Akseptere (to accept) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
aksepterer
I accept
Bokmål past tense
aksepterte
I accepted
Bokmål future tense
vil akseptere
I will accept
Bokmål conditional tense
ville akseptere
I would accept
Jeg
Bokmål imperative tense
aksepter
I accept
Bokmål present perfect tense
har akseptert
I have accepted
Bokmål past perfect tense
hadde akseptert
I had accepted
Bokmål future perfect tense
vil ha akseptert
I will have accepted
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha akseptert
I would have accepted
Jeg
Nynorsk present tense
aksepterer
I accept
Nynorsk past tense
aksepterte
I accepted
Nynorsk future tense
vil akseptere
I will accept
Nynorsk conditional tense
ville akseptere
I would accept
Jeg
Nynorsk imperative tense
aksepter
I accept
Nynorsk present perfect tense
har akseptert
I have accepted
Nynorsk past perfect tense
hadde akseptert
I had accepted
Nynorsk future perfect tense
vil ha akseptert
I will have accepted
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha akseptert
I would have accepted

Examples of akseptere

Example in NorwegianTranslation in English
Det er uhøflig ikke å akseptere hans.We'd be rude not to accept his.
Men her i Brodny bønnfaller vi Dem om å akseptere vår gjestfrihet.But here in our fair village of Brodny, we beg you to accept our hospitalilty.
Jeg tilbød å akseptere symbolet på hennes gud i huset mitt.-I don't! I offered to accept the symbols of her god.
Jeg ba henne ikke om å akseptere min.I don't ask her to accept mine.
...uformell til tider, litt brutal og vanskelig å akseptere... men det har vært en utdanning....informal at times, and a little brutal and hard to accept... but it's been an education.
Fordi de vil akseptere signaturen din, og det er alt vi tar med oss tilbake.Because they'll accept your signature. And that's all we're taking back with us.
Det er uhøflig ikke å akseptere hans.We'd be rude not to accept his.
Nå kjenner hun sannheten, men hun vil ikke akseptere den.She has the facts now, but she won't accept them.
Men her i Brodny bønnfaller vi Dem om å akseptere vår gjestfrihet.But here in our fair village of Brodny, we beg you to accept our hospitalilty.
Dere må akseptere skjebnen deres og dø med ære. Vi dør med ære.You should learn to accept your fate to die well.
Vi aksepterer ingen papirer, Struve.We're not accepting any papers. -You heard him.
Hvis man aksepterer bestikkelser, er man allerede så godt som ferdig.If a man is weak enough to accept a bribe, he is already a dying man.
Jeg aksepterer dun unnskyldning, selv om du hadde grunn til å si det du gjorde.I accept your apology. Although it was your right to say what you did.
Jeg aksepterer.I accept.
Jeg vil ikke la deg heve sjekken din, men en gave for $1 0 eller under, det aksepterer jeg.I wouldn't let you cash your check, but a present for $10 or under, that I will accept.
Sir Guy aksepterte vår invitasjon.Sir Guy accepted our invitation.
Og han aksepterte det.And he accepted.
Hvorfor aksepterte du ikke min middagsinvitasion?I have called to dinner, why not accepted?
Ville du ikke trodd at Gud aksepterte ditt løfte?...wouIdn'tyouhavethought God had accepted your vow?
Da mennene kom til oss for sju år siden aksepterte de snart vår gjestfrihet.When these men came to us seven years ago, they accepted our hospitality quickly enough.
Ikke aksepter noen instruksjoner som hevdes å være fra tårnet før dere hører deres egen flight-dekoders tilgangskode.Do not accept any instructions claiming to be from our tower unless you hear your own flight recoder access code.
Vanskelig å finne noen forskjell på de to eksemplene. Det ene er sosialt aksepter: Å mobbe røykere.So the question is, at what point will it become acceptable to publicly hector fat people in the way that smokers are publicly hectored?
Jeg anbefaler deg, aksepter frivillig forvisning.I recommend you accept voluntary deportation.
Ikke si noe aksepter min unnskyldning og nyt maten.I don't know what to say, but... Don't say anything. Just accept my apology and enjoy this feast.
Bare aksepter at du ikke straks vil forstе altYou'll have to accept that there are certain things you won't understand right away.
Jeg håper det betyr at jeg er akseptert i denne sosieteten.I hope this means I'm accepted in polite society.
Ville du ha akseptert en vanlig invitasjon?Would you have accepted a normal invitation?
Deres innkalling er akseptert, mine herrer.Your invitation to the wardroom is accepted, gentlemen.
Dere viste, hvor nervøs jeg var ved å komme som en ny til huset og hvor viktig det er for meg å bli akseptert så det var meget omtenksomt av dere å gi meg sånn varm og søt velkomst.Knowing how nervous I must have been a stranger in a new household knowing how important it was for me to feel accepted it was so kind and thoughtful of you to make my first moments here so warm and happy and pleasant.
Jeg vedder på at araberne har akseptert.I bet the Arabs have accepted.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

adsorbere
adsorb
agitere
agitate
akkomodere
do
aksentuere
stress
aksjonere
demonstrate
ane
spot
annektere
occupy
annullere
annul
viske
rub
øydelegge
do

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'accept':

None found.
Learning languages?