Addera (to add) conjugation

Swedish
18 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
adderar
I add
Future tense
ska addera
I will add
Conditional mood
skulle addera
I would add
Past perfect tense
har adderat
I have added
Jag
Future perf.
ska ha adderat
I will have added
Conditional perfect tense
skulle ha adderat
I would have added
Du
Imperative mood
addera
add
Jag
Preterite past tense
adderade
I added
Past pluperfect tense
hade adderat
I had added

Examples of addera

Example in SwedishTranslation in English
-1 200 000. Se till att addera rätt.Make sure you add them right.
Det kan vara så enkelt som att addera på ett, som om mottagaren adderar på ett finger till varje gång han signalerar nästa kast.It could be as simple as adding plus one like the catcher adding a single finger every time he signals the next pitch
Dr Su planerar att addera somatiska stamceller till injektionen för att göra mottagarna effektivare.Dr. Su plans on adding somatic stem cells to the injection to make the inhibitors more effective.
Jag är hemskt dålig på siffror, att addera och såna saker.Um, I'm really terrible at numbers. I mean, adding and stuff.
Men, som ni kan se, är det här 2,3 millimeter djupa avtryck som jag just skapade genom att addera 34 kg till min vikt.But, as y ou can see, these are 2.3mm-deep footprints, that I just created by adding 75Ibs to my weight.
- Du kan addera, men inte gömma dig.- You can add, but you can't hide.
-1 200 000. Se till att addera rätt.Make sure you add them right.
Addera den reserverade valutaökningen och bankkrediten genom hela systemet och det vi får är summan av en oändlig serie addera sedan ökningen av valutan i reserven så upptäcker nia att det blir 1+CU höjt till CU+RE, mycket förenklat är det pengamultiplikatornWe add increases in currency along the whole system, which gives the sum of an infinite series. Adding together increases in currency and deposits they add up to one plus CU over CU plus RE. That, simply stated, is the money multiplier.
Det kan vara så enkelt som att addera på ett, som om mottagaren adderar på ett finger till varje gång han signalerar nästa kast.It could be as simple as adding plus one like the catcher adding a single finger every time he signals the next pitch
Dr Su planerar att addera somatiska stamceller till injektionen för att göra mottagarna effektivare.Dr. Su plans on adding somatic stem cells to the injection to make the inhibitors more effective.
-Om jag adderar dig så.It will if I add you to the books.
Det adderar värde till en.It adds value to you.
Det kan vara så enkelt som att addera på ett, som om mottagaren adderar på ett finger till varje gång han signalerar nästa kast.It could be as simple as adding plus one like the catcher adding a single finger every time he signals the next pitch
Ge mig ett tal, som, när man delar summan av dess siffror ger 3 som kvot, och om man adderar 18, vänder talet baklänges?How about giving me a number that, when divided by the product of its digits the quotient is three, and if you were to add 18 to this number the digits would be inverted?
Han adderar koefficienten.He's adding back the coefficient.
Det gav mig en uppskattning av din årliga omsättning, till vilken jag applicerade industristandardens multiplicerare och adderade byggnadens marknadsvärde, och detta gav mig ett estimerat totalvärde, $829,000, som jag generöst har lagt till $50,000 extra på... För att inte verka oförkämd.to which I applied the industry standard multiplier and added the market value of your real estate, giving me a total estimated value of $829,000, on top of which I generously added an extra $50,000... so as not to be insulting.
Extrapolerat, adderade jag inkomsterna för handvaxning och rekonden, drog av dina extrautgifter och för löner plus underhåll, operatörskostnader, vissa avdrag, som jag fick när jag jämförde med liknande företag i Albuquerque-området.Extrapolating, I added the extra revenues for hand waxes and detailing, subtracted your overhead and salary and maintenance, operating fees, depreciation, which I obtained from comparable businesses in the Albuquerque area, giving me an estimate of your annual cash flow here,
Du måste ha adderat fel.Well you must have added it up wrong.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aptera
do
armera
reinforce
cedera
cede
ledera
do
radera
delete

Similar but longer

adducera
do

Random

abradera
abrade
ackommodera
accommodate
adda
adapt
adducera
do
adsorbera
adsorb
aktivera
activate
allokera
general form
överleva
survive
övervinna
overvalue
överväga
outweigh

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning Swedish?