Prisiderinti (to adjust) conjugation

Lithuanian
2 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
prisiderinu
I adjust
prisiderini
you adjust
prisiderina
he/she adjusts
prisideriname
we adjust
prisiderinate
you all adjust
prisiderina
they adjust
Past tense
prisiderinau
I adjusted
prisiderinai
you adjusted
prisiderino
he/she adjusted
prisiderinome
we adjusted
prisiderinote
you all adjusted
prisiderino
they adjusted
Past freq. tense
prisiderindavau
I used to adjust
prisiderindavai
you adjust
prisiderindavo
he/she used to adjust
prisiderindavome
we used to adjust
prisiderindavote
you all used to adjust
prisiderindavo
they used to adjust
Future tense
prisiderinsiu
I will adjust
prisiderinsi
you will adjust
prisiderins
he/she will adjust
prisiderinsime
we will adjust
prisiderinsite
you all will adjust
prisiderins
they will adjust
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
prisiderinčiau
I would adjust
prisiderintum
you would adjust
prisiderintų
he/she would adjust
prisiderintume
we would adjust
prisiderintute
you all would adjust
prisiderintų
they would adjust
Imperative mood
-
prisiderink
you adjust
-
-
prisiderinkite
you all adjust
-

Examples of prisiderinti

Example in LithuanianTranslation in English
Perėjimas nuo direktyvose 67/548/EEB ir 1999/45/EB pateiktų klasifikavimo kriterijų prie naujųjų kriterijų turėtų būti visiškai baigtas 2015 m. birželio 1 d. Ploviklių gamintojai laikomi gamintojais, importuotojais arba tolesniais naudotojais, kaip tai numatyta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, todėl pagal šį reglamentą jiems turėtų būti suteikta galimybė prisiderinti prie minėto perėjimo per laikotarpį, panašų į numatytą Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.The transition from the criteria for classification contained in Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC should be fully completed on 1 June 2015. Manufacturers of detergents are manufacturers, importers or downstream users within the meaning of Regulation (EC) No 1272/2008 and should therefore be given the possibility under this Regulation to adjust to that transition within a similar timeframe to that provided for in Regulation (EC) No 1272/2008.
Tame raginime iš esmės pakartotas 2011 m. Komisijos pasiūlymo, kuriuo iš dalies keičiami Tarnybos nuostatai ir Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, tikslas; šiuo pasiūlymu buvo siekiama užtikrinti išlaidų veiksmingumą ir jame buvo pripažinta, kad iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria Europos Sąjunga, reikalauja ypatingų kiekvienos viešojo administravimo tarnybos ir kiekvieno šių tarnybų personalo nario pastangų gerinti veiksmingumą ir prisiderinti prie kintančių ekonominių ir socialinių aplinkybių Europoje.That call reiterated in fact the objective of the 2011 Commission proposal for amendment of the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union, which strove to ensure cost-efficiency and acknowledged that challenges currently faced by the European Union require a particular effort by each and every public administration and each and every member of its staff to improve efficiency and to adjust to the changing economic and social context in Europe.

More Lithuanian verbs

Related

derinti
arrange
priderinti
adjust
suderinti
arrange

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atsitikti
happen
bujoti
thrive
iškirsti
cut down
įtraukti
include
nusistebėti
be atsonished
pačiulpti
suck
pavergti
enslave
sutriuškinti
smash
svaidyti
throw
žygiuoti
march

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'adjust':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In