Erkjenne (to acknowledge) conjugation

Norwegian
26 examples
This verb can also mean the following: plead, admit

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
erkjenner
I acknowledge
Bokmål past tense
erkjente
I acknowledged
Bokmål future tense
vil erkjenne
I will acknowledge
Bokmål conditional tense
ville erkjenne
I would acknowledge
Jeg
Bokmål imperative tense
erkjenn
I acknowledge
Bokmål present perfect tense
har erkjent
I have acknowledged
Bokmål past perfect tense
hadde erkjent
I had acknowledged
Bokmål future perfect tense
vil ha erkjent
I will have acknowledged
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha erkjent
I would have acknowledged

Examples of erkjenne

Example in NorwegianTranslation in English
Å tvinge dem å erkjenne din storhet.To force them to acknowledge your greatness.
Jeg ønsker å erkjenne sin skjønnhet.I wanna acknowledge her beauty.
- Begynn med å erkjenne din sykdom.(Tiina :) The first step is to acknowledge that you're an alcoholic.
Det er en lettelse å erkjenne at man er alkoholiker. Det er akkurat som å være fylt med helium.Oh, the strenght, - that feeling of weightlessness when an alcoholic acknowledges he's problem!
Jeg føler at jeg trenger å spille det ut å erkjenne fullt betydningen av forholdet.I feel that I need to play it out to fully acknowledge the significance of the relationship.
- Får jeg ikke erkjenne skjønnheten?Can't I acknowledge beauty?
Å tvinge dem å erkjenne din storhet.To force them to acknowledge your greatness.
... De kan erkjenne vår signal selv om Beklager, Worf, men du kommer til å ha ... Jeg beklager, kaptein....they can acknowledge our signal even if sorry, Worf, but you're going to have... l'm sorry, Captain.
I dag...må vi erkjenne... -Et forferdelig tap.Today, we acknowledge a really terrible loss.
Du vil ikke erkjenne det.I know you don't want to acknowledge it,
Om De tar opp barnet, erkjenner De at det er romersk medborger og arving.If you pick up this child you acknowledge it's yours... and a citizen of Rome, as your heir.
"erkjenner deres ydmyke innrømmelse av mange alvorlige feil..."...acknowledges your humble admission of many grievous errors...
Evige Gud, Vår fader, Herre over liv og død. Vi erkjenner deg i alt som hender oss."Eternal God, our Father, the Lord of our life and death, we acknowledge Thee in all our ways and in all events which befall us."
Vi som samfunn gir purken autoritet til å gjøre slike bedømmelser fordi vi erkjenner at jobben deres er vanskelig og farlig.We, as society, grant cops a certain amount of authority... to make those calls, because we acknowledge... that their job is difficult and dangerous.
Jeg erkjenner purkens autoritet.l acknowledge a cop's authority.
Han lærte ingenting, han erkjente ingen feil.He learned no lessons, he acknowledged no mistakes.
Jeg elsket den postmodernistiske vinkelen. Og det var kreativt at dere erkjente hvor uoriginalt det var.I loved your postmodern take on the whole thing and it was creative how you acknowledged how definitive it was.
Jeg fortalte alt jeg visste, Jeg erkjente mine feil... og talte i over 3 timer.I told everything I knew, I acknowledged my errors... and spoke for over 3 hours.
Dette handler om rettferdighet for 82 barn... som døde uten at noen erkjente det. Disse drapene er en mørk flekk på nasjonens sjel.This is about justice for 82 children... whose deaths were never acknowledged... and whose murder is a stain on the soul-- of this nation.
Men min far erkjente at jeg var barnet hans.But my father acknowledged me as his child.
Enterprise, erkjenn!Enterprise, acknowledge.
Hvis noen kan høre meg, vennligst erkjenn.If you read me, acknowledge.
Og erkjenn deres eget dyrebare blod.And acknowledge your own precious blood.
- Din velkomst er erkjent.- Your welcome is acknowledged.
Omfanget av det blir bare beholdt i minnet, og blir sjeldent erkjent av bevisstheten.The bulk of it's just kept in storage, rarely acknowledged by the conscious mind.
Han har ikke tilstått noe, han har bare erkjent tanker...He has confessed to nothing. He's acknowledged only vagaries.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

anerkjenne
recognize

Random

bry
trouble
bryte
break
dissekere
dissect
drepe
kill
drive
move
drøyma
dream
erigere
erect
erklære
declare
evakuere
evacuate
favorisere
favour

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'acknowledge':

None found.
Learning languages?