Piebilst (to add) conjugation

Latvian
6 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
piebilstu
I add
piebilsti
you add
piebilst
he/she/it adds
piebilstam
we add
piebilstat
you all add
piebilst
they add
Past tense
piebildu
I added
piebildi
you added
piebilda
he/she/it added
piebildām
we added
piebildāt
you all added
piebilda
they added
Future tense
piebildīšu
I will add
piebildīsi
you will add
piebildīs
he/she/it will add
piebildīsim
we will add
piebildīsiet
you all will add
piebildīs
they will add
Imperative mood
-
piebilsti
you add
-
-
piebilstiet
you all add
-
Es/tu/...
Conditional mood
piebilstu
I would add

Examples of piebilst

Example in LatvianTranslation in English
No šiem aprēķiniem vien ir skaidrs, ka privāts ieguldītājs neuzņemtos šādu neierobežotu garantiju; tomēr Komisija vēlas piebilst, ka detalizētas pārbaudes gadījumā tiktu konstatēti vēl lielāki zaudējumi.Although the above calculations are sufficient to prove that a private investor would not have granted such an unlimited warranty, the Commission would nevertheless like to add that closer scrutiny would establish even higher losses.
Šajā konkrētajā gadījumā Komisija vēlas piebilst, ka līdz 2006. gada 7. jūlijam iespējamajiem publiskās organizācijas IFP kreditoriem bija līgumattiecības ar profesionālu iestādi tiesību akta - 1943. gada 17. novembra likuma Nr. 43-612 par profesionālo interešu pārvaldi - nozīmē, kas bija privāttiesību juridiska persona, attiecībā uz kuru viņiem nebija nekāda iemesla uzskatīt, ka uz to attiecināmas jebkādas valsts garantijas.In the present case, the Commission wishes to add that prior to 7 July 2006, any creditors of the publicly owned establishment IFP were in a contractual relationship with a trade body within the meaning of Law No 43-612 of 17 November 1943 on the management of trade interests, a body which was a legal person governed by private law, and which they had no reason to think could be covered by a State guarantee of any kind.
Lai padziļināti pamatotu savu lēmumu, Iestāde piebilst, ka pat tad, ja pieņemtu SFF ierosināto pieeju un uzskatītu, ka Mājokļu likums ar tā vēlākiem grozījumiem patiešām varēja ietekmēt iepriekš norādīto iespējamo atbalsta pasākumu klasifikācijas novērtējumu, Iestāde tomēr būtu secinājusi, ka konkrētās izmaiņas, kas izdarītas mājokļu sistēmā, nebija tādas, kas varētu izraisīt atbalsta pārklasificēšanu no esoša par jaunu atbalstu.For the sake of being exhaustive, the Authority would like to add that even if one were to take the approach suggested by SFF and find that the Housing Act with subsequent amendments was indeed relevant for the assessment of the classification of the possible aid measures identified above, the Authority would still have concluded that the concrete changes made to the housing system were not of such a kind as to trigger a reclassification from existing to new aid:
Es piebilstu, ka Pirmās instances tiesa sīkāk neizskaidroja, par kuriem no SFEI sūdzību elementiem tā uzskatīja, ka tie nebija pienācīgi izskatīti apstrīdētajā lēmumā.I add that the Court of First Instance did not elaborate on which elements of SFEI’s complaints it considered were inadequately dealt with in the contested decision.
Es tikai piebilstu, ka, ja Dr. Šenkela ieteiktā pastāvošā 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretācija būtu pareiza, tad lielākā daļa (kaut gan ne visi) 25 “pasažier[i], kuriem ir līgums ar Kopienas pārvadātāju vai ir rezervēts lidojums, kurš ir daļa no kompleksa ceļojuma, [..] un kuri izlido no trešās valsts lidostas uz dalībvalsts lidostu ar reisu, ko neveic Kopienas [..] pārvadātāji” 26, jau ietilptu regulas piemērošanas jomā.I add only that, if the construction of the existing Article 3(1)(a) advanced by Dr Schenkel were correct, most (although not all) 25‘passengers having a contract with a Community carrier or holding a flight reservation which forms part of a package tour … and who depart from a third-country airport to an airport in a Member State, on flights not operated by Community … carriers’ 26would already be included within the scope of the regulation.
Es piebilstu, ka bērna atpakaļatdošana uz viņa parastās dzīvesvietas dalībvalsti ne vienmēr nozīmē viņa atgriešanos pie tā no vecākiem, kas pamests, un bērna nošķiršanos no tā no vecākiem, kas viņu nolaupījis.I would add that a return to the Member State of habitual residence does not necessarily imply the child’s return to the home of the parent left behind, or separation from the abducting parent.

More Latvian verbs

Related

atbilst
match up

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atbildēt
respond
censties
try
formēt
form
gatavot
prepare
konkurēt
compete
lādēt
load
pabēgt
run aside
paslīdēt
slip
rīt
devour
sāpēt
hurt

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning languages?