Koreguoti (to adjust) conjugation

Lithuanian
10 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
koreguoju
I adjust
koreguoji
you adjust
koreguoja
he/she adjusts
koreguojame
we adjust
koreguojate
you all adjust
koreguoja
they adjust
Past tense
koregavau
I adjusted
koregavai
you adjusted
koregavo
he/she adjusted
koregavome
we adjusted
koregavote
you all adjusted
koregavo
they adjusted
Past freq. tense
koreguodavau
I used to adjust
koreguodavai
you adjust
koreguodavo
he/she used to adjust
koreguodavome
we used to adjust
koreguodavote
you all used to adjust
koreguodavo
they used to adjust
Future tense
koreguosiu
I will adjust
koreguosi
you will adjust
koreguos
he/she will adjust
koreguosime
we will adjust
koreguosite
you all will adjust
koreguos
they will adjust
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
koreguočiau
I would adjust
koreguotum
you would adjust
koreguotų
he/she would adjust
koreguotume
we would adjust
koreguotute
you all would adjust
koreguotų
they would adjust
Imperative mood
-
koreguok
you adjust
-
-
koreguokite
you all adjust
-

Examples of koreguoti

Example in LithuanianTranslation in English
Išnagrinėjusi Ueno finansinę būklę nekonsoliduotų skaičių pagrindu, Komisija daro išvadą, kad Ueno atveju koreguoti baudos sumą netikslinga.After having examined Ueno’s financial situation on the basis of non-consolidated figures, the Commission concludes that it is not appropriate to adjust the amount of the fine in Ueno’s case.
Įgyvendinant į ateitį orientuotą apskaitos sistemą (pavyzdžiui, ilgo laikotarpio padidėjimo sąnaudų (angl. Long Run Incremental Costs) apskaitos sistemą), paremtą ne faktinėmis įsigijimo sąnaudomis, o einamosiomis sąnaudomis, pvz., kai aktyvai iš naujo įvertinami skaičiuojant analogiškos šiuolaikinės infrastruktūros, sukurtos pačia našiausia esama technologija, sąnaudas, nacionalinei reguliavimo institucijai, siekiančiai minėtų tikslų, gali tekti koreguoti sąnaudų apskaičiavimo metodikos parametrus.When implementing an accounting system that uses a forward-looking approach (such as long run incremental cost) based not on historic costs but on current costs, e.g. where assets are revalued based on the cost of using a modern equivalent infrastructure built with the most efficient technology available, national regulatory authorities may need to adjust the parameters of the cost methodology in order to achieve these objectives.
Šį sprendimą reikėtų iš dalies pakeisti, jei Komisija nustatytų, kad būtina koreguoti orientacinius tikslus.The present Decision should be amended if the Commission's assessment points at a need to adjust the benchmarks.
Remiantis šia tarptautine sistema reikės veikti taip, kad kiekvienu konkrečiu atveju būtų galima koreguoti finansinio dalyvavimo šioje programoje mastą ir formą, ypač jei galima gauti finansavimą iš kitų viešojo sektoriaus lėšų, įskaitant kitus Bendrijos finansavimo šaltinius, pvz., Europos investicijų banką (EIB).In compliance with this international framework, it will be necessary to be able to adjust the scale and form of financial participation on a case-by-case basis, in particular if funding from other public sector sources is available, including other sources of Community financing such as the European Investment Bank (EIB).
Remiantis šia tarptautine sistema reikės veikti taip, kad kiekvienu konkrečiu atveju būtų galima koreguoti finansinio dalyvavimo šioje programoje mastą ir formą, ypač jei galima gauti finansavimą iš kitų viešojo sektoriaus lėšų, įskaitant kitus Bendrijos finansavimo šaltinius, pvz., EIB.In compliance with this international framework, it will be necessary to be able to adjust the scale and form of financial participation on a case-by-case basis, in particular if funding from other public sector sources is available, including other sources of Community financing such as the EIB.
Auditoriai koregavo įvairių Wfa turto straipsnių ir prievolių vertę – būsto statybos paskolos buvo sumažintos nuo 30,7 mlrd. Vokietijos markių (15,7 mlrd. eurų) nominalios vertės iki 13,5 mlrd. Vokietijos markių (6,9 mlrd. eurų), o tai atitinka koregavimą 56 %, ir apskaičiavo Wfa turtą, kuris lygus 5,9 mlrd. Vokietijos markių (3,02 mlrd. eurų).The auditors revalued various items of Wfa's assets and liabilities — the housing loans were adjusted from DEM 30700 million (EUR 15700 million) to DEM 13500 (EUR 6900 million), i.e. by 56 % — and arrived at a net asset value for Wfa of DEM 5900 million (EUR 3020 million).
Kitas eksportuojantis gamintojas, kurio atžvilgiu, siekiant tinkamai atspindėti skirtingų fizinių savybių rinkos vertę, Komisija koregavo dėl šių skirtumų pateiktas vertes, nesutiko su Komisijos atliktu skaičiavimu.The other exporting producer for which, in order to properly reflect the market value of the differences in physical characteristics, an adjustment to the submitted values for these differences had been made by the Commission at the provisional stage, contested the resulting calculation.
Vienas eksportuojantis gamintojas tvirtino, kad Komisija, norėdama atlikti palyginimą, koregavo eksporto kainą ir nepagrįstai sumažino tam tikras transporto, tvarkymo ir kredito išlaidų dalis.One exporting producer claimed that the Commission, when determining for comparison purposes the adjustments to the export price, made certain non-justified deductions in relation to certain elements concerning transport, handling and credit costs.
Atskleidus faktus viena šalis prieštaravo dėl to, kad Komisija tariamai koregavo fizines savybes.After disclosure, one party questioned alleged adjustments made for physical characteristics made by the Commission.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad valdžios institucijos praktikoje tikrino minėtus skaičiavimus ir prireikus juos koregavo.The investigation has shown evidence that the authorities have in practice verified the calculation and made adjustments to the calculations when justified.

More Lithuanian verbs

Related

pakoreguoti
adjust

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

pakoreguoti
adjust

Random

atgulti
have a nap
berti
strew
išmesti
throw away
pabendradarbiauti
cooperate a bit
pralošti
lose
rekomenduoti
recommend
smaguriauti
have a sweet tooth
sunaudoti
consume
susidėti
consist
užginčyti
contest

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'adjust':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In