Birtokol (to have) conjugation

Hungarian
85 examples
This verb can also have the following meanings: possess, own

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
birtoklok
I have
birtokolsz
you have
birtokol
he/she to have
birtoklunk
we have
birtokoltok
you all have
birtokolnak
they have
Present definite tense
birtoklom
I have
birtoklod
you have
birtokolja
he/she has
birtokoljuk
we have
birtokoljátok
you all have
birtokolják
they have
Past indefinite tense
birtokoltam
I had
birtokoltál
you had
birtokolt
he/she had
birtokoltunk
we had
birtokoltatok
you all had
birtokoltak
they had
Past definite tense
birtokoltam
I had
birtokoltad
you had
birtokolta
he/she had
birtokoltuk
we had
birtokoltátok
you all had
birtokolták
they had
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
birtokolnék
I would have
birtokolnál
you would have
birtokolna
he/she would have
birtokolnánk
we would have
birtokolnátok
you all would have
birtokolnának
they would have
Conditional present definite tense
birtokolnám
I would have
birtokolnád
you would have
birtokolná
he/she would have
birtokolnánk
we would have
birtokolnátok
you all would have
birtokolnák
they would have
Conditional past indefinite tense
birtokoltam volna
I would have had
birtokoltál volna
you would have had
birtokolt volna
he/she would have had
birtokoltunk volna
we would have had
birtokoltatok volna
you all would have had
birtokoltak volna
they would have had
Conditional past definite tense
birtokoltam volna
I would have had
birtokoltad volna
you would have had
birtokolta volna
he/she would have had
birtokoltuk volna
we would have had
birtokoltátok volna
you all would have had
birtokolták volna
they would have had
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok birtokolni
I will have
fogsz birtokolni
you will have
fog birtokolni
he/she will have
fogunk birtokolni
we will have
fogtok birtokolni
you all will have
fognak birtokolni
they will have
Future definite tense
fogom birtokolni
I will have
fogod birtokolni
you will have
fogja birtokolni
he/she will have
fogjuk birtokolni
we will have
fogjátok birtokolni
you all will have
fogják birtokolni
they will have
Subjunctive present definite tense
birtokoljam
(if/so that) I have
birtokold
(if/so that) you have
birtokolja
(if/so that) he/she have
birtokoljuk
(if/so that) we have
birtokoljátok
(if/so that) you all have
birtokolják
(if/so that) they have
Subjunctive present indefinite tense
birtokoljak
(if/so that) I have
birtokolj
(if/so that) you have
birtokoljon
(if/so that) he/she have
birtokoljunk
(if/so that) we have
birtokoljatok
(if/so that) you all have
birtokoljanak
(if/so that) they have
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
birtokolnom
I to have
birtokolnod
you to have
birtokolnia
he/she to have
birtokolnunk
we to have
birtokolnotok
you all to have
birtokolniuk
they to have

Examples of birtokol

Example in HungarianTranslation in English
Bűncselekmény fényképezőgépet birtokolni?Is it a crime to have a camera?
De milyen jó birtokolni egy olyat.But what a thing to have.
Ebből látszik, hogy még soha nem tapasztalta, milyen érzés ilyen sok pénzt birtokolni.I can see you've never known what it feels like to have that much money of your own.
Egy Untekát birtokolni nagy hatalom.To have Unteka is to have great power.
Egyszerűen elképzelésed sincs, milyen érzés lehet birtokolni egy olyan férfit, ki annyira eltökélt és határozott mint én, a te szükségleteidnek és kivánságaidnak szenteli magát egészben.You simply have no idea what it will feel like to have a man as resourceful and determined as me dedicate himself entirely to your every need, your every desire.
Csekély ár a hatalomért, melyet birtoklok, biztosíthatlak.A small price to pay for the power I have achieved, I assure you.
Ezek szerint vannak még dolgok, amiket nem birtoklok.So that means there must be other things I don't have.
Második szempontból az EGO úgy jellemezhető, hogy nem pusztán az vagyok amit birtoklok, hanem az is, amit csinálok.The second aspect of the ego that is the idea that not only what we have, but what they are
- Hatalmas erőt birtokolsz... de gyászos végzet vár rád mely részben, egy sietve közelgő halálban rejlik.You have powers you do not acknowledge, but there is a doom upon you. Part of it lies in a death that rapidly approaches. No.
Amire képes vagy, amit birtokolsz, az egy töltött fegyver, és vannak emberek, akik akarják majd ezt a fegyvert, és fel akarnak majd téged használni, hogy olyasmiket tégy, amiket nem akarsz.What you can do, what you have, that is a loaded gun and there are people who are going to want that gun and they are going to want to use you to do things that you're not going to want to do. Why?
Amire képes vagy, amit birtokolsz, az egy töltött fegyver, és vannak emberek, akik akarni fogják ezt a fegyvert, és téged akarnak majd használni, hogy olyasmiket tegyenek, amit te nem akarsz majd megtenni.What you can do, what you have, that is a loaded gun and there are people who are going to want that gun and they are going to want to use you to do things that you're not going to want to do.
Az erőd, amit birtokolsz, Előnyt adott nekem.All this power that you have, it gave me an advantage.
Azt mondja: 'Az vagy, amit birtokolsz.'We say: you are what you have.
Biztosíthatom magukat, hogy nem birtoklunk semmi illegálisat.I can assure you that we have not been partaking In anything illegal.
Mindaz a találmány, melyeket nemzedékek óta kutatunk és birtoklunk, fiatal tehetségeinknek köszönhetően.A tool we have sought for generations and possess, thanks to our young genius.
! Kell legyen valamiféle jövedelmetek, amiből fizetitek a tudóscsapatot, akik gondozzák a teleportáló gépeteket, amit nyilván birtokoltok, - mivel állandóan felbukkantok itt!You have to have some source of income so you can pay the staff of scientists who service your teleporters that you all clearly own, since you're constantly showing up here.
Az lehetetlen! Ti ketten más problémát birtokoltok!You guys couldn't have different troubles.
Miért védenétek meg magatokat egy veszélytől, amiről nincs tudomásotok, egy tudás nyomában, amit nem birtokoltok?- We don't know. Why protect yourself against a danger of which you have no knowledge, in pursuit of a knowledge you do not possess?
A fiai illegális növényi származékokat birtokolnak.Your boys here have been partaking In some illegal botanicals.
A japánoknak 1 billió van, a kínaiaknak 1 billió van, a szaúdiaknak is 1 billió van, az európaiak is hasonló mennyiséget birtokolnak.All the people around the world, the Japanese who have a trillion, the Chinese who have a trillion, the Saudis have a trillion, the Europeans something something similar; they're all gonna dump it at the same time.
De amint végzek, úgy hiszik, hogy birtokolnak párat.Do you? But before we're done, they'll believe they have a few of them.
De azt igen, hogy a terroristák most egy vegyifegyvert birtokolnak, és Walt Cummings az egyetlen lehetőségünk arra, hogy időben megállítsuk őket.But the terrorists are in possession of a weaponised nerve gas and Walt Cummings may be the last chance we have to stop them in time.
Engem kihasználnak, birtokolnak és sanyargatnak.I'm just something you have to deal with in order to screw her!
42 percig voltam a birodalmatok szívében és én birtoklom és ki sem másztam a székemből.I've been at the heart of your empire for 42 minutes, and I own it ... and I haven't even got out of my chair.
Az, hogy a nő, akinek az emlékeit birtoklom, Quanticóban képezték ki, vagyis... megtanulta, hogy csinálja ezt...The best part is that the woman whose memories I have, she went to Quantico, which means she learned how to do this--
Bizonyítékként én, Hannojo, birtoklom a selyemöveiket!I, Bannojo, have their sashes... as evidence
De nem adhatja neked a tiszta szívét mert azt én birtoklom.But he cannot give you his true heart. For I have that in my keeping.
Elfelejted, hogy Odin erejét is birtoklom.You forget I also have the strength of Odin.
- Nem birtoklod a tested.- You don't have a body.
A hatalom nehéz, ha nem birtoklod.Power wears out those who don't have it.
A kiváltságod az, hogy láthatod az egész teret és időt elég, hogy ezt birtoklod.To have the privilege of seeing the whole of time and space. That's ownership enough.
Az, hogy birtoklod, nem jelenti azt, hogy a tiéd is"To have doesn't mean to hold"
A harmadik sort birtokolja Johnny V a GTA Spanoval.The third row has Johnny V in his GTA Spano.
A makkegészség, az energiafegyver, hogy birtokolja a gént.The perfect health, the energy weapon, she has the gene.
A robotom birtokolja az erődet, a gyorsaságodat és a tűzerődet.My robot chassis possesses all your strength, speed, and firepower.
Aki Istent birtokolja, mindene megvan:Whoever has God lacks nothing:
Aki birtokolja, akit halásznak hívnak, elment északra.The man who has it, the one they call the fisherman, is said to have gone north.
A Doktor tudja, hogy ezt birtokoljuk Így a kódot sosem árulta elThe Doctor knows we have this, so he's always kept the code from us.
A dombot mi birtokoljuk.We have that hill now.
A hazai piac 65%-át birtokoljuk.We have 65% of the domestic market.
A világ népességének az 1/22 -e vagyunk, viszont a az ismert olajtartalékoknak mindössze csak a 2%-át birtokoljuk .We're only 1 person in 22, we have only 2% of the known reserves of oil.
Az nem a kommunizmus, ahol birtokoljuk a közöst, a közös mint olyan, már a kommunizmus előtt létezett, mint a kormányzás filozófiája.It's not communist to have a commons, A commons existed long before communism as a philosophy of government.
"Isten bocsánatát mi nem adhatjuk, de a viselkedésetek elhiteti velünk, hogy birtokoljátok azt.God's mercy is not ours to give, but your gesture leads us to believe you have it.
A Föld minden nemzetéből érkeztünk, hogy elmondjuk Izrael népének a barátaitok vagyunk, veletek vagyunk, és hisszük, hogy Isten hívott titeket, hogy birtokoljátok ezt a földet.And we have come from all the nations of the Earth, to say to the people of Israel we're your friends, we're with you, and we believe that you're called by God to posses this land.
Félelmre van-e szükségetek hogy legyetek, cselekedjetek vagy birtokoljátok... ami belsőleg helyes?Is it fear that you need in order to be, do and have... what is intrinsically right?
400 év kapitalizmus lehetővé tette a leggazdagabb 1%-nak, hogy az egész 40%-át birtokolják, míg a népesség felének, akik a legszegényebbek, mindössze 1% jut.400 years of capitalism has allowed the richest one 1% to take 40% for themselves, leaving just 1% for the poorest to have.
A módszereink valóban könyörtelenebbek lettek, de azok a fegyverek odakint vannak és higgyék el nekem, ha azok az emberek, akik birtokolják a fegyvereket, szervezkedni kezdenek senki sem tudja majd őket megállítani.'Law enforcement is being driven to horrible extremes, 'but those guns are out there, 'and believe me, if the people who have them get organised 'no one will stand a chance'.
A szerelmet adják, birtokolják, megosztják és befogadják.And the love that they give and have is shared and received.
A zsák hány százalékát birtokolják fejenként?What percentage of the bag does each one have?
Azok, akik a szolgálatában állnak és viselik a kán pecsétjét, birtokolják a jogot, hogy bármit megkapjanak, amire szükségük van. Ellátást, lovakat, menedéket.Those who work in his service and wear the Khan's gold seal, have the right to demand anything they may require, provisions, horses, shelter.
Az egyetlen varázslat, amit birtokoltam, a nyakláncomban volt, amiből elszívhattam, ha akartam.The only magic I had was contained in an amulet to be siphoned in times of need.
Egy rövid ideig birtokoltam az erődet de hidd el, ez az erő megrészegítő.I had your abilities for a short time... but, believe me, having all that power was intoxicating.
Hamupipőke cipellője helyett a bugyiját birtokoltam.instead of Cinderella's glass slippers, I had her panties
Hogy olyan hatalmat birtokoltam, amivel most maga megváltoztathatja a világot.Wielding the kind of power that I once had and you have now can change the world.
Tévedtél. Amikor először építettem fel a várost, ugyanezt birtokoltam.I have the same thing I had when I rebuilt this city from the ashes the first time.
A Büntetőeljárási Törvény 329. fejezete szerint őrizetbe vesszük, illetőleg, hogy megszerzett, használt, vagy birtokolt bűnös tulajdont, nevesül azt a pénzt, amelyet a feleség azért kapott, hogy bűnrészességet vállaljon egy védett tanú megölésében.We charge you under Section 329(1) of the Proceeds Of Crime Act and that you acquired, used, or had possession of criminal property, namely funds received by your wife as part of conspiracy to murder a protected witness.
Az erö amit birtokolt, túl sok volt számára.The power that she had was too much.
Bár befolyásolhatnám az ítéletet, de a birtokolt tabletták száma alapján a kötelező legalacsonyabb büntetés hattól harminc évig terjed.I do wish I had some discretion as to a sentence, but the number of pills in your possession triggered what is called a mandatory minimum sentence of six to 30 years.
Egy gyengeség, mely miatt elárulhatja minden elvét, amit valaha birtokolt.Some weakness that could lead you to betray every principle you ever had.
Minden egyes áldozata különleges szépséget birtokolt.Each of his victims had an especial beauty.
Hogyan lehetett a korai Majáknak, Közép-Amerikában ilyen tudása, amit csak az Ázsiában élők birtokoltak, ...a Csendes-óceán másik oldalán?How could the early Maya of Central America have had knowledge possessed by people living in Asia-- on the other side of the Pacific Ocean?
Ők olyan tudást birtokoltak, ami által "magasabb szinten" voltak, ...mint az átlagemberek.So they had their knowledge which helped them to be higher than the rest of mankind.
Te birtokoltad Tina-t, hogy ide vezessen minket.You had Tina lead us here.
Vagy rájönni, hogy sosem birtokoltad.Or to realize you never had any at all.
- Évekig a Pena-kartell birtokolta a helyet.Peña cartel's had a foothold there for years.
A Skrull birtokolta a kinézetét, a hangját, igen.The Skrull had her appearance, her voice, yes.
Pusztán azért, mert birtokolta őket, még nem biztos, hogy a jelentőségük fontosságával is tisztában lett volna.Just because he had them, doesn't mean he knew their importance.
TK már birtokolta a labdát, de nem bírta megtartani.T.K. had the ball in his grasp, and he just couldn't hang on.
Nem birtokoltuk a kiváltságot, mely isteni irányításodból fakad.We had not the benefit of your divine guidance.
ez egy remek sztori, mert a Plaza egész emeletét birtokoltuk, és mi négyen végül a fürdőszobában kötöttünk ki.When we first came to New York, it's a great story because we had the whole floor in the Plaza and the four of us ended up in the bathroom.
Már hosszú ideje te és a családod birtokoltátok a hatalmat.For a long time, you and your family have had all the power.
A családom anyai ágában mások is birtokolták ezt a képességet.My mother's side of the family had the same ability.
A népemből sokan birtokolták ezt a képességet, de én nem tudtam használni...A lot of my folks had this sort of ability, but I couldn't use it back then...
Mármint, tényleg nagyon őszinték, arra is emlékeznek, hogy akkortájt egy fejletlen 19 éves agyát birtokolták.I mean, well, really honest, you'll recall that you also had an underdeveloped 19-year-old brain.
Persze, egy tökéletes világban csak egyedül birtokolnám, de Corinne már tudja. Szerencsére vele nagyon jó kapcsolatom van, már a játék korai szakaszában.Of course in a perfect world i would have it all to myself but corinne does know about it and she's someone who luckily i did have a good relationship with early on this game.
- De kizárt, hogy birtokoljam az emlékeit.- But there is no way that I have your memories.
De kizárt, hogy az emlékeit birtokoljam.- But there is no way that I have your memories.
Hogy birtokoljam a világot, kedvesem.To own the world' my dear. l'll have the whole world right here...
Csodás lehetőség arra, hogy egyszer egy rakás pénzt birtokolj.This wonderful opportunity to once have a large sum of money.
Mindíg biztosítottam önnek,hogy kedvezően osztó kezeket birtokoljon.I've always ensured that you have been dealt a favourable hand.
Nem engedik, hogy saját holmit birtokoljunk.We're not allowed to have things of our own.
A tisztánlátás kedvéért elmondanám, hogy bűncselekmény birtokolnom vagy megmutatnom magának.In the spirit of full disclosure, it's a felony for me to have it or for you to see it.
Valamit birtokolnod kell, hogy legyen kulcsod.You actually have to own something to have keys.
Olyan pénzzel kereskedik, amit nem szabadna birtokolnia.You are changing money you are not supposed to have.
Tehát az egyetlen rendes kocsija egy Alfa volt, de egy igazi autó rajongónak mindenképpen kell birtokolnia egy Alfát. De ön eladta, mert túl gyors volt.So, the Alfa, the only decent car you had, and you need to have an Alfa to be a petrolhead, you can't be one unless you've had an Alfa, you sold because it was too quick.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

áramlik
flow
beköltözik
move in
betegszik
become ill
betér
drop in
bevall
admit
bevezet
introduce
bírál
judge
bíz
entrust something to someone
bólint
nod
bont
demolish

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'have':

None found.
Learning languages?