Megérkezik (to arrive) conjugation

Hungarian
85 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megérkezem
I arrive
megérkezel
you arrive
megérkezik
he/she to arrive
megérkezünk
we arrive
megérkeztek
you all arrive
megérkeznek
they arrive
Past indefinite tense
megérkeztem
I arrived
megérkeztél
you arrived
megérkezett
he/she arrived
megérkeztünk
we arrived
megérkeztetek
you all arrived
megérkeztek
they arrived
Conditional present indefinite tense
megérkeznék
I would arrive
megérkeznél
you would arrive
megérkezne
he/she would arrive
megérkeznénk
we would arrive
megérkeznétek
you all would arrive
megérkeznének
they would arrive
Conditional past indefinite tense
megérkeztem volna
I would have arrived
megérkeztél volna
you would have arrived
megérkezett volna
he/she would have arrived
megérkeztünk volna
we would have arrived
megérkeztetek volna
you all would have arrived
megérkeztek volna
they would have arrived
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megérkezni
I will arrive
fogsz megérkezni
you will arrive
fog megérkezni
he/she will arrive
fogunk megérkezni
we will arrive
fogtok megérkezni
you all will arrive
fognak megérkezni
they will arrive
Subjunctive present indefinite tense
megérkezzek
(if/so that) I arrive
megérkezz
(if/so that) you arrive
megérkezzen
(if/so that) he/she arrive
megérkezzünk
(if/so that) we arrive
megérkezzetek
(if/so that) you all arrive
megérkezzenek
(if/so that) they arrive
Conjugated infinitives
megérkeznem
I to arrive
megérkezned
you to arrive
megérkeznie
he/she to arrive
megérkeznünk
we to arrive
megérkeznetek
you all to arrive
megérkezniük
they to arrive

Examples of megérkezik

Example in HungarianTranslation in English
- Csak egyben szeretnék megérkezni.- All I want is to arrive in one piece.
- És mikor fogunk megérkezni?Makes sense. Yeah, so what time are we going to arrive?
37 perc megérkezni a helyszínre, lezárni és semlegesíteni azt, igen.37 minutes to arrive, contain and neutralize, yeah.
A hajóidnak egy hónapjuk van megérkezni.Your ships have one month in which to arrive.
Az újságírók elkezdtek megérkezni... néhányan a rádiótól, akik a repülőtér közelében voltak, mások véletlenül, és később, a TV kamerák is megérkeztek.Journalists started to arrive... some from the radio, who were nearby in the airport, others by chance, and later, TV cameras started to arrive.
"Amint megérkezem, tudatom, mennyire súlyos apa sérülése.""As soon as I arrive I will let you know how seriously father is wounded."
"Mindenki fél, amikor megérkezem.""Everyone's scared whenever I arrive."
1 500 főre számítok, mire megérkezem.l expect 1 500 men to be there when l arrive.
Ajánlom, hogy te is ott legyél a pokolban, amikor megérkezem.I better not arrive in Hell and find out you're not there.
*Ha megérkezel ajtóm eléWhen you arrive on my doorstep
- amint megérkezel.- as soon as you arrived.
Ahogy megérkezel, bajt csinálsz.You have created trouble on the day you arrived.
Amikor majd megérkezel.The day you would arrive.
Amikor megérkezel Tar-ba... arany koronát viselsz majd a fejeden.When you arrive at Tar... you'll wear a golden crown upon your head.
15 perc lesz, míg az elnök kocsikísérete megérkezik.It will take 15 minutes for the president's motorcade to arrive.
A Voyager holnap megérkezik a bolygójukhoz.Voyager is due to arrive at their planet tomorrow.
A hagyomány az, ha a királyunknak nincs örököse a halála után, itt várunk, míg az első férfi megérkezik a sivatagból, és őt tesszük meg királyunká.When our King dies leaving no heirs, we wait for the first man to arrive from the desert, and make him King.
A menyasszony mindjárt megérkezikThe sedan is about to arrive
A miniszter hírnöke hamarosan megérkezik.A messenger from the minister is about to arrive.
"20 perc múlva megérkezünk!""We'll arrive in twenty minutes!"
"És nem hagyhatjuk abba a kutatást, És az lesz kutatásunk vége, ha megérkezünk oda, ahonnan elindultunk."We shall not cease from exploration... and the end of all our exploring will be to arrive where we started... and know the place for the first time."
- Amilyen hamar megérkezünk.- As soon as we arrive.
- Hamarosan megérkezünk.- We will arrive soon.
- Jobb, ha akkor tudod meg, amikor megérkezünk.Better you learn when we arrive.
"1942 elején, az első szállítmányok megérkeztek Felső-Sziléziából."In early 1942, the first transports arrived from upper Silesia.
"Emlékszel arra, amikor megérkeztek?"Do you remember when they arrived?
"Ezt a várost remek emberek építették, akik lecsukták a részegeket és paráznákat, de belőlük éltek, míg a rendőrök megérkeztek.""this town was built by great men "who demanded that drunkards and harlots be arrested while charging them rent until the cops arrived."
"Láttuk, amikor tegnap megérkeztek."We saw you arrive yesterday.r
'Amíg én magamba szívtam a helyi történelmet, James és Richard megérkeztek a szállásra. ''While I was soaking up the local history, James and Richard had arrived at the overnight halt.'
"Néztem, ahogy a gyerekek megérkeznek az iskolába."I watch the kids arrive at school.
"Percek vannak hátra és megérkeznek a Trade Martba."Now it will only be a matter of minutes before they arrive at the Trade Mart.
- A hatóságok nem így fogják látni, ha megérkeznek.Well, I'm certain the authorities will disagree - once they arrive.
- A hét végére megérkeznek.- They will arrive at the end of the week.
- Ha itt találják, amikor megérkeznek, akkor...If you're here when they arrive, they...
"Augustus király parancsára megérkeztem Drezdába,""I arrived in Dresden at the order of king Augustus
"Kedves Jákob atya, szerencsésen megérkeztem Északra.""Dear Father Jacob, I have arrived safely in the north."
"Sebesülten és kimerülten, végül, megérkeztem Avalon határához."Wounded and weary, at last l arrived at the borders of Avalon.
"Tegnap megérkeztem Cape Verde-be egy fapados járattal. ""l arrived yesterday in Cape Verde on the TAP flight. "
"Végül megérkeztem és beléptem az Istennő nagy apácarendébe."l finally arrived and was about to enter the great sisterhood of the Goddess.
- 3 napja megérkeztél, csak most bújsz elő?- You arrived three days ago. - And now you show yourself?
- Onnan, hogy te már jártál a barlangban. Valószínűleg, amikor megérkeztél a Risa-ra.Because you'd already been there once, probably the moment you arrived on the planet.
Amikor megérkeztél, túl kevés jined, és túl sok jangod volt.When you first arrived, you had too little yin, too much yang.
Amióta csak megérkeztél, egyértelmű, hogy másé a szíved.From the moment you arrived, it's been obvious your heart belongs to another.
Anya,megérkeztél!Mother, you have arrived!
"...mire a népszerű popzenekar megérkezett.""when the super group arrived."
"...és végül a farkas megérkezett a nagymama házához.""...until finally, the wolf arrived at the grandmother's house."
"A Paschim Express megérkezett a négyes vágányra."The Paschim Express has arrived at platform number four
"Amikor megérkezett John, Stockholmba, hitelt vett fel, kamatra."When John arrived in Stockholm, he borrowed money for rent.
"Az erősítés megérkezett a csillagkapuhoz, parancsnok."Our reinforcements have arrived at the stargate, commander.
"Elnézést, kicsit ridegek voltunk, mikor megérkeztünk."I'm sorry we were a bit brusque when we first arrived.
"Emlékszel amikor megérkeztünk?"You remember when we first arrived?
'Brian és én végül megérkeztünk az első szakaszhoz.'Brian and I had finally arrived at the first stage.
'Először, miután megérkeztünk Indiába, 'csend és nyugalom honolt.''For the first time since we arrived in India, 'there was a bit of peace and quiet.'
'Néhány órával később megérkeztünk Delhibe, 'ahol úgy döntöttem, hogy megkarcolom magam.''Several hours later, we arrived in Delhi, 'where I decided to have an accident.'
"Hű, hála az égnek, hogy ti szerelők megérkeztetek.""Gee, thank God you two plumbers arrived."
Az érdekelt volna, hogy amikor megérkeztetek Auschwitz-ba, elkülönítettek a lányodtól?I wanted to know if when you arrived in Auschwitz, did they separate you from your daughter?
Aznap történt, amikor te és Jerry megérkeztetek.It happened the same day you and Jerry arrived.
Csakhogy a helyszínelők már azelőtt begyűjtötték, hogy megérkeztetek volna.Except that C.S.U. Collected them before either of you arrived.
Egyszer, mert nem üdvözöltelek titeket megfelelően mikor megérkeztetek.For one, l didn't greet you both properly when you arrived.
Ez jól hangzik, de valami azt súgja lehet egy teljes SWAT csapat vár, hogy megérkezzek.Sounds really nice, but something tells me there might be a full SWAT team just waiting for me to arrive.
Mi vagyok én, fax, hogy megérkezzek?Am I a fax, to arrive?
"Előkészültem" rá, hogy megérkezzen, és "előkészülök" rá, hogy beletegyem ebben a fazékba.I am "prepared" for it to arrive, at which point I will "prepare" to put it into this pot. I did not hear any of that, you understand?
"Várnám, hogy Pandey megérkezzen..""When Mr. Pandey arrives."
"Várom, hogy Pandey-ji megérkezzen....""When Mr. Pandey arrives."
- Elég ideig, hogy Alfred megérkezzen.- Enough time for Alfred to arrive.
- Felismerték, hogy nem tarthatják el magukat fogadásokból, úgyhogy az első adandó alkalommal munkába álltak és várták, hogy megérkezzen a mentőhajó.They realised they couldn't rely on gambling... so they took whatever employment they could find... while they waited for a rescue vessel to arrive.
Megvárod a híd alatt, hogy megérkezzünk 2077-ből és megölsz mindenkit.You wait under that bridge for all of us to arrive from 2077 and then you kill everyone.
Nos, Watson keresnünk kell egy fogadót éjszakára, hogy holnap reggel 9-kor pontosan megérkezzünk Thor Place-be.Now Watson we must find a comfortable inn for the night so that we can arrive punctually at Thor Place at 9:00 in the morning.
Túl késő van, hogy megérkezzünk.Too late to arrive.
Nagyon várta már, hogy megérkezzetek. De aztán kidőlt.He got so excited waitin' for y'all to arrive, he just pooped out.
- Még mindig arra várunk hogy megérkezzenek- We are still waiting for him to arrive.
A fegyveres innen lőtt... várt, hogy az áldozatai megérkezzenek.The gunman fired from here... after waiting for his victims to arrive.
Ahogy már az előbb is mondtam, nagyon nagy Musztáng drukker vagyok, és amíg arra vártam, hogy maguk megérkezzenek a helyszínre, én... talán hozzányúltam M. edző valamelyik trófeájához. Jaj, több volt az, mint egy érintés.Like I said before,I'm a huge Mustang fan, and while I was waiting for your guys to arrive at the scene,I... may have touched one of Coach M's trophies.
Bemennék veletek, de várom, hogy egy betegem szülei megérkezzenek.I would go in with you, but I'm waiting for a patient's parents to arrive.
Eldugtam itt, hívtam a rendőrséget, leadtam nekik az drótot, és vártam, hogy megérkezzenek.I dumped it here, called the police, tipped them off and waited for them to arrive.
Igen, tudom, hogy tegnap kellett volna megérkeznem. De baleset hátráltatott.Yes, I know I was supposed to arrive yesterday, but I've been delayed by an accident.
Tegnap kellett volna megérkezned.You're supposed to arrive yesterday.
Annak a papírnak nem lett volna szabad megérkeznie.That paper was never supposed to arrive.
Ez a John Paul tudja, hogy Jane-nek mikor kell megérkeznie az Államokba? Nem.This guy, John Paul, does he have any idea when Jane's supposed to arrive in the U.S.?
Hát, ha ez a helyzet, az elnöknek mostanában kell megérkeznie.Well, if that's the case, the President is about to arrive.
Mikor kell megérkeznie?When is he supposed to arrive?
Nem kellett volna az apádnak egy órával ezelőtt megérkeznie?Wasn't your father supposed to arrive like an hour ago?
6:15-re kell megérkeznünk Tokióba.We are supposed to arrive at 6:15 going to Tokyo.
Különböző ellenőrző pontokhoz kellet megérkeznünk, meghatározott időben, aztán teljesítenünk kellett pár speciális szakaszt zárt utakon, nagyon precíz átlagsebességgel.We had to arrive at various checkpoints at specified times, and then complete a number of special stages on closed roads at a precise average speed.
Nem kellett volna már megérkezniük?They aren't going to arrive right now?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

krákog
do
lektorál
read
likvidál
liquidate
lök
push
megakadályoz
prevent
megcsal
cheat
megérint
touch
megerősít
confirm
meghat
touch
megijed
get frightened

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'arrive':

None found.
Learning languages?