Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Rendelkezik (to have) conjugation

Hungarian
94 examples
This verb can also have the following meanings: to give orders about something, to possess something, give, to rule over something, rule

Conjugation of rendelkezik

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
rendelkezem
I have
rendelkezel
you have
rendelkezik
he/she to have
rendelkezünk
we have
rendelkeztek
you all have
rendelkeznek
they have
Past indefinite tense
rendelkeztem
I had
rendelkeztél
you had
rendelkezett
he/she had
rendelkeztünk
we had
rendelkeztetek
you all had
rendelkeztek
they had
Conditional present indefinite tense
rendelkeznék
I would have
rendelkeznél
you would have
rendelkezne
he/she would have
rendelkeznénk
we would have
rendelkeznétek
you all would have
rendelkeznének
they would have
Conditional past indefinite tense
rendelkeztem volna
I would have had
rendelkeztél volna
you would have had
rendelkezett volna
he/she would have had
rendelkeztünk volna
we would have had
rendelkeztetek volna
you all would have had
rendelkeztek volna
they would have had
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok rendelkezni
I will have
fogsz rendelkezni
you will have
fog rendelkezni
he/she will have
fogunk rendelkezni
we will have
fogtok rendelkezni
you all will have
fognak rendelkezni
they will have
Subjunctive present indefinite tense
rendelkezzek
(if/so that) I have
rendelkezz
(if/so that) you have
rendelkezzen
(if/so that) he/she have
rendelkezzünk
(if/so that) we have
rendelkezzetek
(if/so that) you all have
rendelkezzenek
(if/so that) they have
Conjugated infinitives
rendelkeznem
I to have
rendelkezned
you to have
rendelkeznie
he/she to have
rendelkeznünk
we to have
rendelkeznetek
you all to have
rendelkezniük
they to have

Examples of rendelkezik

Example in HungarianTranslation in English
A gond az, hogy a nagy értékű célpontok hajlamosak sok baráttal és szövetségessel rendelkezni.The problem is that high-value targets tend to have a lot of friends and allies.
Azt akartam, olyan képességgel akartam rendelkezni, hogy igazságot hozzak a világra anélkül, hogy amiatt kéne aggódnom, közben megölhetnek.I wanted to, uh... I wanted to have the ability to bring justice to the world without having to worry about getting killed in the process.
Egy személynek ne kelljen jogi diplomával rendelkezni ahhoz, hogy elkerülje, hogy hasznot húzzon belőle egy multimilliárdos cég.A person should not have to have an advanced law degree to avoid being taken advantage of by a multibillion dollar company.
Jó hatalmas meleg rajongó táborral rendelkezni?How does it feel to have a huge gay fan base?
Kimutatták például, hogy ha az anyát a terhesség alatt stressz éri a gyermeke valószínűleg rendelkezni fog olyan jellemzőkkel, amelyek hajlamossá teszik függőségekre és ennek oka az, hogy fejlődését a pszichológiai és szociális környezet formálja.It has been shown, for example that if you stress mothers during pregnancy their children are more likely to have traits that predispose them to addictions and that's because development is shaped by the psychological and social environment.
- 90 százalékos sikermutatóval rendelkezem. - 91-gyel.- I have a 90 percent success rate. - Ninety-one.
- Andy jött támogatni. - Sok színpadi tapasztalattal rendelkezem...I have a lot of stage experience, so...
- Doktor. - Emlékezniük kellene rá uraim, hogy továbbra is rendelkezem az Elnök és külföldi szövetségeseink támogatásával.I shouldn't have to remind you gentlemen, that I continue to have the support of the President and our foreign allies.
- Plowman úr... Én nem rendelkezem családi birtokkal.- Mr Plowman... l don`t have a family plot.
- Sajnálom, de nem rendelkezem a szükséges összetevőkkel.I regret I don't have the necessary ingredients.
"Kedvesem, a színházi kritikusok minden adottságával rendelkezel.""My dear girl, you have the makings of a theater critic."
"Van pár személyes tartozásom, melyet ki fogok fizetni," "de minden más fölött te rendelkezel majd."I have some personal debts that I intend to honor but everything else will be yours to dispose of.
- Tökmindegy. kötelességével rendelkezel, annak előnyei nélkül. Uyou have all the duties of a girlfriend and none of the perks.
A világ legjobb mérnökeivel rendelkezel.You have the finest engineers in all the world.
A világ ugyan megváltozhat, de ha rendelkezel a gondolat hatalmával képes leszel mindent túlélni valahogy.However the world might change if you have the power to think you'll always survive somehow
- Úgy tűnik, a fiú rendelkezik némi üzleti érzékkel.- He appears to have some business ability.
A Titán az egyedüli ismert hold, mely légkörrel rendelkezik.Titan is the only known moon to have a really dense atmosphere.
A fehér rizs egy különleges hatékonysággal rendelkezik. ... a lógó szöveg megváltoztatja a szobában, az energia áramlását.White rice seems to have a particular potency hanging text from ceilings to alter the energy flow in the room.
A minta alapján a víz figyelemre máltó tulajdonságokkal rendelkezik.It seemed to have unbelievable properties.
A profi futball egyik kiemelkedo játékosa, különleges képességekkel rendelkezik, és nekem szükségem van rá.Anybody who was pro football's Most Valuable Player is special, and I want to have that.
"De rendelkezünk már adatokkal a katasztrófa nagyságáról."'But we do have facts about the magnitude of the disaster.
"Minden információtokkal rendelkezünk.We have all your information.
- Amivel mi nem rendelkezünk.- Which we don't have anymore.
- Azt hittem, hasonló értékekkel rendelkezünk.I thought we had the same values. We do have the same values.
- Igen, uram. Azt hiszem, segíthetek önnek. Széles választékkal rendelkezünk.Yes sir I think I'll be able to help you, we have a great selection, many exclusive designs
"Ez nem történt volna meg, ha a tanárok rendelkeztek volna fegyverrel." Szerintem nem emlékeznek arra, milyen volt a suli."None of this would have happened if the teachers had guns." I... I think they're forgetting what school was like.
A hologram létrehozói talán rendelkeztek vele.The builders of this hologram might have.
A kutatásom felfedte Hogy ezek az emberek nem rendelkeztek biztonsági hozzáféréssel hogy belépjenek a cellába .My research revealed that this group of people did not have the security clearance to enter the holding area.
A könyv szerint az igazi karib-tengeri kalózok... ...nemhajkurászhattákanoket, mert családos férfiakként szilárd vallási hátérrel rendelkeztek.Turns out the actual pirates of the Caribbean, in real life... ...wouldnothavebeen chasing women... ...becausetheywere,like ,familymen with staunch religious backgrounds.
A külső szépséggel rendelkeztek.You have the external beauty.
! Az ishbali emberek a tanításaik miatt sem alkímiával sem pedig modern fegyverekkel nem rendelkeznek.Because of their doctrines, the Ishbalans have neither alchemy, nor up-to-date weapons!
"Ez borzasztó, de információkkal rendelkeznek."Okay, that's bad, but these guys have info.
"Néha az ember formájú játékok, mint például a bábuk, amelyek rendelkeznek öntudattal, Úgy próbálnak emberré válni, hogy leszüretelik az emberi szerveket.""On rare occasions inanimate objects of human quality, such as dolls, already mystically possessed of consciousness, have acted upon their desire to become human by harvesting organs."
"fognak felnőni, és már eleve rendelkeznek ezzel a tudással,""will grow up and have this right from the start,
- Az USA hadseregének célja, hogy csoportokat tartsanak a határon a washingtoni feletteseik parancsára, akik bevándorlás-ellenes programmal rendelkeznek, és én...- The A.U.S.A.'s targeting certain groups under orders from their Washington superiors who have an anti-immigration agenda, and I...
A helyzet nem igényelt segítséget, de annál több ügyességet, amivel eddig nem rendelkeztem.I needed help this time... Rather more skill than I had.
Amint korábban említettem, már rendelkeztem citromokkal.As previously noted, I already had the lemons.
Attól függetlenül, úgy hagytam, hogy a frufrum szörnyen nézett ki. legfőbbképp azért, mert azok a hülye frufruk voltak az egyetlenek az életemben, amik felett én rendelkeztem.But even though my bangs looked horrible, I kept them that way, mostly because those stupid bangs were the only thing in my life that I felt I had control over.
De hisz már rendelkeztem citromokkal.But I already had the lemons.
De tudják, megpróbáltam ezeket elzárni magamban és a tőlem telhető legjobbat nyújtani azzal a tudással amivel rendelkeztem, hogy gondját viseljem az ott élő állatoknak.And, you know, I sort of compartmentalized that part of it and did the best that I could with the knowledge that I had to take care of the animals that were there.
- Mindig is rendelkeztél egyfajta... eltökéltséggel, amikor pénzről volt szó.You've always had a fixation when it comes to money.
Amikor Sara elment, és te összeestél, a sürgősségi orvosa megkérdezte, rendelkeztél-e.The night Sara left, the night you collapsed, the E.R. doctor asked me if you had one.
"A jobb medencecsont sérülése arra utal, hogy a gyilkos rendkívüli felsö testi erövel rendelkezett.""The damage to the right parietal bone demonstrates the assailant had extraordinary upper body strength."
'Mivel a kérelmező nem tudott bizonyítékot szolgáltatni a fél halálára, s a holttest nem került elő, továbbá nem rendelkezett orvosi halotti bizonyítvánnyal, a kérelem elutasításra került.'"Inasmuch as applicant could furnish no proof of death... "for party whose body had never been found, "and who could supply no medical death certificate,
- "8% rendelkezett telefonnal."- "8% had a telephone. "
- Aki hasonló fura humorérzékkel rendelkezett, ami tökéletes kiegészítője volt Michaelnek.- Who also had this weird offbeat sense of humor that somehow was a perfect match for Michael Scott.
- Az összes rendelkezett azzal a génnel. - Igen.They all had that gene.
Ahhoz az információhoz képest, amivel rendelkeztünk, a sztori igaz, de ez nem teljes.We run what we got. It's wrong! Given the information we had, it's right.
Az első genetikai hibák idején, rendelkeztünk a jövőbelátás adományával.At the time of the first generic errors, we had the gift of foresight.
De mivel csak egy rövid hatótávolságú segélykérő adóval, és korlátozott mennyiségű levegővel rendelkeztünk nem volt más lehetőségünk, mint elindulni az Echo 3 felé ahol egy napon megtalálják majd ezt a járművet... és benne ezt a naplót.But as it was, with only a short-range distress beacon and limited air, we had no alternative but to set a course for Echo Three, where someday this vessel eventually this log, will be found.
Ha az Öbölben már rendelkeztünk volna vele, akkor Renville---If we had this in the Gulf when the Renville--
Ki kellett jutnunk, mivel korlátozott üzemanyaggal és élelmiszerrel rendelkeztünk, és itt kint semmi esély nincs a mentésre.But we had to get out, because we had limited fuel, limited food, and in here, absolutely no chance of rescue.
Szóval... Ha rendelkeznék az ő adottságával... Nem volna semmi gondom.Now, if l had his talents, l would have no problems at all.
A CIA rendelkezne minden adatunkkal, és tudná, hogy a Lodestone-t keressük.The CIA would have all our data, and know we were onto Lodestone.
De ki rendelkezne ilyen sebességű utazásra képes hajó építéséhez szükséges technológiával?But who would have the technology to build a ship that could travel at such a speed?
Ha a fiú egyetlen percet is töltött volna a felszínen, biztosan rendelkezne ezekkel az organizmusokkal.- Precisely. If the boy had spent any time above the ground, then he certainly would have absorbed those.
Ha egy ilyen terv megvalósulna, a báró olyan haderővel rendelkezne, ami a te rettegett Sardaukaroddal is felér.If such a plan succeeded the Baron would have a force to rival even your dreaded Sardaukar.
Na jó, én hattyú lennék, mert a létrejövő hibrid rendelkezne az emberek fejlett ipari társadalmával, és a hosszú, kecses nyakkal, amiről mindig is álmodtam.Okay, I'd pick swan because, uh, the resulting hybrid would have the advanced industrial civilization of a human and the long graceful neck I've always dreamed of having.
- Azt akarom, hogy nálad legyen, hogy te rendelkezz felette.I want you to have it, to be in charge of distributing it.
- Őt tiszteled inkább. Ő uralkodóm, te pedig... rendelkezz velem, mint rokonnal!Ah, he may command me as my sovereign... but you have power in me as a kinsman.
Azt akarom, hogy nálad legyen, hogy te rendelkezz felette.I want you to have it, To be in charge of distributing it.
Der ha hitelt akarsz felvenni egy bizonyos évben, adó file-lal kell rendelkezz az azt megelőző évben.But if you wanted to establish credit In a certain year, you'd have to file taxes The year before.
A Mars a Földéhez hasonló belső hővel kellett, hogy rendelkezzen, hogy létre hozza vulkánjait.Mars must have had similar inner heat to Earth to build its volcanoes.
Az alapkódot tesztelem, a magasabb rendű funkciókat, hogy a rendszer, amit létrehozunk, megfelelő értékekkel rendelkezzen.I'm testing the core code-- the higher functions-- to ensure that the system we're creating will have the right value set.
Az ő népének minden tagja ekkora testi erővel kell, hogy rendelkezzen, hiszen másképp, hogy küzdhetnének meg a vellori hegyekben élő vadállatokkal?Your people probably all have great strength. It would allow them to fight off the ferocious creatures that live in the Vellorian mountains.
De egy szent türelmével kell rendelkezzen, ha valaki egy napnál is többet el akar tölteni veled.But you'd have to have the patience of a saint to spend more than a day with you.
Egy doktortól elvárják, hogy történeteket meséljen, legyen együtt érző, mondjon sikamlós vicceket, és rendelkezzen tapasztalatokon alapuló étkezési ismeretekkel.The doctor will be expected to share amusing anecdotes extend sympathy, swap dirty jokes and even have culinary opinions formed by experience.
- Kell, hogy rendelkezzünk vele.- We must have it.
Igen, nos a legfontosabb hogy tiszteletreméltó mágiával rendelkezzünk.Yes, well, we must have respectable magic, above all.
Soha nem fogják hagyni, hogy nukleális fegyverrel rendelkezzünk.They would never let us have nuclear weapons.
Arról is gondoskodtam, hogy erkélyajtók gyerekbiztos zárral rendelkezzenek.Also, I have made sure to, uh, secure all of the balcony doors with child-proof locks.
Dr. Bilac szerint a Secona-k joguk van hozzá, hogy rendelkezzenek elődeik maradványaival.Dr Bilac feels the Secona have the right to determine the fate of their ancestors.
Képtelenség, hogy mind a nyolcan az Antares-i legénységből ugyanolyan euromatikus és heteromatikus génvariációkkal rendelkezzenek.It's a virtual impossibility that all eight of the "Antares" crew have the same euchromatic and heteromatic gene variations.
Igazán sajátos radírral kell rendelkezned.There's this really specific one they want you to have.
Jó búrával kell rendelkezned, hogy ezt elérhesd. és nekem biza jó búrám van.And you have to have a good head of hair to run for office, and I have a good head of hair.
Legalább 160-as IQ-val kell rendelkezned.You need to have IQ 160 or higher.
Sajnálom, hogy ezt nem oszthatom meg Veled de biztos kezekkel kell rendelkezned.I'm sorry I can't share any with you but you've got to have a steady hand.
Száraz körülmények közt nem vészes, de ha nedves, egy házilégy reakcióidejével kell rendelkezned.It's not so bad when it's dry, but when it's wet you have to have the reactions of a housefly,
A lánynak van ez a szellemi képessége, amilyennel még nem volt dolga, de ha reálisan nézzük, valamilyen pszichikai tulajdonsággal neki is kellett rendelkeznie, mivel ez a szörnyeteg valahogy mindig visszatér.She had the psychic abilities which he had not fought before, but realistically, the psychic stuff would have had to have been in there anyway, because this monster kept coming back.
A terroristának teljes hozzáféréssel kell rendelkeznie egy sertéstelep felett.The terrorist would have to have total access to a pig farm.
Az egyetlen kitétel, hogy biztonsági engedéllyel kell rendelkeznie.The only catch is that they'd have to have a security clearance.
Bárki is poloskázta be a nyakörvet, három dologgal kellett rendelkeznie.Whoever wired up that dog collar had to have three things.
De valamilyen pszichológusi háttérrel rendelkeznie kell.He's got to have some kind of psychological background.
- tehát minden cég, amelynek szüksége van erre a végtelen növekedésre - meggyőzött vagy agymosott minket és Amerika - valamint a világ - legtöbb lakosát hogy X számú anyagi tulajdonnal kell rendelkeznünk és a lehetőséggel, hogy végtelen mennyiségű új dolgot vehessünk, ahhoz, hogy boldogak legyünk.- all corporations who need this infinite growth - have convinced us or brainwashed most people in America and the world that we have to have X number of material possessions and the possibility of gaining infinitely more material possessions, in order to be happy.
A legfejlettebb technikával kell rendelkeznünk, hogy a legbiztonságosabb nemzetté váljunk.We must have the most advanced force in the world... if we are to have the safest nation on earth.
De a vezetőknek az átlagembereknél nagyobb türelemmel kell rendelkezniük.But leaders are required to have patience beyond human limits.
De hogy meg tudjam mondani biztosan, ugyanez írta-e ezt a két levelet, lényegesen nagyobb kézírás- és számjegymintával kéne rendelkezniük, amit összehasonlíthatok.But in order to determine whether or not these two writings were prepared by the same person, you would have to have a significantly larger quantity of known specimen hand printing and numerical figures that are comparable...
Nos, rendelkezniük kellett a Nemezis részletes adataival, hogy lemásolhassák a hatását.Well, they would have to have detailed knowledge of nemesis in order to replicate the effect.
Pénzzel kell rendelkezniük, annak érdekébe hogy bármit is vehessenek.They have to have money in order to purchase any good.
- Szinte biztos, hogy az első számú szabály, hogy egy titkos identitással rendelkező személy nem szerepel fotón a munkaruhájában, maszk nélkül.- Pretty sure rule number one of having a secret identity is not taking pictures of yourself in your super suit without a mask on.
Amit én rendelkező most egy nem megfelelő fizikai reakció én teljes öröm van és az önmegismerés.What I'm having right now is an inappropriate physical reaction to my total joy for you and your self-discovery.
Csatlakoztass egy kamerát vezeték nélkül egy internettel rendelkező telefonhoz és a csapdádon tarthatod a szemed, bárhonnan a világon, anélkül hogy a gatyád is rámenne.Connect a camera wirelessly through an internet phone provider, and you'll be able to keep an eye on your trap from anywhere in the world, without having to pay long distance.
Mi csak manapság ismerjük a tollakkal rendelkező dínókat, ...amelyek madarakká alakulhattak át.We're just recently talking about dinosaurs having feathers and having evolved into birds.
Tudja, ez furcsa nem rendelkező ön körül, mondja meg, mit tegyek.You know, it's weird not having you around, telling me what to do.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ösztökél
goad
porcióz
do
pusztul
get devastated
rág
chew
rágalmaz
slander
rávesz
persuade
realizál
realize
rendel
order
rendetlenkedik
misbehave
retirál
retire

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'have':

None found.