po to sprendžiame.We consult privately before we make decisions like these.
Chris Smith: Aš pasitariau su suinteresuotosiomis šalimis dėl principų, kuriais turėtume remtis įtraukdami įvykius į sąrašą, ir šiandien skelbiu kriterijus, kurie, tikiuosi, leis paversti šį procesą skaidresniu.Mr Chris Smith: I have consulted interested parties about the principles which should guide the listing process, and I am today publishing criteria which I hope will make the process more transparent.
Remiantis Direktyvos 2000/13/EB 19 straipsnio antrąja pastraipa, Komisija Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete pasitarė su kitomis valstybėmis narėmis.In accordance with the provisions of Article 19(2) of Directive 2000/13/EC, the Commission consulted the other Member States via the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health.
Komisija pasitarė su valstybėmis narėmis, kaip nurodyta Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnio 1 dalyje,The Commission has consulted all Member States as prescribed in Article 26(1) of Directive 2003/54/EC,
Siekdama priimti Bendrijos poziciją, Komisija pasitarė su Tarybos paskirtu specialiuoju komitetu.With a view to adopting the Community position, the Commission has consulted the special committee designated by the Council.
Komisija pasitarė su valstybėmis narėmis, kaip nurodyta Sprendimo 95/320/EB 3 straipsnio 2 dalyje,The Commission consulted the Member States, in accordance with Article 3(2) of Decision 95/320/EC,
Remiantis Direktyvos 2000/13/EB 19 straipsnio 2 pastraipa, Komisija Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete pasitarė su valstybėmis narėmis.In accordance with the provisions of Article 19(2) of Directive 2000/13/EC, the Commission consulted Member States via the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health.
Mes pasitarsime su orakule.We will consult the oracle.

More Lithuanian verbs

Related

apsitarti
discuss
aptarti
discuss
ištarti
pronounce
įtarti
suspect
nutarti
decide
patarti
advise
prasitarti
blurt
pratarti
utter
pritarti
agree
susitarti
agree
sutarti
agree
tarti
pronounce
užtarti
say a good word (for somebody)

Similar

apsitarti
discuss
pasigerti
get drunk
pasigirti
boast
pasinerti
dive
pasitikti
meet
susitarti
agree

Similar but longer

prasitarti
blurt

Random

aktyvinti
make more active
apibūdinti
describe
blęsti
mix
malonėti
deign
patvirtinti
confirm
praryti
swallow
prislėgti
upset
supjaustyti
cut into pieces
susidragauti
become friends
susiliesti
adjoin

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'consult':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In