Megold (to solve) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megoldok
I solve
megoldasz
you solve
megold
he/she to solve
megoldunk
we solve
megoldotok
you all solve
megoldanak
they solve
Present definite tense
megoldom
I solve
megoldod
you solve
megoldja
he/she solves
megoldjuk
we solve
megoldjátok
you all solve
megoldják
they solve
Past indefinite tense
megoldottam
I solved
megoldottál
you solved
megoldott
he/she solved
megoldottunk
we solved
megoldottatok
you all solved
megoldottak
they solved
Past definite tense
megoldottam
I solved
megoldottad
you solved
megoldotta
he/she solved
megoldottuk
we solved
megoldottátok
you all solved
megoldották
they solved
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megoldanék
I would solve
megoldanál
you would solve
megoldana
he/she would solve
megoldanánk
we would solve
megoldanátok
you all would solve
megoldanának
they would solve
Conditional present definite tense
megoldanám
I would solve
megoldanád
you would solve
megoldaná
he/she would solve
megoldanánk
we would solve
megoldanátok
you all would solve
megoldanák
they would solve
Conditional past indefinite tense
megoldottam volna
I would have solved
megoldottál volna
you would have solved
megoldott volna
he/she would have solved
megoldottunk volna
we would have solved
megoldottatok volna
you all would have solved
megoldottak volna
they would have solved
Conditional past definite tense
megoldottam volna
I would have solved
megoldottad volna
you would have solved
megoldotta volna
he/she would have solved
megoldottuk volna
we would have solved
megoldottátok volna
you all would have solved
megoldották volna
they would have solved
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megoldani
I will solve
fogsz megoldani
you will solve
fog megoldani
he/she will solve
fogunk megoldani
we will solve
fogtok megoldani
you all will solve
fognak megoldani
they will solve
Future definite tense
fogom megoldani
I will solve
fogod megoldani
you will solve
fogja megoldani
he/she will solve
fogjuk megoldani
we will solve
fogjátok megoldani
you all will solve
fogják megoldani
they will solve
Subjunctive present definite tense
megoldjam
(if/so that) I solve
megoldd
(if/so that) you solve
megoldja
(if/so that) he/she solve
megoldjuk
(if/so that) we solve
megoldjátok
(if/so that) you all solve
megoldják
(if/so that) they solve
Subjunctive present indefinite tense
megoldjak
(if/so that) I solve
megoldj
(if/so that) you solve
megoldjon
(if/so that) he/she solve
megoldjunk
(if/so that) we solve
megoldjatok
(if/so that) you all solve
megoldjanak
(if/so that) they solve
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megoldanom
I to solve
megoldanod
you to solve
megoldania
he/she to solve
megoldanunk
we to solve
megoldanotok
you all to solve
megoldaniuk
they to solve

Examples of megold

Example in HungarianTranslation in English
"Én ott leszek megoldani..."I will be there to solve...
- Az istenit. Mi bajod? Mintha nem akarnád megoldani ezt az ügyet.If I didn't know better, I'd think you didn't want to solve this case.
- Az semmit nem fog megoldani.That's not going to solve anything.
- Azért hozott ki egy nyáladzó dilist az őrültek házából, mert csak velem van esélye megoldani ezt az ügyet.If you signed a drooling maniac out of Crazy Acres, that's because I'm your only hope to solve this case.
- Elnézést, nem az én problémámat próbáljuk megoldani?Excuse me, I thought we were trying to solve my problem?
"Minden problémát megoldok."l solve problems. OSU."
- Az az! Valahányszor megoldok valamit, újabb gond adódik.Every time I resolve one problem, another one jumps up.
Asszonyom, két napon belül minden problémát megoldok, és aztán elmegyek.Madam, in 2 days time I will solve the problems of this house and leave
- Minden egyes gondolattal megoldasz egy ügyet?- Does every thought you have solve a case?
De ha megoldasz egy rejtélyt, mi marad?But if you solve a mystery, what are you left with?
Előbb-utóbb majd csak megoldasz végre egy ügyet.Sooner or later you have to solve one case.
- Most megold egy gyilkosságot, amiről mind tudjuk, hogy nem gyilkosság.He's trying to solve a murder that for all we know isn't murder.
A városi népek azt hiszik, hogy a pénz mindent megold.City folk are always trying to solve things with money.
- Hetente megoldunk egy ügyet.- We solve a murder a week.
Adam atyát felfüggesztették egy folyó nyomozás miatt, amit remélhetőleg hamar megoldunk.Father Adam is currently suspended due to an ongoing investigation that we hope to resolve as quickly as possible.
Akkor két problémát is megoldunk.Then we solve both problems.
Amikor megoldunk egy ügyet, táncolunk.Every time we solve a case, we dance, right?
- Helyes. - Viszont amennyire én tudom, ez tökéletes példája volt annak, ahogy az egységeink együtt dolgozva megoldanak egy ügyet.- But as far as I'm concerned, this was a perfect example of our two departments cooperating to solve a case.
Ahol Mary-Kate és Ashley a nyomozók. Minden esetet megoldanak legkésőbb vacsoraidőre.Where everyday play detectives and resolve every crime by dinner time.
Azt hiszed, a számok mindent megoldanak?You think numbers will solve everything?
Azt hittem, maguk FBI fiúk mind okos- tojások. Pikk-pakk megoldanak mindent.I thought you FBI guys were all Quiz Kids, solved everything right away.
- Ha egyáltalán megoldom.If I solve this one.
- Ma, vagy megoldom én.Today or I will resolve it myself.
- Majd én megoldom az ügyet.- I'm going to solve this one first.
- Megyek és megoldom.I'm gonna go and resolve it.
- Mondd csak, megoldom a problémát.- Tell me, I'll solve your problem
- Minden gondunkat megoldod, drágám.- You have resolved all our worry, dear.
Azt hiszed, pár millióval megoldod a problémát?You think a few million dollars would solve the problem?
Azt hitted, csak idejössz és megoldod az összes problémádat azzal, hogy megölöd Bono-t.Like a complete nut job trying to solve all his problems by coming in here and killing Bono.
Csak legalább míg megoldod az első ügyedet és ha majd akkor nem érzed magad olyan erősnek mint King Kong... akkor kiléphetsz.At least until you solve your first and if after that you don't feel like king kong on cocaine... then you can quit.
De ha tényleg van még valami megoldatlan dolog,... jobb, ha hamar megoldod.But if there's really something unresolved... you better solve it fast.
"Rendszerint megoldja, vagy minimalizálja a legtöbb problémát.."He usually resolves or minimizes most problems
- Dehogy, a bölcsészképzés megoldja az összes létező problémádat.No, a liberal arts education solves all your problems.
- Nekem az a rész tetszik, amikor a detektív megoldja az ügyet.Because I like the part where the detectives solves the crime.
- Ő megoldja őket.No, she solves troubles.
"A chicagóiaknak nem kell félniük. A hónap végére megoldjuk ezt az ügyet.""Chicagoans need not fear, this case will be solved by the end of the month"?
'Hamarosan megoldjuk ezt az ügyet.''We will solve this case very soon.'
* Megoldjuk, megoldjuk, megoldjuk vele az ügyet!we're gonna solve, solve, solve this case ? ?
- De kéne. De szerintem inkább maradnék, hogy megoldjuk a túlzott félénkség jelentette problémámat.Yes, I do, but I think I should stay here and try to solve this problem of extreme shyness.
- Igen, és ha ma megoldjuk akkor holnap egy másikat kell kezdenünk.Yeah, and if we solve it today, we'll only have to start another one.
Azt akarom, hogy megoldjátok, hogy én elmehessek.- I just want it solved, so I can leave.
Azért jöttetek ide, hogy megoldjátok a koronahercegnő meggyilkolásának rejtélyét.Didn't you also come here to solve the mystery of the Crown Princess' murder?
Egy pillanatra sem múlt el az érzés, ezért akarom, hogy megoldjátok a problémáitokat, mielőtt meghal.I have never stopped loving you, which is why I want you to resolve this thing with your father before he dies.
Hogy megoldjátok az ügyet?To solve the case? !
- Gondolja, hogy megoldják ezt az ügyet?Do you think you'll solve this case? Joe.
- Tudom, megoldják.- I know you will solve them.
- és megoldják a problémát.- and solve the problem.
A bizottság alakulatot szervezett, hogy megoldják Dex gyilkosságát.Commissioner created a task force to solve Dex's murder.
A bázisaink megoldják azt, amit a tálibok nem tudtak megoldani.Our bases are there to solve a problem that Taliban could not solve.
- Amit már megoldottam.- Which I already solved.
- Azt hiszem megoldottam a problémát.- I think I solved the problem.
- De ez... nem hasonlít egy kirakósra sem amit eddig megoldottam.- Oh, this... isn't like any other puzzle I've ever solved.
- De megoldottam!But I solved it!
- Ja, azt már megoldottam, ráfordultam a következőre.- Oh, yeah, solved it, on to the next thing now.
Az a kifejezés, amit megoldottál, "Viz Allati"?That phrase that you solved, "Viz Allati"?
Az egyetlen rejtély, amit valaha megoldottál, az álterhesség rejtélye.The only mystery you've ever solved is the mystery of the empty uterus.
Elég rég volt már, amikor igazából megoldottál egy ügyet.It's been a while since you solved a crime for real --
Hanem azért, mert megoldottál neki egy problémát.You're here because you solved a problem for him.
- Az mindent megoldott volna.- That would have solved everything.
- Mi volt az első ügye, amit megoldott?What's the first case you ever solved? - Stealing an ostrich.
A környezetük úgy tekint rájuk, mint egy megoldott problémára.The neighborhood could be looking at this as a problem solved.
A mi részünkről megoldott a dolog.The problem is solved from your end.
- Egy csomó más ügyet megoldottunk.- We've solved plenty of other cases.
- Igen, de megoldottunk egy újabb talányt.Yeah, but we've solved another riddle.
- Rengeteg vitát megoldottunk.We resolved a lot today, everybody.
- Semmi, mindent megoldottunk.- Nothing, it's all resolved.
Azt hiszem minden problémát megoldottunk.Uh-huh. I think all the problems are solved now.
4-et megoldottak, a maradék 3 közül pedig kettőben szerepelt terepjáró, a közlekedésiek szerint azonban Brandtnek nem volt terepjárója.and Olivia's death. Four of those were solved. Of the other three, two of them involved SUVs.
Az ügynökség forrásait olyan esetre fogja költeni, amit már megoldottak?You're going to spend bureau resources pursuing a case that's already been solved?
Kettőt megoldottak.Two of them have been solved.
Mindegy, az unoka bejön. Együtt elmennek, és lesz még egy ügy a megoldottak közt.Anyways, grandson's coming in, they reunite, and I throw another case on the old "solved it" pile.
- Ahogy megoldottad Da Vinci-t?- Like you resolved Da Vinci?
- Azt hiszem megoldottad a problémát.Darling, I think you solved the problem for me.
- Csodálatra méltó, ahogy megoldottad a rejtélyt.- You were wonderful the way you solved this case.
'Míg én ezt intéztem, Hammond többé-kevésbé megoldotta az LFA pohártartós hibáját.''While I did that, Hammond kindly solved the LFA's cup-holder problem.'
- Azt mondta, megoldotta az ügyet.He said he solved the case.
- Gratulálok. Majdnem megoldotta az esetet.You almost solved the crime.
- Ja, az megoldotta az összes problémájukat.- Yeah, that solved all their problems.
- Akkor azt hiszem, megoldottuk a rejtélyt.- I think then, that the mystery is solved.
- Az ügyet megoldottuk!The case is solved.
- Az ügyet megoldottuk.The case is solved.
- De megoldottuk a halála rejtélyeit.But we just solved the mystery of his death.
- Úgy mint, ahogy te és a barátaid megoldottátok azt az ügyet a cserediákkal, Jesusszal?Oh, you mean like you and your friends resolved that thing with the exchange student [With lisp] Jesus?
Azt hittem, azt az ügyet megoldottátok.I thought this other thing was resolved.
Azt nem hiszem el, hogy megoldottátok az ügyet.I meant I can't believe you solved the case.
Ismerem Bengt Rosling állásfoglalását, de megoldottátok az ügyet.I've read Bengt Rosling's notes but the case is solved.
Mikey-n kívül mindannyian úgy tesztek, mintha megoldottátok volna az év ügyét.Other than Mikey, you're all pretending that you all solved the world's last crime.
- Igen, de megoldották Brent Bolton halálának rejtélyét, és felszámoltak egy kémhálózatot, ami veszélyeztette a nemzetbiztonságot.Yes, but you solved the mystery of Brent Bolton's death and broke up a spy ring that was threatening national security.
- Tehát az ügyet csaknem megoldották?- So the case is almost solved? - Yes.
A Crane-fiúk ismét megoldották.Another Crane Boys Mystery solved.
A gyilkosságot megoldották.That, is a murder solved.
A jövőben a karcsúdisznók megoldották a sziklán járás problémáját, de van egy másik megoldandó probléma.In the future, scrophers have solved the problem of moving over rock, but there is another problem to solve.
- Az megoldana egy pár gondot.That would solve a few problems.
- Mert az sok gondot megoldana.- 'Cause that would solve a ton of problems.
A kerületi ügyész elutasít egy ügyet. Több problémát okozna, mint amennyit megoldana.The District Attorney dismissing a case... well, would raise more problems than it would solve.
Az mindent megoldana.That would solve everything.
- Az megoldaná a másik problémánkat, nem?- That would solve our other problem.
- Az megoldaná a problémát, nem igaz?That would solve our problem.
- Egy gép megoldaná a problémát.A machine would solve that problem.
A biztosítási összeg megoldaná az összes pénzügyi gondját. Pontosan.So a total-loss insurance claim would solve all of your cash flow problems.
Akkor repüljek haza Dubaiból, hogy megoldjam a kis problémád?You expect me to fly back from Dubai.. ...to solve your small problem?
Amellett nagyon lefoglal, - hogy megoldjam a szerencsétlenül járt sírásó esetét.Besides, I have my hands full trying to solve the murder of this unfortunate gravedigger.
Arra céloz, hogy nem akarja, hogy megoldjam?Are you saying you don't want me to solve a murder?
12 órád van, hogy megoldd... a fejtörőmet, Sherlock... vagy nagyon rossz... fiú... leszek.12 hours to solve... my puzzle, Sherlock... or I'm going to be so... naughty.
Használd az Erőt, hogy megoldd a problémát.Use the force to solve all your problems.
Oké. Szükséged van rám, hogy megoldd ezt a problémát.You need my help to solve this Trouble.
Van egy örád, hogy megoldd az ügyet, míg elaltatom öket.You got an hour to solve the case while I get the kids in bed.
"Holtnak fontosabb, hogy nyakkendőt viseljek, mint az, hogy megoldjak egy ügyet.""Holt would rather I wear a tie "than solve a case.
- hogy megoldjak egy ügyet.to solve a crime.
Ahhoz, hogy megoldjak egy rejtélyt, ami a Szfinxnél is idősebb.To solve a riddle older than the Sphinx.
Arra kérsz, hogy kockáztassam az állásomat, és segítsek neked, megoldjak egy titokzatos problémát egy ismeretlen személynek, semmi másra nem alapozva, csak a te szavaidra.You're asking me to risk my job to help you solve a mysterious problem for an unknown person, based on nothing but your word?
Azért vagyok itt, hogy megoldjak két gyilkosságot.I'm here to solve two murders.
Azért kérted a segítségünket, hogy megoldj egy... mit is?You called in a favor to solve some, what is it,
De kémként, néha az egyetlen mód, hogy megoldj egy problémát hogy bízol a rossz fiúban, hogy azt teszi ami természetes.But, as a spy, sometimes the only way to solve a problem... is trusting a bad guy to do what comes naturally.
Nincs rá szüksége, hogy megoldj bármit is.She don't need you to solve nothing.
Tudom, úgy érzed ez a te felelősséged, de nem a te dolgod, hogy mindent megoldj.I know you feel this is on your shoulders, but it's not your job to solve everything.
- Azért van itt, hogy megoldjon egy problémát, igaz?- You're here to solve a problem, right? - Yes.
A kölyök? Te egy közismert bűnözőt küldesz, hogy megoldjon egy bűnügyet?You're gonna send a known felon out to solve a crime?
Ami szerinted ugyebár egy tudatalatti kísérlet lenne arra, hogy megoldjon egy múltban történt konfliktust.Which, according to you, would be an unconscious attempt to resolve a conflict from her past.
Ahhoz, hogy megoldjunk egy gyök-kifejezést, először kell találnunk egy számot, amit ha megszorzunk önmagával... visszaadja a számot a gyök alatt.To solve a radical expression, you must first find a number that when multiplied by itself... Yields the number beneath the radical. Look at this.
Bennünket azért fogadtak fel, hogy megoldjunk egy problémát és ezt meg is tettük, mint a profik, mert azok is vagyunk.We were hired to solve a problem, which we did, like professionals, which we are.
Biztos fel akar bérelni bennünket, hogy megoldjunk egy újabb rémisztő rejtélyt. Nem vagyunk itthon!It's probably somebody looking for us to solve some scary mystery.
De amíg nem tudjuk, használhatjuk arra a képzeletünket, hogy megoldjunk problémákat vagy okozzuk őket.But, until we know, are we going to use our imaginations to solve problems or to cause them?
2008-ra elkészült az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, ...más néven a CERN, ...a hatalmas nemzetközi projekt lehetővé teszi a tudósoknak, ...hogy megoldjanak kiemelkedő tudományos rejtélyeket, ...a világegyetem keletkezésével kapcsolatban.Completed in 2008 by the European Organization for Nuclear Research, also known as CERN, the massive international project may allow scientists to solve outstanding scientific mysteries concerning the creation of the universe.
Általában zenészek állnak össze, hogy megoldjanak... mindenféle problémát. Éhezés, az amerikai farmrendszer összeomlása, globális felmelegedés, és amiért ti küzdötök, srácok.Well, musicians have banded together before to solve all kinds of problems: world hunger the collapse of the American farm, global warming... and, uh... you're 0 for 3, guys.
Úgy vélem, az emberek képesek rá, hogy bármilyen problémát megoldjanak.I believe the human race has the ability to solve any problem.
- de ezeket nem nekem kell megoldanom.- but they're not mine to solve.
Az FBI játszadozik egy csomó bankrablással, míg nekem egy hármas gyilkosságot kell megoldanom!The FBI is fiddling around with a bunch of bank robberies while I've got a triple homicide to solve!
De az én a problémáimat magamnak kell megoldanom.Then, I'll have to solve my problems on my own.
De először két gyilkosságot kell megoldanom.But first I've got two murders to solve.
- Úgy érzed, rossz színben fogsz feltűnni a sok törvényszéki okostojás előtt, ha túl sokáig tart megoldanod ezt az ügyet.You think you'll look bad in front of all these forensic geeks if it takes you too long to solve this one.
Ha gond a közös munka, neked kell megoldanod.If she's having trouble working with you, it's a problem I expect you to solve.
Ha problémád van valakivel, neked kell megoldanod.You got a problem with somebody, you got to solve it, take care of it.
Most a sötétség problémát kell megoldanod!Right now, you need to solve the darkness trouble.
Amiket nem sikerült megoldania, és amikről a demokratikus állama olyan gondosan hallgat.- Murders? Which you failed to solve and which your democratic state so carefully concealed.
Azt mondtam a képviselő úrnak, hogy neki kell megoldania a faji gondokat Amerikában, és ha lehet, holnap délelőtt.I told the congressman it was his responsibility to solve the race problem in America, if possible before tomorrow.
Ezt nem a CIA-nak kell megoldania, Chuck.This isn't for the CIA to solve, Chuck.
- Kemény ügyet kell megoldanunk.- We got a tough case to solve. - No, uh, I can't.
- Nem vehetem ki a szabadnapomat, hogy vele legyek, mert két gyilkosságot kell megoldanunk.- I can't take my day off to be with him because I have yet another homicide to solve.
A helyzet az, hogy mind benne vagyunk, és együtt kell megoldanunk a problémákat.The problem is we're in this together, and together, we're supposed to solve our problems.
Akkor hogy kéne megoldanunk?Well, how are we meant to solve it?
A fennmaradó problémákat saját magatoknak kell megoldanotok.Both of you have to solve the remaining problems yourselves.
Egy sokkal égetőbb problémát kell megoldanotok.You two have a more immediate problem to solve.
- Nélküled kell megoldaniuk.- They have to solve it without you.
De mint mindig, most is maradtak olyan problémák, amelyeket másoknak kell majd megoldaniuk.But as always, there are some intractable problems that I must leave for others to solve.
Ezt nekik kell megoldaniuk.They have to be the ones to solve this.
A kreatív nyílt probléma megoldó játék sokkal jobb, mint a legjobb oktató szoftver.Creative open-ended problem-solving play is far better than the best edutainment software you could ever have.
A patkányok 36 órán keresztül képesek voltak a labirintusban futkosni, a probléma megoldó készségük pedig rohamosat javult.The drug was a major breakthrough. The rats could run the maze for 36 hours straight, and their problem-solving abilities skyrocketed.
Egy bűntény-megoldó gépezet vagyok, már vagy 50 ügyet megoldottam, a legtöbbet gatya nélkül.I am a crime-solving machine, and I have closed over 50 cases, many without pants.
Indítsák be a probléma megoldó gépet, vagy bármi is legyen a hölgyike, és derítsék ki, hogy mentik meg az unokámat!Just, like, rev up your Trouble-solving machine or whatever she is, and just find a way to save my grandson!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megáld
bless
megtud
find out
megvéd
protect

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lökdösődik
waved
megidéz
summon
megjátszik
act
megjegyez
note
megkaparint
seize
megnyer
win
megnyúz
skin
megoperál
operate someone
megszólamlik
start speaking
megújul
be renewed / refreshed / restored

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'solve':

None found.
Learning languages?