Optellen (to add) conjugation

Dutch
33 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
tel op
I add
telt op
you add
telt op
he/she/it adds
tellen op
we add
tellen op
you all add
tellen op
they add
Present perfect tense
heb opgeteld
I have added
hebt opgeteld
you have added
heeft opgeteld
he/she/it has added
hebben opgeteld
we have added
hebben opgeteld
you all have added
hebben opgeteld
they have added
Past tense
telde op
I added
telde op
you added
telde op
he/she/it added
telden op
we added
telden op
you all added
telden op
they added
Future tense
zal optellen
I will add
zult optellen
you will add
zal optellen
he/she/it will add
zullen optellen
we will add
zullen optellen
you all will add
zullen optellen
they will add
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou optellen
I would add
zou optellen
you would add
zou optellen
he/she/it would add
zouden optellen
we would add
zouden optellen
you all would add
zouden optellen
they would add
Subjunctive mood
telle op
I add
telle op
you add
telle op
he/she/it add
telle op
we add
telle op
you all add
telle op
they add
Past perfect tense
had opgeteld
I had added
had opgeteld
you had added
had opgeteld
he/she/it had added
hadden opgeteld
we had added
hadden opgeteld
you all had added
hadden opgeteld
they had added
Future perf.
zal opgeteld hebben
I will have added
zal opgeteld hebben
you will have added
zal opgeteld hebben
he/she/it will have added
zullen opgeteld hebben
we will have added
zullen opgeteld hebben
you all will have added
zullen opgeteld hebben
they will have added
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou opgeteld hebben
I would have added
zou opgeteld hebben
you would have added
zou opgeteld hebben
he/she/it would have added
zouden opgeteld hebben
we would have added
zouden opgeteld hebben
you all would have added
zouden opgeteld hebben
they would have added
Present bijzin tense
optel
I add
optelt
you add
optelt
he/she/it adds
optellen
we add
optellen
you all add
optellen
they add
Past bijzin tense
optelde
I added
optelde
you added
optelde
he/she/it added
optelden
we added
optelden
you all added
optelden
they added
Future bijzin tense
zal optellen
I will add
zult optellen
you will add
zal optellen
he/she/it will add
zullen optellen
we will add
zullen optellen
you all will add
zullen optellen
they will add
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou optellen
I would add
zou optellen
you would add
zou optellen
he/she/it would add
zouden optellen
we would add
zouden optellen
you all would add
zouden optellen
they would add
Subjunctive bijzin mood
optelle
I add
optelle
you add
optelle
he/she/it add
optelle
we add
optelle
you all add
optelle
they add
Du
Ihr
Imperative mood
tel op
add
telt op
add

Examples of optellen

Example in DutchTranslation in English
"Gij zult mijn snelheid er niet bij optellen.""Thou shalt not add my speed to the speed of light."
'Som' betekent dat we optellen.Sum means that we're adding.
- Dat is gewoon optellen.No. That's just adding.
- Hij kan optellen.The man can add.
- Ik kan zelf ook optellen, Noah.- Yeah, I can add Noah.
Ik tel op en trek af voor m'n cliënten.Listen, I add and subtract for my clients.
Ik tel op.I'm adding.
Dat telt op, soms te snel.That sort of thing adds up in a hurry, sometimes too quick.
Het geheel telt op tot 100 100 is zeker geen priemgetal.The whole thing adds up to 100. 100 is surely not a prime number.
Je kan toch mijn scepticisme begrijpen. Het telt op.You can understand my skepticism, it's adding up.
Klein op papier, maar het telt op, tot miljoenen.Small on paper, but it adds up. To millions.
En de jouwe, mijn vriend die tellen op.And yours, my friend, add up.
Ze tellen op.They add up.
- Ongelofelijk dat je al je lesuren hebt opgeteld.I can't believe you added up all the hours of class we've had.
Alle pagina's verborgen een symbool, symbolen die opgeteld een soort van boodschap vormen met als hoogtepunt een plaatje van een soort god.Well, all the pages held hidden symbols, symbols that added up to some kind of message culminating with a picture of an idol.
Dan zitten we bij de dodentallen die ver weg worden opgeteld.We'll just be numbers in an official death toll added up in some city far away.
De cijfers van de telefoonnummers van de slachtoffers zijn opgeteld 26.Well, I also realized that, uh, all the victims' phone numbers added up to 26.
Denny Z. en Haggerty, opgeteld bij Buck en Wayne, een slechte combinatie, hoe je het ook bekijkt.Denny Z, plus Haggerty, plus Buck and Wayne added up badly any way you looked at it.
Als ik daarbij het feit optel dat jullie twee elkaar kenden en dat voor mij verborgen hielden.If I add to that the fact that you two knew each other And you hid it from me,
Als je de percentages van alles wat ik gebruik optel, overleef ik 't wel.I figure if you add up all the percentages of all the things I'm trying, I've got about a 122% chance of survival here.
Eerlijk gezegd... het is geen optel som voor mij.Honestly... it's not adding up for me.
Ik denk dat ik gewoon een gnoom en een ruit optel bij die $3800 die je me schuldig bent.I guess I'll just add a gnome and a window to the $3,800 you owe me.
Maar als ik alles optel wat moest gebeuren om ons bij elkaar te krijgen. Is dat alle bewijs dat nodig is zodat ik weet dat het universum een paar wonderen uit zijn mouw kan schudden, zelfs voor ons.But when I add up all the things that had to happen to bring us together... that's all the proof I need to know that the universe... has a couple miracles up its sleeve.
10.000 dollar, als je alles bij elkaar optelt.About $10,000 when you add it all up.
Als je al dit geld optelt, dan komt het op $ 1,978,456.31.You add up all this money, and it comes to $1,978,456.31.
Als je al het geld bij elkaar opteltIf you add up all the money
Als je al hun liedjes optelt, kom je maar tot tien uur.Except if you add up all their songs, it comes to 10 hours.
Als je alle inkomstenbronnen optelt, geld van de staat commissies van bedrijven voor goedkope arbeid, het geld dat u van gevangenen zelf krijgt. Een nieuwe gevangenis is rond $25 miljoen per jaar waard, niet?When you add up all the sources of income-- money from the state, kickbacks from corporations for cheap labor, all the fees you collect from the inmates themselves-- a new prison is worth about $25 million a year, isn't it?
Ik dacht, dat als ik misschien alle getallen optelde...I don't know. I thought that maybe if I added up
Ik heb erover nagedacht, alles overwogen... ik maakte een lijst van alle voor en tegen, met punten dat ik dan optelde.I thought about it, weighed it all up... I drew up lists for and against, with points that I added up.
Naar schatting heb ik de extra inkomsten voor hand wax en detailing bijgevoegd... en trok je algemene onkosten, lonen, onderhoud enzoverder... die ik verkreeg van vergelijkbare zaken in het Albuquerque gebied af... waardoor ik een geschatte waarde van je jaarlijkse inkomsten heb... waarbij ik ook nog eens de marktwaarde van je onroerend goed bij optelde... wat me een geschat totaal geeft van 829,000... waar ik een gulle 50,000 extra bij op leg om niet beledigend te zijn.Extrapolating, I added the extra revenues for hand waxes and detailing, subtracted your overhead and salary and maintenance, operating fees, depreciation, which I obtained from comparable businesses in the Albuquerque area, giving me an estimate of your annual cash flow here, to which I applied the industry standard multiplier and added the market value of your real estate, giving me a total estimated value of $829,000, on top of which I generously added an extra $50,000... so as not to be insulting.
Toen de rente naar ongeveer 150.000 roepies optelde. .. het huis verhypothekeerd moest worden.When the interest added upto 150,000 rupees the house had to be mortgaged.
Toen ik alles bij elkaar optelde...So when I added it all up and I crunched all the numbers, it was a...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aftellen
countdown
natellen
count again
opbellen
call
opbollen
compete
oprollen
curl up
optillen
lift
opvallen
stand out
opvullen
fill up
opwellen
well up

Similar but longer

opstellen
draft

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning languages?