Svajoti (to dream) conjugation

Lithuanian
42 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
svajoju
I dream
svajoji
you dream
svajoja
he/she dreams
svajojame
we dream
svajojate
you all dream
svajoja
they dream
Past tense
svajojau
I dreamed
svajojai
you dreamed
svajojo
he/she dreamed
svajojome
we dreamed
svajojote
you all dreamed
svajojo
they dreamed
Past freq. tense
svajodavau
I used to dream
svajodavai
you dream
svajodavo
he/she used to dream
svajodavome
we used to dream
svajodavote
you all used to dream
svajodavo
they used to dream
Future tense
svajosiu
I will dream
svajosi
you will dream
svajos
he/she will dream
svajosime
we will dream
svajosite
you all will dream
svajos
they will dream
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
svajočiau
I would dream
svajotum
you would dream
svajotų
he/she would dream
svajotume
we would dream
svajotute
you all would dream
svajotų
they would dream
Imperative mood
-
svajok
you dream
-
-
svajokite
you all dream
-

Examples of svajoti

Example in LithuanianTranslation in English
„Jeigu drįsti apie kažką svajoti, reiškia sugebėsi ir išpildyti šią svajonę.““If you dare to dream about something,you are able to make it come true.”
Vieną dieną išmoksi svajoti.- One day you'll learn not to dream at all.
Nebijok svajoti.So dare to dream.
Dar daugiau, jūs išdrįsote svajoti.And more than that, you have the courage to dream.
Aš visada svajoju apie tavo bučinį.I'm always dreaming Of your kiss
Aš per daug svajoju.Look, I daydream too much,
Galvoji, tai viskas apie ką svajoju?Is that how you thought all my dreams were gonna come true?
Tai pirmas dalykas, kurį įsivaizduoju, kai svajoju apie taveYes, is the first thing I imagine when I day dream about you
Aleksai, netrukdyk, kai svajoju.Alex! Do not interrupt me when I'm daydreaming!
Žinai gyvenime visuomet taip. Vaikystėje tu svajoji apie visokius dalykus, o galiausiai nesigauna kaip tu norėjai.You dream about so many things when you're a kid but in the end nothing goes as planned.
Tu svajoji apie šlovę,Aleksandrai. Tavo motina tave skatina.You dream of glory Alexander, your mother encourages you,
Bet tu svajoji, Kraterai!But you dream Kraterus, your simplicity long ended when you took Persian mistresses and children.
Jei svajoji, tai ir padarai.If it can be dreamed, it can be done.
Dabar žinau, kad svajoji apie išorinį pasaulį.I know that you dream with the outside world.
Galbūt mes svajojame apie tai, ko niekada neįvyks.Maybe we're dreaming of something that will never happen.
Juk mes svajojame... Mes visados svajojome keliauti į Rytus.It is, it has always been our greek dream to go east.
Mes visi svajojame apie tuos pačius dalykus...We all dream of the same things...
O mes su kariais svajojame skraidyti kaip paukščiai.And my warriors and I dream of flying. Like birds.
"Gyvename taip, kaip svajojame."We live as we dream.
Žinau, tai skamba neitikėtinai, bet aš svajojau apie tave.No, not like that. I mean, I love you. I mean, in my dreams, I love you and...
Atsargų gausu, o kraštas toks gražus, apie kokį ir svajojau.Supplies are abundant, the country is all I dreamed it would be,
Tėve, apie šią akimirką svajojau visą gyvenimą... bet... gyvenimas be Meg, net ir nemirtingas... bus tuščias.Father, this is the moment I've always dreamed of... but... a life without Meg, even an immortal life... would be empty.
Aš svajojau apie tave.I used to dream about you.
Viską, apie ką visąlaik svajojau.Everything that I've ever dreamed of.
Atsimeni, svajojai tapti pranešėja televizijoje?Your dream was to be a television presenter, right?
O apie ka tu svajojai?What did you dream about?
Mes uždirbsim daugiau pinigų, nei tu kada nors svajojai.We are going to make more money than you ever dreamed of.
O pats pasilieki su mergina stotelėj. Juk tu svajojai apie ją visą gyvenimą.You stay at the bus stop with the girl because she's the girl of your dreams, right?
Lažinuosi, kad būdama maža svajojai gyventi Palmdeile, tiesa?When you were a little girl, I bet your dream was to live in Palmdale, wasn't it?
Tai yra mūsų bendroji Europa – projektas, kuriam įgyvendinti reikia energijos ir sunkaus darbo ir apie kurį svajojo ištisa europiečių karta.This is now our common Europe, a project that calls for energy and hard work, and one that a generation of Europeans has dreamed of.
Ne, atvirai, mesjė, tarp Jūsų pažystamų yra tokių, kurie svajojo dirbti mentais.Honestly, just between us do you know just ONE normal person who would dream about joining the Pigs?
Mano vyras apie tai svajojo, kad kiekviena moteris viena diena gali būti toke graži, kaip ji nori būti.My husband dreamed of a world where every woman could be as beautiful as she wanted to be.
...svajojo apie viena robota kiekvienuose namuose.--had a dream of a robot in every household.
Jis nepriimdavo sprendimų remdamasis tik savo asmeniniais troškimais. Aš nuvedžiau mus toliau, nei mano tėvas kada svajojo!I have taken us further than my father ever dreamed.
Matai, Sati, su Kristianu mes galime rašyti... tikrai bohemišką revoliucijos vaidinimą apie kokį visada ir svajojome.See, Satie, with Christian we can write... the truly bohemian revolutionary show that we've always dreamt of.
Juk mes svajojame... Mes visados svajojome keliauti į Rytus.It is, it has always been our greek dream to go east.
Mačiau kitą evoliucijos etapą, apie kurį mes su Čarlzu svajojome.I saw the next stage in evolution both Charles and I dreamt of finding.
Šimtmečiais mes svajojome apie dievus, dvasias, ateivius aukštesnio intelekto būtybes.For centuries we've dreamed of gods, spirits, aliens, an intelligence beyond our own.
Kiek laiko apie tai svajojome?How long have we dreamt about this?
Nu taip, svajok toliau ištvirkėli.Yeah, keep dreaming, perv.
-Vadinu tai kaklaraiščiu. -Eik jau, svajok toliau.I call that a tie - Come on, you're dreams -
Taip, taip, tėti, svajok toliau.Yeah right, Dad. Keep dreaming.

More Lithuanian verbs

Related

pasvajoti
dream

Similar

klajoti
wander
svaigti
feel dizzy

Similar but longer

pasvajoti
dream

Random

grimti
sink
įnešti
bring in
įrengti
install
jaukti
mess
keikti
swear
komponuoti
compose
nurodyti
command
praplėsti
expand
susikaupti
concentrate
tūžti
be enraged

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'dream':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In