Ajudar (to help) conjugation

Catalan
92 examples
This verb can also mean the following: aid

Conjugation of eiti

Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Present tense
ajudo
I help
ajudes
you help
ajuda
he/she helps
ajudem
we help
ajudeu
you all help
ajuden
they help
Present perfect tense
he ajudat
I have helped
has ajudat
you have helped
ha ajudat
he/she has helped
hem ajudat
we have helped
heu ajudat
you all have helped
han ajudat
they have helped
Future tense
ajudaré
I will help
ajudaràs
you will help
ajudarà
he/she will help
ajudarem
we will help
ajudareu
you all will help
ajudaran
they will help
Conditional mood
ajudaria
I would help
ajudaries
you would help
ajudaria
he/she would help
ajudaríem
we would help
ajudaríeu
you all would help
ajudarien
they would help
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Past perfect tense
havia ajudat
I had helped
havies ajudat
you had helped
havia ajudat
he/she had helped
havíem ajudat
we had helped
havíeu ajudat
you all had helped
havien ajudat
they had helped
Past impf. tense
ajudava
I was helping
ajudaves
you were helping
ajudava
he/she was helping
ajudàvem
we were helping
ajudàveu
you all were helping
ajudaven
they were helping
Imperative mood
-
ajuda
help!
ajudi
let him/her help!
ajudem
let's help!
ajudeu
help!
ajudin
let them help!
Imperative negative mood
-
no ajudis
don't help!
no ajudi
don't let him/her help!
no ajudem
let's not help!
no ajudeu
don't help!
no ajudin
don't let them help!
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Conditional perfect tense
hauria ajudat
I would have helped
hauries ajudat
you would have helped
hauria ajudat
he/she would have helped
hauríem ajudat
we would have helped
hauríeu ajudat
you all would have helped
haurien ajudat
they would have helped
Future perfect tense
hauré ajudat
I will have helped
hauràs ajudat
you will have helped
haurà ajudat
he/she will have helped
haurem ajudat
we will have helped
haureu ajudat
you all will have helped
hauren ajudat
they will have helped
Preterite past tense
ajudí
I helped
ajudares
you helped
ajudà
he/she helped
ajudàrem
we helped
ajudàreu
you all helped
ajudaren
they helped
Past anterior tense
haguí ajudat
I had helped
hagueres ajudat
you had helped
hagué ajudat
he/she had helped
haguérem ajudat
we had helped
haguéreu ajudat
you all had helped
haguéren ajudat
they had helped
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Subjunctive of present tense
ajudi
(so that I) help
ajudis
(so that you) help
ajudi
(so that he/she) helps
ajudem
(so that we) help
ajudeu
(so that you all) help
ajudin
(so that they) help
Subjunctive of imperfect tense
ajudés
(so that I) was helping
ajudessis
(so that you) were helping
ajudés
(so that he/she) was helping
ajudéssim
(so that we) were helping
ajudéssiu
(so that you all) were helping
ajudessin
(so that they) were helping
Subjunctive of present perfect tense
hagi ajudat
(so that I) have helped
hagis ajudat
(so that you) have helped
hagi ajudat
(so that he/she) has helped
hàgim ajudat
(so that we) have helped
hàgiu ajudat
(so that you all) have helped
hagin ajudat
(so that they) have helped
Subjunctive of past perfect tense
hagués ajudat
(so that I) had helped
haguessis ajudat
(so that you) had helped
hagués ajudat
(so that he/she) had helped
haguéssim ajudat
(so that we) had helped
haguéssiu ajudat
(so that you all) had helped
haguessin ajudat
(so that they) had helped
Jo
Tu
Ell(a)/Vostè
Nosaltres
Vosaltres
Ell(e)s
Subjunctive of periphastic past perfect tense
vagi ajudar
(so that I) helped
vagis ajudar
(so that you) helped
vagi ajudar
(so that he/she) helped
vàgim ajudar
(so that we) helped
vàgiu ajudar
(so that you all) helped
vagin ajudar
(so that they) helped
Periphastic past tense
vaig ajudar
I helped
vas ajudar
you helped
va ajudar
he/she helped
vam ajudar
we helped
vau ajudar
you all helped
van ajudar
they helped
Periphastic past anterior tense
vaig haver ajudat
I had helped
vas haver ajudat
you had helped
va haver ajudat
he/she had helped
vam haver ajudat
we had helped
vau haver ajudat
you all had helped
van haver ajudat
they had helped

Examples of ajudar

Example in CatalanTranslation in English
Torna a casa amb prou feines a temps d'ajudar Jim, el vailet negre, a serrar la llenya del dia següent; i partí les teies abans de sopar, o almenys estigué allí a una hora escaient per a dir ses aventures a Jim, mentre Jim feia les tres quartes parts de la feina.He got back home barely in season to help Jim, the small colored boy, saw next-day's wood and split the kindlings before supper--at least he was there in time to tell his adventures to Jim while Jim did three-fourths of the work.
Joe l'Indi va ajudar a aixecar el cos de la víctima, i l'aconduí en un carro per al seu transport. Hom brunzí, entre la multitud esgarrifada, que la ferida sagnava una mica!Injun Joe helped to raise the body of the murdered man and put it in a wagon for removal; and it was whispered through the shuddering crowd that the wound bled a little!
Voldreu anar-hi amb mi i ajudar-me a treure'ls? -Ja ho crec, que voldré!Will you go in there with me and help get it out?"
Aquesta important quantitat de diners serveix sobretot per ajudar lesregionsdesafavoridesa recuperar el retardque presenta el seudesenvolupament.This substantial sum of money is chiefly used to help regions laggingbehindin their development to catch upwith the rest of the Community.But it is also used to support the economic and social conversionofcertain difficult areas, the modernisationof training systems and thepromotion of employment.
A través del Fons Social Europeu (FSE), la UE inverteix cada any més de 10000 milions d’euros en projectes locals per ajudar els treballadors a millorar les seves possibilitats de trobar feina.Through the European Social Fund (ESF) the European Union (EU) invests over EUR 10 billion every year in local projects to help people improve their job opportunities.
Què vol dir que no l'ajudo?What do you mean I'm not helping?
Ja t'ajudo.Let me help you.
- L'ajudo a netejar.- I'll help you clean up.
Si t'ajudo, després vindràs amb mi?If I help you to see her, will you then come with me?
T'ajudo a portar-les.I'll help carry.
Encara que els llibres de text continuïn tributant un 4% d'IVA, s'ha reduït un 70% del pressupost d'ajudes per a la compra de llibres de text, cosa que significa que moltes famílies han hagut d'assumir aquesta despesa.Even though textbooks continue to be taxed at 4%, the budget for grants to help with the purchase of books has been reduced by 70%, which means that many families have been forced to cover the cost.
Se suposa que aquestes ajudes havien de destinar-se a la recuperació del desastre.You should be kidding me, this was meant to help recover from the disaster.
Això és important ja que l'ajuda psicològica és tan necessària com la mèdica i altres ajudes en una crisi.This is important in that psychological help is as needed in a crisis as medical and other care.
Tú m'ajudes a recuperar les joies.You can help me recoverthejewels.
Perquè l'ajudes?Why are you helping him?
Compreneu? El tros de fava que té al damunt la sang anira xuclant i xuclant, fent per manera d'haver el tros que manca, i aixo ajuda a la sang a xuclar la berruga, i ella no triga a escapolir-se.You see that piece that's got the blood on it will keep drawing and drawing, trying to fetch the other piece to it, and so that helps the blood to draw the wart, and pretty soon off she comes."
El Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) ajuda directament els treballadors que perden la feina a causa dels canvis estructurals que es produeixen en el comerç mundial.The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) directly helps workers who lose their jobs as a consequence of changes in global trade patterns.
Quan tanca una gran empresa o es trasllada una fàbrica a un país de fora de la UE o quan en una regió tot un sector pateix una pèrdua massiva de llocs de treball, el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització ajuda els treballadors a l’atur a trobar feina com més aviat millor.When a large enterprise shuts down or a factory is relocated to a country outside the EU, or a whole sector loses many jobs in a region, the EGF helps the redundant workers to find new jobs as quickly as possible.
L’Europa social ajuda la gent que és a l’atur a trobar feina a qualsevol punt d’Europa.Social Europe helps jobseekers to find employment across Europe.
Quin és el servei de la Unió Europea que ajuda la gent a trobar feina en un altre Estat membre de la Unió Europea? EURES Eurostat EUROCONTROLWhich European Union service helps people to ‚nd work in another Member State of the European Union? EURES Eurostat EUROCONTROL
Sempre ajudem als nostres amics, no és així?We always help our friends, don't we?
I si els ajudem, senyor, crec que podria ser la resposta a tots els nostres problemes.And if we help them, sir, I think it could be the answer to all our problems.
Scott, ajudem a ajeure el Richie al sofà.Now, Scotty, I want you to help me with Richie.
Ell es dessagnarà si no l'ajudem.He's gonna bleed out if we don't get him help.
Necessitem que ens ajudeu a denunciar la censura brutal a la qual ens sotmeten.We need your help to condemn the brutal censorship that stifles us.
A Rússia, des de la teulada d'un dels centres de detenció mes coneguts del país, els presoners van encetar una revolta mostrant pancartes que deien "ajudeu-nos, per favor".In Russia, from the rooftop of one of the country's most notorious detention facilities, prisoners began a revolt waving banners, “help us please.”
Si esteu a favor d'una votació justa, ajudeu els que lluiten per ella, i no els que la destrueixen.If you are for fair elections - help those who are fighting for them, don’t help those who destroy elections.
Per favor, ajudeu-nos a difondre la notícia per que Bassel estiga segur.Please help get the word out so Bassel stays safe. — jillian c. york (@jilliancyork) October 3, 2015
Hey, veniu i ajudeu a empènyer.Let's help at pushing!
Ben al contrari, moltes activitats de la UE ajuden a crear un nou creixement econòmic basat en les característiques regionals i en la rica diversitat de tradicions i cultures.On the contrary — many EU activities help to create new economic growth based on regional specialities and the rich diversity of traditions and cultures.
• El mercat únic té al darrere una sèrie de polítiques que la UE ha anat posant en marxa al llarg dels anys: ajuden a garantir que la liberalització del mercat beneficia el màxim d’empreses i consumidors.• The single market is supported by a number of related policies put in place by the EU over the years. They help ensure that market liberalisation benefits as many businesses and consumers as possible.
En aquest sentit, els programes d’acollida ajuden els nouvinguts a adquiriraquestes habilitats per integrar-se plenament en la societat.In this sense, introductionprogrammes help newcomers acquire the skills to fully participate in society.
Tot i que no es pot negar que el continent africà té unes necessitats immenses, el que sovint no s'explica són les històries humanitàries d'aficans que s'ajuden entre si.While there is no denying the enormous needs of the continent, what is often lost in the many humanitarian stories from the region, are the stories of Africans helping Africans.
Les vostres donacions ens ajuden a pagar l'espai del servidor, les despeses administratives, els nostres programes de microbeques i el personal de Global Voices.Your donations help cover the cost of server space, administrative costs, our microgrant programs and Global Voices staff.
Jo t'ajudaré.I will help you.
Mira, em vols per tornar a tenir electricitat, t'ajudaré.Look, you want me to turn the power back on, I will help you.
Dóna'm la pistola i t'ajudaré.Give me the gun... and I will help you.
T'ajudaré.I will help you.
Introduiruns mitjans legals justos pels qualsles persones puguin entrar a la Unió Europea ajudarà a posar fi a les pressions de la immigració il·legal i al tràfic de persones.Ensuring fair legal means bywhich people can enter the European Union will help put an end to illegalimmigration pressures and traffickingin human beings.
L'aplicació ajudarà famílies, amics i empreses a compartir la seua posició amb els altres més ràpidament:The tool will help families, friends and companies to quickly check in with each other:
Doncs això t'ajudarà.Hey well, it will help you.
- Estic segur que la Zona t'ajudarà.- I'm sure the Zone will help you.
És una bella història, és bo que l'escolteu, va bé ? potser que podreu simpatitzar amb Dayindi. potser aquesta història us ajudarà a vosaltres a viure com Déu mana.Maybe you're like Dayindi? Maybe this story will help you live the proper way. And here is that story.
Esclar que l'ajudarem.Of course we will help.
Traurem aquesta ciutat de la foscor, i tots vosaltres m'ajudareu.We will lead this city out of the darkness... and each one of you will help me.
Segons els promotors, la sensibilització i les històries íntimes dels refugiats ajudaran a fer que l'opinió del públic sigui més oberta i comprensiva pel que fa a temes com la immigració il·legal i les raons que condueixen als immigrants a cercar desesperadament una vida millor a l'altra riba del Mediterrani.The increase of awareness and private story telling by refugees will help, according intentions of the promoters, to make public opinion more open and sensible on issues such as illegal immigration and the reasons that lead to the desperate search of a better life through the Mediterranean.
Hi ha alguns aquí que m'ajudaran.There are those here who will help me.
Cap professor d’aquesta escola no ajudaria mai en Sírius Black a entrar-hi.Not a single professor inside this castle would help Sirius Black enter it.
T'he dit que t'ajudaria, Nadine.I told you I would help you, Nadine.
Saps què ajudaria amb això?You know what would help with that?
Diu que el preu de les accions de la companyia han baixat en l'absència d'en Walter, i que la meva intervenció ajudaria a recuperar-lo.He says that the company's stock price has been damaged by Walter's absence, and my stepping in would help settle the board.
L'ajudaria si fos una mica més específica.It would help if you were a tiny bit more specific.
Ja els he dit que els ajudaries.I already told them that you would help them.
Però vam prometre que l'ajudaríem.But we promised that we would help him.
Vareu prometre la Catelyn que m'ajudaríeu.You promised Catelyn you would help me.
- Heu dit que ajudaríeu.- You said you would help.
Era una entusiasta de l'art, vaig pensar que seria guays, joves estrelles... ..venint a la galeria, ajudarien al negoci.She was a fan of art, I figured if there was hip, young stars coming into the gallery, it would help business.
Aquesta dona l’ajudava. Ja els ho va dir.That woman was helping him, he told you that.
Aquesta dona l'ajudava. Ja els ho va dir.That woman was helping him, he told you that.
Em pensava que t'ajudava a controlar-ho.I thought I was helping you control it.
En Grenn i jo els ajudàvem.Grenn and I were helping them.
Li vaig dir a en Dumbledore que ajudàveu un vell amic a entrar al castell... ...i ara ja en tinc la prova.I told Dumbledore you were helping a friend into the castle. Here's the proof.
I ajudàveu els nens, a la Xina?So, uh, you were helping kids in China?
A més, el 27 d'abril de 2012, la policia s'emportà He Peirong ("Pearl"), la dona que ajudà Chen a escapar a Pekín, de la seua casa a Nanjing.On the other hand, He Peirong ("Pearl") who helped Chen escape to Beijing has been swept away by police from her home in Nanjing on Friday April 27, 2012.
Salvador Allende ajudà concretament la lluita armada d'Amèrica Llatina.Salvador Allende helped... the armed struggle in Latin America.
Milers de portuguesos, descontents amb les mesures d'austeritat imposades pel govern, estan omplint els carrers del país amb manifestacions que es difonen a través de les xarxes socials, com la del 2 de març o les del 15 de setembre de 2012 i del 12 de març de 2011 , que ajudaren a enderrocar l'anterior govern.Thousands of Portuguese people, unhappy with the austerity measures imposed by the government, have promised to again fill the streets of the country on March 2, 2013. The call for protest is gaining momentum on social networking sites, echoing what happened with the massive protests on September 15, 2012 and March 12, 2011 that helped bring down the last government.
A Valparaíso, vaig trobar els autobusos que ajudaren Allende.Near Valparaíso, I found the buses that helped Allende.
Esperem que aquesta trobada ajudi la gent a entaular contacte.We hope that this Meetup will help facilitate connections.
L'artista ucraïnès espera que el projecte del còmic ajudi a què siguem més conscients de les dificultats d'altres presoners i captius que han patit (i continuen patint) a mans de les autoproclamades autoritats separatistes a l'est d'Ucraïna.The Ukrainian artist hopes his comic book project will help raise awareness of the plight of other prisoners and captives who suffered (and continue to suffer) at the hands of the self-proclaimed separatist authorities in eastern Ukraine.
Espero que el meu estimat germanet m'ajudi a organitzar-ho tot.Of course, I'll look to you, Brother David, to help me.
Si us plau! Que algú m'ajudi!Somebody, help me!
Estic viva! Que algú m'ajudi!Somebody, help me!
Necessito que m'ajudis, fill.I need your help, son.
Orem perquè ajudis a Sheldon a tornar al seu bon judici.And we pray that You help Sheldon get back on his rocker.
Necessito que m'ajudis a descobrir per què ningú no em recorda, per què tu no em recordes.I need you to help me figure out why no one remembers me, why you don't remember me.
Si no m'ajudis, em matase tambe.If you no help, you kill I just the same, is true.
Li has dit al comissari Nudocerdo que creus estar tractant amb un imitador, un altre arquer, cosa que em converteix en la teva millor opció per capturar-lo. però necessito que m'ajudis.You told commissioner Nudocerdo that you might be dealing with a copycat, Another archer, which makes me your best bet to take him down. But I need your help.
El lògic hauria de ser poder transformar els relats, explicar noves històries, canviar els models idealitzats que han quedat obsolets, construir herois i heroïnes de carn i ossos, crear nous mites que ens ajudin a construir unes societats més justes, igualitàries, ecologistes, cultes i pacífiques.The logical thing should be to transform the stories and tell new ones, change the idealised models that have become obsolete, construct flesh-and-blood heroes and heroines, create new myths that help us construct societies that are more just, egalitarian, environmentalist, cultured, and pacifist.
Quan l'hivern arribi, que els déus ens ajudin si no estem preparats.When winter does come, gods help us all if we're not ready. It's a boy. How do you know?
No seria més fàcil si esperessis a que t'ajudin?Wouldn't that be easier if you waited for some help?
Si us plau, ajudin-me!Please help me!'
Li aniria bé l'experiència. I que trobin a 14 substituts que l'ajudin.Probably could find 14 replacements to help him out.
Pel que fa a l’accés universal a l’atenció sanitària de qualitat, un aspecte fonamental dels ODM, una sèrie de projectes per un valor superior als 100 milions d’euros estan ajudant els països a desenvolupar reformes sectorials per millorar l’atenció sanitària o (en els països que surten d’un conflicte, com ara l’Afganistan i Timor Oriental) per assegurar l’atenció sanitària bàsica als sectors més pobres de la població.Concerning universal access to quality health care, which is a key aspect of the MDGs, projects worth over 100 million are helping countries either to develop sector reforms to improve health care delivery, or (in countries emerging from conflict such as Afghanistan and Timor Leste) to ensure basic health services to poorer sections of the population.
Estan formant funcionaris de policia locals, ajudant amantenir l’ordre públic i establint undiàleg amb les autoritats locals.They aretraining local police officers, helpingmaintain public order and establishinga dialogue with local authorities.
Estem contents que ens estigueu ajudant en tot el que necessitem, però el que de veritat ens fa falta és molt més que això.We are happy that you will be helping us with the things we need, but what we really need are not those.
Va exercir un paper decisiu col·laborant amb els qui cobrien el conflicte des de Baba Amr, i ajudant a evacuar els periodistes internacionals des de l'interior del barri.He was instrumental in assisting those covering the conflict from Baba Amr, helping evacuate international journalists from inside the neighborhood.
Ciutadans ajudant-se i somrient malgrat la inundació durant el cicló Giovanna, d'usuari Twitter @aKoloina.Citizens helping each other and still smiling despite the flood during Cyclone Giovanna by Twitter user @aKoloina
Molts búlgars creuen que aquesta central hauria ajudat el país a alleujar els creixents preus de l'electricitat.Many Bulgarians believe this NPP would have helped the country to alleviate the ever-increasing prices of electricity.
M’agradaria donar les gràcies al meu equip i també als lectors, sobretot aquells que ens han ajudat a difondre la nostra iniciativa i ens han recolzat en la nostra actual campanya de recollida de fons (Indiegogo fundraising campaign ).I'd like to thank my team and also the readers, especially those who helped us to broadcast our initiative and have collected for us in our current Indiegogo fundraising campaign.
Un home ferit durant les protestes i ajudat per altres manifestants al mig de la multitud.A man is wounded in the protest and helped by others in the crowd.
* Enderrocar tots aquells que han ajudat qualsevol que haja comès els crims abans esmentats de manera que escapen a tota responsabilitat* To overthrow all those who have helped any of those who have committed any of the crimes above from accountability
Malgrat que la banda va mobilitzar i entretenir les masses a Portugal, per alguns crítics, com João Silva Jordão, la "falsa resistència" dels Homens da Luta ha estat símbol de "la decadència de la classe política" i un dels factors que ha ajudat "la població portuguesa a romandre en un estat d'apatia vertiginosa":While the band mobilized and entertained masses in Portugal, for some critics, like João Silva Jordão, the "false resistance" of Homens da Luta has been a symbol of "the decay of the political class" and one of the factors that has helped "the Portuguese people to remain in a dizzying state of apathy":

More Catalan verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

abreujar
abbreviate
absorbir
absorb
agradar
like
agusar
sharpen
ajornar
adjourn
alarmar
alarm
anar
go
aparèixer
appear
apreciar
appreciate
viatjar
travel

Other Catalan verbs with the meaning similar to 'help':

None found.
Learning languages?