Hopen (to hope) conjugation

Dutch
39 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
hoop
I hope
hoopt
you hope
hoopt
he/she/it hopes
hopen
we hope
hopen
you all hope
hopen
they hope
Present perfect tense
heb gehoopt
I have hoped
hebt gehoopt
you have hoped
heeft gehoopt
he/she/it has hoped
hebben gehoopt
we have hoped
hebben gehoopt
you all have hoped
hebben gehoopt
they have hoped
Past tense
hoopte
I hoped
hoopte
you hoped
hoopte
he/she/it hoped
hoopten
we hoped
hoopten
you all hoped
hoopten
they hoped
Future tense
zal hopen
I will hope
zult hopen
you will hope
zal hopen
he/she/it will hope
zullen hopen
we will hope
zullen hopen
you all will hope
zullen hopen
they will hope
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou hopen
I would hope
zou hopen
you would hope
zou hopen
he/she/it would hope
zouden hopen
we would hope
zouden hopen
you all would hope
zouden hopen
they would hope
Subjunctive mood
hope
I hope
hope
you hope
hope
he/she/it hope
hope
we hope
hope
you all hope
hope
they hope
Past perfect tense
had gehoopt
I had hoped
had gehoopt
you had hoped
had gehoopt
he/she/it had hoped
hadden gehoopt
we had hoped
hadden gehoopt
you all had hoped
hadden gehoopt
they had hoped
Future perf.
zal gehoopt hebben
I will have hoped
zal gehoopt hebben
you will have hoped
zal gehoopt hebben
he/she/it will have hoped
zullen gehoopt hebben
we will have hoped
zullen gehoopt hebben
you all will have hoped
zullen gehoopt hebben
they will have hoped
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gehoopt hebben
I would have hoped
zou gehoopt hebben
you would have hoped
zou gehoopt hebben
he/she/it would have hoped
zouden gehoopt hebben
we would have hoped
zouden gehoopt hebben
you all would have hoped
zouden gehoopt hebben
they would have hoped
Du
Ihr
Imperative mood
hoop
hope
hoopt
hope

Examples of hopen

Example in DutchTranslation in English
"...en Joey, we hopen dat je je laatste jaar Rechten afmaakt als je weer thuis bent.""...and so, Joey, we do hope that you will finish that last year of law school "when you come back home".
"Bijgevolg is een ding om te worden bemind is niet zo geschikt om het geloof, als een ding te hopen, want hoop is altijd van de afwezige en het onzichtbare. ""Consequently, a thing to be loved "is not so adapted to faith, "as a thing to be hoped for, since hope is always of the absent and the unseen."
"Mej. Riva's constante gebruik van haar fysieke onderdelen in plaats van haar gelimiteerde mentale capaciteit suggereert, dat ze mogelijk niet zoveel weet, dan dat het OM zou hopen.Heh, heh. "Mrs. Riva's constant use of her physical assets... rather than her somewhat limited mental capacity... suggests that she might not know as much as the prosecution would hope."
"We hopen dat dit pakket bijdraagt aan 't moraal."Da-da-da..."We hope this parcel does its bit to keep up morale."
"We hopen dat u genoten hebt van uw verblijf"We hope you have enjoyed your stay
" Liefste Richard, hoop dat het is wat je zoekt."Dearest Richard, hope what you're looking for is here.
".. Het was de lente van hoop, het was de winter van wanhoop ... ""..it was the spring of hope, it was the winter of despair..."
"...maar ik hoop dat ik het weet als ik er ben."... but I hope I know it when I get there
"0h, ik hoop dat ik zo jong als jij zal zijn op m'n 62e", en zo verder."Oh, I hope I'm as young as you are when I'm 62," he went on like that.
"Accepteer alsjeblieft deze olijftak van mij "en ik hoop dat we het kunnen proberen tijdens betere tijden.Please accept this olive branch... and I hope we can try again on better terms.
"Het is goed dat een mens zowel hoopt als rustig wacht op de redding door de Heer"."it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord."
"Sinn Féin en delegaties van de regering ontmoeten elkaar... en iedereen hoopt op een voorspoedig akkoord.""Sinn Féin and Government Delegates meet and everybody hopes for a happy settlement. "
"Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, - zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.""Love bears all things, believes all things, - hopes all things, endures all things."
"en hoopt ze snel af te maken wat ze al een levenlang wil: ""and hopes to soon complete what has been a years-long quest:
"waar een man in mijn positie mee hoopt te trouwen."a man of my position could hope to make his wife."
"Tot nu had ik gedacht, gehoopt, gebeden... "dat je tot dezelfde conclusie zou komen als ik.Until now, I had thought, hoped, prayed that you would come to the same conclusion that I have.
- Daar had ik al op gehoopt.- I confess, that is what I hoped.
- Dat had ik ook gehoopt. Maar zoals u hebt gezien, veroorzaakt mijn verblijf hier alleen onrust.I'd hoped for the same thing but as recent events have demonstrated my continued presence here will only cause further disruption.
- Dat is langer, dan ik had gehoopt.That's longer than I'd hoped.
"Ik heb hem geslagen en hij werd boos, en ik hoopte dat dit het einde ervan was."l slapped him and he got mad, and l hoped that was the end of it.
'"lk hoopte...'""l had hoped...."
'Ik hoopte dat kleine handen beter in staat waren haar karakter te vormen... 'en dat een baby glimlach aan haar borst haar volwassen zou maken."I had hoped that lighter hands than mine would help to mould her character... "and that a baby's smile upon her breast might change my child-wife to a woman.
'Ik hoopte dat we eens een vriend vonden daar buiten, iemand dat de Aarde kon vertrouwen,' 'een manier voor ons allemaal om vooruit te gaan, zowel mensen als aliens.''For once, I truly hoped we'd found a friend out there, 'someone Earth could trust, 'a way for us all to move forward, humans and aliens together.
'Je bent alles wat ik hoopte dat je was.' papa...You're everything I hoped you'd be. " daddy...
! Dan kunnen we Mars sneller populeren dan we hoopten!Then we can populate Mars even faster than we'd hoped.
"De inwoners van South Park hoopten $300.000 in te zamelen,"The residents of South Park had hoped to raise $300,000,
"Terwijl de rest van ons hoopten, "en onze taken zo goed mogelijk hervatten.'Whilst the rest of us hoped, 'and resumed our work as best we could.
'Ik weet dat we het niet altijd eens waren over het hoe, 'maar we hoopten allebei op hetzelfde ding:... een rechtvaardige wereld.'"I know we didn't always agree on how, "but we both hoped for the same thing: a just world."
'James was nog steeds aan het kaart lezen, we reden richting platteland, 'We hoopten dat het rijden daar minder belastend zou zijn.''With James still map-reading, we headed out into the countryside, 'where we hoped the driving would be less stressful.'
"and I hope you think it's cool."and I hope you think it's cool.
"overleden door complicaties bij operatie in hope memorial ziekenhuis. ""passed away after complications following surgery at hope memorial hospital."
# Land of hope and dum dum.# Land of hope and dum dum.
# Land of hope and glory♪ Land of hope and glory
# We're dans la maison I hope the Smoking Man's in this one #-** We're dans la maison I hope the Smoking Man's in this one -**
"Mandy Starling, 17, hopend op toelating op Gallaudet University... ""Mandy starling, 17, hoping to attend Gallaudet University... "
"hopend dat ik op miraculeuze wijze haar minder gaat missen."hoping I'll miraculously start missing her less.
- Gewoon rondhangen, hopend de ouwe te zien.Just hanging out, hoping to catch a glimpse of the old man.
- Ik heb gebeden hopend dat Lisa beter wordt maar dat wordt ze niet.- I have been praying hoping Lisa will get better but she's not.
- Ze komen hier binnen... zoekend, hopend, verwachtend, niet alleen eerlijkheid... maar morele rechtvaardigheid, morele rechtvaardigheid.- they come into this room searching, hoping, expecting not just fairness, but moral rightness... moral rightness!

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

appen
do
dopen
do
gapen
yawn
hagen
do
haken
do
halen
fetch
haren
do
haten
hate
heien
lift
helen
heal
heten
be called
hogen
increase
holen
do
honen
jeer at
horen
hear

Similar but longer

hoppen
do
hopsen
do
ophopen
pile up

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'hope':

None found.
Learning languages?