Peke (to point) conjugation

Norwegian
31 examples
This verb can also mean the following: refer to, choose, call attention to, indicate, select, pick

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
peker
I point
Bokmål past tense
pekte
I pointed
Bokmål future tense
vil peke
I will point
Bokmål conditional tense
ville peke
I would point
Jeg
Bokmål imperative tense
pek
I point
Bokmål present perfect tense
har pekt
I have pointed
Bokmål past perfect tense
hadde pekt
I had pointed
Bokmål future perfect tense
vil ha pekt
I will have pointed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha pekt
I would have pointed

Examples of peke

Example in NorwegianTranslation in English
Det er min plikt å peke på alternativer.Captain, as your exec it's my duty... to point out alternatives.
Carey prøver å peke ut Seska.Carey is trying to point the finger at Seska.
Jeg vil ikke gå ut av min måte å peke det ut, nei.I don't go out of my way to point it out, no.
Stol på deg å peke ut en sky på himmelen.Trust you to point out the one cloud in the sky.
Overfall ved å peke med pistol.Assault by pointing.
Han var gal av frykt, likevel kunne han peke.He was crazy with fear, yet he managed to point.
Hvis du kan peke på den, er det ikke alvorlig.If you can point to it, it ain't serious.
Jeg skal bli rik og berømt. En dag vil folk peke på meg og si "Det er henne.I'm going to be rich and famous and people will point to me in the street and say:
Man kan peke på de mange materielle fordelene som fremmes av kriser og konflikter.You can point to the many material advantages brought about by a crisis and conflict policy.
Da matte det... peke i riktig retning.It would have to be pointed... in the right direction.
Vi blir til du peker ham ut.We'll keep on coming, Miss Hannah, till you point him out.
- Nålen peker ikke nordover. - Den peker mot meteoritten.- The needle isn't pointing north - lt's pointing toward the meteor
Vel, handa, fingrene som peker ned... brukket gevær som peker ned, det er bare dårlige nyheter.Well, the hand, fingers pointing down... busted gun pointing down- that's just plain bad news.
Hun dro den veien pila peker.She took off the way that arrow is pointing.
Guds finger peker på deg.The finger of God points the way to YOU.
Og det er retningen han pekte mot.And that's the direction in which he pointed.
Da han presenterte det, gratulerte jeg ham. Men jeg pekte på at det ville bli bygd en demning på stedet.When he presented it, I went to congratulate him but pointed out a dam was already going up on the very site he'd chosen for his camp.
Men du pekte ham ut!Not Haines? - But you pointed him out.
Men hun pekte på nattergalene.The old lady merely pointed to the 100 nightingales.
En av karene pekte på seg selv og hvisket Jugoslavia.One of them pointed to himself and said Yugoslavia.
- Ikke pek pa henne med pistoIen.- Stop pointing that gun at her.
Bare pek på døren, så går jeg dit.We... You can just point the door to me, and I'll go there.
Greit, Ward, kjøp en øl til dem, og pek dem hjemover.All right, Ward, buy them a beer and point them toward home.
Ikke pek hvis du ikke skal bruke fingeren.Don't point that finger, unless you intend to use it.
Ikke pek på meg med den der.Stop pointing at me.
Da vi fant kvitteringen var den i Gearys hånd med fingeren hans pekende på navnet ditt.When we found the receipt,brad, it was in geary's hand,his finger pointing to your name. With his last ounce of strength, he told us you killed him.
Det har du ofte pekt på.So you've pointed out so often.
Jeg sa til meg selv at jeg hadde pekt ham ut for deg.See, I told myself, I pointed him out to you.
Han har pekt på to problemer. - Hvilke gjenstår?He's pointed out two problems, what are the three remaining?
Han har utvetydig pekt henne ut.He has unequivocally pointed to her.
Du kunne ha pekt på alle sakene vi har løst.You could have pointed out all of the cases we've solved.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

auke
do
bake
bake
hake
catch
kike
look
koke
boil
leke
play
like
like
myke
soften
måke
shovel
orke
do
pine
torment
pipe
chimney
pode
graft
pole
pole
pule
have sex

Similar but longer

påpeke
point out

Random

oppgradere
upgrade
oppsøke
hunt up
oversove
do
parafere
do
paralysere
paralyse
peika
point
pensjonere
pension off
plaske
splash
protestere
protest
prove
try

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'point':

None found.
Learning languages?