Álmodik (to dream) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
álmodom
I dream
álmodsz
you dream
álmodik
he/she to dream
álmodunk
we dream
álmodtok
you all dream
álmodnak
they dream
Present definite tense
álmodom
I dream
álmodod
you dream
álmodja
he/she dreams
álmodjuk
we dream
álmodjátok
you all dream
álmodják
they dream
Past indefinite tense
álmodtam
I dreamed
álmodtál
you dreamed
álmodott
he/she dreamed
álmodtunk
we dreamed
álmodtatok
you all dreamed
álmodtak
they dreamed
Past definite tense
álmodtam
I dreamed
álmodtad
you dreamed
álmodta
he/she dreamed
álmodtuk
we dreamed
álmodtátok
you all dreamed
álmodták
they dreamed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
álmodnék
I would dream
álmodnál
you would dream
álmodna
he/she would dream
álmodnánk
we would dream
álmodnátok
you all would dream
álmodnának
they would dream
Conditional present definite tense
álmodnám
I would dream
álmodnád
you would dream
álmodná
he/she would dream
álmodnánk
we would dream
álmodnátok
you all would dream
álmodnák
they would dream
Conditional past indefinite tense
álmodtam volna
I would have dreamed
álmodtál volna
you would have dreamed
álmodott volna
he/she would have dreamed
álmodtunk volna
we would have dreamed
álmodtatok volna
you all would have dreamed
álmodtak volna
they would have dreamed
Conditional past definite tense
álmodtam volna
I would have dreamed
álmodtad volna
you would have dreamed
álmodta volna
he/she would have dreamed
álmodtuk volna
we would have dreamed
álmodtátok volna
you all would have dreamed
álmodták volna
they would have dreamed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok álmodni
I will dream
fogsz álmodni
you will dream
fog álmodni
he/she will dream
fogunk álmodni
we will dream
fogtok álmodni
you all will dream
fognak álmodni
they will dream
Future definite tense
fogom álmodni
I will dream
fogod álmodni
you will dream
fogja álmodni
he/she will dream
fogjuk álmodni
we will dream
fogjátok álmodni
you all will dream
fogják álmodni
they will dream
Subjunctive present definite tense
álmodjam
(if/so that) I dream
álmodd
(if/so that) you dream
álmodja
(if/so that) he/she dream
álmodjuk
(if/so that) we dream
álmodjátok
(if/so that) you all dream
álmodják
(if/so that) they dream
Subjunctive present indefinite tense
álmodjak
(if/so that) I dream
álmodj
(if/so that) you dream
álmodjon
(if/so that) he/she dream
álmodjunk
(if/so that) we dream
álmodjatok
(if/so that) you all dream
álmodjanak
(if/so that) they dream
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
álmodnom
I to dream
álmodnod
you to dream
álmodnia
he/she to dream
álmodnunk
we to dream
álmodnotok
you all to dream
álmodniuk
they to dream

Examples of álmodik

Example in HungarianTranslation in English
"... Álmodva amilyent nem mert még álmodni senkisem.""Dreaming dreams no mortal ever dared to dream before."
"...minőt óhajthat a kegyes. Meghalni - elszunnyadni - és alunni! Talán álmodni..."(Christy),consummation devoutly to be wish'd, To die, to sleep to sleep, perchance to dream...
"Aludni, talán álmodni.""To sleep, perchance to dream."
" Furcsákat álmodom."I'm having weird dreams. Last night I was a wigwam.
"A combjaidról álmodom, arról, hogy megérintem a bőröd, és felébred bennem a vágy, ami lassan lángba borít" Ne hívjunk tűzoltót?"I dream of your thighs, the touch of your white skin leading me in desire,... ..while I, aroused and inflamed..." Aroused and inflamed?
"A gyermekkorról álmodom."I dream of childhood.
"Arról álmodom, hogy mindig csak veled legyek. ""My only dream is to be with you. "
! - Mert ... Mert nem álmodsz, érted?Because... because you're not dreaming, okay?
"Bármit álmodsz az életedben, a lényeg, hogy legyen erőd végig követni azt az álmot,"Whatever you dream for your life, "may you summon the strength to follow that dream.
"De nem tehetem, csak ha rólam álmodsz.""But I cannot enter unless you dream of me."
"Nem is merek arra gondolni, hogy velem álmodsz!"I didn't dare dream that you were dreaming of me!
*Van egy álmom van egy álmom.* *és tudom, hogy egy nap nem fog uralni egy felsőbb hatalom.* *bár az arcomtól megrémülnek az emberek.* *egy gyermek van mögötte, aki álmodik.*¶¶I got to dream, I got to dream. ¶¶ ¶¶And I know one day will never reign supreme. ¶¶ ¶¶Though my face leaves people screaming. ¶¶
Egy szerencsétlen flótás arról álmodik, hogy felfedezik, lemezszerződést kap és híres lesz. Ez elég baró.Some poor schmuck gets to dream of being discovered and getting a record deal and becoming famous;
Hiába álmodik az ember egy olyan világot, amiben minden jóra fordul, még mindig mardossa a bűntudata.Even when you go so far as to dream a world where everything turns out all right, you're still plagued with guilt.
Hollywood, ahol az álmok valóra válnak, hacsak nem valami merészet és eredetit álmodik az ember.Hollywood, where dreams come true, unless you dare to dream something bold and original.
Mindenki erről álmodik, nem igaz, Robert?Dare to dream, right, Robert?
"Az idő folyásában csak egy rövid fellángolás." "A fénylő ködében. Kívánunk, álmodunk, létezünk."On the pathway of Time Life is but a brief flame ln its luminous mist We wish, we dream, we exist
"Gyönyörű álmokat álmodunk.""We dream of beautiful dreams."
"Mert egy derűsebb holnapról álmodunk.")with dreams of a brighter tomorrow.
"Messze a zöld tajgán, hol fülemüle énekel, a csillagokkal álmodunk, miket nagy, éjkék rakétával érünk el."Deep in the green taiga where the nightingale sings, because we dreamed of the stars and a midnight blue large rocket which brings us one day with them.
"Úgy élünk, ahogy álmodunk."We live as we dream.
- Azt hiszitek, ti vagytok az egyetlenek, akik szebb jövőről álmodtok?-Think you're the only ones who dream of better things?
- Hát nem álmodtok!- Well you're not dreaming!
- Nem, nem álmodtok.- No, you are not dreaming.
Azt álmodtok, amit akartok, én is álmodom az enyémet.You dream your way, I'll dream mine.
"Egy nap olyan boldogságban lesz részünk, amelyről mások csak álmodnak.""One day we will know such happiness as two people dream of, but never do".
"Egyesek nem úgy álmodnak, mint mások, nem úgy látnak, mint mások, hanem más szemmel szemlélik a világot."For there are some who dream not as others dream, who see not as others see, but gaze through stranger eyes.
"otthonról álmodnak...♪ They dream of home ♪
# Bár a legények távol vannak, # mind az otthonukról álmodnak.♪ Though the lads are far away ♪ They dream of home
# Ha az androidok elektronikus bárányokkal álmodnak,♪ Well, if androids dream of electric sheep
"Még mindig ugyanazt álmodod?""Are you still having that dream?"
- Már két hete ugyanazt álmodod.-You have been dreaming the same dream for two weeks.
- Nem, csak álmodod, hogy felébredtél.- No, you dreamed you woke up.
A halott ember álmát álmodod.Dreams, dreams, dreams for man who is mortal.
Al, már megint azt a hülyeséget álmodod?Al, are you having that stupid foot dream again?
- Nem igazán... - Azt álmodja, hogy nem tud lélegezni.I can't really - He dreams he can't breathe.
- Ő álmodja ezeket.-He dreams them.
... maga szerint tehát a német hegymászó a végtelenségbe álmodja magát.You say the German alpinist... dreams of the Limitless sky?
Azt álmodja, hogy a fia mögötte áll, fogja a kezét és azt suttogja...And he dreams that his son is standing beside him... holding his arm and whispering...
Azt hiszed, hogy mert ugyanazt álmodjuk, és mert mindketten törődünk Stefan- nel, egyformák vagyunk, de nem.You think that because we share the same dreams and both care about Stefan that we're alike, but we're not.
Ma álma valóra vált, és mostantól mi is ezt álmodjuk róla.Tonight her dream has come true, and henceforth we shall dream the same of her.
Mi pedig álmodjuk az életet.And we're dreaming the life.
Mi álmodjuk meg mások álmait.And we are the dreamers of dreams.
Most álmodjátok.....Now start dreaming of a world.
Ti is azt álmodjátok, amit én álmodok?- Are you guys havin the same dream I am?
Alapvető, hogy elszunnyadjanak és azt álmodják, elrepültek Kanadába.It's important they sleep and dream they're on a wonderful flight to Canada.
Ezek a Pokémonok mind azt álmodják, hogy valami ijesztő üldözi őket.AII of these Pokemon are dreaming that they're being chased by something frightening.
Ha mindez csak álom kik álmodják?If this is all a dream... whose dream is it?
Legalább azt álmodják, Barbie győzte meg őket, hogy nyírják ki a nejüket. Így van.Yeah, at least they'll dream Barbie convinced them to murder their wives.
Mindannyian azt álmodják, hogy erre az egy helyre kellene menniük.They're all having this dream that they should go to this one place.
"Ez minden, amiről valaha is álmodtam, "Hogy a tiéd legyek.'This is all I ever dreamed about, 'to be owned by you.
"Ez minden, amiről valaha is álmodtam,'This is all I ever dreamed about.
"Folyton azt álmodtam, hogy a fiú, kit szeretek, felbukkan"I always dreamed the boy I love would come along
"Helló, álmodtam rólad.""Hello, i dreamed of you.
"egy jóképü lovagról álmodtam."I dreamed of a handsome knight.
"Olyan erőid vannak, amikről nem is álmodtál.""You have powers you've never even dreamed of."
"vagy amiről álmodtál.""or dreamed it to be.
- Csak számokat álmodtál?- You dreamed only numbers?
- Megint Angelről álmodtál?- You dreamed about Angel again?
- Rólam álmodtál?- You dreamed about me?
"Egész életében egy ilyen lányról álmodott"All his young life, he had dreamed of a girl like this.
"Hitler: a fiú, aki csillagokról álmodott.""Hitler, colon, the boy who dreamed of stars."
"Mert elárulta Tomnak, hogy ez előtt a nyár előtt soha ilyen gyakran nem álmodott a kertről."For she remarked to Tom now that never before this summer "had she dreamed of the garden so often."
"hogy álmodott róla, és sokat gondolt arra,"and dreamed about her, and had fantasies
"És az idős alkotó végül megkapta szíve vágyát eltűnt a világba, amiről mindig is álmodott."And the old creator finally got his wish disappearing into the world he had only dreamed about.
"Oxford mindaz, amiről álmodtunk, és több is."Oxford is everything we dreamed of and more.
- Talán álmodtunk.- Maybe we dreamed it.
- És mindig arról álmodtunk, hogy lesz egy... - ... éjszakai klubunk!And we've always dreamed of owning... A nightclub.
A cég, amiről álmodtunk, bomlásnak indult..The company we dreamed having was dying.
- Olyan esküvőtök lehet, amiről mindig is álmodtatok.Mom, that is -- ...I'm gonna make this the wedding that you both always dreamed of.
Akkor mutassátok meg, miről álmodtatok!Well then, show us what you've dreamed about!
Akkor ti ketten olyan dolgokat tehettek meg, melyekről nem is álmodtatok, hogy lehetséges, szerelemmel.Then the two of you can do things you never dreamed possible, with love.
Az aranynál több forog itt kockán: föld és hatalom, amiről még csak nem is álmodtatok.There are greater things than gold... more land and power than you have ever dreamed of!
Belehal a kilyukasztott tüdejébe, nem tapad vér a kezedhez, és te és Elena megkapjátok az életet, amiről mindig álmodtatok.She dies of a collapsed lung, no blood on your hands, and you and Elena get to live the life you always dreamed of.
A harcművészetekkel éltek, lélegeztek éd álmodtak.They lived, breathed and dreamed all things martial arts.
A hely, amiről ezek a gyerekek álmodtak lehet, hogy a végzetüket jelenti.The place these children dreamed about as a home may wind up killing them.
A húszmillió dollár több, mint amiröl álmodtak.$20,000,000 is more than these people have ever dreamed of.
A legjobb esetben is nyakig lennénk a precedens nélküli jogi ügyekben, a bűnösség olyan fokának kitéve az elnökséget, amirőI az Alkotmány szerzői nem is álmodtak.At the very least we'd be wading up to our necks into unprecedented legal waters exposing the presidency to culpability undreamed of by creators of the U.N. and the U.S. Constitution.
- Múlt éjjel azt álmodtad, hogy egy zoknibábu üldöz.Last night you dreamed of being chased by a giant sock puppet.
- Persze, mert álmodtad.- You dreamed it.
Azt csak álmodtad, semmi gond.Wait a second. You dreamed that.
Azt álmodtad meg.You have dreamed about that.
Azt álmodtad, hogy elhagytalakYou dreamed that I said good-bye
"Most pedig próbáljuk eldönteni, ki is álmodta ezt az egészet."Let'sconsiderwho it was that dreamed it all.
A király, aki azt álmodta, hogy ő egy pillangó, aki azt álmodja, hogy egy király, aki azt álmodja, hogy egy pillangó.A king who was dreaming that he was a butterfly that dreamed he was a king, who was dreaming he was a butterfly.
A kütyüit egy nagyra nőtt gyerek álmodta meg, akinek túl sok volt akkoriban a parkoló cédulája, volt benne egy fulladozó ember, és volt egy üldözés, amikor néha csak 3 hengere működött, néha egy sem, egy romos gyártelepen.Gadgets dreamed up by overgrown kids with too many parking tickets, a man suffocating in the boot and a chase, sometimes on three cylinders, sometimes not, round some grubby warehouses.
Amikor egy nap azt mondta, hogy azt álmodta, hogy szeretkezünk...When she told me one day that she dreamed of us making love,
Azt nem álmodta meg, hogy ki a harmadik?Haven't you dreamed about who is the third?
- Mindnyájan ugyanazt álmodtuk.- We have all dreamed the same dream.
Együtt álmodtuk meg, de egyedül élem át.We dreamed of it together, but here I am alone.
Mi most fedezzük fel a anyagtudomány területét, hogy a hanghullámok terjednek nemlineáris rendszerben, a mikrohullámot, a mágneses hullámot, ...hogy képesek vagyunk megváltoztatni az anyagot, ...oly módon, ahogy soha nem is álmodtuk volna.One of the main things that I've realized is that they're using something called fractal nonlinear resonance. And we're now discovering in the field of material science that nonlinear resonances of sound waves, microwaves, magnetic waves, that we are able to actually change matter in ways that we never dreamed possible.
Mindnyájan ugyanazt álmodtuk.We have all dreamed the same dream.
Mint ahogyan akkoriban álmodtuk...Just like we dreamed back then...
Tegyétek ezt és gazdagabban távoztok innen mint azt valaha álmodtátok volna.Do this and you will leave here richer men than ever you could've dreamed.
Mintha olyasmi lenne, amiről álmodnék.As if that were something that I would dream about.
Egyedül vagyok. Ki álmodna erről?And I'm alone, and who would dream that?
Azt mondjátok, álmodjam újra?You're telling me to dream again? !
Elérted, hogy azt álmodjam tudok repülni.You made me dream I can fly.
Inkább daloljak, álmodjam, nevessek, bolyongjak,But sing, dream...
"Egy álom az álomban"... Akkor tehát megint aludj álmodd azt, amit én álmodok egy bandita végtelen rémálmát.If so you should sleep again and dream what I dream the endless nightmare of a bandit.
"Ha ősz leszel s öregség álmosít s tűznél bóbiskolsz, vedd le könyvemet, és álmodd vissza régi szép szemed szelíd nézését s mély árnyékait.""When you are old and grey and full of sleep" and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once, "and of their shadows deep."
# # Ne is álmodd, hogy vége! #♪ Don't dream it's over.
# # Ne is álmodd, hogy vége!♪ Don't dream it's over
"Miről álmodjak?"What shall I dream?
# Egy esélyre, hogy álmodjak, # # sokáig vártam,# # talán #- # A chance to dream # # I've waited # # A lifetime for maybe #
# Hogy álmodjak. ## A chance to dream #
A baseball megtanított arra, hogy álmodjak. Mik a ti álmaitok?Baseball taught me how to dream.
Akkor mihez kezdjek? Ne álmodjak többé?So what am I supposed to do, stop dreaming?
"...akkor kérlek, álmodj rólam..."♪"...then please dream of me..."♪
"Gyere a karjaimba, és álmodj velem.""Come into my arms and dream on with me."
"Kérlek, ma este ne álmodj!"Please don't dream tonight. Please don't dream tonight.
"Ne is álmodj a musical-ről, ha nincs hozzá tehetséged.""If you don't have the talent, then don't even dream of doing it"?
"Álmodj, álmodj!"Dream, dream
- Arról ne is álmodjon!- Wouldn't dream of it.
- Erről ne is álmodjon...Never in your dreams ...
- Ne öld meg, hadd álmodjon!- Don't kill him, let him dream.
- Nem, erről ne is álmodjon!No, wouldn't dream of it.
A dicsőség keresésével ne is álmodjon a küldetés veszélyeztetéséről!Don't you dream of jeopardizing this mission with your glory seeking'.
"Ha egy kis álmodozás veszélyes, a gyógymód nem az, hogy kevesebbet álmodjunk... hanem hogy álmodjunk többet.""If a little dreaming is dangerous, "the cure for it is not to dream less... but to dream more."
- Had álmodjunk.Okay. - Hogan: Let us dream.
Akkor álmodjunk anyáról.Then let's dream about mommy
Akkor álmodjunk most, míg megtehetjük.So let's dream now... while we can.
Akkor álmodjunk nagyot.Let's dream big.
Aludjatok jól, és álmodjatok a "Jelekről" és a belgrádi fojtogatóról.Sleep calm,dream of "Symbols" and Belgrade strangler.
Csak annyit akarok mondani, hogy álmodjatok tovább, mert még sok álom vár rátok.I just wanna say keep dreaming because there's a lot of dreams to be had.
Ez a CD azon álmodozóknak való, kik a rock roll álmáról álmodnak, szóval álmodjatok.This CD is for all the dreamers who dream of the rock and roll dream, so dream on.
Hunyjátok be a szemeteket és álmodjatok szépeket!We're going to close our eyes and dream about nice things.
"Babák, hogy majd tündérekről álmodjanak..."The dolls, so you'll dream of fairy princesses...
"Hogy aludjanak, netalán álmodjanak.""To sleep, perchance to dream."
Arra kérném önöket, hogy álmodjanak akkorát, amekkorát csak tu...dnak.So what I want you to do is dream the biggest that you c... An.
Azt mondtam ezeknek a gyerekeknek, hogy álmodjanak egy kicsit.I told all these kids to dream a little.
Ez az iskola tele van remek tanárokkal, akik nagyon sok fontos dolgot tanítanak a diákjaiknak. Például, hogy hogyan kell vezetni és a törteket... De maga megtanítja a diákjainak, hogyan álmodjanak.There's a lot of great teachers at this school, who teach their students a lot of important stuff, like how to drive and-and fractions but you teach your students how to dream.
A másikba elvileg nem is szabadna álmodnom.- l'm not meant to dream in the other one.
Mi az isten szerelméért kéne egy másik nőről álmodnom?Why in God's name would I need to dream about another woman?
Nem kell róla álmodnom. Csak látnom kell.I don't need to dream it, I just need to see it.
Talán meg kell álmodnom egy nevet magának is.Well, perhaps I'll have to dream up a name for you, too.
Így aztán nem kell fotonokról meg kvarkokról álmodnom.That way I don't have to dream of photons and quarks.
Akkor nagyobbat kell álmodnod.Then you got to dream bigger dreams.
Ha este lefekszel, az olajról kell álmodnod.When you go to bed at night, you got to dream about oil.
Miért olyan fontos álmodnod?Why is it so important to dream?
Egy elkeseredettséggel teli világban pedig tovább kell álmodnunk.""In a world filled with despair, we must still dare to dream."
Egy új Amerikáról kell álmodnunk.We have to dream a new America.
Nem egészen értjük miért is kell az embereknek álmodniuk.We don't fully understand why humans need to dream. Humans like you?
Nos, ma este nem kell fehér Karácsonyról álmodniuk.well, you won't have to dream about a white christmas this year.
"Egy édes város álmodó tornyaival"."That sweet city with her dreaming spires".
- Ez a pusztulás helye, a halhatatlan láng álmodó szentélye.This is the place of desolation, the dreaming sanctuary of the deathless flame.
A megfulladt nő és az álmodó gyermek testet ad nekünk, végre valahára.The drowned woman and the dreaming child will give us form at last.
Egy világosan álmodó lett belőle.- He knows he's dreaming now.
Még egy elveszett Utópiáról álmodó lélek.One more lost soul, dreaming of Utopia.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

agyonvág
strike someone to death
akadozik
stall
áldoz
sacrifice
alél
faint
állapít
find
állványoz
scaffold
alszik
sleep
áltat
mislead
átír
transcribe
autózik
drive

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'dream':

None found.
Learning languages?