Pridurti (to add) conjugation

Lithuanian
10 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
priduriu
I add
priduri
you add
priduria
he/she adds
priduriame
we add
priduriate
you all add
priduria
they add
Past tense
pridūriau
I added
pridūrei
you added
pridūrė
he/she added
pridūrėme
we added
pridūrėte
you all added
pridūrė
they added
Past freq. tense
pridurdavau
I used to add
pridurdavai
you add
pridurdavo
he/she used to add
pridurdavome
we used to add
pridurdavote
you all used to add
pridurdavo
they used to add
Future tense
pridursiu
I will add
pridursi
you will add
pridurs
he/she will add
pridursime
we will add
pridursite
you all will add
pridurs
they will add
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pridurčiau
I would add
pridurtum
you would add
pridurtų
he/she would add
pridurtume
we would add
pridurtute
you all would add
pridurtų
they would add
Imperative mood
-
pridurk
you add
-
-
pridurkite
you all add
-

Examples of pridurti

Example in LithuanianTranslation in English
Vien patikrinus šiuos apskaičiavimus paaiškėja, kad privatus investuotojas nebūtų prisiėmęs tokių neribotų garantijų; tačiau Komisija norėtų pridurti, kad atlikus išsamesnį tyrimą, būtų matyti dar didesni nuostoliai.Although the above calculations are sufficient to prove that a private investor would not have granted such an unlimited warranty, the Commission would nevertheless like to add that closer scrutiny would establish even higher losses.
Šiuo atveju Komisija nori pridurti, kad iki 2006 m. liepos 7 d. galimi viešosios įstaigos IFP kreditoriai sutartiniais santykiais buvo susiję su profesine įstaiga pagal 1943 m. lapkričio 17 d. Profesinių interesų valdymo įstatymą Nr. 43-612; ši įstaiga buvo pagal privatinę teisę reglamentuojamas juridinis asmuo ir kreditoriai neturėjo jokio pagrindo manyti, kad jai galėtų būti taikoma valstybės garantija.In the present case, the Commission wishes to add that prior to 7 July 2006, any creditors of the publicly owned establishment IFP were in a contractual relationship with a trade body within the meaning of Law No 43-612 of 17 November 1943 on the management of trade interests, a body which was a legal person governed by private law, and which they had no reason to think could be covered by a State guarantee of any kind.
Siekdama išsamumo Institucija nori pridurti, kad net priėmusi FPA siūlomą poziciją ir nustačiusi, jog Būsto įstatymo ir jo tolesnių pataisų priėmimas yra aktualus klasifikuojant pirmiau išvardytas galimas pagalbos priemones, Institucija vis tiek būtų priėjusi prie išvados, kad konkretūs aprūpinimo būstu sistemos pasikeitimai nėra tokie, dėl kurių pagalbą būtų galima perkvalifikuoti iš esamos į naują:For the sake of being exhaustive, the Authority would like to add that even if one were to take the approach suggested by SFF and find that the Housing Act with subsequent amendments was indeed relevant for the assessment of the classification of the possible aid measures identified above, the Authority would still have concluded that the concrete changes made to the housing system were not of such a kind as to trigger a reclassification from existing to new aid:
Nepaisant šios išvados reikia pridurti, kad Direktyva 2003/55 vis dėlto nedraudžia tokio nutraukimo.Notwithstanding that statement, it is necessary to add that Directive 2003/55 none the less does not preclude such termination.
Atėjo metas prie šio teisinio samprotavimo pridurti vienodą požiūrį teismuose.The right moment therefore seems to have arrived to add equal treatment before the courts to these legal constructs.
Bendrovė pridūrė, kad pagrindinė priežastis dėl KLR kilmės kumarino eksporto buvo nesaugumas dėl streikų pavojaus Indijoje.The company also added that the main reason to export coumarin originating in the PRC was the insecurity due to the risk of strikes in India.
Eksportuojantis gamintojas pridūrė, kad tolesnis apdorojimas išlygintų tik produkto dalelių dydžio ir priemaišų skirtumus, tačiau kiti pagrindiniai kokybės parametrai, tokie kaip tempimo stiprumas ir pailgėjimas, kurie iš esmės pakeistų Rusijos kilmės granuliuoto PTFE kokybę ir tuo pačiu pusgaminių kokybę, nepakistų.The exporting producer added that the post-treatment would only balance quality differences with regard to the particle size and the impurity of the product, excluding, however, other key quality parameters, such as tensile strength and elongation, which would have a considerable impact on the intrinsic quality of the Russian granular PTFE and consequently on the quality of the semi-finished product.
A pridūrė, kad FT vykdoma mokesčio ėmimo už pažymėjimus politika taip pat turi paramos bruožų.It adds that France Télécom's policy regarding the collection of royalties for its patents also contains aid elements.
Be to, Cable & Wireless pridūrė, kad šios priemonės negali būti laikomos atitinkančiomis gairių nuostatas.It adds that the measures cannot be considered compatible within the meaning of the Guidelines.
HSBC pridūrė, jog avansas buvo numatytas pagal rinkos sąlygas.It adds that the loan was to be made on market conditions.

More Lithuanian verbs

Related

bepridurti
add
durti
stab
išdurti
trick
perdurti
impale
prasidurti
pierce
prisidurti
earn extra
sudurti
put together
susidurti
face

Similar

perdurti
impale
priduoti
drop off
prigerti
drown
pritarti
agree
priverti
trap (with a door)
privirti
boil

Similar but longer

bepridurti
add
prasidurti
pierce
prisidurti
earn extra

Random

apsileisti
grow careless
įšaldyti
freeze in
pagreinti
speed up
panardinti
submerge
pasterizuoti
pasteurize
pirkti
buy
ploti
clap
sietis
be related
supirkinėti
buy up
tingti
become lazy

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In