Spera (to hope) conjugation

Romanian
60 examples

Conjugation of eiti

Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Present tense
sper
I hope
speri
you hope
speră
he/she/it hopes
sperăm
we hope
sperați
you all hope
speră
they hope
Present perfect tense
am sperat
I have hoped
ai sperat
you have hoped
a sperat
he/she/it has hoped
am sperat
we have hoped
ați sperat
you all have hoped
au sperat
they have hoped
Past preterite tense
sperai
I hoped
sperași
you hoped
speră
he/she/it hoped
sperarăm
we hoped
sperarăți
you all hoped
sperară
they hoped
Future tense
voi spera
I will hope
vei spera
you will hope
va spera
he/she/it will hope
vom spera
we will hope
veți spera
you all will hope
vor spera
they will hope
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Conditional mood
aș spera
I would hope
ai spera
you would hope
ar spera
he/she/it would hope
am spera
we would hope
ați spera
you all would hope
ar spera
they would hope
Subjunctive present tense
să sper
(so that/if) I hope
să speri
(so that/if) you hope
să spere
(so that/if) he/she/it hope
să sperăm
(so that/if) we hope
să sperați
(so that/if) you all hope
să spere
(so that/if) they hope
Subjunctive past tense
să fi sperat
(so that/if) I have hoped
să fi sperat
(so that/if) you have hoped
să fi sperat
(so that/if) he/she/it have hoped
să fi sperat
(so that/if) we have hoped
să fi sperat
(so that/if) you all have hoped
să fi sperat
(so that/if) they have hoped
Past impf. tense
speram
I was hoping
sperai
you were hoping
spera
he/she/it was hoping
speram
we were hoping
sperați
you all were hoping
sperau
they were hoping
Tu
Voi
Imperative mood
speră
hope!
sperați
hope!
Imperative negative mood
nu spera
do not hope!
nu sperați
do not hope!
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Past pluperfect tense
sperasem
I had hoped
speraseși
you had hoped
sperase
he/she/it had hoped
speraserăm
we had hoped
speraserăți
you all had hoped
speraseră
they had hoped
Future alternative 1 tense
am să sper
I am going to hope
ai să speri
you are going to hope
are să spere
he/she/it is going to hope
avem să sperăm
we are going to hope
aveți să sperați
you all are going to hope
au să spere
they are going to hope
Future alternative 2 tense
o să sper
I am going to hope
o să speri
you are going to hope
o să spere
he/she/it is going to hope
o să sperăm
we are going to hope
o să sperați
you all are going to hope
o să spere
they are going to hope
Future perfect tense
voi fi sperat
I will have hoped
vei fi sperat
you will have hoped
va fi sperat
he/she/it will have hoped
vom fi sperat
we will have hoped
veți fi sperat
you all will have hoped
vor fi sperat
they will have hoped
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Future in the past tense
aveam să sper
I was going to hope
aveai să speri
you were going to hope
avea să spere
he/she/it was going to hope
aveam să sperăm
we were going to hope
aveați să sperați
you all were going to hope
aveau să spere
they were going to hope
Conditional past tense
aș fi sperat
I would have hoped
ai fi sperat
you would have hoped
ar fi sperat
he/she/it would have hoped
am fi sperat
we would have hoped
ați fi sperat
you all would have hoped
ar fi sperat
they would have hoped
Presumptive tense
oi spera
I might hope
oi spera
you might hope
o spera
he/she/it might hope
om spera
we might hope
oți spera
you all might hope
or spera
they might hope
Presumptive continuous tense
oi fi sperând
I might be hoping
oi fi sperând
you might be hoping
o fi sperând
he/she/it might be hoping
om fi sperând
we might be hoping
oți fi sperând
you all might be hoping
or fi sperând
they might be hoping
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Presumptive past tense
oi fi sperat
I might have hoped
oi fi sperat
you might have hoped
o fi sperat
he/she/it might have hoped
om fi sperat
we might have hoped
oți fi sperat
you all might have hoped
or fi sperat
they might have hoped

Examples of spera

Example in RomanianTranslation in English
" Daca spera sa intre in posesia mingii, trebuie sa-i opreasca pe Greenville aici. "If they hope to win the ball game, they've got to stop Greenville here.
"Chemam pe toti musulmanii care cred in Alah si care spera ca vor fi rasplatiti sa asculte ordinul lui Alah"We call on every Muslim who believes in God... and hopes for reward... "to obey God's command".
"Dacă lăsăm Rusia să se prăbuşească, nu vom putea spera să menţinem cooperarea amicală cu ea din Asia, care este de importanţă vitală pentru noi".If we fail Russia, we cannot hope to maintain her cooperation in Asia that is of such vital importance to us.
"Domnisoara, as putea spera sa va revad?Signorina, may I hope to see you again?
"Este oribil, eu știu Putem doar spera.".It's horrible, I know. We can only hope.
! - Oh, Doamne, sper că nu cu Jackson.- Oh, my gosh, I hope it was not to Jackson.
! China, sper.China, I hope.
" Dar eu sper .. Sper că te-ai întors.""But I hope... that you'll return."
" Dar eu sper .. întoarce.""But I hope... that you'll return."
" Este", este ceea ce sper că ştim amândoi că este, un verb." Is" is that we both know, I hope, is a verb.
" și eu speri putrezi în iad."and I hope you rot in hell.
"Barney Stinson, speri o să poarte ceva mulat şi fără spate?""Barney Stinson, do you hope she wears something slinky and backless?"
"Dar, până la urmă tot ce poţi face e să fii tu şi să speri că se va rezolva. "But in the end, all you can do is be yourself and hope it works out.
"De ce speri prea mult?""Why do you get your hopes up?"
"Poate că doar ceea ce poţi face este să speri că vei termina cu regretele potrivite.""Maybe all one can do is hope to end up with the right regrets."
"Draga mea Nora," "Este o parte din mine care speră că nu vei citi niciodată asta.""my dearest nora, there's a part of me that hopes you never read this.
"Haide, ea e fiica mea." Dar speră, în acelaşi timp, că nu-l vor crede.But hopes at the same time, that they don't believe him.
"Iar o altă parte din mine speră că nu va trebui să mă întâlnesc faţă în faţă cu d-voastră" "în această lume sau în cealaltă pentru a da explicaţii.''Part of me hopes I do not have to meet you face-to-face 'in this world or the next to explain.'
"Inima mea are mai mult decât speră şi totuşi suspină."My heart has more than it hopes for and still it sighs.
"Mama speră că nu vă supăraţi dacă mai staţi câteva luni la Cambridge."Mother hopes you both won't mind another few months in Cambridge.
"... Joey, sperăm că-ţi vei încheia ultimul an la facultatea de drept""...and so, Joey, we do hope that you will finish that last year of law school
"... în cazul în care nu există mai mult de noi, Să sperăm că nu sunt mai puțin ""...if there aren't more of us, let's hope there aren't less."
"Aceste cuvinte, sperăm noi, să vă uşureze pierderea."These words, we hope, may ease your loss.
"Copiii tăi te admiră, cum de altfel sperăm cu totii""Your children admire you, I'm sure, "as we all hope they do,
"Dacă acesta este George Sr, să sperăm că rămâne dispărut.""If this is who George Sr. is, let's hope he remains missing."
Ce sperați să realizeze de legat o bombă de piept și aruncarea în aer o stație de gaz?What do you hope to accomplish by strapping a bomb to your chest and blowing up a gas station?
Eu nu N'știu ce sperați să obțineți de...I don't know what you hope to achieve by ...
"Da" este răspunsul la care speram. Brothers and Sisters-S02E13-Separation Anxiety Traducerea: vayu"Yes" is what I was hoping for.
"În final, speram să îmi spuneţi ce s-a întâmplat cu hamsterul Sisyphus.Lastly, I was hoping you could shed some light on Sisyphus the Hamster.
- Addison, speram să te găsesc aici. - Bună, Corinne.Addison, I was hoping I'd find you here.
- Adevărul e, că speram - ...- The truth is,I was hoping ...
- Asa speram...- Well, I was hoping...
- Asta sperai?Is that what you were hoping?
- Asta şi sperai, nu?That's what you were hoping for, wasn't it?
- Pariez că sperai să nu mă mai vezi niciodată.I bet you were hoping never to see me again.
- Tu sperai sau Zoya?You were hoping or Zoya was hoping?
-LT nu a fost ceea ce sperai.-lt wasn't what you were hoping for.
Am avut sentimentul că sperau să rămână cu unul dintre noi, aici în oraş.I had a feeling that they were hoping to stay with one of us here in the city.
Au prins recinul de Groenlanda pe care sperau ca-l vor prinde.They've caught the Greenland shark they were hoping for.
Băieţii sperau că ne dai mingea înapoi!Uh, some of the fellas were hoping we could get the ball back!
Băieţii sperau să aduceţi ceva dulciuri.The boys were hoping you'd bring back something sweet.
Bătrâni sperau să se întâmple un fel de catastrofă, dar ei sunt înfioraţi de ideea că i-ai constrânge aşa de bine cu chestia asta.The elders were hoping for some kind of disaster, but they're startled that you would oblige them so well.
Cel puţin, a acţionat cum sperasem şi m-a invitat la cină.At last he did as I had hoped and invited me to dinner.
Chimioterapia nu a functionat asa cum sperasem.The chemo hasn't worked As we had hoped.
Ironic, ceea ce a deviat nava de la locul de aterizare stabilit a fost reconfirmarea a ceea ce sperasem.Ironically, what threw the ship off course from the original target zone was a reconfirmation of what we had hoped for.
Pentru că ştiam că oricât încercasem oricât sperasem nu aş fi putut s-o găsesc pe adevărata Renatta Hill.because I knew that as much as I had tried and as much as I had hoped, I couldn't find the real Renatta Hill.
Până în această dimineaţă sperasem să onorez această frumoasă zi prin a-mi plăti chiria.Until this morning I had hoped to honor this lovely day - by paying my rent.
Plăcintarul sperase ca niciodată să nu fie comparat cu tatăl lui, fie chiar şi numai în privinţa chipului...The pie maker had hoped never to be likened to his father, whether it be around the eyes...
Superiorul meu, Căpitanul Fache, sperase că, având în vedere specializarea dvs şi însemnele de pe cadavru, ne-aţi putea ajuta.My police chief, Capitaine Fache, had hoped considering your expertise and the markings on the body you might assist us.
Şi aşa, tânărul hoţ care sperase să fure o nestemată...Thus did the yöung thief who had hoped to steal a jewel...
" Nu sunt la fel de profunde, la fel de sentimental ca am sperat,"You're not as deep, as sentimental as I had hoped,
"A fost dragoste la prima vedere..." a spus ea cu sufletul la gură... "... dar nu am sperat că m-ai putea iubi şi tu la fel."'It was love at first sight... ' she said breathlessly... 'but I never hoped that you could love me too. '
"A sperat să fie înţeleaptă şi cumpătată pe măsură ce trecea timpul, dar vai!"She hoped to be wise and reasonable in time, but alas! Alas!"
"Am sperat ca va gasi capitanul o modalitate buna de a le explica."I hoped the captain would find a good way to explain it.
"Am sperat să fim iuţi ca nişte pisici sălbatice pe plajă, dar nu am fost decât nişte balene"."I'd hoped we were hurling a wildcat onto the shore but all we've got is a stranded whale."
"" Detectiv arata în jurul valorii de mare, sperând sa gaseasca un indiciu.'"The great detective looks around, hoping to find a clue.
"Aştept cu nerăbdare să-mi scrii, sperând că, într-o zi, ne vom întâlni."I look forward to our correspondence, hoping one day we may meet.
"Mai ştiu că lasă bani pe noptieră, sperând că o să-i fur.""I also know she left money on the nightstand, "hoping I'd steal it.
"Nu sunt cea pe care o iubeşti astăzi, "Dar îţi dau drumul pentru moment, sperând că într-o zi vei zbură înapoi la mine.""I may not be the one you love today, but I'll let you go for now, hoping one day you'll fly back to me."
"sperând că se va lipi de ea.""hoping it would rub off."

More Romanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

acera
wait for
spăla
wash
speria
scare
speti
harass
spuma
foam

Similar but longer

speria
scare

Random

rugi
roar
scărmăna
card
scumpi
make more expensive
sminti
trouble
spânzura
hang
speria
scare
stăpâni
master
strâmba
bend
suci
wring
sufla
blow

Other Romanian verbs with the meaning similar to 'hope':

None found.
Learning languages?