Trukti (to last) conjugation

Lithuanian
12 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
trunku
I last
trunki
you last
trunka
he/she lasts
trunkame
we last
trunkate
you all last
trunka
they last
Past tense
trukau
I lasted
trukai
you lasted
truko
he/she lasted
trukome
we lasted
trukote
you all lasted
truko
they lasted
Past freq. tense
trukdavau
I used to last
trukdavai
you last
trukdavo
he/she used to last
trukdavome
we used to last
trukdavote
you all used to last
trukdavo
they used to last
Future tense
truksiu
I will last
truksi
you will last
truks
he/she will last
truksime
we will last
truksite
you all will last
truks
they will last
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
trukčiau
I would last
truktum
you would last
truktų
he/she would last
truktume
we would last
truktute
you all would last
truktų
they would last
Imperative mood
-
truk
you last
-
-
trukite
you all last
-

Examples of trukti

Example in LithuanianTranslation in English
generavimo šaltinio 100 MW arba didesnį faktinio prieinamumo pokytį, kuris, kaip tikėtina, gali trukti ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą, nurodant:changes of 100 MW or more in actual availability of a generation unit, expected to last for at least one market time unit, specifying:
gamybos vieneto, kurio instaliuotoji generavimo galia sudaro 200 MW arba daugiau, 100 MW arba didesnius faktinio prieinamumo pokyčius, kurie nepaskelbti pagal b punktą ir kurie gali trukti ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą, nurodant:changes of 100 MW or more in actual availability of a production unit with an installed generation capacity of 200 MW or more, but not published in accordance with subparagraph (b), expected to last for at least one market time unit, specifying:
Taikant 4 ir 5 straipsnius, į santuokos trukmę neatsižvelgiama tuo atveju, kai santuoka, nors ir sudaryta nutraukus personalo nario tarnybą, truko ne trumpiau nei penkerius metus.For purpose of Articles 4 and 5, the duration of the marriage shall not be taken into account where the marriage, though contracted after termination of the staff member's service, has lasted at least five years.
nuo ankstesnės komandiruotės pabaigos iki kitos komandiruotės turi būti praėję ne mažiau kaip treji metai; ši nuostata netrukdo Agentūrai priimti komandiruojamą nacionalinį ekspertą, kurio pirmesnė komandiruotė truko trumpiau kaip ketverius metus, tačiau tokiu atveju naujoji komandiruotė neturi būti ilgesnė už likusią ketverių metų laikotarpio dalį.a period of at least three years must have elapsed between the end of the previous period of secondment and any further secondment; this provision shall not prevent the Agency from accepting the secondment of a SNE whose initial secondment lasted for less than four years, but in that case the new secondment shall not exceed the unexpired part of the four-year period.
Antroje pastraipoje numatyta galimybė turi būti suteikiama tik valstybėms narėms, kuriose šeimos medicinos praktikos specialusis rengimas truko dvejus metus nuo 2001 m. sausio 1 d.The option provided for in the second subparagraph shall be available only for Member States in which the specific training in general medical practice lasted two years as of 1 January 2001.
Laikoma, kad bendrovės Romana Tabacchi dalyvavimas vykdant pažeidimą truko daugiau kaip 2 metus ir 9 mėnesius.Romana Tabacchi’s participation in the infringement is taken to have lasted for more than 2 years and 9 months.
Pirmiau minėto sumos sumažinimo galima prašyti vieną kartą, jei sustabdymas truko iki vienerių metų, arba kelis kartus – tiek, kiek metų praėjo nuo teisminio ar administracinio sprendimo sustabdyti veiksmo įgyvendinimą iki galutinio teisminio ar administracinio sprendimo datos.The abovementioned reduction may be requested once if the suspension has lasted up to one year or several times for the number of years between the legal or administrative decision suspending the implementation of the operation and the date of the final legal or administrative decision.
Kiekvienas kursas truks 2 savaites birželio–liepos mėnesiais ar bet kuriuo kitu patogiu laikotarpiu 2006 m.Each course will last for two weeks in June to July or in any other convenient period in 2006.
Reikia pažymėti, kad nors spėjamos nuomos laikotarpis trunka nuo metų pradžios iki pabaigos, negalima daryti prielaidos, kad nuoma truks tik vienerius metus.It must be borne in mind that, although the hypothetical tenancy must be from year to year, it must not be assumed that it will last only for a year.
Kadangi 2006–2007 prekybos metai truks penkiolika mėnesių, o 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metai prasidės vienų metų spalio mėn. ir baigsis kitų metų rugsėjo mėn., reikėtų atitinkamai patikslinti Reglamento (EB) Nr. 980/2005 12 straipsnio 5 dalyje nustatytas metinių tarifinių kvotų apimtis.Since the marketing year for 2006/07 will last for 15 months and that the marketing years for 2007/08 and 2008/09 will run from October of the first year to September of the following year, the volumes of the annual tariff quotas provided for in Article 12(5) of Regulation (EC) No 980/2005 should be adjusted in consequence.
Kiekvienas vizitas truks 2–3 dienas.Each visit will last for two to three days.
Kiekvienas vizitas truks apie 5 darbo dienas.Each visit will last about five working days.

More Lithuanian verbs

Related

užtrukti
last

Similar

blukti
fade
brukti
press
įsukti
screw in
jaukti
mess
jauktis
become cluttered
kaukti
howl
laukti
wait
lauktis
be pregnant
raukti
pucker
smukti
slip down
šaukti
yell
šauktis
call
teikti
render
teiktis
deign
telkti
collect

Similar but longer

traukti
pull
trauktis
shrink
trukdyti
bother
užtrukti
last

Random

atsitūpti
duck
nuaidėti
echo
padengti
cover
paskolinti
lend
pėdinti
pad along
reaguoti
react
sudaiktavardėti
become a noun
sukčiauti
cheat
sužaisti
play
šusti
swelter

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'last':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In