Darboties (to perform work) conjugation

Latvian
7 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
darbojos
I perform (work)
darbojies
you perform (work)
darbojas
he/she/it performs (work)
darbojamies
we perform (work)
darbojaties
you all perform (work)
darbojas
they perform (work)
Past tense
darbojos
I performed (work)
darbojies
you performed (work)
darbojās
he/she/it performed (work)
darbojāmies
we performed (work)
darbojāties
you all performed (work)
darbojās
they performed (work)
Future tense
darbošos
I will perform (work)
darbosies
you will perform (work)
darbosies
he/she/it will perform (work)
darbosimies
we will perform (work)
darbosieties
you all will perform (work)
darbosies
they will perform (work)
Imperative mood
-
darbojies
you perform (work)
-
-
darbojieties
you all perform (work)
-
Es/tu/...
Conditional mood
darbotos
I would perform (work)

Examples of darboties

Example in LatvianTranslation in English
EE, LT: Ir jāizveido specializētu pārvaldības sabiedrību, lai veiktu daļu pārvaldījumu fondu un ieguldījumu sabiedrību darbības, un tikai sabiedrības, kurām juridiskā adrese ir Kopienā, var darboties kā ieguldījumu fondu aktīvu depozitāriji.EE, LT: The establishment of a specialised management company is required to perform the activities of management of unit trusts and investment companies, and only firms having their registered office in the Community can act as depositories of the assets of investment funds. HU: Unbound.
“imunitāte” ir iekārtas spēja elektromagnētisko traucējumu klātbūtnē bez traucējumiem darboties, kā paredzēts;‘immunity’ means the ability of equipment to perform as intended without degradation in the presence of an electromagnetic disturbance;
Lai nodarbotos ar projektēšanu arhitektūrā un būvniecībā, papildus diplomiem jābūt arī “придружени от удостоверение за проектантска правоспособност придружени от удостоверение за проектантска правоспособност” (Sertifikāts par tiesībspēju projektēt), ko izdevusi “Камарата на архитектите” (Arhitektu palāta) un “Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране” (Investīciju projektēšanas inženieru palāta), kas piešķir tiesības darboties investīciju projektēšanas jomā.In order to perform design activities in the fields of architecture and construction, diplomas have to be accompanied by a “придружени от удостоверение за проектантска правоспособност” (Certificate of Legal Capacity for Design), issued by the “Камарата на архитектите” (Chamber of Architects) and the “Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране” (Chamber of Engineers in Investment Design), which provides the right to perform activities in the field of investment design;
Centrālajam darījumu partnerim ir skaidras procedūras, lai noteiktu papildu maržas summu, kāda tam var būt vajadzīga (tostarp tajā pašā dienā), un lai pārkalibrētu savu maržas modeli, ja atpakaļejošo pārbaužu rezultāti liecina par to, ka modelis nav darbojies tā, kā ticis gaidīts, un rezultātā ar modeļa palīdzību nav iespējams noteikt atbilstošu sākotnējās maržas summu, kas vajadzīga, lai panāktu vajadzīgo uzticamības līmeni.A CCP shall have clear procedures to determine the amount of additional margin it may need to collect, including on an intraday basis, and to recalibrate its margin model where back testing indicates that the model did not perform as expected with the result that it does not identify the appropriate amount of initial margin necessary to achieve the intended level of confidence.
Šā lēmuma tehnisko īstenošanu uzticēs ANO ALB, kas darbosies AP vadībā.The technical implementation of this Decision will be entrusted to UNODA which will perform its task under the responsibility of the HR.
Lēmuma tehniska īstenošana tiek uzticēta Saferworld, kas darbosies AP pārziņā.The technical implementation of the Decision will be entrusted to Saferworld which will perform its tasks under the responsibility of the HR.
Šā lēmuma tehnisko īstenošanu uzticēs EDSO Sekretariātam un ANO Baltkrievijas birojam, kas darbosies AP pārziņā.The technical implementation of this Decision will be entrusted to the OSCE Secretariat and the UNDP Belarus Office which will perform its task under the responsibility of the HR.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

brīdināt
warn
iegūt
gain
izkārtot
arrange
klausīt
obey
nolīgt
hire
ostīt
smell
palīdzēt
assist
piemist
possess
riet
bark
slēpt
hide

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'perform (work)':

None found.
Learning languages?