Има (to have) conjugation

Macedonian
83 examples
This verb can also mean the following: be available, be present, be

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
имам
I have
имаш
you have
има
he/she/it has
имаме
we have
имате
you all have
имаат
they have
Future tense
ќе имам
I will have
ќе имаш
you will have
ќе има
he/she/it will have
ќе имаме
we will have
ќе имате
you all will have
ќе имаат
they will have
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би имал
I (masculine) would have had
би имала
I (feminine) would have had
би имал
you (masculine) would have had
би имала
you (feminine) would have had
би имал
he would have had
би имала
she would have had
би имало
it would have had
би имале
we would have had
би имале
you all would have had
би имале
they would have had
Past perfect tense
сум имал
I (masculine) have had
сум имала
I (feminine) have had
си имал
you (masculine) have had
си имала
you (feminine) have had
е имал
he has had
е имала
she has had
е имало
it has had
сме имале
we have had
сте имале
you all have had
сум имале
they have had
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
имав
I was having
имаше
you were having
имаше
he/she/it was having
имавме
we were having
имавте
you all were having
имаа
they were having
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев имал
I (masculine) had had
бев имала
I (feminine) had had
беше имал
you (masculine) had had
беше имала
you (feminine) had had
беше имал
he had had
беше имала
she had had
беше имало
it had had
бевме имале
we had had
бевте имале
you all had had
беа имале
they had had
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе имав
I will have had
ќе имаше
you will have had
ќе имаше
he/she/it will have had
ќе имавме
we will have had
ќе имавте
you all will have had
ќе имаа
they will have had
Past aorist tense
Imperative tense
-
имај
you have
-
-
имајте
you all have
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум имал
I (masculine) will have
ќе сум имала
I (feminine) will have
ќе си имал
you (masculine) will have
ќе си имала
you (feminine) will have
ќе е имал
he will have
ќе е имала
she will have
ќе е имало
it will have
ќе сме имале
we will have
ќе сте имале
you all will have
ќе сум имале
they will have
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
иман
having
имајќи
having
имање
having
имал
having
имала
having
имало
having
имале
having
had
had
had
had

Examples of има

Example in MacedonianTranslation in English
Кога водата потекува од домашната славина, претходно има поминато низ околу 447км кршливи, дотраени цевки, од кои 64% се изработени од азбест-цемент.When water does flow from the domestic tap, it will have travelled through approximately 447 km of fracturing, crumbling pipes, 64% of which are constructed from asbestos cement.
„Никој немаше да може да се нафати на потфат од ваков обем“, рече Савов, „она што го гледате тука е резултат на соработката меѓу Министерството за регионален развој кое има директорат што се занимава со процесот на финансирање преку ИСПП (ISPA), трите консултантски фирми кои и' помагаат на општината при управувањето на проектот, а потоа тука е и самата компанија Водоснабдување и канализација (ВиК)."No one body could have taken on an operation of this size", said Savov, "what you are seeing here is the result of cooperation between the Ministry of Regional Development who have a directorate handling the ISPA funding process, the three consultancies helping the Municipality manage the project and then there's ViK itself – the water company.
Се очекува мрежата да има вкупно над 300 учесници.In total, the network is expected to have over 300 participants.
1 Секој има право институциите и телата на Унијата во врска со неговите/ нејзините прашања да постапуваат непристрасно, праведно и во разумен временски рок.1 Every person has the right to have his or her a airs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions and bodies of the Union.
– правото на секое лице да има пристап до своето досие, почитувајќи ги легитимните интереси на доверливост и на професионална и деловна тајна;– the right of every person to have access to his or her le, while respecting the legitimate interests of confidentiality and of professional and business secrecy;
Дали имам право да бидам мајка?“Do I not have the right to be a mother?"
Јас имам три деца, ќерка Ноур која има 14, син Адам кој има 9 и друг син Али кој има 3 години.I have three children, a daughter Nour who is 14, a son Adam who is 9 and another son Ali who is 3.
Секој ден, јас имам време да читам, да пишувам, да работам, да правам појадок, ручек и вечера.Every day, I have time to read, to write, to work, to cook breakfast, lunch and dinner.
Јас имам време за моите дневни вежби, да пазарам во чаршијата и дури имам време и да правам торта.I have time for my daily exercise, to shop in the bazaar and I even have time to bake a cake.
Со толку многу Тунижани што живеат тука јас имам сопствен #СидиБузидWith so many Tunisians living here I would have my own #SidiBouzid :)
Да стоиш меѓу две колони на полицијата против немири додека тие ти се приближуваат, а го имаш само твојот смартфон како оружје - не е пријатно.To stand between two columns of riot police as they are closing in on you, when you have only your smartphone as a weapon - isn't nice.
Дури и невините граѓани кои прават тоа па тоа, со своите храбри рутини, и способност да ги изградат и да ги обноват своите животи веќе по десети пат, критикувани поради својата храброст, имаш чувство дека мора тајно да ковале заговори со лидерите што ја продолжуваат војната.Even the innocent civilians who have gone on and on, with their brave routines, their ability to rebuild and restart their lives a dozen times, their courage under fire, must have secretly connived, one feels, with the leaders who have kept the war going.
Богомил Шопов, претставник од Електронската граница, зборуваше за граѓанските права, вербата во државата и институциите, стравовите на корисниците и распространетото верување дека „за да имаш слобода, мора да се има сигурност, но ова не е ни начинот ни принципот“ да се постигне.Bogomil Shopov, a representative of Electronic Frontier, spoke about civil rights, the trust in the state and the institutions, the fears of the users and the widespread understanding that “in order to have freedom, indeed we have to have security, but this is neither the way, nor the principle” to achieve this.
Многу е тешко да запознаеш некој таков. Секој е свесен за тоа дали живее според учењата на Библијата, и запомнете дека во Евангелието според Матеј не се христијани оние кои само го изговараат името Господово и нема да го наследат Кралството Господово; самата Библија нè учи да не им судиме на другите, понатаму во учењето подетално се објаснува... како да ја извадиш раската од окото на твојот пријател, а ја имаш и во твоето око... Па затоа ве молам пред да се обидете да зборувате за моралот на другите луѓе првин погледнете се себеси.I mean real christians by their soul, spirit and deeds, not fake pretenders, and its hard to know them , everyone knows himself or herself if they conform and comply and practice the biblical teachings, and remember that in the book of mathews not all those who shout lord ,lord shall inherit the kingdom of God and the same bible says do not judge others, the teaching further explain that … how do you remove something from your friends eye when u have yours. so first pluck out your wickedness before attempting to look at other people’s morals.
Ова е ИНТЕРНЕТ, како може да имаш право да им забраниш на луѓето да влезат на нивната мрежа ?This is INTERNET, How come you have right to stop people access to this network?
Донирајте: Ние сме среќни што имаме поддршка од неколку навистина одлични институционални донатори кои силно веруваат во она што го работиме и донираат во Глобални гласови.Make a donation: At Global Voices we’re fortunate to have the support of some really great institutional donors who believe strongly in what we do.
Тоа значи дека ние треба да имаме доверба во судиите на судот Сиариах- тие мора да ги земат во предвид сите околности пред да донесат таква одлука.That means we should have confidence in our Syariah Judges - they must have taken into account all circumstances before granting consent.
Сите ние имаме 1-2 фотографии на кои сме биле голи бебиња, фотографирани од нашите родители додека се бањаме во пластично корито, но фотографирање на пораснати деца не е нормално.We all have 1-2 pictures when we were naked as babies, taken by our parents while we were bathing in the little plastic tray, but taking pictures as grown-up children is not normal.
Чекај, имаме уште цел јануари да им посакаме на луѓето прекрасна нова година.Слика од Твитер страницата на Александр Ерву.Wait, we still have until the end of January to wish people an excellent new year.Image from Alexandre Hervaud's Twitter page.
Последниот пат кога Франција се пријави, во 2008 година, претседателот Николас Саркози изјави, „Ние имаме најдобра гастрономија во светот - барем од наша гледна точка.The last time France applied, in 2008, President Nicolas Sarkozy declared that, said, “We have the best gastronomy in the world — at least from our point of view.
Исто така ќе имате телеграми и од Стејт Департментот во врска со Тајланд.You will also have cables from the State Department about Thailand.
Ви претставувам текст којшто дава интересни (или смешни) информации: 17 навики кои ги имате што ја стареaт вашата кожа.I introduce a post that gives interesting (or funny) information: the 17 habits you have which age your skin.
Доколку имате сугестии за примери кои може да ги документираме и евалуираме, Ве молиме пишете ни преку нашата страница за контакт.If you have suggestions for case studies that we should document and evaluate please get in touch via our contact page.
Кога еден ден ќе се свртите назад, како јас, ќе го имате проживеано оној Бангладеш во напредок, на што навистина ви завидувам.When you look back at this moment one day, like I am doing, you will have lived through that progressive Bangladesh, and I am very much jealous.
Кога ќе имате повеќе пари ќе направите повеќе соби или да завршите цел кат и да поставите нов кров на куќата.Then when you have more money you can add more rooms or finish the entire floor and create a new roof for the building.
Преземање na еврото GO Словенија upola.i.iiiiic аптомати за ι roi.a ιι yo.iyni треба na видливо место да имаат поставени курсна листа и ценовник co сите цени за erona и услуги во двете валути: ιιριι upo la.i.õa na LUIHU ιι другн пздапачкп upon ιιιο.ιιι треба na видливо место да бидат запишанп девизниот курс u табелата за пресметување каде што ce забележани износите за најмалку триесет најзначителпи цени на книги, одиосно други издавачки производи по избор na продавачот. во двете валути во редослед од пониски non повисопи цени: no фирмшг uno примаат платени нзносн за urpu na среќа ιι.ιιι пршат некои други услуги ito врска co 611.10 i.ai.iia inpå na среќа треба na продажните места н na автоматите co urpu на epeiía na видливо место да имаат поставени девизна курсна листа и ценовник во двете валути; no малите фирми uno itpiiiai трговска дејност u имаат вработени iiajuiioiy десет лнца можат во продавницата во noja истовремено ce вработени најмногу пет лица да пористат и алтернативни начини на потрошувачот да му овозможат нресметуваи.е и споредување neun no толари ιι cupa, na пример. co пористен.е na цепошшци ιι.ιιι табе.ти за пресметување.Slovenia in meat, fish, delicatessen and bakery sections, there must be price lists for all goods in both currencies placed at a visible point; automatic goods and services vending machines must have the exchange rate and price list with all prices for goods and services in both currencies placed at a visible point; for book sales or the sale of otheT print media, the exchange rate and conversion table indicating the amounts of at least thirty most typical prices of books or other products of seller's own choosing, must be displayed in both values, in ascending order and placed at a visible position; companies that accept the payments foT gaming or provision of other services related to any kind of gaming, must place the exchange rate and price list in both currencies in a conspicuous position at their customer service points and on gaming machines; small TetaileTS with up to ten employees are permitted, when there are at most five employees working in their outlet, to use alternative methods to help customers make conversions and compare the prices in tolars and euros, e.g. by using price lists or conversion tables.
Во овој контекст, во рамките на ИПП (IPA) програмите би можеле да се развијат проекти поврзани со Ромите, или со заедничките речни сливови, како што се Дунав и Тиса, и би можеле да имаат влијание многу пошироко од локалната, прекугранична област.In this context, projects related to the Roma people, or to shared river basins like the Danube and Tisza, could be developed in the IPA crossborder programmes and might have an influence far beyond the local, crossborder area.
Проектите што се одржливи имаат особено светла иднина во секторот на туризмот, каде што новите деловни можности исто така можат да понудат солиден ангажман за заштита на животната средина.Sustainable projects have a particularly bright future in the tourism sector, where new business opportunities can also offer sound green credentials.
Успехот на проектите, а конечно и успехот на програмата, е во рацете на локалното население и во голема мера зависи од волјата на професионалците да работат заедно и да имаат една заедничка визија за нивната иднина.e success of the projects, and ultimately of the programme, is in the hands of local people and depends greatly on the will of professionals to do things together and have a joint vision of their future.
„При спроведувањето на своите мисии, институциите, телата и агенциите на Унијата ќе имаат поддршка од отворената, ефикасна и независна европска администрација.“In carrying out their missions, the Institutions, bodies and agencies of the Union shall have the support of an open, e cient and independent European administration.
Жал ми е, имав сеќавање...I'm sorry, I was having a flashback.
Јас имав жежок сон.I was having a really hot dream.
-Jас имав 12% моменти.I was having 12 % of a moment.
Мотив: Ен Мери ме именуваше како корисник на нејзиното осигурување, А имав и врска со неа.Motive--Ann Merai names me beneficiary on her insurance policy, and I was having an affair with her.
А болката која ја имав беше остра, не како порано.And the pain l was having was sharp, not like before.
Што имаше сон!Quite a dream you were having!
Изгледа дека имаше некоја забава.Looked like you were having some party.
-Не можев а да не слушнам дел од разговорот што го имаше со татко ми.- I couldn't help but overhear some of the conversation you were having with my dad.
Ако имаше афера, веројатно ќе лажеше за тоа, нели?If you were having an affair, you'd probably lie about it, wouldn't you?
Секој мој филм имаше душа!Every one of my movies were having heart!
Како и да е, таа знаеше дека Карен и јас имавме проблеми.Anyway, she Just knew that Karen and I were having problems.
Не, Кирк и јас бевме на ручек и ми рече дека има семејство а бидејќи помина долго откога имавме семеен ручек, незнам, се надевам дека не ви смета, самата се поканив.Kirk and I were having dinner and he said he was getting together with his family. It's been a while since I had a family dinner, so I hope you don't mind. - I just invited myself along.
Тоа ќе се појави некој не ни сакаат да заврши на разговорот имавме.It would appear someone didn't want us to finish the conversation we were having.
Ние ја имавме нашата годишна собировка.We were having our annual holiday get-together.
И баш така, имавме најубава Нова Година.And just like that, we were having the perfect New Year's Eve.
Во меѓувреме тројцата Еди имаа расправија како да му ги вратат парите на Мекер кои сега му ги должеа.A bit of the old sun, sand, sea and sausages. The Eddies meanwhile were having a terminal argument... ...about how they were going to pay back Macha that obscene amount of cash they owed him.
Го добив ова на распродажба за околината што оние момци ја имаа.Oh, I got this at the bake sale for the environment that those boys were having.
Не толку одамна имаа проблеми со кралското семејство.They were having some problems with the royal family not long ago.
@ChangeInLibya: @Gheblawi овде е исто, зборував со мајка ми претходно и таа беше екстремно загрижена за нашите роднини заглавени во Триполи. (Господе имај милост)@ChangeInLibya: @Gheblawi Same here, I was speaking to my mother earlier and she's extremely worried about our family members stuck in Tripoli..rabbi yester (May God have mercy)
Когсворт, имај срце.Oh, Cogsworth, have a heart. Shh!
Господе имај милост.Clesius. Lord have mercy.
О, Господе, имај милост.Oh, Lord, have mercy !
"Џони, имај го најсреќниот роденден до сега.Johnny, have the happiest birthday ever. Score!
Најлошо што можете да направите е да ја обвинувате жртвата ... имајте милост кон слабите!The worst thing you can do is to blame the victim… have mercy on the weak!
Сакам да ти кажам нешто, ти не знаеш колку ме чинеше, дали 10 000 долари или 1 долар? Ти не знаеш дали тој ми е пријател или не, можеби го прави тоа бесплатно никогаш не можете да го знаете тоа, мислам дека ќе ве оставам да погодувате, извинете доколку реков нешто што ќе ве навреди, но ве сакам сите и господ да ве благослови, многу среќа и имајте убав ден.just want to tell you some thing,you did not know how much he cost me if it was $10000 or $1?and you don’t know if he was my friend or not,maybe he is making it for free you never know,i think i will keep you all guessing,sorry if i said anything hurt your feelings,but i love you all and god bless you,good luck and have a nice day.
-И имајте прекрасен одмор, деца.-[ Bell Ringing ] -And have a wonderful holiday, children.
Вие девојки имајте пријатен ден.You girls have a good day.
Дечки, имајте малку почит.You guys, have some respect.
Не можеме доволно да ја истакнеме важноста од овие промени во наставната програма и во издигнувањето на новата генерација на млади момчиња и девојчиња да бидат угледни, одговорни граѓани, и да живеат живот со добрина, имајќи сочувство за животните и за луѓето.We cannot stress enough the importance of these changes to the education curriculum as we are raising the next generation of young girls and boys to be respectable, responsible citizens, and to live lives of kindness, having compassion for animals and fellow human beings.
МНОГУ обожавам да се шетам внатре во комплексот имајќи универзитетски чувари + приватна стража + полициски патроли кои го следат секое мое движење.I SO love walking around campus having univ guard + private guards + police patrols watching my every move.
Ќе се чуствувам подобро имајќи ве тука.I know I'll feel better having you here.
Французите да се собереме, имајќи единство, може сите да ја добиеме суштината.French give up the superfluous to come together so that, having united, we might all get the essential.
Работа во која бев многу неупатен, имајќи ја можноста пред тоа да бркам само неколку мачки.A matter in which I was largely unversed, having previously only had the opportunity to chase a couple of cats.
Ние одиме од едно привремено решение на друго, од „лавиринтот на самотија" до притисокот од имање ниски очекувања.We go from palliative to palliative, from "The Labyrinth of Solitude" to the oppression of having low expectations.
На пофундаментално ниво , ниту земјата има контрола на монетарната политика па не може да ја обезвреднува валутата за да се поттикне економијата, ниту има силна продуктивна основа за издигнување брз раст; и можеби најважно од се, и двете економии се економски чуда основани на потрошувачка која била одржана со монетарна илузија, односно со имање пристап до посилни валути отколку што нивната економија може да оправда.At a more fundamental level, neither country has control of monetary policy, so neither can devalue its currency to jumpstart the economy; neither has a strong productive base it can bootstrap to ignite growth; and perhaps more important of all, both economies are economic mirages based on consumption that has been sustained by a monetary illusion, that is, by having access to a stronger currency than their fundamentals warrant.
Ние ја добиваме придобивката на удобноста – од олеснувањето со имање на понудувач на сервиси достапен на повик со цел да се порача свеж плен од трговецот на риби на неговиот мобилен, па до користењето на виртуелниот пазар на нашите мобилни телефони за да се купат свежи производи директно од локалните фармери – и дополнително да уживаме во конкурентни цени на стоки и производи и услуги на подолг рок.We get the benefit of convenience-from the basic facility of having an on-call service provider to ordering the fresh catch of the day from the fish-monger on his mobile, right up to using the virtual marketplace on our cell phones to buy fresh produce directly from the local farmer-in addition to enjoying competitively priced goods and products and services in the long run.
Прости што не ти кажав досега, но знаев што мислеше за имање деца.I'm sorry I never told you, but I knew how you felt about having kids. You had no right.
Поентата на имање на моќ, е да ја практикуваш во сите форми.The point of having power is to exercise it in all its forms.
Џоунс цитира: „обвинувањата против сега веќе поранешниот управен директор на Меѓународниот монетарен фонд" и случајот за „богат, бел, еврејски французин, високо почитуван во светот на финансиите и потенцијален кандидат за претседател на Франција, кој имал блиски односи со (според моја претпоставка) не многу имотна, црна муслиманка, со потекло од една од поранешните француски колонии, и со непознати политички аспирации", да ja подвлече неговата точка, додаваа:Jones cites "the allegations laid against the now former-Managing Director (MD) of the International Monetary Fund" and the case of "a wealthy, white, Jewish Frenchman, highly regarded in the world of finance, and a potential French presidential candidate having close encounters with an (I assume) not very well-off, black, Muslim, woman hailing from one of France’s former colonies, and with no known political aspirations" to underscore his point, adding:
Џејмс Кариуки, како специјалист за е-учење од Кејптаун, Јужна Африка известува за приказна на добро образуван пријател кој имал потешкотии во прифаќање на новите технологии.James Kariuki, an E-learning specialist from Cape Town, South Africa relates a story of a well educated friend having difficulty with adapting to new technologies.
Важно е да разликуваме некој што имал лош ден што резултирал со покажување бурна агресија и некој кој не може да одолее на агресивните импулси кои се одржуваат во серија деструктивни активности.It's important to distinguish between someone having a bad day that ends in a tantrum and someone whose failure to resist aggressive impulses results in serious destructive acts.
Со други зборови... не би имал ништо против да одам со тебе сега, ако си се предомислила.That said... I wouldn't mind having a go with you right now, if you want to reconsider.
Сосема е вообичаено да станеш чувствителен после една епизода каква што си ја имал.It's common to become emotional after having an episode like you had.
И таа имала момче со исто име како името на ликот на момчето од книгата. а таа имаше афера со шефот на полицијата.And she had a boyfriend with the same name as the boyfriend character in the book. and she was having an affair with this guy, the chief of police.
Никогаш не сум имала. Но сите други имаа. Но никогаш не ми купија а очајно сакав.But everyone else did, and I thought having a dog might get a normal family... which at 17 I desperately wanted.
Таа имала афера... со Тед Бенеки? Слушај.She was having an affair... with Ted Beneke?
Таа имала љубовник.She was having an affair.
Зашто тој е женетиот маж, со кого таа имала врска.Why would he... Because he was the married man with whom she was having an affair.
Чув дека сте имале проблеми со сендикатот.I hear you're having trouble with the Teamsters.
Рејчл, сме имале некакви проблеми со апдејт на софтверот од БЕЦ?Rachel, we having problems with last month's B.E.C. Update?
Ова не најтврдоглавото лето што сме го имале.- It's stubborn, this summer we're having.
Сте имале проблем на училиште.You guys have been having some problems at school? Uh, no. Not really.
-Да ги земеме Дарен и Ненси, се сомневам дека имале афера.Well, take Darren and Nancy. Odds are they were having an affair.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

иде
go
ика
hiccough
ора
plough

Similar but longer

кима
nod
снима
record

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'have':

None found.
Learning languages?