Pievienot (to add) conjugation

Latvian
15 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
pievienoju
I add
pievieno
you add
pievieno
he/she/it adds
pievienojam
we add
pievienojat
you all add
pievieno
they add
Past tense
pievienoju
I added
pievienoji
you added
pievienoja
he/she/it added
pievienojām
we added
pievienojāt
you all added
pievienoja
they added
Future tense
pievienošu
I will add
pievienosi
you will add
pievienos
he/she/it will add
pievienosim
we will add
pievienosiet
you all will add
pievienos
they will add
Imperative mood
-
pievieno
you add
-
-
pievienojiet
you all add
-
Es/tu/...
Conditional mood
pievienotu
I would add

Examples of pievienot

Example in LatvianTranslation in English
Kontrolējamam subjektam ir dota iespēja parakstīt atskaiti un tai pievienot piezīmes. Viņš saņem vienu kontroles atskaites kopiju.The subject of the checks shall be given the opportunity to sign the report and to add observations, and shall receive a copy of the control report.
Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas priekšsēdētājs 2005. gada 27. jūlija paziņojumā ir paziņojis par lēmumu pievienot Indonēziju dalībnieku sarakstam no 2005. gada 1. augusta.The Chair of the Kimberley Process certification scheme, through his Chair’s Notice of 27 July 2005, has decided to add Indonesia to the list of Participants as of 1 August 2005.
Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas priekšsēdētājs 2005. gada 19. septembra paziņojumā ir paziņojis par lēmumu pievienot Libānu dalībnieku sarakstam no 2005. gada 20. septembra.The Chair of the Kimberley Process certification scheme, through his Chair’s Notice of 19 September 2005, has decided to add Lebanon to the list of Participants as of 20 September 2005.
Es pievienoju tikai vienu ieteikumu ierīces lietošanā.I add only one suggestion on using the machine.
Tai... es paņēmu vargalvja seju, uzliku mongula ķermenim, tāpēc tas ir kā muskuļots vargalvis, tad pievienoju Doktora Midnaita pūci.That one... I took Copperhead's face, and I put it on Mongul's body, so it's like a beefed-up Copperhead, and then I added Doctor Mid-Nite's owl.
Man viņa sāk patikt. Es pie viņas apsūdzību saraksta pievienoju krāpšanu.I'm adding fraud to the list of charges against her.
Regulas 19.a pantam pievieno šādus punktus:The following is added to Article 19a:
Regulas 1. panta 4. punkta i) apakšpunktam pievieno šādu punktu:The following is added to Article 1(4), point (i):
Regulas 6. pantam pievieno šādu punktu:The following is added to Article 6:
Lai apliecinātu Šveices atbilstības novērtēšanas sistēmas līdzvērtīgumu, Šveice katram saskaņotajam standartam pievienos atbilstības tabulu.To state the equivalence of the Swiss systems of conformity attestation, Switzerland will add to every harmonised standard a conversion table.
Komisija atbildēm uz b) un d) jautājumiem pievienos apsvērumus, kas attiecas uz FMEA ieguldījuma struktūru un kapitāla pieauguma sadali.The Commission will add considerations relating to the structure of the FMEA investment and the sharing of the capital gain to the replies to questions b) and d) respectively.
Otrajā gadījumā līgumslēdzēja iestāde tehniskajām specifi kāci-jām pievienos sociālu dimensiju45.For the latter, the contracting authority will add a social dimension to the technical specifications (45).
Tādēļ ir maz ticams, ka Kopienas montētāji pievienotu vērtību, kas lielāka par 25 %.Therefore, it is unlikely that Community assemblers would add more than 25 % value.
Tā pieņemšana kā iespējamo pamatu pievienotu “cita darbības vadīšanu un organizēšanu tā interesēs, kurš īsteno šo kontroli” [174]; tas diezgan būtiski izmainītu pašreizējo situāciju tiesību jomā vēl jo vairāk tāpēc, ka tad šī atbildība būtu noteikta precīzāk – tā nebūtu “atkarīga no pierādījuma par atbildīgās personas kļūdu, bet gan no pierādījuma par tādu darbību, ka noteiktu tiešā darbības izpildītāja atbildību, ja viņš nav rīkojies citas personas pārraudzībā” [175].The legislation would add as a possible basis ‘the act of directing and organising the activity of others in the personal interest of the person exercising such control’ [174], which would make quite a profound change to the present legal position, especially as the liability would henceforth be strict: it would not be ‘subject to proof of a fault on the part of the person responsible, but rather to proof of an act that might have rendered the direct author personally liable if he had not acted under the control of others’ [175].
Autovadītāji pievienotu vēl trešo novērojumu: transporta kustības lēnumu, ko lielākoties iespaido hronisks pilsētas sastrēgums, nevis Īrijas autovadītāju mierīgais raksturs.Visitors travelling by car would add a third observation: the slowness of the traffic, which is more a result of the city’s chronic traffic jams than the placid nature of Irish drivers.

More Latvian verbs

Related

apvienot
unite
savienot
merge
vienot
unite

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apciemot
visit
cienāt
treat
dievināt
admire
iekrist
fall into
maisīt
mix
noslaucīt
wipe away
strīdēties
quarrel
šaut
shoot
ticēt
believe
vilkt
pull

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning languages?