Būti (to be) conjugation

Lithuanian
24 examples
This word is used to refer to being things (in which case it takes on the nominative case "kas" if the state is permanent, and "kuo" if the state is temporary) or being in places (with the locative case "kame?", e.g. "namuose" - "at home"). It is also often skipped in Lithuanian, especially in short phrases: for example, one can say "Aš čia" instead of "Aš esu čia" to mean "I am here".

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
esu
I am
esi
you are
yra
he/she is
esame
we are
esate
you all are
yra
they are
Past tense
buvau
I was
buvai
you were
buvo
he/she was
buvome
we were
buvote
you all were
buvo
they were
Past freq. tense
būdavau
I used to be
būdavai
you be
būdavo
he/she used to be
būdavome
we used to be
būdavote
you all used to be
būdavo
they used to be
Future tense
būsiu
I will be
būsi
you will be
bus
he/she will be
būsime
we will be
būsite
you all will be
bus
they will be
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
būčiau
I would be
būtum
you would be
būtų
he/she would be
būtumėme
we would be
būtumėte
you all would be
būtų
they would be
Imperative mood
-
būk
you be
-
-
būkite
you all be
-

Examples of būti

Example in LithuanianTranslation in English
Svarbu būti geru žmogumi.It is important to be a good person.
Mąstau, vadinasi esu.I think, therefore I am.
Negaliu šnekėti, nes dabar esu teatre.I can't speak because I'm in the theatre.
Šalis, kurioje dabar esi, yra atsakinga už tavo prašymo nagrinėjimą.The country where you are now present is responsible for examining your request.
Šie žmonės žino, kas iš tikrųjų esi.These people know who you truly are.
To Protokolo nuostatos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.The provisions of that Protocol shall form an integral part of this Treaty.
Kaip aprašyta pirmiau, patalpos akustinis poveikis mums yra skirtingas, priklausomai nuo to, esame arti garso šaltinio ar toli nuo jo.As we saw above, the room's acoustic effect is different depending on whether we are close to or far from the source of noise.
Mes esame priklausomi nuo natūralių gamtos išteklių, tokių kaip nafta, kurie yra riboti.We depend on natural resources, such as oil, that are finite in nature.
Tačiau mums kliudo tai, kad mes esame Kipre, toli nuo vakarų Europos rinkos, kur turime gabenti prekes lėktuvu, todėl mūsų produktai yra brangesni.But the disadvantage is that we are in Cyprus,far from western European markets, where we have to ship our goods by air, which makes our products more expensive.
Aš buvau didingiausias dalykas, kokį tik yra matęs Eštonas.I was the biggest thing Ashton had ever seen.
Aš visa laika buvau tai, ko jie iš manes reikalavo.I was everything they wanted me to be.
Praėjo daug laiko, kol supratau, kad tas vyras buvau aš.Took me a long time to understand that that man was me.
Taip, buvau blogas vyras.Yes, I was a bad husband.
Tu buvai vienintelis žmogus, neleidęs man laimėti.You were the only human who would never let me win.
Mano tėvas visada sakydavo, kad tu, buvai pats drąsiausias vyras, kurį jis kadanors buvo sutikęs.My old man said about you that you were the most bullheaded man he ever met.
Mudu buvome jauni vyrai.We were young men together.
Aš būsiu toks vyras, koks būti pasižadėjau.I will be the man that I promised I would be.
Rytoj aš būsiu gerai nusiteikęs.I will be in a good mood tomorrow.
Ji bus geras žmogus.She will be a good person.
Būtų neprotinga atsisakyti duoti laikiną atleidimą.It would be unreasonable to withhold a temporary permit.
Kas būtų jei..?What would be if..?
Tas vyras parduotų sielą, kad jūs būtumėte laiminga.That man would've sold his soul to make you happy.
Žinau kad kažką virei, taigi... kad ir kas tai yra, būk atsargus, gerai?I know you got something cooking, so... whatever it is, just be careful, okay?
Ir ten yra daug remėjų, todėl, žinoma, būk savimi.And there are a lot of sponsors in the audience, so of course, just be your usual self.

More Lithuanian verbs

Related

pabūti
stay (for some time)
tebebūti
be (still)
užsibūti
linger

Similar

pūti
mold
žūti
die

Similar but longer

pabūti
stay (for some time)

Random

dejuoti
moan
gydyti
heal (something)
įsivelti
get involved
paruošti
prepare
pasibaigti
finish
perstatyti
reconstruct
šliaužti
crawl
užgerti
drink (to facilitate swallowing)
užsilikti
wait behind
vadintis
be called

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'be':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In