Felismer (to recognize) conjugation

Hungarian
123 examples
This verb can also have the following meanings: to understand, realize, to realize

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
felismerek
I recognize
felismersz
you recognize
felismer
he/she to recognize
felismerünk
we recognize
felismertek
you all recognize
felismernek
they recognize
Present definite tense
felismerem
I recognize
felismered
you recognize
felismeri
he/she does recognize
felismerjük
we recognize
felismeritek
you all recognize
felismerik
they recognize
Past indefinite tense
felismertem
I recognizeed
felismertél
you recognizeed
felismert
he/she recognizeed
felismertünk
we recognizeed
felismertetek
you all recognizeed
felismertek
they recognizeed
Past definite tense
felismertem
I recognizeed
felismerted
you recognizeed
felismerte
he/she recognizeed
felismertük
we recognizeed
felismertétek
you all recognizeed
felismerték
they recognizeed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
felismernék
I would recognize
felismernél
you would recognize
felismerne
he/she would recognize
felismernénk
we would recognize
felismernétek
you all would recognize
felismernének
they would recognize
Conditional present definite tense
felismerném
I would recognize
felismernéd
you would recognize
felismerné
he/she would recognize
felismernénk
we would recognize
felismernétek
you all would recognize
felismernék
they would recognize
Conditional past indefinite tense
felismertem volna
I would have recognizeed
felismertél volna
you would have recognizeed
felismert volna
he/she would have recognizeed
felismertünk volna
we would have recognizeed
felismertetek volna
you all would have recognizeed
felismertek volna
they would have recognizeed
Conditional past definite tense
felismertem volna
I would have recognizeed
felismerted volna
you would have recognizeed
felismerte volna
he/she would have recognizeed
felismertük volna
we would have recognizeed
felismertétek volna
you all would have recognizeed
felismerték volna
they would have recognizeed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok felismerni
I will recognize
fogsz felismerni
you will recognize
fog felismerni
he/she will recognize
fogunk felismerni
we will recognize
fogtok felismerni
you all will recognize
fognak felismerni
they will recognize
Future definite tense
fogom felismerni
I will recognize
fogod felismerni
you will recognize
fogja felismerni
he/she will recognize
fogjuk felismerni
we will recognize
fogjátok felismerni
you all will recognize
fogják felismerni
they will recognize
Subjunctive present definite tense
felismerjem
(if/so that) I recognize
felismerd
(if/so that) you recognize
felismerje
(if/so that) he/she recognize
felismerjük
(if/so that) we recognize
felismerjétek
(if/so that) you all recognize
felismerjék
(if/so that) they recognize
Subjunctive present indefinite tense
felismerjek
(if/so that) I recognize
felismerj
(if/so that) you recognize
felismerjen
(if/so that) he/she recognize
felismerjünk
(if/so that) we recognize
felismerjetek
(if/so that) you all recognize
felismerjenek
(if/so that) they recognize
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
felismernem
I to recognize
felismerned
you to recognize
felismernie
he/she to recognize
felismernünk
we to recognize
felismernetek
you all to recognize
felismerniük
they to recognize

Examples of felismer

Example in HungarianTranslation in English
"de te képtelen voltál felismerni őt.""you will not be able to recognize her"
- Nem, senki se fog felismerni senkit!-No, nobody's going to recognize anybody!
- Szegény Charles hogy lenne képes felismerni az igaz szerelme hangját, ha egyszer alig hallja?How is charles supposed to recognize The voice of his true love if she's so quiet?
A tanulmányok kimutatták, hogy a gyerekek már 2-3 évesen is képesek felismerni a márkákat.Studies show that children as young as two and three start to recognize brands.
A világ állandó változásban van, úgy, mint a naprendszer... és ezt a tényt egy ekkora vállalatnak kötelessége felismerni.The world is ever-changing, like our own solar system... and a corporation the size of yours has a duty to recognize that fact.
"Ez az első, akit felismerek.""This is the first one that I recognize."
A nyomozó megkérdezte, hogy felismerek-e valakit azokon a fényképeken.The detective asked me If I recognized anyone in those photographs.
Amit felismerek az az, hogy a feleséged nem akarná, hogy a festménye az én házamban lógjon.What i recognize is the fact that your wife would not want this hanging in my house.
Annyi mindent felismerek benned magamból.I recognize so much of myself in you.
Booth, néhány gyereket felismerek Nolan fényképeiről.Booth, I recognize some of these children from Nolan's pictures.
- Csoda, hogy felismersz.- Wow, you recognize me.
- Ivana! Lehetséges, hogy felismersz valakit, de kimenned nem szabad.Ivana, it's possible you recognize someone, but you can't go out.
- Kíváncsi voltam, felismersz-e.- I wondered if you'd recognize me.
- Már felismersz?- Now do you recognize me?
Annyit kellett volna tenned, hogy felismersz engem a Operánál.All you had to do was recognize me outside of the Opera.
Ha valaki felismer és Louis megtudja, hová jöttem, - megpróbál majd megállítani!If someone were to recognize me and Louis figured out where I was, he would stop me.
Mrs. Holló, önnek bámulatos az emlékezete, hogy felismer egy olyan arcot, amit negyven évvel ezelőtt látott!Mrs. Hollo, you must have an amazing memory to recognize a face you saw only briefly 40 years ago.
Akit biztos felismerünk, hogy a nyomába eredjünk.Someone we're sure to recognize... to put us on the trail.
Emeld a magasba, errőI majd felismerünk.Hold it up so we recognize you.
Hátha felismerünk valamit.See if we recognize anything.
Menjünk lassabban, és hamarabb felismerünk egy tevét.Maybe slower, next time we'll recognize livestock.
Mikor felismerünk egy dallamot, amit még soha nem hallottunk, az is egy ilyen zenemű, amely a kollektív tudatalattira hat.When you recognize a melody you've never heard before, that'll be one, tapping into our collective subconscious.
- Azt hiszem, felismertek.I think I've been recognized.
- Hamár felismertek.- I've been recognized.
- Ti felismertek engem?! Oh, my God, you recognize me?
Addigra persze páran felismertek, szóval ők... próbáltak fotózkodni velem.By now, of course, some people have recognized me, so they're having... trying to have my photo taken.
Akárhová mentem, mindenhol felismertek.Wherever I went, they always recognized me.
- Amint belépsz, felismernek.You walk in there, they recognize you. So what ?
- És ha a felkelők felismernek?But what if the rebels recognize me?
Ahányszor idejössz, mindig attól félek, hogy felismernek.Whenever you come here, I fear that they'll recognize you.
Amikor felismernek az utcán, igen. De nem szoktak.If I still got recognized on the street, which I don't.
Attól félsz, felismernek?You afraid you'll get recognized?
"Küldd el a fejét, akkor majd felismerem.""Send me her head, so l can recognize her."
'Nem tudom mi a költészet, de felismerem ha meghallom.'"I don't know what poetry is, but I recognize it when I hear it. "
- A kalapját felismerem.- I recognize his hat.
- De, felismerem!I recognize it!
- Ez az apjáé volt. - Igen, felismerem.I recognize that.
"Könnyen felismered."You will easily recognize it. Its head is white."
- Biztos vagy benne, hogy felismered?- Are you sure you will recognize it?
- Biztosan felismered a hangom.You probably recognize my voice.
- Még ennyi idő után is felismered a hangomat.After all this time, you recognized my voice.
- Nézd meg,erröl majd felismered.- Take a look, so you'll recognize her.
- A pszichiáterek azt fogják mondani, mindannyian páciensek vagyunk, csak míg a megfázást felismerjük, az elme betegségét nem.I know. Psychiatrists will say that we are all patients. Just as we recognize a cold, we cannot know an illness of the mind.
A nagy emberi kísérlet próbája az a szándék, hogy felismerjük mások hibáit."The hallmark of the great human experiment "is the willingness to recognize one's mistakes.
A pap arról beszélt, hogy elveszítettük a képességünket arra, hogy felismerjük a köztünk járó szentet.The priest said we've lost the ability to recognize the saints among us.
A szülői kötelék elvágása az egyik lehetőség arra, hogy felismerjük valaki igazi potenciálját.Severing parental ties has a way of freeing one up to recognize one's true potential.
Amikor megvalósul, felismerjük magunkat másokban.But when it's true, we recognize it in ourselves, in others.
Egyébként felismeritek ezeket?In fact, recognize these?
Első ránézésre mindketten felismeritek egymást, azonnal.With just one look, you can both recognize each other right away
Ezt a jelet felismeritek?- This logo? Do you recognize it?
Ezért kérlek, ha felismeritek a rajzot, tudassátok velük.if you recognize the sketch, let them know.
Felteszem, mind felismeritek Samuel Larsent, a Glee Projekt 1. évadának egyik győztesét, aki jelenleg Joseph Hartot alakítja a Glee-ben.So I'm sure you all recognize Samuel Larsen, one of our winners from glee project season one and now playing Joseph hart on glee.
, aláírást kérnek Öntől és felismerik az utcán?""To be recognized and asked for autographs? "
- Az emberek felismerik az írásomat.- People can recognize my writing
- Ezek a kis fickók felismerik, és én őket.- These little guys recognize me and I them.
- Fogadjunk, hogy felismerik magát.I'm betting they'll recognize your face.
- Gondolja, hogy felismerik őket, amikor jönnek?- Do you think they will be recognized when they come?
- Tudod, az emberek felismernék a leírást. - És az hova vezetne minket?- You know, people would recognize the description.
Az emberek felismernék magát, nem lenne helyes.People would recognize you and that wouldn't be fair.
Bármelyik bányász Wales-ből, vagy Spanyolországból Amerikából, ha mutatsz nekik egy darabot, felismernék.And you could take a miner from Wales or Spain, or America, and you could show them that seam, and they would recognize it.
Gondolod, hogy felismerne téged?Do you think he would recognize you if he did see you?
Igaz, különben Betty felismerne minket.Right, 'cause otherwise Betty would recognize us.
Kétlem, hogy a fiú felismerne, aznapról, mikor a főnökével találkoztam.I doubt this boy would recognize me from the day I met his dead boss.
Mondjuk Isabel biztos felismerne.Although Isabel would recognize you.
Nem hinném, hogy felismerne a kép alapján, amit feltöltöttem.I don't think she would recognize me From the picture I posted.
Gondolod, hogy felismernének most?Do you think he would recognize me now?
Nem szeretném, ha felismernének, érti?People would recognize me, understand?
- Bekötött szemmel is felismerném.- I would recognize you blindfolded.
- Bárhol felismerném azt az olcsó hajfestést.I would recognize that cheap dye job anywhere.
Azt se tudom, felismerném-e, ha elsétálna mellettem az utcán.I don't even know if I would recognize him if he walked by me on the street.
Bárhol felismerném azt a melltartót.Oh! I would recognize that bra anywhere.
Bárhol felismerném egy vetítőgép hangját.I would recognize the sound of a movie projector anywhere.
Andy, mit gondolsz felismernéd Zeke széfét, ha újra látnád?Andy, do you think you would recognize Zeke's safe if you saw it again?
Csak arra gondoltam, hogy felismernéd a vaníliát.I just thought you would recognize vanilla.
Ha végigmegyünk azon az útvonalon, amin végighaladtál azon az estén, szerinted felismernéd a házat?If we retrace the route that you took that night, do you think that you would recognize the house?
És az a másik bohóc... szerinted felismernéd a hangját, ha hallanád?And that second clown-- do you think you would recognize his voice if you heard it?
És mondd csak, felismernéd apádat a fényképéről?Do you think you would recognize your father from a photograph?
- Egy idióta is felismerné... az inkák jelét...- Even an idiot would recognize... the Incas marks
- És biztos benne, hogy felismerné? - Abszolút.Aand, you are quite sure you would recognize him?
A test felismerné a fertőzést, növelné a fehérvérsejt számot, kiküldene egy osztagot a csatába, és az első fertőzés kereszttűzbe kerül.like Legionella? The body would recognize that infection, increase the white count, send in the troops to start fighting, and the initial infection would get caught in the crossfire.
Azt hinné, hogy egy olyan pénzügyi zseni, mint Felix felismerné, hogy a talaj, amint állunk milliókat ér a befektetőknek.You'd think a financial genius like Felix would recognize that the land beneath our feet is worth millions to developers.
Csak azért vagy itt, mert Billyt felismerné a doki.You're only here because the doctor would recognize Billy.
Akkor mi a terved, hogy felismerjem?So, what's your plan to recognize it?
Egy nap Gretchen, amikor eleget teljesített, hogy felismerjem magát, az álma valóra válik.Well, one day, Gretchen, when you've accomplished enough for me to recognize you, then your dream may come true.
Eleget ahhoz, hogy felismerjem a finom ízlésű urakat.Long enough to recognize a man of refined tastes.
Eleget tudok a boszorkányságról is, hogy felismerjem egy varázsige alkotóelemeit.I also know enough about witchcraft to recognize the ingredients of a spell.
Eleget tudok, hogy felismerjem a tehetséget, főleg ha az egyre csak növekszik.I know enough to recognize talent that's actually on the rise.
A kulcsfontosságú dolog az, hogy felismerd, amikor ez történik ... kinyúlsz és megragadod az esélyt a boldogságra.The crucial thing is just to recognize it when it happens and reach out and grab your chance of happiness.
Aha, mint mondtam, ráedzheted magad hogy mindig felismerd.You can train yourself to recognize it.
Csak azt tudom elképzelni, hogy még nem adott ürügyet a szakításra, és neked meg nincs vér a pucádban, hogy felismerd saját valóságodat.I can only imagine it's because she hasn't given you an excuse to break up and you don't have the guts to recognize your own reality.
Ideje, hogy felismerd az igazságot.It's time you recognized the truth.
Itt az idő, hogy felismerd a saját tudatod természetét!It is important now to recognize your own nature. Do not resist this.
- Azért tartjuk magát, hogy felismerje a különbségeket köztük, Zászlós.We rely on you to recognize the difference, ensign.
A bátorság az, hogy valaki felismerje a saját képességét,The courage to recognize your own standards,
A legtöbb ember túl elfoglalt a saját életével, hogy ezt felismerje.Most people are too absorbed in their lives to recognize it.
A neurális hálóját edzenünk kell, hogy felismerje a képeket.Its neural network needs to be trained to recognize images.
A robbantó egy fasiszta, aki nagyon hasonlít Valpredához, azt akarta, hogy a taxis emlékezzen rá, hogy felismerje, hogy Valpredának nézze,The bomber is a Fascist, looks a lot like Valpreda, he wants to be noticed by the taxi driver, to be recognized, to be taken for Valpreda,
- Nem. Ha nem akarja, hogy felismerjék, ne szerepeljen a tévében!If you don't want to be recognized, don't put your face on TV!
A haj, a szemüveg ... nem akarta, hogy felismerjék.The hair, the glasses... she did not want to be recognized.
A vezetés hiánya, annak a képességnek a hiánya, hogy legyőzzék az olajipart és az autóipart és felismerjék, hogy ők nem "Uncle Sam"-ekIt's a lack of being able to take on the oil industry, and the automobile industry, and recognize that they are not Uncle Sam.
Akárki is ez, nem akarja, hogy felismerjék.Oh my. Whoever it is, he doesn't want to be recognized.
Arra is kiképezték őket, hogy felismerjék, és felhívják a figyelmet a műveleti kockázatkezelési tényezőkre: alváshiány, családi problémák.They've also been trained to recognize and speak up about operational risk management factors-- lack of sleep, domestic problems.
Nekem nem kell kétszer megtennem az utat, hogy felismerjek valakit. - Nem?I don't have to backtrack so I can recognize him.
Tisztelettel, doktor, ahhoz eleget tudok, hogy felismerjek egy Földre vonatkozó hivatkozást.With respect, doctor, I know enough to recognize a reference to earth.
Nehogy felismerj!Please, don't recognize me.
Egy olyan embernek, mint maga nincs szüksége szemekre, hogy lássa a jövőt vagy felismerjen egy lehetőséget.A man like you doesn't have to have eyes to see the future or to recognize a opportunity.
Hogy valaki felismerjen?That someone recognizes you?
Nehogy valaki felismerjen...Now no one can recognize you.
Nem akarom, hogy felismerjen.I don't want him to recognize me.
Nem akartam, hogy felismerjen.I didn't want her to recognize me.
"Mondtam, hogy én leszek itt előbb, mert nem akarom, hogy felismerjenek, vagy, hogy más emberek körbevegyenek autogramokért.I said, "I told you I'd get here first, that I didn't want to be recognized, or else people would crowd around us for autographs.
- Nem akarom, hogy felismerjenek.No, no, somebody will recognize me.
Ha nem akarod, hogy az emberek felismerjenek és rád vessék magukat, hagyd abba.Unless you want people to recognize you... and pounce on you, stop.
Ha nem akarod, hogy felismerjenek, miért viseled még a köpenyt,Hey, if you don't want to get recognized, why are you still wearing the same costume for...
Jól akarok kinézni, de azt akarom, hogy azért az ismerőseim felismerjenek.I mean, I want to look presentable, but I want people to recognize me.
Az akcentusa alapján kellene felismernem a pasast?I'm supposed to recognize him by his accent?
Csupán a tét csekélységét kellett felismernem ahhoz, hogy én is élvezni tudjam a játékot.I just had to recognize the pittance of the stake so that I too could enjoy the game.
Neked kell a saját gyerekeidet felismerned.You have to recognize your own babies!
Nem illene már felismerned, hogy voltaképpen ki is Mohamed?Isn't it yet time enough for you to recognize who Muhammad is?
Sikerült felismerned a hasznos tulajdonságát.You've got to recognize something useful in her
A Bardó Thödol szerint, ha az eltávozott még mindig nem fedezte föl a saját alaptermészetét, és nem sikerült a békés istenségekben felismernie a saját teremtményeit, akkor azok haragos istenségekké alakulnak át.According to the Bardo Thodol, if the deceased still fail to recognize his basic nature, and if he's failed to recognize the peaceful deities as the projections of his own mind, then they transform to terrifying wrathful ones.
Sikerült a gyártmányt vagy a színét felismernie?Did you happen to recognize the make or the color?
Mégis honnan kéne felismernünk ezt a rendőrségi emberkét?So, how are we supposed to recognize this, uh, police contact of ours?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ellop
steal
erősít
strengthen
fakul
fade
faragcsál
whittle
felfog
understand
felír
make a note of something
feliratkozik
register
felkel
get up
felújít
renew
fenntart
maintain

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'recognize':

None found.
Learning languages?