Godta (to accept) conjugation

Norwegian
25 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
godtar
I accept
Bokmål past tense
godtok
I accepted
Bokmål future tense
vil godta
I will accept
Bokmål conditional tense
ville godta
I would accept
Jeg
Bokmål imperative tense
godta
I accept
Bokmål present perfect tense
har godtatt
I have accepted
Bokmål past perfect tense
hadde godtatt
I had accepted
Bokmål future perfect tense
vil ha godtatt
I will have accepted
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha godtatt
I would have accepted

Examples of godta

Example in NorwegianTranslation in English
Gud, hjelp meg å godta hva jeg ikke kan endre, mot til å endre hva jeg kan, og evne til å se forskjellen.God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to know the difference.
Ber ikke du oss om å godta et utrolig sammentreff?Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?
De skal overtale dem til å godta skjebnen og systemet... og stole på gudene!You will persuade them to accept destiny and order... and trust the gods!
Vær snill å godta mine unnskyldninger.Please accept my apologies.
Uten frivillige sørstatssoldater ble majoren nødt til å godta cowboyer... omstreifere og fylliker.Without Confederate volunteers, the Major was forced to accept cowboys... drifters and drunks.
- Vil du godta invitasjonen hans?- Then you will accept his invitation?
Kan du tilgi meg og godta min unnskyldning?Would you please forgive me and accept my apology?
Som senior må han godta ansvar, ta beslutninger.As a senior, he'd accept responsibility, make decisions.
Hvis det er Guds vilje vil jeg godta den med glede.It is the will of God, and I accept it. Gladly.
Gud, hjelp meg å godta hva jeg ikke kan endre, mot til å endre hva jeg kan, og evne til å se forskjellen.God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to know the difference.
Kaptein Fry. før vi godtar deres vennlige tilbud, har De noe imot å si hvorfor de kom med det?Captain Fry, before we accept your very kind offer would you mind telling us why you made it?
Jeg godtar unnskyldningen, og drinkene.I accept your apology and the drink.
Hva gjør jenta hvis hun godtar ham?What does the girl do if she wants to accept him?
Men vi godtar jo betingelsene Deres!Like I said, we accept your terms.
Og mannen eller kvinnen som godtar de vilkårene kan ikke være vanlig, kan ikke være hvem som helst.And the man or woman who accepts those terms can't be ordinary, can't be just someone.
lngen ville holdt det mot deg hvis du godtok å bli krigsfange nå.No one would think less of you now if you accepted internment.
Da vi godtok din beskyttelse av oss selv og vårt folk, utpekte mahdien våre sjeler til fortapelse.Gordon Pasha, when we accepted your protection for ourselves and our people, the Mahdi marked our souls for damnation.
Jeg godtok din fortrolige tone bare fordi jeg fryktet klassekamp.l mean, l've only accepted your familiarity over the years because l was afraid of class warfare.
Jeg er heller ikke en slange fra Aldebaran, kaptein, men du godtok meg som sådan.Neither am I an Aldebaran serpent, Captain, but you accepted me as such.
Du godtok utfordringen og det finnes ikke mer å si.You've accepted the challenge and there's nothing further to say.
Etter fire timer hadde han bare godtatt tre.After four hours he had accepted only three.
Palmach og Haganah har godtatt dine forslag til sammenslåing.The Palmach and Haganah have accepted your suggestions for unification.
A slakte alle egypterne, og sudanerne som ikke har godtatt ham.To slaughter all the Egyptians, and those Sudanese who haven't accepted him.
En professor med utvilsomme kvalifikasjoner, Han ble umiddelbart godtatt, og fløyet hit opp dagen etter.A university professor of impeccable qualifications... he was immediately accepted and flown up the next day.
Lønn notert og godtatt.Rates noted and accepted.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

gråta
cry
vedta
adopt

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fotografere
photograph
furte
sulk
føre
carry
gifte
wed
gjøre
do
gløde
glow
godkjenne
approve
godtgjøre
compensate
gravlegga
do
hakke
chop

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'accept':

None found.
Learning languages?