Επισημαίνω (mark) conjugation

Greek
19 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
επισημαίνω
I mark
επισημαίνεις
you mark
επισημαίνει
he/she marks
επισημαίνουμε
we mark
επισημαίνετε
you all mark
επισημαίνουν
they mark
Future tense
θα επισημάνω
I will mark
θα επισημάνεις
you will mark
θα επισημάνει
he/she will mark
θα επισημάνουμε
we will mark
θα επισημάνετε
you all will mark
θα επισημάνουν
they will mark
Aorist past tense
επισήμανα
I marked
επισήμανες
you marked
επισήμανε
he/she marked
επισημάναμε
we marked
επισημάνατε
you all marked
επισήμαναν
they marked
Past cont. tense
επισήμαινα
I was marking
επισήμαινες
you were marking
επισήμαινε
he/she was marking
επισημαίναμε
we were marking
επισημαίνατε
you all were marking
επισήμαιναν
they were marking
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
επισήμαινε
be marking
επισημαίνετε
mark
Perfective imperative mood
επισήμανε
mark
επισημάνετε
mark

Examples of επισημαίνω

Example in GreekTranslation in English
Έχει δίκιο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να επισημαίνει τα περάσματα.But there aren't any historical landmarks that register the crossing points.
Η εισαγγελική αρχή επισημαίνει την πρώτη φορά... που η FDA προσπάθησε να κλείσει στη φυλακή έναν επιστήμονα... για τη χρήση ενός φαρμάκου... στο οποίο διεξάγονται κλινικές δοκιμές εγκεκριμένες από την FDA."The prosecution marks the first time the FDA has tried to jail a scientist for using a drug on which he is conducting FDA-authorized clinical trials."
Το "X" επισημαίνει το σημείο."X" marks the spot.
Με ιδιαίτερη χαρά επισημαίνουμε ότι νικήτρια... είναι η μόνη γυναίκα οδηγός αλωνιστικής της περιοχής μαςIt is a special joy to mark that the winner is the only female combine operator of our area
Όλοι οι γιατροί το επισημαίνουν αυτό.All the doctors remark on it.
Οι κεντρικοί στόχοι επισημαίνουν περιοχές στο στόχο για να τον αφοπλίσεις ή να τον καταστήσεις ανίκανο.The Phantom never shoots to kill. The bulls eyes mark target areas to disarm or incapacitate.
Και μετά ο κύριος Κοστάνζα μου επισήμανε...And then Mr. Costanza then remarked to me:
Ο Στίβενσον επισήμανε ακόμα:Stevenson also remarked...
Ο δικαστής άσκησε κριτική στην Αστυνομία για βασικά παραπτώματα στην υπόθεση, Ο δικαστής άσκησε κριτική στην Αστυνομία για σοβαρές παραλείψεις στην υπόθεση, και επιπλέον επισήμανε πως η Αστυνομία δεν μπορούσε να συνδέσει την αλληλουχία των γεγονότων.The judge criticised the police for major lapses in this case and... the judge criticised the police for major lapses in this case and... also remarked that the police couldn't piece together... the sequence of events.
Έθαψαν και κάποιους δικούς τους, επίσης.. κι επισήμαναν τα σημεία, ώστε όλοι να μπορούν να τα δουν.They buried some of their own too and marked the spots for all to see.
Έχετε την καλοσύνη να μου επισημάνετε τα διεθνή σύνορα; Είναι η ευθεία από εκείνον τον βράχο μέχρι εκείνο το συνοριακό σημείο και δεξιά κατά μήκος του ποταμού.Straight shot from that rock over there to the border marker and right across the river.
Για να επισημάνετε τις τελευταίες ημέρες Rose της ελευθερίας και το τέλος μιας εποχής.To mark Rose's last days of freedom and the end of an era.
Παρακαλώ, επισημάνετε αυτό ως πειστήριο Νο5.- Please mark this as exhibit 5.
Χρειαζόμαστε κάτι για να το επισημάνετε.We need something to mark it.
Εγώ δεν σας είχε επισημάνει για μία φιλόθρησκου άνθρωπος, Aldrich.I hadn't marked you for a church-going man, Aldrich.
Και γιατί έχει επισημάνει "Εναλλακτική διαδρομή έκτακτης ανάγκης";And why is this one marked "alternate emergency route"?
Ναι ,το έχω επισημάνει.I have that one marked.
Πάτε εκεί και ρίξτε μια βόμβα στο σπήλαιο που έχουμε επισημάνει. με τον ιχνηλάτηFly to it and fire a nuke into the cave near the tracking rods that we've marked.
Σαν αστείο οι επιστήμονες της NASA έδειξαν τις φωτογραφίες στα ΜΜΕ επισημαίνοντας το πρόσωπο που βρήκαν στον 'ρη.As a joke NASA scientists showed the photos to the press remarking about the face they'd found on Mars.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning Greek?