Stać (to become) conjugation

Polish
118 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
stanę
I will become
staniesz
you will become
stanie
he will become
staniemy
we will become
staniecie
you all will become
staną
they will become
Imperative
-
stań
you become
niech stanie
let him/her/it become
stańmy
let's become
stańcie
you all become
niech staną
let them become
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
stałam
I became
stałaś
you became
stała
she became
stałyśmy
we became
stałyście
you all became
stały
they became
Future feminine tense
stanę
I will become
staniesz
you will become
stanie
she will become
staniemy
we will become
staniecie
you all will become
staną
they will become
Conditional feminine tense
stałabym
I would become
stałabyś
you would become
stałaby
she would become
stałybyśmy
we would become
stałybyście
you all would become
stałyby
they would become
Conditional perfective feminine tense
stałabym była
I would become
stałabyś była
you would become
stałaby była
she would become
stałybyśmy były
we would become
stałybyście były
you all would become
stałyby były
they would become
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
stałem
I became
stałeś
you became
stał
he became
staliśmy
we became
staliście
you all became
stali
they became
Future masculine tense
stanę
I will become
staniesz
you will become
stanie
he will become
staniemy
we will become
staniecie
you all will become
staną
they will become
Conditional masculine tense
stałbym
I would become
stałbyś
you would become
stałby
he would become
stalibyśmy
we would become
stalibyście
you all would become
staliby
they would become
Conditional perfective masculine tense
stałbym był
I would become
stałbyś był
you would become
stałby był
he would become
stalibyśmy byli
we would become
stalibyście byli
you all would become
staliby byli
they would become
Impersonal
stano by
become
stano by
become

Examples of stać

Example in PolishTranslation in English
" By stać się "Grew up to be
" Rosło, by stać się "Grew up to be
" Tak, rósł by stać się "Yes, he grew up to be
"...albo znajdujesz się na dobrej drodze, żeby stać się jedną lub drugą.""...or fast on your way to becoming one or the other."
"Dzisiaj wierzą, i jestem rozczarowany mediami, że nie pokazali nowych informacji ludziom tego kraju. Wierzymy, że marihuana może stać się najbardziej niebezpiecznym narkotykiem, którego używa się dzisiaj w naszym kraju".They believe today, and I'm disappointed in the media, that it hasn't brought this information, this new information to the people of this country more than it has, they believe that marijuana could well turn out to be
"Dlatego wystąp z pomiędzy nich i stań obok.../ ...jako rzecze Pan. "/"Wherefore come out from among them... "and be ye separate... "saith the Lord...
"Jestem trochę rozpuszczony, więc stań się trochę taka jak ja.""I am a bit spoilt, so be spoiled like me."
"Najpierw stań się lepszym rybakiem."You gotta be better fisherman first.
"Przemów i stań się naszą Mam-ologiem. z własną kolumną za 3000 dolarów miesięcznie!ELIZA: "Speak your mind and become our resident Mom-ologist with your very own column, worth up to 3,000 dollars a month!
*Proszę stań się ambicją tego oddechu.Please become the ambition of this breath.
Siostro, stańmy się jedną!Sister, let's become one!
"I stałam tak, nie wiedząc, co począć."So there I was, not knowing what to believe.
'Potem nadział mnie na ten swój sterczący ruszt i opiekał, aż stałam się zupełnie wiotka i miękka.'"Then he skewered me on his erect spit... and he roasted me until I was completely crips and tender."
- Ja się stałam!- I happened! - That was weird.
- Ja tylko tutaj stałam.- I was just standing here.
- Potem stałam się jego własnością.- Then I was his property.
"Kiedy stałaś się stuknięta?"When were you potty-trained?
- A więc ty za tym stałaś.Of course you were behind this.
- Chodzi o to... Że stałaś się niebezpieczna w jeden dzień.- My point is you were fierce back in the day.
- Gdzie stałaś wtedy?- Where were you at?
- Gdzie stałaś?- Where were you?
"Afrodyta stała się taka jak wcześniej."Aphrodite is as she was before.
"Gdy sytuacja stała się krytyczna, Cezar wyszedł przed linię wojsk, zwrócił się do każdego centuriona po imieniu i zachęcił ich do...Athelstan: "as the situation was critical, Caesar moved to the front of the line,
"I stała się światłość.""And there was light."
"Rakieta jest zbyt lekka, by stała pionowo,"The rocket was to light to be standing upright,
"Raymond, twoja piękna tłumaczka już wtedy stała u twego boku.""Raymond, your beautiful interpreter was already standing by your side."
- Wiesz, gdzie wtedy stałyśmy?Did you notice where we were standing as well? - No.
A to dlatego, że obie miałyśmy rękawiczki, choć z różnych powodów gdy stałyśmy w trującym bluszczu nad ciałem Maggie Scott.That's because we were both wearing gloves when we were standing in the poison oak over maggie scott's body.
Była moją ulubioną córeczką, ale jak już dorosła, z niewiadomych przyczyn, zaczęła się oddalać ode mnie... aż stałyśmy się sobie obce.She was my favorite as a child, but when she grew up... she began to drift away from me... for no particular reason, until we were little more than strangers.
Byłam w tobie zakochana od momentu, gdy się poznałyśmy, i nagle stałyśmy się udawaną parą, i było trzymanie się za ręce i całowanie i trójkąty.I've been in love with you since the day we met, Just to be clear, i'm not interested in liam. And suddenly we were pretending to be a couple,
Moja córka, ma długie włosy stałyśmy właśnie tam kilka minut temu. Widziałeś ją?My daughter, she has long hair we were staying right over there a few minutes ago.
- ...póki nie stałyście się numerem 4.- ...until you were number four.
Obie miałyście plany, kim chcecie być, a teraz winicie mnie o to, kim się stałyście. Wiecie co?You were both guided based on who you were and now you're blaming me for who you've become.
Więc stałyście sobie w roguSo the two of you were in the corner playing kissy-face.
"A litery stały w ogniu.""And the letters were on fire."
Bo wtedy stałabym się męczennikiem.Then I would be a martyr.
- Kariera stałaby przed tobą otworem.It would be great for your career.
Bo po randce z nim zaczęłabym jak zwykle mieć wątpliwości, skrzywdziłabym go i praca stałaby się niezręczna...Because if I went out with him, then I would start having second thoughts, like I always do, and then he would get hurt, and then my workplace would become awkward.
Bowiem wykładnia, zgodnie z którą sprzedawca nie może domagać się od kupującego wynagrodzenia za używanie wymienionego towaru, stałaby w sprzeczności z brzmieniem stosownych przepisów i z jasno wyrażoną wolą ustawodawcy oraz byłaby zakazana na mocy art. 20 ust. 3 Grundgesetz (ustawy zasadniczej), zgodnie z którym sądy związane są ustawą i prawem.An interpretation to the effect that the seller could not claim payment from the purchaser for use of the replaced goods would be at odds with the wording of the relevant provisions of the BGB and the clear intention of the legislature, and is prohibited by Paragraph 20(3) of the Basic Law (Grundgesetz), according to which judicial authority is bound by legislation and by the law.
Cała broń nuklearna stałaby się bezużyteczna w ciągu jednej nocy.Nuclear weapons would be rendered useless overnight.
Gdyby gra w szachy rozwijała się tak samo jak ludzkość królowa stałaby z przodu, wieże byłyby krzywe a pionki - najważniejsze.If the game of chess had undergone the same development as humans the queen would be in front, the rooks would be crooked and the pawn would be the main piece.
- Tak, panie ministrze. Jeden wybuch w naszej przestrzeni, a urządzenia z mikroprocesorem, od tostera do nowoczesnych komputerów i systemów obrony, stałyby się bezużyteczne.One burst in outer space over the UK and everything with a microchip in it, from the modern toaster to sophisticated computers and our defence systems, would be rendered useless.
Chyba wszystkie meble stałyby bliżej ściany.I guess all the furniture would be a lot closer to the walls.
Instrumenty takie stałyby się niekwalifikowane z dniem 3 stycznia 2013 r., tj. z dniem, w którym zaczną obowiązywać ostatnie zmiany wytycznych EBC/2011/14.These instruments would become ineligible as from 3 January 2013, the date from which the latest amendments to Guideline ECB/2011/14 will start to apply.
Jeden wybuch w naszej przestrzeni, a urządzenia z mikroprocesorem, od tostera do nowoczesnych komputerów i systemów obrony, stałyby się bezużyteczne.One burst in outer space over the UK and everything with a microchip in it, from the modern toaster to sophisticated computers and our defence systems, would be rendered useless.
Jeśliby jej bol i łzy stałyby się moje, sprawiedliwości stałoby się zadość.Were her tears and her pain to be mine, justice would be done. Understood?
"I właśnie wtedy przestałem być Dwayne'em Johnsonem i stałem się "The Rockiem"".And that was the moment I stopped being Dwayne Johnson and started being The Rock."
"Kiedy byłem młody, chciałem zostać uczonym, ale nigdy się nim nie stałem.밯hen I was young I wanted to be a scholar, but I didn't become one!
! - By zobaczyć, kim się stałeś.I wanted to see who you were first.
- A gdzie stałeś?- And where were you standing?
- Co, stałeś tam i podsłuchiwałeś?What, you were standing there listening?
- Gdzie stałeś?Where were you standing?
- Jak długo tam stałeś?How lowere you standing out there?
! - Nic mu nie było, stał o własnych siłach.- He was OK, though, he was on his feet.
"A na jednej gwieździe stał mały domek."On that start here was a little house.
"Był sobie kiedyś trójkątny facet, stał na kwadratowej scenie i śpiewał piosenkę...""There once was a triangular fellow, who stood on a square platform, playing his song..."
"Chciałem tylko gdzieś się wybrać, a niedźwiedź stał mi na przeszkodzie.""I just wanted to go somewhere and the bear was there first. "
"Haissam Haqqani stał się męczennikiem" - tak skomentował to rzecznik talibów, dodając, że Haqqani podczas ataku uczestniczył w ślubie, a oprócz niego zginęło także 40 członków jego rodziny."Haissam Haqqani has been martyred," said a spokesperson for the Pakistani Taliban, who added that Mr. Haqqani was attending a wedding at the time of the attack and that over 40 members of his family were also killed.
"Gdybyśmy byli śpiewającymi i tańczącymi małpami" ", zanim staliśmy się mówiącymi ludźmi. Oznaczałoby to w pewnym sensie" ", że potrzeba śpiewu i tańca jest w naszej naturze.""If we were singing and dancing apes" "before we became talking humans, it would mean in a sense" "that the need for singing and dancing was built into our nature."
- Czemu staliśmy się celem?Why were Mary and I targeted at all?
- Ja i moi towarzysze, staliśmy się nieporządni na stacjach kosmicznych, więc zesłano nas tutaj.You weren't sent here alone, were you? Oh, I had company. Others like myself, who the space stations didn't want around anymore.
- My nigdy nie staliśmy po niczyjej stronie, ale teraz, nie stoimy po Twojej.- I'm so sorry. - We weren't taking sides, but we are now. And we are not on yours.
/A teraz staliśmy się nierozłączni. /Ty i ja przeciwko całemu światu.Once we were unbeatable, together against the world.
"Zapamiętacie ten moment... miejsce, gdzie staliście, kiedy robiliście pierwsze nacięcie.""You will remember this moment... The place you were standing when you made your first cut."
- Gdzie staliście?- And where were you standing?
- No... staliście tam.Wait you saw him? Well, you were just standing out there
A co zobaczyliście tam skąd staliście?And what did you see from where you were?
Ale staliście przez całe okrążenie.But you were stationary for an entire lap.
"Ich piętna wciąż pIonęIy, a kopyta byly ze stali""Their brands were still on fire and their hooves were made of steel"
"Wszyscy z wyjątkiem perkusisty Jukka stali zmarznięci na scenie - tak jakby byli na szkolnej scenie.""Everybody except drummer Jukka stood frozen on stage - like they were in a high school auditorium."
(zwana dalej „spółką Amber”), będąca spółką zależną przedsiębiorstwa Złomrex, polskiej spółki handlowej działającej w sektorze stali, uzyskała wyłączność na prowadzenie rokowań w sprawie prywatyzacji, która później była jeszcze kilkakrotnie przedłużana, aż wreszcie wygasła w dniu 12 maja 2008 r.(hereinafter Amber), a subsidiary of Złomrex, a Polish steel trading company, was granted exclusive negotiating rights, which were subsequently extended several times, finally ending on 12 May 2008.
"'Ja stanę się rybakiem, i będę cię łowić."' Popatrz tylko."'l will become a fisherman, and l will fish for you."'
"Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.""Remove my sin and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow."
- A ja stanę obok nich.And I will be ready to stand with them.
- Kiedy stanę przed Trybunałem?When will my case will be heard by tribunal?
- Kiedy stanę przed ołtarzem i złożę swoją przysięgę małżeńską drugi, i mam nadzieję, ostatni raz, z osobą stojącą za moim mężem, która będzie jego świadkiem.Look, when I get on that altar, and I make my solemn vows for the second and, I hope, the very last time, standing right behind my husband will be his best man.
"Dzisiaj staniesz się czyimś ukochanym.""Today you will become somebody's beloved."
"Lecz ty w końcu staniesz się zły"Just for one day You You will be mean
"staniesz się mężczyzną mój synu""you will be a Man my son"
"staniesz się znów młodym człowiekiem.""you will become a young man again."
"wtedy staniesz się prawdziwym chłopcem."then you will become a real, live boy.
"A ja, co się ze mną stanie?", płaczę."And me what will become of me?" l cry.
"A w nagrodę stanie się na powrót człowiekiem"."And as a reward will become human."
"Wkrótce staniemy się niewolnikami, którymi będą rządzić maszyny".Screaming, "We will soon be the slaves and the machines will be the masters" Yikes
- Nie. Dopiero gdy zostaniemy zasymilowane, staniemy się jednością, i zrozumiem Panią, tak myślę.However, if we are assimilated our thoughts will become one, and l'm sure l will understand perfectly.
- Prezydent obawia się, że w razie eskalacji działań staniemy się celem.Why? The president is concerned that if the situation escalates, the White House will be considered a military target.
- I pokazanie wam tego, jak będzie, kiedy staniecie się braćmi.- And giving you all a sneak peek of what it will be like when you become actives and move in.
Bo niedługo staniecie twarzą w twarz i nie wiesz, czy się pocałujecie.Because you'll soon be face to face with and it does not know whether you will be kissed.
"...i jakie zagadki, staną się wyzwaniem dla kolejnych pokoleń?" - Neil A.Armstrong - Astronauta"...and what new riddles will become the challenge of the new generations?"
"Jeśli nie wydajemy się panu przekonujący, 5 minut po moim wyjściu, pana stocznia i rakieta staną się tylko.. kupą gruzu...""If we can't find an agrement, "5 mn after I leave, your yard and your rocket "will be only... a heap of ruins..."
"i raj ze światem jednością się staną.""and paradise and the world will be as one."
"które staną się zamazane, kiedy mnie już nie będzie"."When I'm no longer there, the limit will be unclear".
(+) Wskazany NDP zostaje poddany przeglądowi po upływie 2 lat, aby ocenić nowe dane i informacje, które staną się dostępne, w tym dowody naukowe dotyczące naturalnego występowania lub tworzenia się nikotyny w przedmiotowej uprawie.(+) This MRL shall be reviewed in 2 years, to evaluate new data and information that will become available, including any scientific evidence on the natural occurrence or formation of nicotine in the concerned crop.
- Problem jest, że zaraz potem stałbym za tymi drzwiami skomląc jak kot i próbując wejść z powrotem do środka.The problem is that immediately it would be out of this door crying like a wet cat to enter again.
Bo gdybyś wtedy nie uderzyła tego faceta, nie wiem, czy stałbym tu dzisiaj.Because if you hadn't hit that guy when you did, I don't think I would be standing here today.
Gdyby wszyscy mężczyźni byli jak ty to nawet ja stałbym się lesbijką.With men like you, even I would be a lesbian. - And so would you, I guess.
Dlatego, że byli inni agenci oprócz Raye'a. Jeśli zabiłbyś go od razu, stałbyś się podejrzanym. Więc musiałbyś zabić wszystkich agentów FBI.This is because there were other fbi agents besides Raye lf you kill Raye immediately then you would be suspected so you must kill all the fbi agents
Jako że jej ojciec zna nas... mieliśmy nadzieję, że to ty stałbyś się jej agentem artystycznym.He knows us. We were hoping you would be the agent.
Pamiętasz, że kiedy wprowadziłeś mnie do swojej krucjaty, powiedziałem ci, że będę tutaj by pomóc ci przypomnieć sobie kim był Oliver, jeśli kiedyś stałbyś się czymś innym.Do you remember when you brought me into your crusade, I told you that I would be here to help remind you who Oliver was, if you ever became something else.
Patrzę właśnie na czas i gdybyśmy się cofnęli o parę godzin, stałbyś dokładnie na głowie Lois.I just checked the time code, if we could rocket back a few hours, you would be standing on Lois' shoulders.
- Gdybyś był taki mądry, sir Corbetcie, twój baron stałby tu żywy, a tak pozostał po nim posąg przy moście.If you were indeed, most wise, Sir Corbett, your baron would be here in flesh, and not but a stone effigy at your bridge.
A Burns stałby się sławą i regularnym gościem Tomasza Lisa.And Burns would become a celebrity, a regular on Anderson Cooper.
A on sam stałby się niewolnikiem.Then he would become a slave.
A z twoją zaawansowaną technologią, stałby się jeszcze groźniejszy.With your advanced technology... the collective would become even more destructive.
Ale z tego, co mówisz, wygląda, że jeśli zniszczylibyśmy centrum kontroli Rand, to satelita stałby się bezbronny wobec ataku.However, it seems that you are saying if we were to destroy the Rand control facility, the weapon itself would become vulnerable to attack.
A gdyby przypadkowo ta nowa twarz była gejem, - stalibyśmy się tolerancyjni. - Choć zawsze byliśmy.But, if that new face happened to be openly gay, it would be because we're so tolerant.
Jeśli u niego bogaci nie będą musieliby płacić podatków na Alasce, stalibyśmy się jedną wielką stacją benzynową.Look, if he had his way, the rich wouldn't pay taxes and Alaska would become one giant gas station.
/alternatywne źródło pożywienia. Ci Wraith staliby się ludźmi.Those Wraith would become humans.
Jest jak z magazynu, zamiast nas staliby tu sławni ludzie.This is like something you would see in a magazine, except there would be famous people standing here instead of us.
Należy podkreślić, że gdyby przemysł wspólnotowy załamał się, użytkownicy staliby się prawie całkowicie zależni od przywozu z ChRL i/lub przywozu z chińskich spółek zależnych w innych państwach.It should be stressed that should the Community industry cease to exist, users would become almost totally dependent on imports originating in the PRC and/or on imports from Chinese subsidiaries in other countries.
Oczywiście obywatele Bostonu staliby w kolejce do płacenia podatków, gdyby byli reprezentowani w parlamencie.Of course, the people of Boston would be lining up to pay taxes if they were represented in parliament.
Wraz ze wstrzymaniem produkcji wspólnotowej użytkownicy folii aluminiowej staliby się bardziej zależni od dostawców spoza Wspólnoty.With the closure of the Community production, the aluminium foil users would become more dependent on suppliers outside the Community.
! Co stało się tamtego dnia jest twoją winą, nie moją.What happened that day was your fault, not mine.
'Musiałam zerwać z Finnem zanim zaszłoby to za daleko, 'zanim zerwanie stałoby się tak bolesne, że nie bylibyśmy w stanie przebywaćw swoimtowarzystwie.I had to break up with Finn before we went any further, before breaking up would be so painful that we wouldn't be able to be around each other any more.
/Dziś stałoby się tak samo.It would be much the same today... but then...
60 dolarów za baryłkę stałoby się przeszłością, gdyby to kiedykolwiek wprowadzono.$60 barrels of oil would be obsolete if that thing ever hit the mainstream.
Chcieli, żebym mówił, ale nie mogłem... Bo gdybym powiedział, to stałoby się prawdą.They wanted me to talk but I couldn't talk... '..because if I said it, it would be real.'
Co stałoby się z Francją jeżeli stracilibyśmy zaufanie jej obywateli?What would become of France if we lost the trust of the French?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'become':

None found.
Learning languages?