Fokusere (to focus) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
fokuserer
I focus
Bokmål past tense
fokuserte
I focused
Bokmål future tense
vil fokusere
I will focus
Bokmål conditional tense
ville fokusere
I would focus
Jeg
Bokmål imperative tense
fokuser
I focus
Bokmål present perfect tense
har fokusert
I have focused
Bokmål past perfect tense
hadde fokusert
I had focused
Bokmål future perfect tense
vil ha fokusert
I will have focused
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha fokusert
I would have focused
Jeg
Nynorsk present tense
fokuserer
I focus
Nynorsk past tense
fokuserte
I focused
Nynorsk future tense
vil fokusere
I will focus
Nynorsk conditional tense
ville fokusere
I would focus
Jeg
Nynorsk imperative tense
fokuser
I focus
Nynorsk present perfect tense
har fokusert
I have focused
Nynorsk past perfect tense
hadde fokusert
I had focused
Nynorsk future perfect tense
vil ha fokusert
I will have focused
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha fokusert
I would have focused

Examples of fokusere

Example in NorwegianTranslation in English
Vanligvis på denne tiden prøver vi å være konstruktive. Vi prøver å fokusere på hva som kan gjøres. Men i dette tilfellet...Normally, at this point, we try to be constructive, we try to focus on what can be done, but in this case...
Hvis jeg kan foreta en vulcansk tankesmelting med henne, vil det hjelpe henne å fokusere evnene på å finne romvesenet.If I could initiate a Vulcan mind-meld with her, I'll help her focus those abilities to detect the alien.
Tuvok hjalp meg å fokusere. Vi jobbet med prekognitive evner og hypergogisk sinnstilstand.Tuvok helped me with a sensory focus exercise, we worked on my precognitive skills, and I learned how to self-induce a hypergogic mental state.
Det hjelper med å fokusere tankene.It helps to focus thought and refine mental control.
Jeg har ikke greid å finne en kur for sykdommen, men et bad i karet som Chakotay bygde hjelper meg å fokusere på løsninger.As yet, l've been unable to make any progress in finding a cure for our illness, but a soak in the tub Chakotay built always helps me focus on possible solutions.
Må bare fokusere litt.OK, I focus now.
Men du finner millioner av smating du kan sysselsette deg med, og atspredelser sa du slipper a fokusere pa...But you'll find a million petty things to keep you going,... ..and distractions to keep you from focusing on the...
Disse er så øynene dine kan fokusere i pustevæsken.These are so your eyes can focus in the breathing fluid.
Vanligvis på denne tiden prøver vi å være konstruktive. Vi prøver å fokusere på hva som kan gjøres. Men i dette tilfellet...Normally, at this point, we try to be constructive, we try to focus on what can be done, but in this case...
Trikket er å finne en ting, én detalj, og så fokusere på den. Til den er fullstendig vurdert som spor betraktet.The trick is to find one item, one detail... and focus on it... till it's an exhausted possibility.
Disse symbolene fokuserer den endelige makten ved hensikt.These symbols will focus the ultimate power of purpose.
Jeg har evnen til å handle som en linse som fokuserer tanker.I have the ability to act like a lens which focuses thought.
Vi lærte oss hvordan man forsterker den, hvordan man fokuserer.We learned to enhance it, to focus it.
Den fokuserer aggresjonen din.It focuses your aggression.
Tenk deg at du lytter til en symfoni og fokuserer på et enkelt instrument.Imagine you are listening to a symphony and focusing on a single instrument.
- Slå av warpmotoren. Remoduler skjoldene til å sende ut en betatakyon-stråle. Send fokuserte antiproton-stråler til skjoldboblen.Take warp drive off-Iine, then remoduIate the shields to emit a beta-tachyon pulse and prepare to emit a series of focused antiproton beams to the shield bubble.
Hold dere edru, vaer fokuserte.Stay clean. Stay focused.
Så du hvordan du fokuserte?See how you did that? How you focused?
Vi må være fokuserte.Look, the point is we've gotta stay focused here, Sara.
Du kom til deg selv, fokuserte på meg.You came to. You focused on me.
Kan vi fokuser her?Can we focus here?
- Bare fokuser pa prosedyren.- Just focus on your procedures.
Finn et punkt på den helvetes veggen... og fokuser på det!Find a place on that bloody wall and focus on that spot.
Takk, fokuser denne veien, takk.Thank you, now focus your attention here, please.
Bare fokuser. Det går bra.Just focus, you'll be fine.
Men deres frykt var ikke fokusert.But their fear was not focused.
Det er veldig fokusert.It's very focused.
Det er en sterkt fokusert tidsenergi-kilde, som sender ut omtrent samme energi som ti G-type-stjerner.It is a highly focused temporal-energy source emitting approximately the energy output of ten G-type stars.
Vi er fokusert på koordinatene til det romulanske lasteskipet.We're focused on the Romulan's transporter coordinates.
Men vi kan bare gjøre det med fokusert antiproton-stråling.But the only way to destroy the mutant DNA is with highly focused anti-proton radiation.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

estimere
estimate
fastsette
determine
feide
feud
ferske
do
flytte
move
fløte
float logs
fnyse
snort
forandre
change
forflytte
transfer
forklare
explain

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'focus':

None found.
Learning languages?