Aanvaarden (to accept) conjugation

Dutch
33 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
aanvaard
I accept
aanvaardt
you accept
aanvaardt
he/she/it accepts
aanvaarden
we accept
aanvaarden
you all accept
aanvaarden
they accept
Present perfect tense
heb aanvaard
I have accepted
hebt aanvaard
you have accepted
heeft aanvaard
he/she/it has accepted
hebben aanvaard
we have accepted
hebben aanvaard
you all have accepted
hebben aanvaard
they have accepted
Past tense
aanvaardde
I accepted
aanvaardde
you accepted
aanvaardde
he/she/it accepted
aanvaardden
we accepted
aanvaardden
you all accepted
aanvaardden
they accepted
Future tense
zal aanvaarden
I will accept
zult aanvaarden
you will accept
zal aanvaarden
he/she/it will accept
zullen aanvaarden
we will accept
zullen aanvaarden
you all will accept
zullen aanvaarden
they will accept
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou aanvaarden
I would accept
zou aanvaarden
you would accept
zou aanvaarden
he/she/it would accept
zouden aanvaarden
we would accept
zouden aanvaarden
you all would accept
zouden aanvaarden
they would accept
Subjunctive mood
aanvaarde
I accept
aanvaarde
you accept
aanvaarde
he/she/it accept
aanvaarde
we accept
aanvaarde
you all accept
aanvaarde
they accept
Past perfect tense
had aanvaard
I had accepted
had aanvaard
you had accepted
had aanvaard
he/she/it had accepted
hadden aanvaard
we had accepted
hadden aanvaard
you all had accepted
hadden aanvaard
they had accepted
Future perf.
zal aanvaard hebben
I will have accepted
zal aanvaard hebben
you will have accepted
zal aanvaard hebben
he/she/it will have accepted
zullen aanvaard hebben
we will have accepted
zullen aanvaard hebben
you all will have accepted
zullen aanvaard hebben
they will have accepted
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou aanvaard hebben
I would have accepted
zou aanvaard hebben
you would have accepted
zou aanvaard hebben
he/she/it would have accepted
zouden aanvaard hebben
we would have accepted
zouden aanvaard hebben
you all would have accepted
zouden aanvaard hebben
they would have accepted
Du
Ihr
Imperative mood
aanvaard
accept
aanvaardt
accept

Examples of aanvaarden

Example in DutchTranslation in English
"God, schenkt mij de kalmte om te aanvaarden de dingen die ik niet kan veranderen."God grant me the serenity to accept the things I cannot change.
"Maar volwassen zijn is kwetsbaarheid aanvaarden.""But to grow up is to accept vulnerability.
"Vind je het moeilijk om kritiek te aanvaarden ?""Is it difficult for you to accept criticism?"
"Want dat is de uitdaging waarvan we bereidt zijn het te aanvaarden." "Een die we niet wensen uit te stellen en een die we van plan zijn om te winnen."'Cause that is a challenge that we are willing to accept -- one that we are unwilling to postpone and one which we intend to win.
"ziekenhuizen zullen besmet bloed aanvaarden""hospitals will accept contaminated blood"
'Henry Matthews deelt uwe hoogheid mede dat het kabinet het ontslag van commissaris Warren aanvaardt. ' Duidelijk?"I have the honor to inform you that the firm has decided "To accept the resignation the Prefect of Police." You follow me?
'Madame Claire De Lune, uitzonderlijk medium, aanvaardt met eerbied de psychische uitdaging van Mr. Houdini'.'Madame Clare De Lune, Psychic Extraordinaire... ' '... respectfully accepts Mr. Houdini's Psychic challenge'.
'Tenzij je Jezus Christus aanvaardt 'als je enige verlosser, ga je niet naar de hemel.'"Unless you accept Lord Jesus Christ as your only saviour, "you're not going to heaven."
- Cleitus. Alexander, je lijkt zwak wanneer je deze eerbewijzen niet aanvaardt.Alexander, you look weak when you not accept these honors.
- Dat komt wel, en hij zal naar de romantische motorhome komen. Jij vraagt hem ten huwelijk, hij aanvaardt en jullie leven nog lang en gelukkig.He will, and he'll meet you for a romantic motor home rendezvous, and you'll propose, he'll accept, and you'll both live happily ever after.
'Stonehill's, zorgvuldig overzicht, protocol, Broeder Experiment, 146,' we hebben de eer om je te informeren dat Megan Crowley en Patrick aanvaard zijn voor het experiment."Stonehill, careful review, protocol, Sibling Trial,146, "are pleased to inform you Megan Crowley and Patrick "have been accepted into the trial!"
- Bedankt, compliment aanvaard.Compliment accepted.
- Belediging aanvaard.- Offense accepted.
- En die aanvaard ik niet.- Well, your apology's not accepted.
- Excuses aanvaard, Kevin.- Apology accepted, Kevin.
- Hij aanvaardde de baan, maar hij leek zenuwachtig en had er spijt van.I'm saying he accepted the job, but he seemed... rattled and resentful about it.
- Je aanvaardde je vader. Zou het zo moeilijk zijn om mij te accepteren?You accepted your father... would it be so difficult to accept me?
- Je aanvaardde niet waarom ik wegging.You never accepted my reason for leaving. It wasn't a reason.
- Niet iedereen aanvaardde mijn vrijgevigheid.Not all of you accepted my generosity.
... en afhankelijk van anderen, dat kreeg je nooit van je familie... je vertrouwen zou je kapot maken, je vader sloeg je, vernederde je, en aanvaardde je nooit.Yoursiblings ridiculed you, yourdad beatyou, humiliated yo , and neveraccepted you.
De scheepseigenaren aanvaardden hun verantwoordelijkheid.The ship owners accepted liability.
En jullie aanvaardden dat?- You accepted?
En, op 25 september 1992... verminderden ze de veroordeling tot doodslag... en aanvaardden de drie jaar en vier maanden die ze in de gevangenis doorbracht... als het uitzitten van haar volledige straftijd.So on September 25, 1992 They reduced her sentence to man slaughter and accepted that 3 years and 4 months that she had spent in jail as the full term
Omdat die onze hulp aanvaardden.Because they accepted our help.
Wat een plezier dat jullie de uitnodiging aanvaardden om samen te bidden.It's a pleasure to see that you and Sarah have finally accepted our invitation to pray with us.
- Ik had hem zijn aanzienlijke schuld vergeven en hij aanvaarde mijn aanbod om mee te doen in een spannende nieuwe zakelijke onderneming.I forgave him his considerable debt and he accepted my offer to join me in an exciting new business venture. An offer he couldn't refuse.
- Misschien is je arm een manifestatie dat je aanvaarde dat wat dokter Brennan zei, correct is.Perhaps your arm is a manifestation that you accepted what Dr. Brennan said is correct.
Algemeen aanvaarde methoden voor het communiceren met de doden.Commonly accepted methods for communing with the dead.
Als er sprake is van een stoornis onder de onlangs opgestelde landelijk aanvaarde 'één procent risico-doctrine'...I suppose if there was some disorder in play, under the country's recently articulated and accepted 1% risk doctrine—
Dat betekend dat de duivel mijn aanbod aanvaarde.That means the devil accepted my bargain.
Minder kritisch meer aanvaardend, luisterend.Less judgmental, more accepting, willing to listen.
Minder kritisch... meer aanvaardend, luisterend.Less judgmental, more accepting, willing to listen.
Ze is niet zo aanvaardend als ze ons doet geloven.She's not as accepting as she would like us to believe.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'accept':

None found.
Learning languages?