Aperi (to appear) conjugation

Esperanto
29 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
aperas
I appear
estas aperanta
I am appearing
estas aperata
I am being appeared
Future tense
aperos
I will appear
estas aperonta
I will be appearing
estas aperota
I am to be appeared
Conditional mood
aperus
I would appear
estas aperunta
I would be appearing
estas aperuta
I am to potentially be appeared
Past tense
aperis
I appeared
estas aperinta
I have appeared
estas aperita
I was being appeared
Vi
Jussive / command
aperu
appear!

Examples of aperi

Example in EsperantoTranslation in English
"Porkon," respondis Alicio, "kaj mi multe preferus, se ĉe sekvantaj alvenoj vi bonvolus aperi kaj malaperi malpli subite: tiu subiteco via estas por mi vere kapturniga."'I said pig,' replied Alice; 'and I wish you wouldn't keep appearing and vanishing so suddenly: you make one quite giddy.'
Kelkajn jarojn antaŭ ŝia naskiĝo, mortintaj fiŝoj kaj aliaj maraj estaĵoj komencis aperi en la Golfo Minamata.A few years before her birth, dead fish and other sea creatures had begun appearing in Minamata Bay.
Eble tro multaj; ĝuste pro tio ĝi estas kerna temo, kiu devas aperi en la titoloj de artikoloj.Too many maybe; which is exactly why it is a crucial topic to bring to the headlines.
Neniu okcident-favora politikisto povas aperi en la elektoj.No pro-western politicians can appear in the vote.
Vi simple devos aperi, sidi sur la sofo.All you have to do is appear. sit on the sofa.
Ĉiu rakonto havas sep ĉapitrojn kaj unu ĉapitro aperas ĉiutage en poŝtelefonoj de infanoj.Each story has seven chapters and one chapter goes out on the kids' cellphones each day.
Chapacoco, perua vilaĝo, kiu troviĝas je alteco de 3000 metroj, parto de la distrikto Chilcaymarca en la provinco Castilla de la departemento Arekipa, aperas en novaĵoj dank’al siaj infanoj.Chapacoco, a Peruvian village located at an altitude of 3,000 meters, part of the district of Chilcaymarca in the Arequipean province of Castilla, has been in the news thanks to its children.
Inter homoj aperas ĉi tiaj pensoj kun iuspeca sinpravigo: "Honeste dirite, kompreni la aferon superas nian kapablon", "Almenaŭ ni estas sekuraj...", "Plej grava estas mia familio."For example, most people become defensive and think "there are so many things that we really do not know about" or "we alone are in a safe place compared to the rest of the world…" or "my family is the most important thing to me."
- Interesas, de kie aperas ĉi tiuj hornaj flakonoj?I wonder where it all comes from?
Finfine vi aperas!You there, you!
"Sed ne utilas alparoli ĝin," pensis ŝi, "ĝis la oreloj aperos, aŭ almenaŭ unu el ili."'It's no use speaking to it,' she thought, 'till its ears have come, or at least one of them.'
Ĉu baldaŭege ŝi ne aperos ĉi tie?Will she not be here anon?
Je la tauga momento, vi aperos, vi reatingos la armeon kaj pasos la landlimon.Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.
Imagu: vi aperos en ĉiuj libroj pri historio.Just think of it. You'll be written up in all the History books!
" Imagu: vi aperos en ĉiuj libroj pri historio "You'll be written up In all History books.
Mi ne atendis, ke vi aperus ĉi tie.I didn't expect you to turn up here.
La vortoj aperus sur lia komputila ekrano.The words would appear on his computer screen.
Laŭ legendo, fantomoj aperus en tiu arbaro, tial homoj ne enirus.According to legend, ghosts would appear in that forest, so people would not set foot there.
En la nuna stadio de la monda historio en Usono ne ekzistas io, kia sendependa gazetaro. Vi scias ĝin, kaj mi scias ĝin. Estas eĉ ne unu el vi, kiu kuraĝas skribi sian honestan opinion, kaj se vi farus, vi antaŭe scias, ke ĝi neniam aperus presita. Mi estas ĉiusemajne pagata por teni mian honestan opinion ekster la gazeto, al kiu mi ligiĝas. Aliaj el vi estas pagataj per similaj salajroj por similaj aferoj, kaj iu el vi, kiu sufiĉe frenezus por skribi honestan opinion, starus baldaŭ sur la strato por serĉi alian laboron. Se mi permesus, ke miaj honestaj opinioj aperus en iu temo de miaj gazetoj, antaŭ dudek kvar horoj mia posteno malaperus. La tasko de la ĵurnalisto estas detrui la veron, senhezite mensogi, deformi, kalumnii, humiligi sin ĉe la piedoj de Mamono kaj vendi sian landon kaj sian rason por sia ĉiutaga pano. Vi scias ĝin, kaj mi scias ĝin, kaj kia malsaĝeco estas tiu rostado de sendependa gazetaro? Ni estas la saltantaj pupoj, ili tiras la ŝnurojn kaj ni dancas. Niaj tutaj talentoj, niaj ebloj kaj niaj vivoj estas propraĵo de aliuloj. Ni estas intelektaj prostituitoj.There is no such thing, at this stage of the world’s history in the United States, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dare write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my papers, before twenty-four hours my occupation would be gone. The business of the journalist is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at the feet of Mammon, and to sell his country and his race for his daily bread. You know it and I know it, and what folly is this toasting an independent press? We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.
Mi supozis, ke fantomo aperus.I supposed a ghost would appear.
"Ĉu vi bone progresas en la ludo?" diris la Kato, kiam aperis nur la buŝo kaj la cetera parolilaro.'How are you getting on?' said the Cat, as soon as there was mouth enough for it to speak with.
Tuj kiam aperis la okuloj, Alicio amike salutis.Alice waited till the eyes appeared, and then nodded.
Post unu minuto jam aperis la tuta kapo. Alicio demetis sian fenikopteron, kaj komencis doni plenan raporton pri la ludado, ĝojante, ke nun ŝi havas atentan aŭskultanton.In another minute the whole head appeared, and then Alice put down her flamingo, and began an account of the game, feeling very glad she had someone to listen to her.
Tuj kiam Alicio aperis, ĉiuj disputantoj alvokis ŝin por decidi la aferon. Sed ĉar ĉiuj parolis samtempe, estis por ŝi tre malfacile bone aŭdi la diratajn vortojn.The moment Alice appeared, she was appealed to by all three to settle the question, and they repeated their arguments to her, though, as they all spoke at once, she found it very hard indeed to make out exactly what they said.
Dum mi spektadis, tiu fendiĝo plilarĝiĝis rapidege—sentiĝis feroca ekspiro de la kirlvento—la tuta orbo de la satelito aperis subite antaŭ mia rigardo—mia cerbo ŝanceliĝis dum mi vidis disiĝi hastege la potencajn murojn—aŭdiĝis longa tumulta kriegado kvazaŭ la sono de mil akvoj—kaj la profunda kaj mucida lageto ĉe miaj piedoj fermiĝis moroze kaj silente sur la eroj de "UŜERO-DOMO."While I gazed, this fissure rapidly widened—there came a fierce breath of the whirlwind—the entire orb of the satellite burst at once upon my sight—my brain reeled as I saw the mighty walls rushing asunder—there was a long tumultuous shouting sound like the voice of a thousand waters—and the deep and dank tarn at my feet closed sullenly and silently over the fragments of the “House of Usher.”
Ĉi tiu “filmeto” ne aperu en YouTube, kaj estu honto de Norvegio permesinta al ili prezenti antaŭ publiko.This "video" should not be on YouTube, and shame on Norway for allowing them to perform in public.
Ĉu vi pensas pri mia vivo dum mi atendas ke vi aperu?Do you think I should spend my life waiting for you to turn up?
Cindruletoj, aperu vi!Yeah. Come out! Come out!
Mi ne volas ke Pizo aperu en nia apartamento!I don't want Erbse in our apartment anymore.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

aperadi
do
aperigi
display
ekaperi
appear
malaperi
disappear
reaperi
reappear

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'appear':

None found.
Learning languages?