Sprawdzić (to check) conjugation

Polish
75 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
sprawdzę
I will check
sprawdzisz
you will check
sprawdzi
he will check
sprawdzimy
we will check
sprawdzicie
you all will check
sprawdzą
they will check
Imperative
-
sprawdź
you check!
niech sprawdzi
let him/her/it check
sprawdźmy
let's check
sprawdźcie
you all check
niech sprawdzą
let them check
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sprawdziłam
I checked
sprawdziłaś
you checked
sprawdziła
she checked
sprawdziłyśmy
we checked
sprawdziłyście
you all checked
sprawdziły
they checked
Future feminine tense
sprawdzę
I will check
sprawdzisz
you will check
sprawdzi
she will check
sprawdzimy
we will check
sprawdzicie
you all will check
sprawdzą
they will check
Conditional feminine tense
sprawdziłabym
I would check
sprawdziłabyś
you would check
sprawdziłaby
she would check
sprawdziłybyśmy
we would check
sprawdziłybyście
you all would check
sprawdziłyby
they would check
Conditional perfective feminine tense
sprawdziłabym była
I would have checked
sprawdziłabyś była
you would have checked
sprawdziłaby była
she would have checked
sprawdziłybyśmy były
we would have checked
sprawdziłybyście były
you all would have checked
sprawdziłyby były
they would have checked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sprawdziłem
I checked
sprawdziłeś
you checked
sprawdził
he checked
sprawdziliśmy
we checked
sprawdziliście
you all checked
sprawdzili
they checked
Future masculine tense
sprawdzę
I will check
sprawdzisz
you will check
sprawdzi
he will check
sprawdzimy
we will check
sprawdzicie
you all will check
sprawdzą
they will check
Conditional masculine tense
sprawdziłbym
I would check
sprawdziłbyś
you would check
sprawdziłby
he would check
sprawdzilibyśmy
we would check
sprawdzilibyście
you all would check
sprawdziliby
they would check
Conditional perfective masculine tense
sprawdziłbym był
I would have checked
sprawdziłbyś był
you would have checked
sprawdziłby był
he would have checked
sprawdzilibyśmy byli
we would have checked
sprawdzilibyście byli
you all would have checked
sprawdziliby byli
they would have checked
Impersonal
sprawdzono by
there would be checked
sprawdzono by
there would be checked

Examples of sprawdzić

Example in PolishTranslation in English
", by sprawdzić badania i zobaczyć, czy other--"to check research and see if other--
"Chciałabym sprawdzić stan przedmiotu.""I want to check the condition of the item.
"Dobrze, ale musimy ją przedtem sprawdzić"."Well, we've got to check it first."
"Frances, pojechałem do Niny żeby sprawdzić co u Terri.Frances gone to Ninas. to check on Terrri Call me Simon
"Gliny chcą sprawdzić szafki.""Cops planning to check lockers."
"koleś, sprawdź swoje ego."dude check your ego.
"północ, sprawdź BT, 11.45, sprawdź BT, północ", itd."midnight, check CM, 11.45, check CM, midnight," etc.
*Chodź, sprawdź!Come, check it.
- Do diabła, sprawdźmy to.- What the hell, let's check it out!
- Dobra, sprawdźmy to.Right, let's check it out...
- Dzięki, dobra, sprawdźmy.All right, let's check it out.
- Hej, sprawdźmy szafę.- Hey, let's check out the closet.
- Lepiej to sprawdźmy.- Well, let's check it out.
"Idźcie do centrum i sprawdźcie, która godzina"."Go downtown, check the time."
- Byłam tu od południa do północy, sprawdźcie to u mojego szefa, jeżeli myślicie, że zabiłam jego dziewczynę.Too bad I was here from noon to midnight, so check with my boss if you think I killed his girlfriend.
- Dobra, sprawdźcie hotele na tym terenie.Okay, so, uh, check out Vacant properties in the area.
- Idź na piętro, weź Manuela i sprawdźcie mydło i papier toaletowy w łazienkach i wyjmij te gołębie ze zbiornika z wodą.Go upstairs and get Manuel, then check the bathrooms for soap and paper and get those pigeons out of the water tank.
- Jak wyjdzie, sprawdźcie toaletę. - Już sprawdzaliśmy.When she comes out, check everything...
- Beth, wszystko sprawdziłam.- Beth, I checked.
- Dobrze, że sprawdziłam przed wysłaniem.I'm glad I double-checked before it got sent.
- Już sprawdziłam.I already checked.
- Kiedy zadzwoniłeś, trzy razy sprawdziłam pudło.- when you called, i triple-checked the bag.
- Mac, sprawdziłam to trzy razy. To bardzo unikalna mieszanka kokainy.Mac,I triple-checked it, and it's a highly unique blend of cocaine.
- Bo o 6 rano sprawdziłaś w domu maila, a po godzinie ponownie, ale z telefonu i po drugiej stronie parku.'cause you checked your e-mail at 6:00 A.M. from your apartment and again an hour later from your phone on the other side of Rock Creek Park.
- Co? Masz wyłączoną komórkę i nie sprawdziłaś poczty głosowej.Your cell phone is off, and you haven't checked your messages.
- Okay, wiec juz sprawdziłaś.- Then you checked.
- Gdybyś sprawdziła Newark..- If you had checked Newark youd've...
- Jane miała te pończochy i policja sprawdziła każdą restaurację w Galesburgu, ale ona miała chicagowski akcent. Może gdzieś tu była kelnerką.Jane was wearing support hose, and the police checked all the restaurants in Galesburg, but she had a Chicago accent.
- Policja sprawdziła konta Todda.The police checked Todd's accounts.
- Prawdopodobnie, ale policja sprawdziła wszystkie baniaki z wodą na sali. Nic nie znaleziono.Probably, but the LAPD checked all the water bottles in the gym.
- Nic, sprawdziłyśmy.Nope, we checked it.
To już piąty rejon, który sprawdziłyśmy, i nie ma śladu po córkach przewodniczącego.This is the fifth area we've checked, and there's no sign of the Chairman's daughter.
- Mówiłaś, że go sprawdziłyście!- I thought I had checked it!
Ale próbki rdzenia się sprawdziły.But the ice-core samples checked out.
DRD sprawdziły wszystkie pokłady i przejścia.My DRDs have checked all tiers and passageways.
Dowody z dokumentacji płatniczej wskazują, że we wrześniu 2008 r. odnośne organy krajowe sprawdziły na miejscu grunt objęty wnioskiem, w tym niektóre działki skontrolowane przez Trybunał, i ustaliły płatność na podstawie obszaru, który uznały za utrzymany w dobrej kulturze rolnej.Evidence from the payment file shows that in September 2008, the national authorities concerned checked the land claimed on the spot, including some of the parcels inspected by the Court, and determined the payment on the basis of the area which they found to be in good agricultural condition.
Gliny go sprawdziły, był pusty.The cops went to checked it out, it was empty.
- Przed wykopem, sprawdziłabym wcześniej to miejsce.- I would check the point first, before ... it
Odbijam kartę zegarową, gram w sudoku, drapię się po dupie, sprawdziłabym e-maila, gdyby był.I punch in, I punch out. I play Sudoku, I scratch my ass. If I had e-mail, I would check it.
Sądzę, że zapewne sam je hoduje, więc sprawdziłabym te lodówki.No, I think he's probably culturing it himself, so I would check these fridges.
"Jest moje, sprawdziłem"?'I checked, it's mine? '
"Nie mogłem go znaleźć w kuchni i salonie, więc sprawdziłem swój pokój i łazienkę."I couldn't find my Game Boy in the kitchen or living room so I checked my bedroom and my bathroom.
"O, przepraszam, a już myślałem, dobrze że sprawdziłem.""Oh, sorry, I thought- Okay, I'm glad I checked.
'Przed wyjazdem sprawdziłem mapy , aby zobaczyć, jak daleko chcemy przyjechać. "'Before leaving, I checked the map to see how far we'd come.'
'Ślady opon' nie martw się, sprawdziłem twój ślad.Don't worry, skids, I checked your marks.
- Cutter, sprawdziłeś hangary?- Have you checked the bays?
- Myślałem że już to sprawdziłeś.- I thought you checked all this out already.
- Myślałem, że sprawdziłeś bilingi?- Thought you checked phone records?
- Mówiłeś, że sprawdziłeś.- You said you checked it.
- Na pewno sprawdziłeś śluzy?Shut up, Solace. Are you sure you checked the air locks? There must have been a switch somewhere.
- Ale strzelec sprawdził ciało.But the shooter checked the body. Making sure there was no bullet left behind.
- Banknot się sprawdził.- The bill checked out. It's real.
- Kapitan Tower sprawdził je osobiście.– Captain Tower checked them himself.
- Myślałam, że sprawdził na miejscu.I thought he checked it at the scene.
- Dobrze je sprawdziliśmy.We checked this as best we could.
- Jeszcze nie sprawdziliśmy.- Haven't checked yet.
- Już sprawdziliśmy, tato.We checked already, Dad.
- Kapitanie, wszystko sprawdziliśmy,Captain, we've checked everything.
- Najpierw sprawdziliśmy fakty.We undertook due diligence, we checked our facts first.
- Myślałem, że już to sprawdziliście.- Thought you checked it. We did.
- Myślę, że nie sprawdzili wszystkich wątków.- I don't feel they checked every angle.
- Anna sprawdzi współlokatorki.-Anna will check on the roommates.
- Bilby sprawdzi teraz pana.Bilby will check into your background.
- Doktor Duval i ja sprawdzimy mapy.- Dr Duval and I will checkthe charts. Fine.
- Lindsey i ja to sprawdzimy.Lindsey and i will check that out.
A jak sprawdzicie, czy nie ma dziur?Can you tell us how you will check for leaks?
- Gliniarze ją sprawdzą.I mean, the cops will check it out.
/Po tym, ci, którzy z nami pracują sprawdzą depozyty,/ /i powiedzą o wszystkim szefom./After that, those working with us will check the deposits, then tell the head office.
Gdybym był tobą, to sprawdziłbym komputer Alissy w biurze,Look, if I were you, I would check Alissa's office computer.
Na twoim miejscu sprawdziłbym kartę kosztu budowy, ponieważ wydaje mi się, że potrzebujesz cegły do budowy... nie rudy.Hmm, I would check the building cost card, if I were you, because I believe you need brick to build a settlement... not ore.
- Jego alibi się sprawdziło.- Plus, his alibi checked out. (Woman)
Alibi Bernetta się sprawdziło.Barnett's alibi checked out.
Badanie zostało przeprowadzone na rzecz […] (*): przedsiębiorstwo publiczne IFP sprawdziło w szczególności […] (*) i przedstawiła zalecenia dotyczące […] (*) użytego do […] (*).The study was carried out on behalf of […] (*): IFP in particular checked […] (*) and made recommendations on […] (*), used for […] (*).
CDC to sprawdziło.CDC checked.
CSU sprawdziło samochód Stanwooda.Csu checked stanwood's car.

More Polish verbs

Related

prawdzić
do

Similar

sprawdzać
check

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'check':

None found.
Learning languages?