ברא [vr’] (to create) conjugation

Hebrew
39 examples
This verb can also mean the following: clear, cut down

Conjugation of ברא

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
בורא
vṿore’
I/you/he (masculine) create
בוראת
vṿore’t
I/you/she (feminine) create
בוראים
vṿorə’iym
we/you all/they (masculine) create
בוראות
vṿorə’ṿot
we/you all/they (feminine) create
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
בראתי
vara’tiy
I created
בראת
vara’ta
you (masculine) created
בראת
vara’t
you (feminine) created
ברא
vara’
he created
בראה
varə’ah
she created
בראנו
vara’nṿ
we created
בראתם
vəra’tem
you all (masculine) created
בראתן
vəra’ten
you all (feminine) created
בראו
varə’ṿ
they created
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אברא
’evəra’
I will create
תברא
tivəra’
you (masculine) will create
תבראי
tivərə’iy
you (feminine) will create
יברא
yivəra’
he will create
תברא
tivəra’
she will create
נברא
nivəra’
we will create
תבראו
tivərə’ṿ
you all (masculine) will create
תבראנה
tivəre’nah
you all (feminine) will create
יבראו
yivərə’ṿ
they (masculine) will create
תבראנה
tivəre’nah
they (feminine) will create
Imperative mood
-
ברא
vəra’
create!
בראי
virə’iy
create!
-
-
-
בראו
virə’ṿ
create!
בראנה
vəre’nah
create!
-
-

Examples of ברא

Example in HebrewTranslation in English
'בשם אטיקוס פטץ .זה נכון, האנק .'הייתי צריך לברוא את אטיקוס פטץ- Did you think he was born Atticus Fetch? - It's true, Hank. I had to create Atticus Fetch.
, יהיה עליי לברוא אותך מחדש למחוק את כל השנים הללו, שבילית .על המדרכה בנעליים מרופטותI'd have to create you all over again and stamp out all those years you spent on the dirty pavement in cramped shoes.
,אני לא מזדקן ,אני נהייה צעיר יותר אנו יכולים לברוא זאת ,איך שאנו רוצים .על ידי שימוש בחוק ההימשכות ואתם יכולים לשחרר את עצמכםWe can create it the way we want it by using the Law of Attraction.
,בדיוק כמו שאפשר להשתמש בכרית ...בפאה ובקנה תירס כדי לברוא מחדש .את החברה הקודמת שליJust as a pillow, a wig and a corncob pipe can be used to recreate my old girlfriend!
,טרגדיה קורעת אותנו לגזרים .זה נכון אבל זו ההזדמנות שלך .לברוא את עצמך מחדשTragedy tears us apart, sure. But it's your one chance to recreate yourself.
, אלוהים ברא את היופי . ואז פרשAnd God created beauty. And then he retired.
,אבל אבא שלי ברא עולםBut mine... He actually created a world.
,אלוהים אולי ברא מים .אבל האדם ברא את סנט אמיליוןGod may have created water, but man made St Emilion.
,אלוהים ברא את הכל ! והעולם מתקרר ?God created everything, and the world is getting colder!
,אלוהים, בנדיבותו הרבה ברא את גן העדן .ושם ג'ייסון נמצא עכשיו הוא מוקף במלאכים .ובקדושים והם מביטים בנו מלמעלהGod, in his infinite generosity, has created heaven which is where Jason is now surrounded by all the angels and saints, looking down at us.
".בורא פרי הגפן"",hast created the fruit of the vine,"
"בורא פרי הגפן."Who creates the fruit of the vine.
,'ברוך אתה ה" ,אלוהינו מלך העולם ."בורא פרי הגפן""Who hast created the fruit of the vine,"
,ברוך אתה ,ה' אלוהינו, מלך העולם .בורא פרי הגפן .אמןBlessed are Thou eternal our God, ruler of the Universe who creates the fruit of the vine.
,ברוך אתה ה', מלך העולם .בורא פרי הגפןBlessed are You, Lord our God, ruler of the universe, who creates the fruit of the vine.
,לברוא את עולמכם .ואתם בוראים, אתם בוראים ואולי עד עכשיו את בראתם דבריםAnd you are. You are. And maybe you've created things to this point that are wonderful and worthy of you, and maybe you haven't.
החיים שלכם יהיו ,כמו שאתם בוראים אותם ואף אחד לא יעמוד לשפוט .אתכם על זה, עכשיו או לעולםYour life will be what you create it as and no one will stand in judgment of it, now or ever.
,אני בראתי אותם ? והם גומלים לאהבתי בהתרסה .לא תהיה כל הפסקת אשI created them and they reward my love with defiance?
.זה בדיוק למה "בראתי" את האחיות מנקה למעבר מספר שלוש!This is exactly why I created nurses. Clean up on Aisle Three!
בראתי את הצמחים ?? I created the plants and the trees. ?
זה הרגע בראתי אביב.I just created spring.
תראו מה יצרתי ! בראתי אש !Look what I have created !
,חום השמש הספרדית ,של דמנו הקאטאלני ,אשר בראת מחדש בלבך ,בביתךThe warmth of the Spanish sun, of our Catalan blood, that you recreated in your hearth, in your home, at this table.
.אבינו, מהעפר בראת אותנו .אנחנו נשוב לעפרOur Father, from dust we were created. We shall go back to dust.
שהרשית לנו להיות יחד .ולחלוק אחד עם השני אבי, אנחנו יודעים שאתה ...בראת את הציפורים כדי שיעופוFather, Lord, we thank you... for allowing us to come together and share with one another. Father, we know that you created the birds that fly... and gave the dogs a voice to bark.
.הנה זה .נקודת ההטענה המכונה הכי חזקה .שהאנושות בראהThere it is. The shock point drive. The most powerful machine mankind has ever created.
אני לא ממש דתייה .אבל ג'וזף כן, לא כן את לא מאמינה שיישות עליונה ,בראה אותך, שאוהבת אותך- Well I'm not a very religious person but Joseph is. Aren't you? You don't believe that a higher being created you and loves you... and looks after you?
הקוסמת של אכברי בראה .יצור שירדוף אחריך .לא הייתה לי בררהAkbari's mage, she created a creature to go after you. I had no choice.
.הו, גרומיט .בראנו מפלצתOh, Gromit. We've created a monster.
אתה לא מבין, בחור בסדר, אז בראנו מפלצת-ארנבון .שודדת-ירקות .אבל גם תפסנו אותהDon't you see, lad? OK, so we've created a veg-ravaging rabbit-monster. But we've also captured it.
שבחיים לא זיינת, אתה מבין ,ורון חבר שלי יודע את העבודה ,ידע את העבודה בין כל הגסיסה והמוות ...אנחנו בראנו חייםRon knows how to do the job, or rather knew how to do the job, and with all that death around, we created life.
,לברוא את עולמכם .ואתם בוראים, אתם בוראים ואולי עד עכשיו את בראתם דבריםAnd you are. You are. And maybe you've created things to this point that are wonderful and worthy of you, and maybe you haven't.
.אם כן,הם לא בראו דבר ביניהם :ג'ים חשב נחמד להמציא חוקי אנוש חדשיםThey had created nothing. Jim thought, new laws are beautiful... but it's more practical to obey old ones.
אתם מאמינים שהם בראו אתכם .כן .ובכן, הוא בטח היה גאולד- ?That's who you believe created you? - Yes. - Well, he must have been a Goa'uld.
האם אנחנו כמהים להיות כמו האדם המתקדם שתיאורטיקנים אסטרונאוט עתיקים מאמינים בראו אותנו לפני אלפי שנים, ואולי זו הסיבה לכך שסיפורי גיבורי על ממשיכים לרתק אותנו?Do we yearn to become like the advanced beings that ancient astronaut theorists believe created us thousands of years ago, and might this be why superhero stories continue to fascinate us?
הגיהנום לא ראה ... וגם השמיים לא בראו .את האחד שיגבור עליHell has not seen nor Heaven created... the one who can prevail against me.
היוונים היו הקרב שלהם האפי של האלים, שבו הם האמינו בראו את העולם כפי שאנו מכירים אותו.The Greeks had their own epic battle of the gods, which they believed created the world as we know it.
אל תביט בראי של .אמתיה, הוא יביא ליצירת הפך שלך .או, זה תעלול טוב !Not the mirror of amathea. It creates your moral opposite. Ooh, that's a good trick.
מראה מעשה ידי האמן, יכולה להראות .את הנפש האמיתית של כל אחד אומרים שאפילו המלכה עצמה .פחדה להביט בראיHate and fear become exposed. Or perhaps kindness and warmth. An master only creates a mirror with great sincerity.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בגד
betray
בדה
make up
בדק
check
בחר
choose
בטח
rely on
בכה
cry
בלה
wear out
בלע
swallow
בנה
build
ברח
escape
מצא
find
נשא
lift
קפא
freeze
קרא
read
רפא
heal

Similar but longer

נברא
be created

Random

איים
threaten
אץ
hurry
בישל
cook to prepare
בנה
build
ברח
escape
גינה
denounce
הגיע
arrive
הדליק
light
שיגר
launch
תיבל
spice

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'create':

None found.