Ženklinti (to mark) conjugation

Lithuanian
6 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
ženklinu
I mark
ženklini
you mark
ženklina
he/she marks
ženkliname
we mark
ženklinate
you all mark
ženklina
they mark
Past tense
ženklinau
I marked
ženklinai
you marked
ženklino
he/she marked
ženklinome
we marked
ženklinote
you all marked
ženklino
they marked
Past freq. tense
ženklindavau
I used to mark
ženklindavai
you mark
ženklindavo
he/she used to mark
ženklindavome
we used to mark
ženklindavote
you all used to mark
ženklindavo
they used to mark
Future tense
ženklinsiu
I will mark
ženklinsi
you will mark
ženklins
he/she will mark
ženklinsime
we will mark
ženklinsite
you all will mark
ženklins
they will mark
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
ženklinčiau
I would mark
ženklintum
you would mark
ženklintų
he/she would mark
ženklintume
we would mark
ženklintute
you all would mark
ženklintų
they would mark
Imperative mood
-
ženklink
you mark
-
-
ženklinkite
you all mark
-

Examples of ženklinti

Example in LithuanianTranslation in English
Jeigu identifikavimo reikmėms žuvis būtina ženklinti, neskausmingiausiu ženklinimo metodu laikoma poodinė dažų injekcija.If it is necessary to mark fish for identification purposes, subcutaneous dye injection is considered the least invasive method of marking.
Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1028/2006 4 straipsnio 1 dalies trečiosios pastraipos, kai dėl techninių priežasčių neįmanoma ženklinti įskilusių arba nešvarių kiaušinių, ženklinimas gamintojo kodu yra neprivalomas.Without prejudice to the third subparagraph of Article 4(1) of Regulation (EC) No 1028/2006, where it is not possible for technical reasons to mark cracked or soiled eggs, marking with the producer code shall not be compulsory.
Reikėtų numatyti tam tikras reikalavimo ženklinti perdirbtus produktus GTH išimtis, visų pirma, jeigu tai susiję su produktais, vežamais panaudojimui arba pašalinimui pagal metodą, numatytą 2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 92/2005, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų pašalinimo ar panaudojimo būdų ir iš dalies pakeičiančiame jo VI priedą dėl biodujų transformavimo ir lydytų taukų perdirbimo [4].Certain exceptions from the requirement to mark processed products with GTH should be provided for, in particular as regards products moved for use or disposal with a method in accordance with Commission Regulation (EC) No 92/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products and amending its Annex VI as regards biogas transformation and processing of rendered fats [4].
Oficiali atsakinga institucija įgalioja perdirbimo įmones atlikti b, c ir d papunkčiuose nurodytą medienos apdorojimą ir b bei c papunkčiuose nurodytai neatspariai medienai išduoti a papunktyje nurodytus augalo pasus arba d papunktyje nurodytą neatsparią medieną ženklinti laikantis FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15.The responsible official body shall authorise the processing plants to carry out the treatments referred to under points (b), (c) and (d), and to issue the plant passports referred to in point (a) for susceptible wood under points (b) and (c) or to mark, in accordance with the FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 15, the susceptible wood under point (d).
Portugalija užtikrina, kad tik į tą sąrašą įtrauktos perdirbimo įmonės gali išduoti b ir c papunkčiuose nurodytai neatspariai medienai a papunktyje nurodytus augalo pasus arba ženklinti d papunktyje nurodytą neatsparią medieną FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 nuostatas atitinkančiu ženklu.Portugal shall ensure that only processing plants included in that list are authorised to issue plant passports referred to in point (a) for susceptible wood under points (b) and (c) or to mark, in accordance with the FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 15, the susceptible wood under point (d).
Be to, nustatyta, kad Nian Hong šias prekes tik nuožulniai pjaustė, ženklino savo logotipu ir pakavo, o tai sudarė mažiau kaip 10 % visų gamybos sąnaudų.Moreover, it was found that Nian Hong’s input to these goods was limited to bevelling, marking the company’s logo and packing, which represented less than 10 % of the total COP.

More Lithuanian verbs

Related

paženklinti
mark

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

paženklinti
mark

Random

apsupti
surround
atsivilioti
lure
atvilioti
lure
bijoti
fear
išsikviesti
call up (a service)
kraustytis
move
pakerėti
enchant
poilsiauti
be on holidays
sukinėti
twirl
žavėtis
admire

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In