Optreden (to perform) conjugation

Dutch
52 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
treed op
I perform
treedt op
you perform
treedt op
he/she/it performs
treden op
we perform
treden op
you all perform
treden op
they perform
Present perfect tense
heb opgetreden
I have performed
hebt opgetreden
you have performed
heeft opgetreden
he/she/it has performed
hebben opgetreden
we have performed
hebben opgetreden
you all have performed
hebben opgetreden
they have performed
Past tense
trad op
I performed
trad op
you performed
trad op
he/she/it performed
traden op
we performed
traden op
you all performed
traden op
they performed
Future tense
zal optreden
I will perform
zult optreden
you will perform
zal optreden
he/she/it will perform
zullen optreden
we will perform
zullen optreden
you all will perform
zullen optreden
they will perform
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou optreden
I would perform
zou optreden
you would perform
zou optreden
he/she/it would perform
zouden optreden
we would perform
zouden optreden
you all would perform
zouden optreden
they would perform
Subjunctive mood
trede op
I perform
trede op
you perform
trede op
he/she/it perform
trede op
we perform
trede op
you all perform
trede op
they perform
Past perfect tense
had opgetreden
I had performed
had opgetreden
you had performed
had opgetreden
he/she/it had performed
hadden opgetreden
we had performed
hadden opgetreden
you all had performed
hadden opgetreden
they had performed
Future perf.
zal opgetreden hebben
I will have performed
zal opgetreden hebben
you will have performed
zal opgetreden hebben
he/she/it will have performed
zullen opgetreden hebben
we will have performed
zullen opgetreden hebben
you all will have performed
zullen opgetreden hebben
they will have performed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou opgetreden hebben
I would have performed
zou opgetreden hebben
you would have performed
zou opgetreden hebben
he/she/it would have performed
zouden opgetreden hebben
we would have performed
zouden opgetreden hebben
you all would have performed
zouden opgetreden hebben
they would have performed
Present bijzin tense
optreed
I perform
optreedt
you perform
optreedt
he/she/it performs
optreden
we perform
optreden
you all perform
optreden
they perform
Past bijzin tense
optrad
I performed
optrad
you performed
optrad
he/she/it performed
optraden
we performed
optraden
you all performed
optraden
they performed
Future bijzin tense
zal optreden
I will perform
zult optreden
you will perform
zal optreden
he/she/it will perform
zullen optreden
we will perform
zullen optreden
you all will perform
zullen optreden
they will perform
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou optreden
I would perform
zou optreden
you would perform
zou optreden
he/she/it would perform
zouden optreden
we would perform
zouden optreden
you all would perform
zouden optreden
they would perform
Subjunctive bijzin mood
optrede
I perform
optrede
you perform
optrede
he/she/it perform
optrede
we perform
optrede
you all perform
optrede
they perform
Du
Ihr
Imperative mood
treed op
perform
treedt op
perform

Examples of optreden

Example in DutchTranslation in English
"12 mei. ik was erg onder de indruk van het optreden van Eri Ochiai in double bind.""May 12th. I was impressed with Eri Ochiai's performance in Double Bind."
"La Tibideaux" heeft een keer een optreden gestopt van Medea in het Met omdat iemand op zijn horloge keek, terwijl ze één van haar "I'm Killing My Babies" composities deed.Once, "La Tibideaux" stopped a performance of Medea at the Met because someone glanced at their watch while she was doing one of her "I'm killing my babies" arias.
"Saints invaller Tre Stokes' optreden stuurt Westbury naar de tweede ronde."Saints stand-in Tre Stokes' performance sends Westbury to second round."
"voor het TV-optreden.""for The Beatles' television performance."
"voor het optreden...""for the performance..."
- Maar ik treed op.- But I'm performing!
...treed op met de voormalige tight end van de Big Blue's... dames en heren, een hartelijk welkom voor Magnolia Breeland en Wade Kinsella.Yeah. ...performing with one of Big Blue's former tight ends, ladies and gentlemen, please welcome... Magnolia Breeland and Wade Kinsella!
Geweldig, ik treed op voor een stel idioten die niet kunnen rekenen.Great. So I'm performing for a bunch of idiots who can't even add!
Heer Becks treed op in Broadway.Mr. Becks is a performer on Broadway.
Ik treed op in badhuizen.I'm performing on the bathhouse circuit.
- Hij treedt op in m'n circus.He's a performing ape for my circus. - A talking ape?
Barry Manilow treedt op dit weekend... in het Quahog Centrum voor Uitvoerende Kunsten.Barry Manilow will be performing this weekend at the Quahog Performing Arts Center.
Coldplay treedt op en het bedrijf van m'n pa gaat er helemaal voor.Anyway, Coldplay's performing. My dad's company's going all out.
Daughter Maitland treedt op in uw Cotton Club.Daughter Maitland, she's been performing at your Cotton Club.
Dus Ben valt in voor Abraham. Hij treedt op met McKinley in het zoot suit-nummer.And in that spirit, Ben will be stepping in for Abraham and performing with McKinley in the zoot suit number.
- Niks, alleen dat... Jullie treden op en ik zit hier.It's just watching you both performing up there, and me sitting down here...
- Welnee. Die treden op in Toronto.Swollen's in Toronto performing at the awards.
30 MINUTEN VOOR DE SHOW Live treden op... Het is live.Look, performing live is... it's live.
Alle leerlingen treden op.All her kids in all her classes get to perform.
De Libiërs treden op in uw club.The Libyan performs in your club.
- Heb je eerder met Wayne opgetreden?- Very nice. So, have you performed with Wayne before?
- Ik heb eens voor hem opgetreden. Gaat het?Yeah, I "performed" for him once.
- Luister, Gabe... ik weet dat het al even geleden is sinds je live opgetreden hebt.Listen, Gabe, um... I know it's been a while since you've performed live.
August heeft 15 jaar opgetreden in Vegas en is bevriend met Terrence Allen, die drie casino's bezit en op zoek is naar een nieuw advocatenkantoor.August performed in Vegas for 15 years, And he's friends with Terrence Allen, who owns 3 Casinos, and is now shopping for a new law firm.
Daar werd toen voor het eerst in het Turks opgetreden.There, he first performed in turkish for the first time.
En Jeffrey trad op voor de journalist en wij maakten wat leek op een segment van hie de film echt werd gemaakt.And Jeffrey performed for the journalist and we created what looked like a slice of how the movie actually got made.
Je trad op voor hun immoraliteit.You performed for their immorality.
Jesse trad op onder de naam Mechanicx.Jesse performed under the stage name Mechanicx.
Mr Grady trad op als een monologist, de meest uitdagende disciplines in variété.Mr. Grady performed as a monologist, the most challenging of disciplines in vaudeville.
Zalman trad op op jouw avond voor het goede doel.Zalman performed for your charity event.
Gino en zijn vader traden op bij het concert.Gino and his father performed at the concert.
Als ik optreed moet ik me zorgen maken... dat er op me gestapt wordt of geschopt... maar een Tango in een salon is simpel een gevoel tussen twee mensen.When I'm performing, I have to worry about... getting stepped on or kicked... but salon Tango is simply a feeling between two.
Als ik optreed, dan concentreer ik me op het optreden. Ik heb van alles nodig en daar zorgen zij voor.When l do the shows l try my best to do what l can to perform and l need the elements and all of these people function for me...
En als ik niet optreed, word ik meestal ergens in betrokken.And when I'm not performing, I'm usually getting involved.
Hij wil dat ik met Mandonna optreed op zijn huwelijk.He wants me to perform with Mandonna at his wedding.
Ik leg het in haar kleedkamer... terwijl ze optreed... met een briefje dat zeg...I'm going to put it in her dressing room while she's performing, with a note on it that says,
- Niet moeilijk, als je goed optreedt.Well, that ain't hard to do. It's called a performance.
... een lid van het Russische circus dat in New York optreedt, heeft besloten... om uitgerekend in Bloomies over te lopen....a member of the Russian circus troupe, performing in New York, has decided to defect in, of all places, Bloomie's.
Als 'n freak optreedt op Halloween... roepen ze de geest op Edward Mordrake... en zijn demonische halfgezicht.Out of fear, darling. If any freak performs on Halloween, they summon the spirit of Edward Mordrake and his demon half-face.
Als hij niet optreedt, treden jullie ook niet op.If he can't perform, you don't perform.
Als je hier optreedt, is het exclusief.See, if you perform here, it's exclusive.
Dames en heren het is me een eer U voor stellen aan een man die reeds 27 landen optrad op radio en TV, en andere media waaronder de Tonight Show met Johnny Carson.Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you a man Who has performed in over 27 countries On radio, television, and other media,
De reden, waarom Dieyi optrad voor de Japanners zal niet omwille van iemands vraag geweest zijn, niet?The reason why Dieyi performed for Japanese would'nt be by someone's request, would it?
Deze demonen wat je net noemde... de klanten waar je zus voor optrad... heeft ze jou daar ooit... iets over verteld?So, these, uh, demons you mentioned-- the clients that your sister performed for-- did she ever tell you about any of them?
Die kinderen hebben talent en ik heb de andere leerlingen niet zo enthousiast gezien sinds Tiffany optrad in het North Hills winkelcentrum.Those kids are talented. And I have not seen the student body this excited since Tiffany performed at the North Hills Mall.
Die optrad in onze maskerade.The one who performed in our masquerade.
De laatste keer dat we optraden voor een publiek, ging ik bevallen.Last time we performed in front of an audience, I went into labor.
Lieten een spoor van vernieling en ellende na,toen ze optraden.Left a trail of damage and sorrow wherever they performed.
Net als de Hell's Angels, toen de Rolling Stones optraden bij Altamont Speedway.You know like the Hell's Angels when the Rolling Stones the Rolling Stones performed at Altamont Speedway.
Weet je nog een aantal jaren terug toen die Philippine gevangenis... dat grote optrede van Thriller deed en het op YouTube plaatsen?Yeah, remember a few years ago. when that Philippine prison did that mega performance of "Thriller" and put it on YouTube?
Ze is een drukke baby, dus ze zal hun hele optrede door blijven huilen.She's a very fussy baby, so she'll be wailing through their entire performance.
Ooit was ik de beroemdste illusionist ter wereld, optredend voor pasja's en autocraten, groothertogen en groothertoginnen...I was once the most famous illusionist in the world, performing for pashas and potentates, Grand Dukes and Grande Dames...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aftreden
kick down
betreden
tread
intreden
enter
opbieden
make a higher bid
opkleden
dress up
optanden
do
opvoeden
breed
uitreden
drove out

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

opkomen
stand up
oprekken
stretch
opschommelen
unearth
opslibben
silt
opsluiten
lock up
opstijgen
take off
optransformeren
step up
optrekken
pull up
opvragen
request
opvrijen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'perform':

None found.
Learning languages?