Relaksohem (to relax) conjugation

Albanian
64 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
relaksohem
I relax
relaksohesh
you relax
relaksohet
he/she/it relaxes
relaksohemi
we relax
relaksoheni
you all relax
relaksohen
they relax
Past tense
u relaksova
I relaxed
u relaksove
you relaxed
u relaksoi
he/she/it relaxed
u relaksuam
we relaxed
u relaksuat
you all relaxed
u relaksuan
they relaxed
Future tense
do të relaksohem
I will relax
do të relaksohesh
you will relax
do të relaksohet
he/she/it will relax
do të relaksohemi
we will relax
do të relaksoheni
you all will relax
do të relaksohen
they will relax
Imperative tense
-
relaksohu
you relax
-
-
relaksohuni
you all relax
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
relaksohesha
I was relaxing
relaksoheshe
you were relaxing
relaksohej
he/she/it was relaxing
relaksoheshim
we were relaxing
relaksoheshit
you all were relaxing
relaksoheshin
they were relaxing
Past perfect tense
jam relaksuar
I have relaxed
je relaksuar
you have relaxed
është relaksuar
he/she/it has relaxed
jemi relaksuar
we have relaxed
jeni relaksuar
you all have relaxed
janë relaksuar
they have relaxed
Past pluperfect tense
isha relaksuar
I had relaxed
ishe relaksuar
you had relaxed
ishte relaksuar
he/she/it had relaxed
ishim relaksuar
we had relaxed
ishit relaksuar
you all had relaxed
ishin relaksuar
they had relaxed
Future perfect tense
do të jem relaksuar
I will have relaxed
do të jesh relaksuar
you will have relaxed
do të jetë relaksuar
he/she/it will have relaxed
do të jemi relaksuar
we will have relaxed
do të jeni relaksuar
you all will have relaxed
do të jenë relaksuar
they will have relaxed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të relaksohem
I relax
të relaksohesh
you relax
të relaksohet
he/she/it relax
të relaksohemi
we relax
të relaksoheni
you all relax
të relaksohen
they relax
Subjunctive past tense
të relaksohesha
I relax
të relaksoheshe
you relax
të relaksohej
he/she/it relax
të relaksoheshim
we relax
të relaksoheshit
you all relax
të relaksoheshin
they relax
Subjunctive past perfect tense
të jem relaksuar
I have relaxed
të jesh relaksuar
you have relaxed
të jetë relaksuar
he/she/it have relaxed
të jemi relaksuar
we have relaxed
të jeni relaksuar
you all have relaxed
të jenë relaksuar
they have relaxed
Subjunctive past pluperfect tense
të isha relaksuar
I have relaxed
të ishe relaksuar
you have relaxed
të ishte relaksuar
he/she/it have relaxed
të ishim relaksuar
we have relaxed
të ishit relaksuar
you all have relaxed
të ishin relaksuar
they have relaxed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të relaksohesha
I would relax
do të relaksoheshe
you would relax
do të relaksohej
he/she/it would relax
do të relaksoheshim
we would relax
do të relaksoheshit
you all would relax
do të relaksoheshin
they would relax
Conditional past perfect tense
do të isha relaksuar
I would have relaxed
do të ishe relaksuar
you would have relaxed
do të ishte relaksuar
he/she/it would have relaxed
do të ishim relaksuar
we would have relaxed
do të ishit relaksuar
you all would have relaxed
do të ishin relaksuar
they would have relaxed
Optative present tense
u relaksofsha
I may relax
u relaksofsh
you may relax
u relaksoftë
he/she/it may relax
u relaksofshim
we may relax
u relaksofshit
you all may relax
u relaksofshin
they may relax
Optative past perfect tense
qofsha relaksuar
I may have relaxed
qofsh relaksuar
you may have relaxed
qoftë relaksuar
he/she/it may have relaxed
qofshim relaksuar
we may have relaxed
qofshit relaksuar
you all may have relaxed
qofshin relaksuar
they may have relaxed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
u relaksuakam
I (apparently) relax
u relaksuake
you (apparently) relax
u relaksuaka
he/she/it (apparently) relaxes
u relaksuakemi
we (apparently) relax
u relaksuakeni
you all (apparently) relax
u relaksuakan
they (apparently) relax
Admirative past tense
u relaksuakësha
I (apparently) relaxed
u relaksuakëshe
you (apparently) relaxed
u relaksuakësh
he/she/it (apparently) relaxed
u relaksuakëshim
we (apparently) relaxed
u relaksuakëshit
you all (apparently) relaxed
u relaksuakëshin
they (apparently) relaxed
Admirative past perfect tense
qenkam relaksuar
I (apparently) have relaxed
qenke relaksuar
you (apparently) have relaxed
qenka relaksuar
he/she/it (apparently) has relaxed
qenkemi relaksuar
we (apparently) have relaxed
qenkeni relaksuar
you all (apparently) have relaxed
qenkan relaksuar
they (apparently) have relaxed
Admirative pluperfect tense
qenkësha relaksuar
I (apparently) had relaxed
qenkëshe relaksuar
you (apparently) had relaxed
qenkësh relaksuar
he/she/it (apparently) had relaxed
qenkëshim relaksuar
we (apparently) had relaxed
qenkëshit relaksuar
you all (apparently) had relaxed
qenkëshin relaksuar
they (apparently) had relaxed
participle
gerund present
gerund past
Other
relaksuar
relaxed
duke u relaksuar
relaxing
duke u pasë relaksuar
having relaxed

Examples of relaksohem

Example in AlbanianTranslation in English
Nëse jam i tendosur para gjumit, e përdori një mjeshtri të vogël për t'u relaksuar.When tense at bedtime... I find there are little tricks to relaxing. If I can't get to sleep...
- Unë po shoh se është radha ime për t'u relaksuar.It's the only time I get to relax.
Dhe une dua te ulem dhe te relaksohem pak.And I just want to sit around and relax a little.
Më ndihmon të relaksohem!It helps me relax!
E di, nëse do të dal me Brian diku ose diçka... do të mundohem të kthej pjesën e fjalëve jashtë trurit tim... dhe vetëm të relaksohem dhe të kem argëtim dhe të mos mendoj për punën.You know, if I'm going out with Brian somewhere or something... I try to turn the word part of my brain off... and just relax and have fun and not think about work.
Mundem të relaksohem edhe më mirë se ty. Dyshoj.I know that we can relax more than you - !
Nuk po relaksohem shumë deri tani...Not very relaxing so far. Um ....
A do te relaksohesh 5 minuta?You want to relax 5 minutes now?
Të bëj të relaksohesh, ok?I make you relax, okay?
Duhete te relaksohesh une jam me rehat tani.You need to relax. I'm more comfortable tense.
A do te relaksohesh?Would you relax?
A mund te relaksohesh?Could you relax?
- Znjsh Xhejms. - ... të relaksohemi dhe të argëtohemi pak ...- Miss James. - ...Iet's relax and have some fun...
Jemi pranë zjarrit me miqtë e ngushtë, po relaksohemi dhe le ta shijojmë...Sitting around a fire, chilling with your best friends, relaxing, enjoying...
Na ndihmon të relaksohemi.It helps us relax.
Ne mund ta të tërën ta riformulojmë.... duke dhënë mendime ose duke e përdorë logjikën, ose thjeshtë mund të relaksohemi dhe të kënaqemi me këtë.We can get all bent out of shape intellectualizing or bench-pressing logic, or we can simply relax and enjoy it.
Miloshi do gatuaj per nje feste te vertet, e ne do relaksohemi dhe perqendrohemi.Milos will cook one of his usual feasts, and we'll stay relaxed and stay focused.
Relax ... çfarë do të thotë të relaksoheni ... Pse nuk keni nevojë për një armë?Relax... what do you mean relax... why do you need a gun?
Vetëm të relaksoheni ... Merrni poshtë më gjunjë ...Just relax... get down on your knees...
Vetëm të relaksoheni ...Just relax...
Ju relaksoheni trupin tuaj dhe z\xEBrin tuaj.You relax your body and your voice.
Pse nuk uleni dhe të relaksoheni, dakord?Why don't you just sit back and relax, okay?
Ata ndalen, relaksohen... ...e kanë jetën e tyre.They stop, relax... ...have lives.
Ata ndalen, relaksohen e kanë jetën e tyre.They stop, relax have lives.
Nese doni të qëndroni... ...relaksohu.If you're going to stay... ...relax.
Baby... shko relaksohu.Baby... Go relax.
Dejv relaksohu, ti vetëm e kap ushqimin .Look... Dave relax, you just handle the food.
Dëgjo, relaksohu.Listen, relax.
Hej, hej, relaksohu.Hey, hey, relax.
Pra, uluni dhe relaksohuni Zotëriu im, sepse është koha që ju ti njoftoni sot nuset që mund ti martoni .So, just sit back and relax, my lord, because it's time foryou to meet today's eligible bachelorettes.
Baby, shkoni relaksohuni.Baby, go relax.
Njerëz, relaksohuni.Guys, relax.
Në ndërkohë, relaksohuni para se të filloi argëtimi i vërtetë.In the meantime, relax before the real fun begins.
- Patrick. mos thuaj asgjë. vetëm relaksohuni. mos flisni, mos provoni asgjë.- Patrick. Don't say anything. Just relax.
Më ndihmon të relaksohem!It helps me relax!
E di, nëse do të dal me Brian diku ose diçka... do të mundohem të kthej pjesën e fjalëve jashtë trurit tim... dhe vetëm të relaksohem dhe të kem argëtim dhe të mos mendoj për punën.You know, if I'm going out with Brian somewhere or something... I try to turn the word part of my brain off... and just relax and have fun and not think about work.
Mundem të relaksohem edhe më mirë se ty. Dyshoj.I know that we can relax more than you - !
Është tregim i mirë. Por që tani, unë jam... shumë i lodhur dhe do të doja të bëj një dush të nxehtë dhe të relaksohem pak... përpara se të shkoj në shtëpi, ok?It's a great story but right now I'm very tired and I would just like to take a warm bath and relax a little before I go home, OK?
Nuk mund të relaksohem .I wouldn't relax just yet.
Të bëj të relaksohesh, ok?I make you relax, okay?
Pse nuk ulesh... dhe të relaksohesh?Why do not you sit less, to relax.
E kam një ide që do të ndihmon të relaksohesh.And I have this idea of what might help you relax.
Vetëm mundohu të relaksohesh.Just try to relax.
Kjo do të ndihmoj të relaksohesh, zotëri.(oman) This is gonna help you relax, sir.
Merr frymë thellë, dhe lëje kokën të të relaksohet.Take a deep breath, and let your head relax.
- Znjsh Xhejms. - ... të relaksohemi dhe të argëtohemi pak ...- Miss James. - ...Iet's relax and have some fun...
Na ndihmon të relaksohemi.It helps us relax.
Ne mund ta të tërën ta riformulojmë.... duke dhënë mendime ose duke e përdorë logjikën, ose thjeshtë mund të relaksohemi dhe të kënaqemi me këtë.We can get all bent out of shape intellectualizing or bench-pressing logic, or we can simply relax and enjoy it.
Pra, vetëm duhet të relaksohemi.So we just need to relax.
- ... të relaksohemi dhe të argëtohemi pak ...- ... let's relax and have some fun...
Relax ... çfarë do të thotë të relaksoheni ... Pse nuk keni nevojë për një armë?Relax... what do you mean relax... why do you need a gun?
Vetëm të relaksoheni ... Merrni poshtë më gjunjë ...Just relax... get down on your knees...
Vetëm të relaksoheni ...Just relax...
Pse nuk uleni dhe të relaksoheni, dakord?Why don't you just sit back and relax, okay?
Ti dhe çdokush tjetër në Biblotekë mund të relaksoheni.You and everyone at the Library can completely relax.
Zakonish më merrte vetëm 10 minuta që të relaksohesha.It usually only took me about 1 0 minutes to relax.
Do të të thoja që ta bëje ditën pushim dhe të relaksoheshe, por duket që je në rregull.I'd tell you to take the day off and relax... ...but it sounds like you're well on your way.
Do të doja që babi im të relaksohej dhe të shijonte të qënit i zakonshëm.I wish my own father could just relax and enjoy being common.
Vetura e mire... ...ngasesi i mire, jam i relaksuar.Good car... ...good driver, I'm relaxed.
- A është i relaksuar?Is relaxed? Handles stress well?
Vetura e mire... ...ngasesi i mire, jam i relaksuar. Pa rrezik.You see I'm at 100 in a good car... ...good pilot, relaxed No risks.
Unë u zhyta, por ende ndjehesha e çliruar dhe e relaksuar.I plunged, but I still felt liberated and relaxed.
E ke çejf ta kalosh kohen e qetë duke u relaksuar së bashku me familjeYou like to spend leisure time relaxing in a tranquil family atmosphere.
Ajo qe s'po e kuptoj dot eshte se... Pse ai nuk eshte duke u relaksuar diku ne ndonje plazh brazilian.See, what I couldn't fathom is why he's not relaxing on a beach somewhere with that cute little Brazilian number.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gënjej
lie
ndaj
divide
prek
touch
punësohem
do
reagoj
react
rënkoj
moan
shtegtoj
travel
shtrembëroj
distort
udhëheq
lead
uroj
congratulate

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'relax':

None found.
Learning languages?