Verdedigen (to defend) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verdedig
I defend
verdedigt
you defend
verdedigt
he/she/it defends
verdedigen
we defend
verdedigen
you all defend
verdedigen
they defend
Present perfect tense
heb verdedigd
I have defended
hebt verdedigd
you have defended
heeft verdedigd
he/she/it has defended
hebben verdedigd
we have defended
hebben verdedigd
you all have defended
hebben verdedigd
they have defended
Past tense
verdedigde
I defended
verdedigde
you defended
verdedigde
he/she/it defended
verdedigden
we defended
verdedigden
you all defended
verdedigden
they defended
Future tense
zal verdedigen
I will defend
zult verdedigen
you will defend
zal verdedigen
he/she/it will defend
zullen verdedigen
we will defend
zullen verdedigen
you all will defend
zullen verdedigen
they will defend
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verdedigen
I would defend
zou verdedigen
you would defend
zou verdedigen
he/she/it would defend
zouden verdedigen
we would defend
zouden verdedigen
you all would defend
zouden verdedigen
they would defend
Subjunctive mood
verdedige
I defend
verdedige
you defend
verdedige
he/she/it defend
verdedige
we defend
verdedige
you all defend
verdedige
they defend
Past perfect tense
had verdedigd
I had defended
had verdedigd
you had defended
had verdedigd
he/she/it had defended
hadden verdedigd
we had defended
hadden verdedigd
you all had defended
hadden verdedigd
they had defended
Future perf.
zal verdedigd hebben
I will have defended
zal verdedigd hebben
you will have defended
zal verdedigd hebben
he/she/it will have defended
zullen verdedigd hebben
we will have defended
zullen verdedigd hebben
you all will have defended
zullen verdedigd hebben
they will have defended
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verdedigd hebben
I would have defended
zou verdedigd hebben
you would have defended
zou verdedigd hebben
he/she/it would have defended
zouden verdedigd hebben
we would have defended
zouden verdedigd hebben
you all would have defended
zouden verdedigd hebben
they would have defended
Du
Ihr
Imperative mood
verdedig
defend
verdedigt
defend

Examples of verdedigen

Example in DutchTranslation in English
" Je hoeft niet te verdedigen."You don't need to defend it.
" maar altijd om het goede en juiste te verdedigen. ""but always to defend the good and the just."
"...de grondwet van de Verenigde Staten behoeden, beschermen en verdedigen..."...preserve and protect and defend the Constitution of the United States...
"De uitputting nabij door bloedverlies... "bleef hij z'n voorwaartse positie verdedigen... "en ging man-tot-man-gevechten aan toen zijn munitie op was."Near exhaustion from profuse bleeding, "he continued to defend his forward position, "engaging in hand-to-hand combat when he was out of ammunition.
"O, verdedig me toch, vrienden, ik ben gewond.""O, yet defend me, friends, I am but hurt."
"Open je mond, oordeel rechtmatig, verdedig de rechten van de armen en behoeftigen.""Open your mouths, judge righteously... - defend the rights of the poor and needy"- - 9.
"verdedig mij niet, vriend".... "don'tdefendme ,compadre."
- Allah, verdedig mij.Do you hear? - Allah, defend me.
- Als ze me besluipen, verdedig ik me.People sneak up on me, I'm gonna defend myself.
'Obama verdedigt lening aan Solyndra en noemt het een goede...'Okay. "Obama defends loan to Solyndra, calling it a good..."
'President Palin verdedigt bombardement Houston.' Koopjes in de huizensector."president, Palin defends bombing of Houston."
'n Onschuldige lijkt juist schuldig als-ie zich verdedigt.No, Leigh, let me. The innocent always look more guilty when defending themselves. I'll go.
- Al je tijd steken... in het verdedigen van een man die zichzelf niet verdedigt... is niet realistisch.-Spending a lot of time defending a man who won't defend himself... -...how's that realistic?
- Dat is onwaarschijnlijk. De rest van de Jaffa vloot verdedigt Dakara.It is unlikely... the remaining Jaffa fleet defends Dakara...
'Als jongeman heb ik onze staat verdedigd."When I was a young man, I defended our state.
't Dorp werd verdedigd door knechten en boeren.It was a village defended by peasants and farmers.
't Is intuitief. Goed verdedigd.It is very intuitive, well-defended.
't Is zwaar verdedigd, want het is het laatste stukje bezet Frankrijk.It's heavily defended because it's Jerry's last foothold in France.
- Echt? Ik heb je eer verdedigd.-I defended your honor.
"Mijn moeder is zo moedig de manier waarop ze ons huis verdedigde."My mom is so brave, the way she defended our home.
'Kanselier van de Schatkist, Gillian Calderwood, 'verdedigde de britse financiele vooruitzichten.'Chancellor of the Exchequer, Gillian Calderwood, 'defended Britain's financial prospects.'
- En? De advocaat die Phillip Spaull verdedigde werkt er ook.The barrister that defended Phillip Spaull also works there.
- Het meisje dat je verdedigde.That girl you defended.
- Hij verdedigde gisteren nog zijn titel.He just defended his title last night.
- Ze verdedigden zich enkel... zoals iedereen doet die aangevallen wordt.They defended themselves, as anyone would when attacked.
Een ongefundeerde claim, die we verdedigden.It was a baseless claim, and we defended it.
Het viel aan en we verdedigden ons.It simply attacked us. We defended ourselves.
Ik was onder de indruk hoe jullie de zeilers verdedigden en ik kreeg een andere mening.I was impressed with the way they defended the sailors, And...
In 1944 verdedigden de Britten onder deze omstandigheden het grensgebied van India tegen de Japanners.Here, in 1944, in these conditions, the British they had defended the borders of India against the Japanese.
Zij zei: dat was geen echte niet-te-verdedige opslag.She say, "That wasn't real no can defend serve.
De verdedigend kampioen, jullie eigen vechtende kikkers.The defending regional conference champions, your very own Fighting Frogs!
De verdedigend kampioen:The defending champion:
Eigenlijk erger, want als mensen hier komen... en jullie willen aanvallen voor het stelen van hen... dan hebben jullie mij hier nodig, om jullie hachje te redden... jullie rechten verdedigend en de verdomde mensen die op jullie stemden.Actually, worse, because when people come here wanting to attack you for stealing from them, that's when you want me down here, saving your asses, defending your rights and of the damned people who voted for you!
En laten we eens kijken hoe het gaat met onze verdedigend kampioen.Go, Ryan. And let's check in with our defending champion.
En nu, dames en heren, de verdedigend kampioenen... de onstopbare broeders van Mu Gamma Xi.And now, ladies and gentlemen, the defending champions the unstoppable brothers of Mu Gamma Xi.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verledigen
do
verzadigen
charge

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'defend':

None found.
Learning languages?